Thống kế tần suất cặp loto

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT CẶP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Chọn cặp số muốn xem: CHỌN TẤT CẢ | XÓA TẤT CẢ

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90

11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77

23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53

36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94

56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 1 tuần gần nhất:
Ngày
-
tháng
10
-
04
-
2021
09
-
04
-
2021
08
-
04
-
2021
07
-
04
-
2021
06
-
04
-
2021
05
-
04
-
2021
04
-
04
-
2021
03
-
04
-
2021
Tổng số lần về
00-55             1   1
01-10     1 1       2 4
02-20                 0
03-30               1 1
04-40     2           2
05-50                 0
06-60 1       1 1     3
07-70   1   2         3
08-80                 0
09-90     1       1   2
11-66               1 1
12-21                 0
13-31   1 1           2
14-41   1