Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSQB ngày 02/11/2023 - Kết quả xổ số Quảng Bình - SXQB

Giải tám 89
Giải bảy 912
Giải sáu 7891 2539 5494
Giải năm 2516
Giải tư 43729 35624 68174
85307 54352 26364 16988
Giải ba 72105 88213
Giải nhì 89310
Giải nhất 28603
Đặc biệt 652366
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 7
 • 1
  0 2 3 6
 • 2
  4 9
 • 3
  9
 • 4
   
 • 5
  2
 • 6
  4 6
 • 7
  4
 • 8
  8 9
 • 9
  1 4
Giải tám 14
Giải bảy 605
Giải sáu 8596 8831 3248
Giải năm 8373
Giải tư 02172 60929 19549
40776 81168 94127 80657
Giải ba 84589 97972
Giải nhì 77585
Giải nhất 96174
Đặc biệt 375607
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7
 • 1
  4
 • 2
  7 9
 • 3
  1
 • 4
  8 9
 • 5
  7
 • 6
  8
 • 7
  2 2 3 4 6
 • 8
  5 9
 • 9
  6
Giải tám 81
Giải bảy 797
Giải sáu 4963 7720 8494
Giải năm 7853
Giải tư 98970 25691 11109
53400 15435 18355 85747
Giải ba 36948 88913
Giải nhì 31227
Giải nhất 11639
Đặc biệt 334240
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  3
 • 2
  0 7
 • 3
  5 9
 • 4
  0 7 8
 • 5
  3 5
 • 6
  3
 • 7
  0
 • 8
  1
 • 9
  1 4 7
Giải tám 38
Giải bảy 641
Giải sáu 9390 3204 0332
Giải năm 8463
Giải tư 71917 60983 67932
41601 36578 66018 67783
Giải ba 35235 34105
Giải nhì 41928
Giải nhất 65035
Đặc biệt 029344
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 5
 • 1
  7 8
 • 2
  8
 • 3
  2 2 5 5 8
 • 4
  1 4
 • 5
   
 • 6
  3
 • 7
  8
 • 8
  3 3
 • 9
  0
Giải tám 94
Giải bảy 672
Giải sáu 5131 9634 1635
Giải năm 7192
Giải tư 51692 52495 19618
50219 59907 74006 75786
Giải ba 21934 01456
Giải nhì 12282
Giải nhất 69468
Đặc biệt 671010
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  0 8 9
 • 2
   
 • 3
  1 4 4 5
 • 4
   
 • 5
  6
 • 6
  8
 • 7
  2
 • 8
  2 6
 • 9
  2 2 4 5
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 7942 8019 3091
Giải năm 2652
Giải tư 84265 17933 22459
53198 62443 42672 07031
Giải ba 39490 83359
Giải nhì 20042
Giải nhất 72625
Đặc biệt 460257
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  9
 • 2
  5
 • 3
  1 3
 • 4
  2 2 3
 • 5
  2 7 9 9
 • 6
  5
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  0 1 5 8
Giải tám 89
Giải bảy 724
Giải sáu 2599 3127 2581
Giải năm 7830
Giải tư 34488 23216 65222
17328 34286 91712 67956
Giải ba 72839 51792
Giải nhì 35178
Giải nhất 59076
Đặc biệt 038430
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 6
 • 2
  2 4 7 8
 • 3
  0 0 9
 • 4
   
 • 5
  6
 • 6
   
 • 7
  6 8
 • 8
  1 6 8 9
 • 9
  2 9