Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSQT ngày 30/12/2021 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 58
Giải bảy 103
Giải sáu 0213 2625 9770
Giải năm 7565
Giải tư 21055 66000 20969
29844 29315 33952 35758
Giải ba 36955 47120
Giải nhì 11120
Giải nhất 19840
Đặc biệt 085554
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 2 4 7
 • 1
   
 • 2
  5
 • 3
  0 1
 • 4
  4 5
 • 5
  1 2 5 5 6
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  5 5
 • 9
  6
Giải tám 03
Giải bảy 256
Giải sáu 0474 6528 4452
Giải năm 8334
Giải tư 52342 35915 19552
84523 66074 46599 38665
Giải ba 71831 32164
Giải nhì 95401
Giải nhất 87320
Đặc biệt 743521
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  0 2 3
 • 2
  4 5 5
 • 3
  0 2
 • 4
  3 6 7 7
 • 5
  1 6
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  2
 • 9
  9
Giải tám 52
Giải bảy 014
Giải sáu 1009 0307 4104
Giải năm 6905
Giải tư 20191 75031 35888
79723 92689 86412 56990
Giải ba 69867 21984
Giải nhì 95006
Giải nhất 50741
Đặc biệt 723267
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3 4 9
 • 2
  1 5
 • 3
  2
 • 4
  0 1 8
 • 5
  0
 • 6
  0
 • 7
  0 6 6
 • 8
  8
 • 9
  0 8
Giải tám 67
Giải bảy 150
Giải sáu 4833 2117 0843
Giải năm 4707
Giải tư 23202 01850 28251
73596 29348 09506 16487
Giải ba 00382 24302
Giải nhì 11830
Giải nhất 64617
Đặc biệt 512380
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 5 8
 • 1
  5
 • 2
  0 0 8
 • 3
  3 4
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  0 9
 • 7
  0 1 1 6 8
 • 8
  4
 • 9
   
Giải tám 63
Giải bảy 692
Giải sáu 1612 8036 6804
Giải năm 3716
Giải tư 33017 47415 05905
46948 01104 99759 58920
Giải ba 47533 35437
Giải nhì 80091
Giải nhất 51862
Đặc biệt 243053
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  9
 • 2
  1 6 9
 • 3
  3 5 6
 • 4
  0 0
 • 5
  0 1
 • 6
  1 3
 • 7
  1 3
 • 8
  4
 • 9
  5
Giải tám 78
Giải bảy 190
Giải sáu 1296 2560 6370
Giải năm 5583
Giải tư 56736 11251 50607
57715 04739 10937 57663
Giải ba 96014 52914
Giải nhì 44990
Giải nhất 03014
Đặc biệt 602725
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7 9 9
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  6 8
 • 4
  1 1 1
 • 5
  1 2
 • 6
  3 9
 • 7
  0 3
 • 8
  7
 • 9
  3
Giải tám 08
Giải bảy 064
Giải sáu 0840 3896 9203
Giải năm 6298
Giải tư 79149 13915 88049
22865 34923 03825 27962
Giải ba 59957 92388
Giải nhì 69295
Giải nhất 51597
Đặc biệt 914899
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
   
 • 2
  6
 • 3
  0 2
 • 4
  6
 • 5
  1 2 6 9
 • 6
  9
 • 7
  5 9
 • 8
  0 8 9
 • 9
  4 4 9