Thống kế tần suất cặp loto

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT CẶP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Loading...
Chọn cặp số muốn xem: CHỌN TẤT CẢ | XÓA TẤT CẢ

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90

11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77

23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53

36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94

56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 1 tuần gần nhất:
Ngày
-
tháng
19
-
11
-
2019
18
-
11
-
2019
17
-
11
-
2019
16
-
11
-
2019
15
-
11
-
2019
14
-
11
-
2019
13
-
11
-
2019
Tổng số lần về
00-55   1     1     2
01-10       1   1   2
02-20   1   1       2
03-30     1         1
04-40 2             2
05-50         2   1 3
06-60   1           1
07-70               0
08-80 1         1 1 3
09-90           1   1
11-66 1         1   2
12-21     2         2
13-31 1 1           2
14-41               0
15-51 1 1           2
16-61