XSMB 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày mở thường gần đây

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 29/06/2022

Đặc biệt 38892
2ZQ-17ZQ-16ZQ-4ZQ-6ZQ-20ZQ-12ZQ-19ZQ
Giải nhất 20636
Giải nhì 84006 09206
Giải ba 67842 19569 35494
95540 19050 72972
Giải tư 0653 2941 8867 4658
Giải năm 4977 7341 4413
0130 0226 9865
Giải sáu 732 080 835
Giải bảy 26 97 87 64
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 6
 • 1
  3
 • 2
  6 6
 • 3
  0 2 5 6
 • 4
  0 1 1 2
 • 5
  0 3 8
 • 6
  4 5 7 9
 • 7
  2 7
 • 8
  0 7
 • 9
  2 4 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 28/06/2022

Đặc biệt 13149
11ZP-7ZP-5ZP-2ZP-14ZP-15ZP
Giải nhất 50944
Giải nhì 56408 12899
Giải ba 51240 26016 34018
37677 75677 71155
Giải tư 8612 4064 5037 2526
Giải năm 2699 1231 9403
2172 8141 3796
Giải sáu 163 640 049
Giải bảy 95 91 16 21
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8
 • 1
  2 6 6 8
 • 2
  1 6
 • 3
  1 7
 • 4
  0 0 1 4 9 9
 • 5
  5
 • 6
  3 4
 • 7
  2 7 7
 • 8
   
 • 9
  1 5 6 9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 27/06/2022

Đặc biệt 62171
2ZN-13ZN-1ZN-3ZN-5ZN-11ZN
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829
39723 35831 09847
Giải tư 4995 7776 5533 9323
Giải năm 2572 1277 9664
1525 0828 6964
Giải sáu 310 044 843
Giải bảy 12 49 24 87
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 2
 • 2
  3 3 4 5 8 9
 • 3
  1 2 3
 • 4
  3 3 4 7 9
 • 5
  9
 • 6
  4 4
 • 7
  1 2 6 7
 • 8
  5 7
 • 9
  2 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 26/06/2022

Đặc biệt 46970
13ZM-12ZM-5ZM-4ZM-15ZM-6ZM
Giải nhất 31422
Giải nhì 86547 33892
Giải ba 45364 70684 81736
25612 16840 89376
Giải tư 1695 0357 5666 7833
Giải năm 5090 6852 6342
8564 4633 3809
Giải sáu 891 253 016
Giải bảy 12 38 96 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  2 2 6 9
 • 2
  2
 • 3
  3 3 6 8
 • 4
  0 2 7
 • 5
  2 3 7
 • 6
  4 4 6
 • 7
  0 6
 • 8
  4
 • 9
  0 1 2 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 25/06/2022
Đặc biệt 36768
12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL
Giải nhất 38794
Giải nhì 13490 72677
Giải ba 15066 24443 15882
26308 82699 79139
Giải tư 8918 1645 3051 9154
Giải năm 4385 7752 6154
5354 3336 1651
Giải sáu 939 933 878
Giải bảy 78 43 25 84
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  8
 • 2
  5
 • 3
  3 6 9 9
 • 4
  3 3 5
 • 5
  1 1 2 4 4 4
 • 6
  6 8
 • 7
  7 8 8
 • 8
  2 4 5
 • 9
  0 4 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 24/06/2022
Đặc biệt 49677
2ZK-7ZK-5ZK-1ZK-3ZK-9ZK
Giải nhất 52644
Giải nhì 85957 46813
Giải ba 98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư 9945 0495 9548 5471
Giải năm 6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu 611 808 258
Giải bảy 00 70 56 01
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 1 4 8
 • 1
  1 3
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  0 1 4 5 8
 • 5
  5 5 6 7 8
 • 6
   
 • 7
  0 1 7 7 7
 • 8
  5 6
 • 9
  1 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 23/06/2022
Đặc biệt 97140
3ZH-14ZH-9ZH-8ZH-12ZH-2ZH
Giải nhất 07147
Giải nhì 89901 84392
Giải ba 86800 57912 74223
94248 74106 50119
Giải tư 3005 6816 9954 5078
Giải năm 3441 1081 5171
2533 2246 1650
Giải sáu 797 282 710
Giải bảy 01 99 42 70
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 1 5 6
 • 1
  0 2 6 9
 • 2
  3
 • 3
  3
 • 4
  0 1 2 6 7 8
 • 5
  0 4
 • 6
   
 • 7
  0 1 8
 • 8
  1 2
 • 9
  2 7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 22/06/2022
Đặc biệt 50846
14ZG-4ZG-11ZG-8ZG-13ZG-6ZG
Giải nhất 92133
Giải nhì 75657 64087
Giải ba 07018 36544 47407
24068 08148 90008
Giải tư 7413 9850 3093 6318
Giải năm 1378 3717 5295
1263 9362 8679
Giải sáu 304 237 359
Giải bảy 16 04 92 47
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 7 8
 • 1
  3 6 7 8 8
 • 2
   
 • 3
  3 7
 • 4
  4 6 7 8
 • 5
  0 7 9
 • 6
  2 3 8
 • 7
  8 9
 • 8
  7
 • 9
  2 3 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 21/06/2022
Đặc biệt 81571
4ZF-8ZF-10ZF-14ZF-6ZF-15ZF
Giải nhất 37576
Giải nhì 55878 19205
Giải ba 29243 70739 42034
44247 47378 17728
Giải tư 2161 9095 9921 5105
Giải năm 8400 0640 6451
4308 4306 4105
Giải sáu 004 972 310
Giải bảy 38 37 54 28
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 5 5 5 6 8
 • 1
  0
 • 2
  1 8 8
 • 3
  4 7 8 9
 • 4
  0 3 7
 • 5
  1 4
 • 6
  1
 • 7
  1 2 6 8 8
 • 8
   
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 20/06/2022
Đặc biệt 71808
13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE
Giải nhất 24479
Giải nhì 90383 30364
Giải ba 75004 74192 85474
35965 24574 05315
Giải tư 6798 6633 2959 8954
Giải năm 3354 2503 8187
1722 7345 4980
Giải sáu 152 770 946
Giải bảy 45 33 95 20
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 8
 • 1
  5
 • 2
  0 2
 • 3
  3 3
 • 4
  5 5 6
 • 5
  2 4 4 9
 • 6
  4 5
 • 7
  0 4 4 9
 • 8
  0 3 7
 • 9
  2 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 19/06/2022
Đặc biệt 66449
7ZD-9ZD-4ZD-8ZD-3ZD-2ZD
Giải nhất 97184
Giải nhì 94411 45452
Giải ba 06547 36248 61648
53218 95146 48543
Giải tư 6951 8501 3322 1025
Giải năm 8769 7431 8313
0166 6893 4729
Giải sáu 474 717 072
Giải bảy 43 02 07 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 7
 • 1
  1 3 7 8 9
 • 2
  2 5 9
 • 3
  1
 • 4
  3 3 6 7 8 8 9
 • 5
  1 2
 • 6
  6 9
 • 7
  2 4
 • 8
  4
 • 9
  3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 18/06/2022
Đặc biệt 87190
10ZC-11ZC-4ZC-8ZC-12ZC-2ZC
Giải nhất 21110
Giải nhì 89033 05612
Giải ba 40604 22974 97388
32375 29525 47990
Giải tư 3021 6272 2712 6064
Giải năm 6803 8396 9069
9128 0880 9176
Giải sáu 765 095 944
Giải bảy 18 50 32 13
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  0 2 2 3 8
 • 2
  1 5 8
 • 3
  2 3
 • 4
  4
 • 5
  0
 • 6
  4 5 9
 • 7
  2 4 5 6
 • 8
  0 8
 • 9
  0 0 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 17/06/2022
Đặc biệt 68274
12ZB-3ZB-9ZB-4ZB-11ZB-15ZB
Giải nhất 90547
Giải nhì 16117 31774
Giải ba 71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư 6677 4723 3648 8365
Giải năm 3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu 544 302 693
Giải bảy 76 34 68 39
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  1 3 7 7 9
 • 2
  2 3
 • 3
  4 9
 • 4
  0 4 7 8
 • 5
  5 9
 • 6
  0 5 5 8
 • 7
  4 4 6 7
 • 8
  9
 • 9
  3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 16/06/2022
Đặc biệt 90524
6ZA-4ZA-12ZA-11ZA-5ZA-1ZA
Giải nhất 87917
Giải nhì 80177 80924
Giải ba 76198 62872 84149
19176 88686 93528
Giải tư 9904 6186 6774 8110
Giải năm 0830 7162 7529
1436 1953 3189
Giải sáu 099 448 985
Giải bảy 07 50 64 87
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7
 • 1
  0 7
 • 2
  4 4 8 9
 • 3
  0 6
 • 4
  8 9
 • 5
  0 3
 • 6
  2 4
 • 7
  2 4 6 7
 • 8
  5 6 6 7 9
 • 9
  8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 15/06/2022
Đặc biệt 79716
6YZ-1YZ-7YZ-9YZ-2YZ-8YZ
Giải nhất 00074
Giải nhì 00104 49785
Giải ba 58893 62313 99728
02338 97143 53105
Giải tư 5498 5666 1419 0002
Giải năm 3465 4594 2067
7813 8841 4558
Giải sáu 787 737 306
Giải bảy 05 39 74 85
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5 5 6
 • 1
  3 3 6 9
 • 2
  8
 • 3
  7 8 9
 • 4
  1 3
 • 5
  8
 • 6
  5 6 7
 • 7
  4 4
 • 8
  5 5 7
 • 9
  3 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 14/06/2022
Đặc biệt 52762
4YX-3YX-7YX-1YX-6YX-14YX
Giải nhất 47624
Giải nhì 42638 87278
Giải ba 62910 59571 64073
66129 38593 84244
Giải tư 6959 1357 5717 0740
Giải năm 0680 5940 0830
8208 8500 9839
Giải sáu 937 378 574
Giải bảy 95 92 61 53
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  0 7
 • 2
  4 9
 • 3
  0 7 8 9
 • 4
  0 0 4
 • 5
  3 7 9
 • 6
  1 2
 • 7
  1 3 4 8 8
 • 8
  0
 • 9
  2 3 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 13/06/2022
Đặc biệt 89927
13YV-10YV-4YV-11YV-9YV-2YV-3YV-16YV
Giải nhất 77049
Giải nhì 95785 88560
Giải ba 02501 28731 84940
63777 51957 41446
Giải tư 4772 0337 6666 9635
Giải năm 3025 9674 7749
8248 0088 9539
Giải sáu 030 213 129
Giải bảy 29 70 33 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  3 9
 • 2
  5 7 9 9
 • 3
  0 1 3 5 7 9
 • 4
  0 6 8 9 9
 • 5
  7
 • 6
  0 6
 • 7
  0 2 4 7
 • 8
  5 8
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 12/06/2022
Đặc biệt 17818
15YU-12YU-13YU-6YU-5YU-10YU
Giải nhất 18326
Giải nhì 38568 10728
Giải ba 38067 86056 06170
88468 60735 15770
Giải tư 9551 3122 4745 1153
Giải năm 8912 0026 2813
2431 4850 1961
Giải sáu 973 712 494
Giải bảy 24 23 90 01
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 2 3 8
 • 2
  2 3 4 6 6 8
 • 3
  1 5
 • 4
  5
 • 5
  0 1 3 6
 • 6
  1 7 8 8
 • 7
  0 0 3
 • 8
   
 • 9
  0 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 11/06/2022
Đặc biệt 29224
4YT-6YT-14YT-5YT-1YT-11YT
Giải nhất 20766
Giải nhì 20025 62589
Giải ba 86559 46901 74366
31423 06027 62203
Giải tư 5922 5175 1079 1042
Giải năm 4227 5014 5099
4763 3227 4269
Giải sáu 570 449 342
Giải bảy 32 06 33 55
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 6
 • 1
  4
 • 2
  2 3 4 5 7 7 7
 • 3
  2 3
 • 4
  2 2 9
 • 5
  5 9
 • 6
  3 6 6 9
 • 7
  0 5 9
 • 8
  9
 • 9
  9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 10/06/2022
Đặc biệt 08391
6YS-11YS-4YS-1YS-5YS-14YS
Giải nhất 12397
Giải nhì 70522 30508
Giải ba 49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư 6218 2133 4658 6445
Giải năm 4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu 853 262 216
Giải bảy 45 81 02 24
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 8 9
 • 1
  6 8
 • 2
  2 4 4 7
 • 3
  3
 • 4
  5 5 6
 • 5
  3 8
 • 6
  2 2 3
 • 7
  0
 • 8
  1 5 5 9
 • 9
  0 1 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 09/06/2022
Đặc biệt 08181
14YR-5YR-9YR-4YR-1YR-15YR
Giải nhất 31938
Giải nhì 54758 94628
Giải ba 81130 06008 64761
24949 27851 38592
Giải tư 1300 5204 8673 1860
Giải năm 9956 8343 9800
2523 9821 4600
Giải sáu 896 227 329
Giải bảy 45 60 10 91
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 0 4 8
 • 1
  0
 • 2
  1 3 7 8 9
 • 3
  0 8
 • 4
  3 5 9
 • 5
  1 6 8
 • 6
  0 0 1
 • 7
  3
 • 8
  1
 • 9
  1 2 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 08/06/2022
Đặc biệt 28977
3YQ-10YQ-2YQ-12YQ-11YQ-6YQ
Giải nhất 48768
Giải nhì 41760 62360
Giải ba 90941 76319 99643
46110 48176 46366
Giải tư 3509 0374 7384 0837
Giải năm 1534 9412 4925
3931 6182 1732
Giải sáu 142 895 120
Giải bảy 79 59 55 84
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 2 9
 • 2
  0 5
 • 3
  1 2 4 7
 • 4
  1 2 3
 • 5
  5 9
 • 6
  0 0 6 8
 • 7
  4 6 7 9
 • 8
  2 4 4
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 07/06/2022
Đặc biệt 87525
15YP-14YP-12YP-4YP-8YP-1YP
Giải nhất 77223
Giải nhì 93290 74117
Giải ba 93159 63705 38570
33305 34112 44451
Giải tư 8100 7008 4260 4130
Giải năm 7241 8235 4384
5874 2658 6610
Giải sáu 495 363 799
Giải bảy 19 94 46 95
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 5 8
 • 1
  0 2 7 9
 • 2
  3 5
 • 3
  0 5
 • 4
  1 6
 • 5
  1 8 9
 • 6
  0 3
 • 7
  0 4
 • 8
  4
 • 9
  0 4 5 5 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 06/06/2022
Đặc biệt 11584
11YN-9YN-1YN-7YN-14YN-8YN
Giải nhất 78907
Giải nhì 25958 67236
Giải ba 63964 38604 87235
42320 65902 68469
Giải tư 9916 4894 0460 3908
Giải năm 2074 8735 9103
4890 2716 4212
Giải sáu 585 619 864
Giải bảy 51 90 10 32
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 4 7 8
 • 1
  0 2 6 6 9
 • 2
  0
 • 3
  2 5 5 6
 • 4
   
 • 5
  1 8
 • 6
  0 4 4 9
 • 7
  4
 • 8
  4 5
 • 9
  0 0 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 05/06/2022
Đặc biệt 05479
3YM-14YM-4YM-11YM-6YM-2YM
Giải nhất 40705
Giải nhì 21572 72488
Giải ba 25980 76232 38091
47227 02038 03832
Giải tư 2953 5331 8265 8946
Giải năm 5166 3295 4908
9325 1297 4755
Giải sáu 048 332 850
Giải bảy 07 67 92 82
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7 8
 • 1
   
 • 2
  5 7
 • 3
  1 2 2 2 8
 • 4
  6 8
 • 5
  0 3 5
 • 6
  5 6 7
 • 7
  2 9
 • 8
  0 2 8
 • 9
  1 2 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 04/06/2022
Đặc biệt 60832
2YL-1YL-5YL-11YL-8YL-7YL
Giải nhất 30058
Giải nhì 63129 67653
Giải ba 30448 14577 57334
18196 03418 21125
Giải tư 2962 4394 7219 8466
Giải năm 5178 9011 2444
4487 3398 1365
Giải sáu 500 161 485
Giải bảy 03 68 87 42
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3
 • 1
  1 8 9
 • 2
  5 9
 • 3
  2 4
 • 4
  2 4 8
 • 5
  3 8
 • 6
  1 2 5 6 8
 • 7
  7 8
 • 8
  5 7 7
 • 9
  4 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 03/06/2022
Đặc biệt 89242
2YK-7YK-10YK-4YK-9YK-3YK
Giải nhất 06999
Giải nhì 68754 88467
Giải ba 97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư 2824 6092 4292 1655
Giải năm 8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu 523 093 711
Giải bảy 42 31 15 43
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 1 5
 • 2
  3 4
 • 3
  1 6 6 8
 • 4
  0 2 2 3
 • 5
  4 5 8 9
 • 6
  1 6 7
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  2 2 2 3 4 5 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 02/06/2022
Đặc biệt 51768
10YH-13YH-3YH-15YH-1YH-9YH
Giải nhất 40463
Giải nhì 20261 32549
Giải ba 55485 75696 81344
25884 48194 19999
Giải tư 8408 6602 9896 9529
Giải năm 6199 5370 1283
9090 8034 2240
Giải sáu 332 925 570
Giải bảy 73 13 82 55
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  3
 • 2
  5 9
 • 3
  2 4
 • 4
  0 4 9
 • 5
  5
 • 6
  1 3 8
 • 7
  0 0 3
 • 8
  2 3 4 5
 • 9
  0 4 6 6 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 01/06/2022
Đặc biệt 31918
4YG-2YG-8YG-11YG-12YG-15YG
Giải nhất 04729
Giải nhì 37215 50551
Giải ba 27923 65013 34637
04904 14101 69438
Giải tư 3529 3496 6826 7625
Giải năm 2163 9481 4488
6890 1187 2392
Giải sáu 099 210 654
Giải bảy 15 52 48 36
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4
 • 1
  0 3 5 5 8
 • 2
  3 5 6 9 9
 • 3
  6 7 8
 • 4
  8
 • 5
  1 2 4
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
  1 7 8
 • 9
  0 2 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 31/05/2022
Đặc biệt 39725
11YF-8YF-2YF-7YF-10YF-3YF
Giải nhất 23112
Giải nhì 94003 94061
Giải ba 12526 60746 72450
16619 85382 33517
Giải tư 7627 5084 7836 3990
Giải năm 9992 2983 3134
5021 5244 1810
Giải sáu 259 636 493
Giải bảy 96 60 38 41
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 2 7 9
 • 2
  1 5 6 7
 • 3
  4 6 6 8
 • 4
  1 4 6
 • 5
  0 9
 • 6
  0 1
 • 7
   
 • 8
  2 3 4
 • 9
  0 2 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 30/05/2022
Đặc biệt 12512
20YE-7YE-1YE-6YE-2YE-16YE-11YE-4YE
Giải nhất 62935
Giải nhì 64686 41116
Giải ba 68096 98840 32140
56092 30312 08501
Giải tư 4910 1554 6967 3310
Giải năm 8077 6006 4601
6632 4181 0366
Giải sáu 591 768 764
Giải bảy 04 94 22 64
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 4 6
 • 1
  0 0 2 2 6
 • 2
  2
 • 3
  2 5
 • 4
  0 0
 • 5
  4
 • 6
  4 4 6 7 8
 • 7
  7
 • 8
  1 6
 • 9
  1 2 4 6

XSMB 30 ngày hay kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền bắc trực tiếp trong 30 ngày tổng quan nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng xổ số miền Bắc. Trong đó người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua, bao gồm các cặp loto về nhiều trong 30 ngày, các cặp loto gan chưa về nhiều nhất trên 10 ngày, cầu lo đẹp, cách tính xác xuất loto hôm nay,....

Cùng với các bài dự đoán XSMB, soi cầu XSMB, thống kê XSMB, phân tích XSMB bằng các thuật toán mới nhất của các chuyên gia XSMB nhiều năm kinh nghiệm. Kèm theo các số liệu thống kê từ các diễn đàn chuyên về XS miền bắc, các Fanpage chuyên về xổ số MB uy tín nổi tiếng trên cả nước được đông đảo anh em quan tâm và chia sẻ hàng ngày. Chắc chắn sẽ mang đến những cặp số đẹp nhất cho anh em lựa chọn và tham khảo.

Thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày

» Xổ số miền bắc trực tiếp hàng ngày

» Kết quả xổ số miền bắc trong 30 ngày

» Tra cứu KQXS miền bắc các ngày trong tuần

Thời gian quay sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi.

+ Thời gian quay chính thức XSMB vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

+ Tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch mở thưởng KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc

Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình

Hãy theo dõi thường xuyên sổ kqxsmb 30 ngày sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán kết quả XSMB với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website xsmb.vn ngay hôm nay.