XSVL ngày 12/03/2021 - Kết quả xổ số Vĩnh Long - SXVL

Giải tám 49
Giải bảy 494
Giải sáu 7620 8900 7805
Giải năm 6134
Giải tư 79242 66329 92809
33372 28347 37243 06277
Giải ba 58882 31435
Giải nhì 49148
Giải nhất 60901
Đặc biệt 288490
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 9
 • 1
  0
 • 2
  4 7 8
 • 3
  4
 • 4
  3 9
 • 5
  0 3
 • 6
   
 • 7
  4 7
 • 8
  4
 • 9
  0 2 4
Giải tám 41
Giải bảy 421
Giải sáu 7020 9441 4599
Giải năm 2297
Giải tư 54146 26420 90930
70648 10421 67306 30876
Giải ba 49508 22530
Giải nhì 68420
Giải nhất 43125
Đặc biệt 231921
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 2 3 3
 • 1
  2 2 2 4 4
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  2
 • 6
  0 4 7
 • 7
  9
 • 8
  0 4
 • 9
  9
Giải tám 11
Giải bảy 446
Giải sáu 7405 6739 0823
Giải năm 3005
Giải tư 61398 31268 91771
44203 46290 97390 64000
Giải ba 07069 80125
Giải nhì 93891
Giải nhất 07257
Đặc biệt 046384
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9 9
 • 1
  1 7 9
 • 2
   
 • 3
  0 2
 • 4
  8
 • 5
  0 0 2
 • 6
  4
 • 7
  5
 • 8
  6 9
 • 9
  3 6
Giải tám 29
Giải bảy 959
Giải sáu 1032 0337 9821
Giải năm 5669
Giải tư 80202 44639 09493
43843 79145 11175 92740
Giải ba 76636 21357
Giải nhì 32157
Giải nhất 82016
Đặc biệt 560838
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  2
 • 2
  0 3
 • 3
  4 9
 • 4
   
 • 5
  4 7
 • 6
  1 3
 • 7
  3 5 5
 • 8
  3
 • 9
  2 3 5 6
Giải tám 67
Giải bảy 691
Giải sáu 1709 1327 3042
Giải năm 4242
Giải tư 75738 91881 30688
14543 97706 22955 88139
Giải ba 06508 14853
Giải nhì 54691
Giải nhất 37020
Đặc biệt 223686
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  8 9 9
 • 2
  4 4
 • 3
  4 5
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  0 8
 • 7
  2 6
 • 8
  0 3 8
 • 9
  0 3
Giải tám 38
Giải bảy 704
Giải sáu 9316 3491 0331
Giải năm 4181
Giải tư 40215 96875 64267
81872 06687 72508 30902
Giải ba 22079 77532
Giải nhì 23676
Giải nhất 05955
Đặc biệt 462856
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 8 9
 • 2
  0 3 7
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
  1 5 7
 • 6
  1 5 7
 • 7
  6 8
 • 8
  0 3
 • 9
  7
Giải tám 00
Giải bảy 544
Giải sáu 8189 7524 8751
Giải năm 9544
Giải tư 85554 53825 84554
08635 43485 56058 41203
Giải ba 59999 24448
Giải nhì 61163
Giải nhất 03631
Đặc biệt 899155
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3 5
 • 2
   
 • 3
  0 6
 • 4
  2 4 4 5 5
 • 5
  2 3 5 8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  4 5
 • 9
  8 9