XSQT ngày 21/01/2021 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải tư 59021 47597 92568
81998 61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Đặc biệt 016036
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  2
 • 2
  5 8 9
 • 3
  9
 • 4
  6 7
 • 5
   
 • 6
  0 3 3 7
 • 7
  9
 • 8
  1 6 6 9
 • 9
  6
Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải tư 42173 09609 86623
34133 00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Đặc biệt 414048
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  7 8
 • 2
  2
 • 3
  2 3 7
 • 4
  0 0 3 7
 • 5
  7
 • 6
  1 3 6
 • 7
   
 • 8
  4 8
 • 9
  0
Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải tư 22674 01900 17761
68279 31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Đặc biệt 112021
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1
 • 1
  2 5 6
 • 2
  5 7
 • 3
  3 3 9
 • 4
  7
 • 5
  5
 • 6
   
 • 7
  0 2 7
 • 8
  4 9
 • 9
  7
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải tư 60033 61384 73061
42516 37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 3 3 6
 • 2
  1
 • 3
  3 3 5 7
 • 4
  8
 • 5
   
 • 6
  1
 • 7
  2 7 8
 • 8
  7 9
 • 9
  3 4
Giải tám 45
Giải bảy 160
Giải sáu 3535 4847 0397
Giải năm 6233
Giải tư 23386 94375 45774
55646 77931 70899 91849
Giải ba 11379 44367
Giải nhì 37067
Giải nhất 90146
Đặc biệt 151500
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
  3
 • 4
  7
 • 5
  3 4 7
 • 6
  4 4 8
 • 7
  4 6 6 9
 • 8
   
 • 9
  4 7 9
Giải tám 35
Giải bảy 792
Giải sáu 9238 5585 7834
Giải năm 5917
Giải tư 72123 13784 35133
50496 38238 03588 13222
Giải ba 84193 22912
Giải nhì 34912
Giải nhất 15134
Đặc biệt 536331
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3
 • 2
  1 1 2 9
 • 3
  2 3 9
 • 4
  3 3 8
 • 5
  3 8
 • 6
  9
 • 7
  1
 • 8
  3 3 8
 • 9
   
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 7622 2591 9754
Giải năm 0741
Giải tư 73461 86609 75046
24715 37418 17322 18899
Giải ba 45956 22157
Giải nhì 32335
Giải nhất 88954
Đặc biệt 893626
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 6 9
 • 2
  2 2
 • 3
   
 • 4
  3 5 5
 • 5
  1 3
 • 6
  2 4 5
 • 7
  5
 • 8
  1
 • 9
  0 6 9