XSQT ngày 06/05/2021 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 30
Giải bảy 571
Giải sáu 8049 1847 7988
Giải năm 5840
Giải tư 74668 99386 72153
82092 56635 02918 71047
Giải ba 75056 24313
Giải nhì 70812
Giải nhất 36310
Đặc biệt 534826
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 4
 • 1
  7
 • 2
  1 9
 • 3
  1 5
 • 4
   
 • 5
  3
 • 6
  2 5 8
 • 7
  4 4
 • 8
  1 6 8
 • 9
  4
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 8771 3938 8660
Giải năm 4460
Giải tư 32034 26381 23014
97637 74104 95021 98301
Giải ba 04105 52009
Giải nhì 98918
Giải nhất 58924
Đặc biệt 380101
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 6 6
 • 1
  0 0 2 6 7 8
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  0 1 2 3
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  1 3
 • 9
  0
Giải tám 08
Giải bảy 890
Giải sáu 8583 8530 3626
Giải năm 7089
Giải tư 09832 53038 97536
59230 67372 31213 00403
Giải ba 51354 35708
Giải nhì 49643
Giải nhất 50458
Đặc biệt 411907
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 9
 • 1
   
 • 2
  3 7
 • 3
  0 1 4 8
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  2 3
 • 7
  0
 • 8
  0 0 3 5
 • 9
  8
Giải tám 57
Giải bảy 737
Giải sáu 1664 0620 2423
Giải năm 4835
Giải tư 39174 78546 08473
00100 71374 14724 89597
Giải ba 03706 07117
Giải nhì 72437
Giải nhất 38724
Đặc biệt 642407
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
  2 7
 • 4
  2 2 6 7 7
 • 5
  3
 • 6
  0 4
 • 7
  0 1 3 3 5 9
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 71
Giải bảy 697
Giải sáu 9415 5412 9455
Giải năm 6684
Giải tư 72515 88610 12312
36225 61181 39266 36854
Giải ba 00769 80879
Giải nhì 28204
Giải nhất 90614
Đặc biệt 783287
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  7 8
 • 2
  1 1
 • 3
   
 • 4
  0 1 5 8
 • 5
  1 1 2 5
 • 6
  6
 • 7
  8 9
 • 8
   
 • 9
  6 7
Giải tám 90
Giải bảy 139
Giải sáu 1751 9126 0917
Giải năm 4318
Giải tư 10307 40915 52941
34496 50124 19605 56055
Giải ba 32251 08302
Giải nhì 38279
Giải nhất 95169
Đặc biệt 834349
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  4 5 5
 • 2
  0
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  0 1 5
 • 6
  2 9
 • 7
  0 1
 • 8
  1
 • 9
  3 4 6 7
Giải tám 82
Giải bảy 390
Giải sáu 5382 4113 2923
Giải năm 4729
Giải tư 80012 09816 63394
79248 61964 10617 38924
Giải ba 00404 79949
Giải nhì 22828
Giải nhất 34676
Đặc biệt 698137
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  1 8 8
 • 3
  1 2
 • 4
  0 2 6 9
 • 5
   
 • 6
  1 7
 • 7
  1 3
 • 8
  2 4
 • 9
  2 4