XSQT ngày 19/08/2021 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 28
Giải bảy 087
Giải sáu 3598 9918 0922
Giải năm 2407
Giải tư 83129 02374 99853
68122 04274 63512 77125
Giải ba 89616 15401
Giải nhì 27953
Giải nhất 78194
Đặc biệt 543468
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0
 • 2
  1 2 2
 • 3
  5 5
 • 4
  7 7 9
 • 5
  2
 • 6
  1
 • 7
  0 8
 • 8
  1 2 6 9
 • 9
  2
Giải tám 35
Giải bảy 389
Giải sáu 4625 8127 9512
Giải năm 8141
Giải tư 73405 93848 50782
28598 21589 40505 88529
Giải ba 84804 21791
Giải nhì 90307
Giải nhất 39690
Đặc biệt 799350
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  4 9
 • 2
  1 8
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
  0 0 2 3
 • 6
   
 • 7
  0 2
 • 8
  4 9
 • 9
  2 8 8
Giải tám 51
Giải bảy 554
Giải sáu 2133 5358 2972
Giải năm 6222
Giải tư 24701 85997 34531
77958 85123 06718 03869
Giải ba 30943 77404
Giải nhì 53125
Giải nhất 24758
Đặc biệt 257192
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 3 5
 • 2
  2 7 9
 • 3
  2 3 4
 • 4
  0 5
 • 5
  2
 • 6
   
 • 7
  9
 • 8
  1 5 5 5
 • 9
  6
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 7168 8790
Giải năm 7006
Giải tư 37567 15370 21066
88571 27866 24577 15020
Giải ba 95582 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Đặc biệt 427968
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 9
 • 1
  7
 • 2
  4 5 8
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  0 2 6 6
 • 7
  6 7
 • 8
  5 6 6 7
 • 9
  8
Giải tám 53
Giải bảy 729
Giải sáu 0969 5129 6007
Giải năm 1114
Giải tư 86903 45454 49576
85922 28676 75275 43992
Giải ba 72478 19784
Giải nhì 67078
Giải nhất 31770
Đặc biệt 455972
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  2 7 9
 • 3
  0 5
 • 4
  1 5 8
 • 5
  7
 • 6
  7 7
 • 7
  0
 • 8
  7 7
 • 9
  2 2 6
Giải tám 48
Giải bảy 582
Giải sáu 6882 9461 8250
Giải năm 7259
Giải tư 46406 47468 59406
79717 97305 82136 81746
Giải ba 14384 91780
Giải nhì 20959
Giải nhất 56831
Đặc biệt 035507
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  3 6
 • 2
  8 8
 • 3
   
 • 4
  8
 • 5
  0
 • 6
  0 0 3 4
 • 7
  0 1
 • 8
  4 6
 • 9
  5 5
Giải tám 80
Giải bảy 004
Giải sáu 0960 9524 1096
Giải năm 9110
Giải tư 24460 16163 96376
02930 87721 85285 84544
Giải ba 56469 77038
Giải nhì 31065
Giải nhất 71323
Đặc biệt 943546
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 6 6 8
 • 1
  2
 • 2
   
 • 3
  2 6
 • 4
  0 2 4
 • 5
  6 8
 • 6
  4 7 9
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
  6