XSVL ngày 19/02/2021 - Kết quả xổ số Vĩnh Long - SXVL

Giải tám 29
Giải bảy 959
Giải sáu 1032 0337 9821
Giải năm 5669
Giải tư 80202 44639 09493
43843 79145 11175 92740
Giải ba 76636 21357
Giải nhì 32157
Giải nhất 82016
Đặc biệt 560838
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  2
 • 2
  0 3
 • 3
  4 9
 • 4
   
 • 5
  4 7
 • 6
  1 3
 • 7
  3 5 5
 • 8
  3
 • 9
  2 3 5 6
Giải tám 67
Giải bảy 691
Giải sáu 1709 1327 3042
Giải năm 4242
Giải tư 75738 91881 30688
14543 97706 22955 88139
Giải ba 06508 14853
Giải nhì 54691
Giải nhất 37020
Đặc biệt 223686
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  8 9 9
 • 2
  4 4
 • 3
  4 5
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  0 8
 • 7
  2 6
 • 8
  0 3 8
 • 9
  0 3
Giải tám 38
Giải bảy 704
Giải sáu 9316 3491 0331
Giải năm 4181
Giải tư 40215 96875 64267
81872 06687 72508 30902
Giải ba 22079 77532
Giải nhì 23676
Giải nhất 05955
Đặc biệt 462856
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 8 9
 • 2
  0 3 7
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
  1 5 7
 • 6
  1 5 7
 • 7
  6 8
 • 8
  0 3
 • 9
  7
Giải tám 00
Giải bảy 544
Giải sáu 8189 7524 8751
Giải năm 9544
Giải tư 85554 53825 84554
08635 43485 56058 41203
Giải ba 59999 24448
Giải nhì 61163
Giải nhất 03631
Đặc biệt 899155
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3 5
 • 2
   
 • 3
  0 6
 • 4
  2 4 4 5 5
 • 5
  2 3 5 8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  4 5
 • 9
  8 9
Giải tám 54
Giải bảy 628
Giải sáu 6650 6322 5739
Giải năm 0470
Giải tư 01453 99800 19250
41769 41544 19814 53395
Giải ba 57088 65292
Giải nhì 93843
Giải nhất 83789
Đặc biệt 247149
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 5 7
 • 1
   
 • 2
  2 9
 • 3
  4 5
 • 4
  1 4 5
 • 5
  9
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  2 8
 • 9
  3 4 6 8
Giải tám 69
Giải bảy 747
Giải sáu 5111 9371 7488
Giải năm 5605
Giải tư 94639 56524 07188
34311 59713 29579 29817
Giải ba 53878 32267
Giải nhì 69294
Giải nhất 56178
Đặc biệt 753821
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 1 2 7
 • 2
   
 • 3
  1
 • 4
  2 9
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  1 4 6
 • 8
  7 7 8 8
 • 9
  3 6 7
Giải tám 70
Giải bảy 499
Giải sáu 6788 1402 5011
Giải năm 7517
Giải tư 68758 46179 80092
05586 55590 53294 35591
Giải ba 18568 60461
Giải nhì 25726
Giải nhất 98989
Đặc biệt 646698
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  1 6 9
 • 2
  0 9
 • 3
   
 • 4
  9
 • 5
   
 • 6
  2 8
 • 7
  1
 • 8
  5 6 8 9
 • 9
  7 8 9