XSVT ngày 15/06/2021 - Kết quả xổ số Vũng Tàu - SXVT

Giải tám 56
Giải bảy 982
Giải sáu 8305 4132 3476
Giải năm 8455
Giải tư 36334 43108 39150
97646 96995 26041 18542
Giải ba 81926 89570
Giải nhì 44268
Giải nhất 39932
Đặc biệt 110808
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7
 • 1
  4
 • 2
  3 3 4 8
 • 3
   
 • 4
  3
 • 5
  0 5 9
 • 6
  2 4 5 7
 • 7
   
 • 8
  0 0 6
 • 9
   
Giải tám 13
Giải bảy 313
Giải sáu 3341 7766 0707
Giải năm 9577
Giải tư 75044 65611 57159
70070 45900 83434 05113
Giải ba 73905 88489
Giải nhì 25173
Giải nhất 49145
Đặc biệt 936543
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7
 • 1
  1 4
 • 2
   
 • 3
  1 1 1 4 7
 • 4
  3 4
 • 5
  0 4
 • 6
  6
 • 7
  0 7
 • 8
   
 • 9
  5 8
Giải tám 19
Giải bảy 499
Giải sáu 6508 1502 1014
Giải năm 8146
Giải tư 78427 67514 52687
85759 96850 17835 20717
Giải ba 08834 84975
Giải nhì 72079
Giải nhất 71174
Đặc biệt 438978
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
   
 • 2
  0
 • 3
   
 • 4
  1 1 3 7
 • 5
  3 7
 • 6
  4
 • 7
  1 2 8
 • 8
  0 7
 • 9
  1 5 7 9
Giải tám 69
Giải bảy 620
Giải sáu 6461 8864 0803
Giải năm 0788
Giải tư 30950 49752 59314
88165 36604 24935 92761
Giải ba 65496 85481
Giải nhì 28104
Giải nhất 72253
Đặc biệt 900871
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  6 6 7 8
 • 2
  5
 • 3
  0 5
 • 4
  0 0 1 6
 • 5
  3 6
 • 6
  9
 • 7
   
 • 8
  8
 • 9
  6
Giải tám 04
Giải bảy 792
Giải sáu 7569 1873 2729
Giải năm 3694
Giải tư 36926 94029 81170
86103 41774 52612 20964
Giải ba 80726 81723
Giải nhì 40112
Giải nhất 23046
Đặc biệt 112448
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  1 1 9
 • 3
  0 2 7
 • 4
  0 6 7 9
 • 5
   
 • 6
  2 2 4
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  2 2 6
Giải tám 40
Giải bảy 053
Giải sáu 2397 5332 7781
Giải năm 0471
Giải tư 64944 68722 10180
46864 06802 25017 76471
Giải ba 10313 16039
Giải nhì 72049
Giải nhất 91824
Đặc biệt 803255
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8
 • 1
  7 7 8
 • 2
  0 2 3
 • 3
  1 5
 • 4
  2 4 6
 • 5
  5
 • 6
   
 • 7
  1 9
 • 8
   
 • 9
  3 4
Giải tám 20
Giải bảy 204
Giải sáu 9126 8137 6981
Giải năm 1612
Giải tư 61842 18223 34153
69476 77195 94480 04431
Giải ba 39239 27273
Giải nhì 85415
Giải nhất 29478
Đặc biệt 872087
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  3 8
 • 2
  1 4
 • 3
  2 5 7
 • 4
  0
 • 5
  1 9
 • 6
  2 7
 • 7
  3 8
 • 8
  7
 • 9
  3