Thống kê tần suất cặp lo to trực tuyến chính xác nhất

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT CẶP LOTO

  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Chọn cặp số muốn xem: CHỌN TẤT CẢ | XÓA TẤT CẢ

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90

11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77

23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53

36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94

56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 1 tuần gần nhất:
Ngày
-
tháng
25
-
09
-
2021
24
-
09
-
2021
23
-
09
-
2021
22
-
09
-
2021
21
-
09
-
2021
20
-
09
-
2021
19
-
09
-
2021
Tổng số lần về
00-55         1     1
01-10     1     1   2
02-20           1   1
03-30       1 1 1   3
04-40   2           2
05-50     1         1
06-60           1   1
07-70           1 1 2
08-80       1     1 2
09-90   1         1 2
11-66           1   1
12-21               0
13-31       2   1   3
14-41 1           1 2
15-51               0
16-61     1