Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSMB 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày mở thường gần đây

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 14/04/2024

Đặc biệt 71396
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
Giải nhất 20801
Giải nhì 73470 83615
Giải ba 59318 54657 90221
19494 20418 77848
Giải tư 2581 6371 8850 1300
Giải năm 0309 2342 1961
6616 5569 5870
Giải sáu 496 635 489
Giải bảy 52 22 89 90
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 9
 • 1
  5 6 8 8
 • 2
  1 2
 • 3
  5
 • 4
  2 8
 • 5
  0 2 7
 • 6
  1 9
 • 7
  0 0 1
 • 8
  1 9 9
 • 9
  0 4 6 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 13/04/2024

Đặc biệt 90649
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
Giải nhất 71212
Giải nhì 55720 56680
Giải ba 64761 94392 09089
57015 06920 83467
Giải tư 1452 5230 5083 2320
Giải năm 4090 8241 0310
6378 1575 3896
Giải sáu 756 690 503
Giải bảy 58 28 35 64
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 2 5
 • 2
  0 0 0 8
 • 3
  0 5
 • 4
  1 9
 • 5
  2 6 8
 • 6
  1 4 7
 • 7
  5 8
 • 8
  0 3 9
 • 9
  0 0 2 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 12/04/2024

Đặc biệt 12073
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
Giải nhất 92837
Giải nhì 28622 02259
Giải ba 53010 14391 79427
13247 76972 60599
Giải tư 6594 5821 6858 2983
Giải năm 0993 5483 8027
6916 5213 4770
Giải sáu 850 036 185
Giải bảy 27 83 16 80
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 3 6 6
 • 2
  1 2 7 7 7
 • 3
  6 7
 • 4
  7
 • 5
  0 8 9
 • 6
   
 • 7
  0 2 3
 • 8
  0 3 3 3 5
 • 9
  1 3 4 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 11/04/2024

Đặc biệt 69356
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
Giải nhất 22552
Giải nhì 35140 15293
Giải ba 35010 28133 33342
65578 74436 57981
Giải tư 4851 2761 8993 3587
Giải năm 6909 2693 2363
1750 3328 7628
Giải sáu 753 388 635
Giải bảy 73 80 42 86
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0
 • 2
  8 8
 • 3
  3 5 6
 • 4
  0 2 2
 • 5
  0 1 2 3 6
 • 6
  1 3
 • 7
  3 8
 • 8
  0 1 6 7 8
 • 9
  3 3 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 10/04/2024
Đặc biệt 14138
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
Giải nhất 62724
Giải nhì 54157 96213
Giải ba 14362 89770 55669
50544 04462 48939
Giải tư 4062 5079 6608 7155
Giải năm 7402 1236 4922
4421 2178 9253
Giải sáu 552 247 722
Giải bảy 12 45 75 97
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  2 3
 • 2
  1 2 2 4
 • 3
  6 8 9
 • 4
  4 5 7
 • 5
  2 3 5 7
 • 6
  2 2 2 9
 • 7
  0 5 8 9
 • 8
   
 • 9
  7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 09/04/2024
Đặc biệt 16510
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
Giải nhất 57524
Giải nhì 46210 99866
Giải ba 59326 97595 41257
02724 00969 52074
Giải tư 0760 1668 3313 3684
Giải năm 6299 7898 4768
6210 3355 4816
Giải sáu 717 130 568
Giải bảy 69 62 27 41
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 0 0 3 6 7
 • 2
  4 4 6 7
 • 3
  0
 • 4
  1
 • 5
  5 7
 • 6
  0 2 6 8 8 8 9 9
 • 7
  4
 • 8
  4
 • 9
  5 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 08/04/2024
Đặc biệt 30147
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
Giải nhất 37755
Giải nhì 61413 89550
Giải ba 20904 51761 51163
31983 91022 78447
Giải tư 5498 3294 6720 2059
Giải năm 4679 0615 6473
3807 2132 0360
Giải sáu 567 190 316
Giải bảy 15 61 05 32
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 7
 • 1
  3 5 5 6
 • 2
  0 2
 • 3
  2 2
 • 4
  7 7
 • 5
  0 5 9
 • 6
  0 1 1 3 7
 • 7
  3 9
 • 8
  3
 • 9
  0 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 07/04/2024
Đặc biệt 93374
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
Giải nhất 18300
Giải nhì 59549 37037
Giải ba 74266 07569 23624
78397 06513 35761
Giải tư 1734 8632 0757 2118
Giải năm 7324 2369 6427
8196 1825 4339
Giải sáu 185 275 044
Giải bảy 65 17 72 50
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3 7 8
 • 2
  4 4 5 7
 • 3
  2 4 7 9
 • 4
  4 9
 • 5
  0 7
 • 6
  1 5 6 9 9
 • 7
  2 4 5
 • 8
  5
 • 9
  6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 06/04/2024
Đặc biệt 00312
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
Giải nhất 44708
Giải nhì 88283 64571
Giải ba 91798 21146 05250
09523 92549 73943
Giải tư 1449 2399 7871 7371
Giải năm 5848 3389 9405
8301 7420 2661
Giải sáu 142 732 198
Giải bảy 21 59 95 03
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5 8
 • 1
  2
 • 2
  0 1 3
 • 3
  2
 • 4
  2 3 6 8 9 9
 • 5
  0 9
 • 6
  1
 • 7
  1 1 1
 • 8
  3 9
 • 9
  5 8 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 05/04/2024
Đặc biệt 72666
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
Giải nhất 96992
Giải nhì 52918 21197
Giải ba 21034 45765 73219
29010 02370 06089
Giải tư 0372 6291 4099 0369
Giải năm 7007 0315 6233
7010 2611 6123
Giải sáu 270 306 325
Giải bảy 05 13 49 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6 7
 • 1
  0 0 1 3 5 8 9 9
 • 2
  3 5
 • 3
  3 4
 • 4
  9
 • 5
   
 • 6
  5 6 9
 • 7
  0 0 2
 • 8
  9
 • 9
  1 2 7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 04/04/2024
Đặc biệt 69389
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
Giải nhất 34052
Giải nhì 48091 95190
Giải ba 28642 87265 12540
99128 22291 24399
Giải tư 6903 4457 3278 6776
Giải năm 4578 6228 5858
0611 4540 7296
Giải sáu 788 031 386
Giải bảy 01 42 65 89
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3
 • 1
  1
 • 2
  8 8
 • 3
  1
 • 4
  0 0 2 2
 • 5
  2 7 8
 • 6
  5 5
 • 7
  6 8 8
 • 8
  6 8 9 9
 • 9
  0 1 1 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 03/04/2024
Đặc biệt 67364
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
Giải nhất 05538
Giải nhì 43309 50971
Giải ba 42539 81311 58310
75139 27406 83349
Giải tư 1179 2067 4473 0517
Giải năm 3595 0881 7332
8196 3209 2509
Giải sáu 732 624 838
Giải bảy 93 94 15 22
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 9 9 9
 • 1
  0 1 5 7
 • 2
  2 4
 • 3
  2 2 8 8 9 9
 • 4
  9
 • 5
   
 • 6
  4 7
 • 7
  1 3 9
 • 8
  1
 • 9
  3 4 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 02/04/2024
Đặc biệt 62909
3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
Giải nhất 09387
Giải nhì 23902 06705
Giải ba 05649 11928 85591
77857 24772 73380
Giải tư 1057 4955 1981 8866
Giải năm 8906 2314 0248
6777 3183 8562
Giải sáu 262 654 029
Giải bảy 65 86 54 35
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 6 9
 • 1
  4
 • 2
  8 9
 • 3
  5
 • 4
  8 9
 • 5
  4 4 5 7 7
 • 6
  2 2 5 6
 • 7
  2 7
 • 8
  0 1 3 6 7
 • 9
  1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 01/04/2024
Đặc biệt 19052
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
Giải nhất 64293
Giải nhì 66910 37980
Giải ba 03154 05297 37583
24357 50612 56159
Giải tư 1490 6212 7679 2105
Giải năm 4438 2763 4042
1066 7302 1099
Giải sáu 559 345 633
Giải bảy 09 93 06 38
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 6 9
 • 1
  0 2 2
 • 2
   
 • 3
  3 8 8
 • 4
  2 5
 • 5
  2 4 7 9 9
 • 6
  3 6
 • 7
  9
 • 8
  0 3
 • 9
  0 3 3 7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 31/03/2024
Đặc biệt 36909
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
Giải nhất 46217
Giải nhì 56679 32203
Giải ba 29726 90557 54987
59727 68447 57932
Giải tư 5581 4902 3035 7503
Giải năm 2059 7871 4346
0991 7274 7688
Giải sáu 183 311 228
Giải bảy 69 90 28 81
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 3 9
 • 1
  1 7
 • 2
  6 7 8 8
 • 3
  2 5
 • 4
  6 7
 • 5
  7 9
 • 6
  9
 • 7
  1 4 9
 • 8
  1 1 3 7 8
 • 9
  0 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 30/03/2024
Đặc biệt 62135
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
Giải nhất 21141
Giải nhì 45857 86656
Giải ba 70417 47299 17041
28867 87844 03831
Giải tư 7920 9023 7131 8460
Giải năm 3372 5765 0633
8326 3811 4220
Giải sáu 752 057 840
Giải bảy 96 94 29 09
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  1 7
 • 2
  0 0 3 6 9
 • 3
  1 1 3 5
 • 4
  0 1 1 4
 • 5
  2 6 7 7
 • 6
  0 5 7
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  4 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 29/03/2024
Đặc biệt 37869
7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
Giải nhất 01431
Giải nhì 07900 66341
Giải ba 81079 95627 76989
10547 37486 34353
Giải tư 4618 5541 1854 0752
Giải năm 4990 2029 5211
9779 7249 7896
Giải sáu 717 867 363
Giải bảy 05 67 87 62
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5
 • 1
  1 7 8
 • 2
  7 9
 • 3
  1
 • 4
  1 1 7 9
 • 5
  2 3 4
 • 6
  2 3 7 7 9
 • 7
  9 9
 • 8
  6 7 9
 • 9
  0 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 28/03/2024
Đặc biệt 49879
6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
Giải nhất 61196
Giải nhì 55813 26560
Giải ba 66628 39458 53044
66883 94985 04961
Giải tư 0689 1252 7970 1626
Giải năm 4095 9503 8586
7026 3491 4985
Giải sáu 800 015 450
Giải bảy 07 82 98 90
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 7
 • 1
  3 5
 • 2
  6 6 8
 • 3
   
 • 4
  4
 • 5
  0 2 8
 • 6
  0 1
 • 7
  0 9
 • 8
  2 3 5 5 6 9
 • 9
  0 1 5 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 27/03/2024
Đặc biệt 20645
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
Giải nhất 21356
Giải nhì 10211 33955
Giải ba 57214 47997 59028
91075 81886 34229
Giải tư 7518 6879 1586 7174
Giải năm 4802 1007 6479
7659 8416 7869
Giải sáu 187 087 674
Giải bảy 84 38 18 25
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  1 4 6 8 8
 • 2
  5 8 9
 • 3
  8
 • 4
  5
 • 5
  5 6 9
 • 6
  9
 • 7
  4 4 5 9 9
 • 8
  4 6 6 7 7
 • 9
  7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 26/03/2024
Đặc biệt 59619
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
Giải nhất 57086
Giải nhì 96937 20940
Giải ba 23515 63359 89273
67580 12104 65171
Giải tư 6781 8492 2432 0942
Giải năm 4059 1308 7139
7578 4915 1820
Giải sáu 728 921 919
Giải bảy 82 17 99 07
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7 8
 • 1
  5 5 7 9 9
 • 2
  0 1 8
 • 3
  2 7 9
 • 4
  0 2
 • 5
  9 9
 • 6
   
 • 7
  1 3 8
 • 8
  0 1 2 6
 • 9
  2 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 25/03/2024
Đặc biệt 16342
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
Giải nhất 75754
Giải nhì 28913 37346
Giải ba 86642 45535 81914
94696 52321 96022
Giải tư 8692 8838 9702 1399
Giải năm 7019 7237 7661
9492 5860 0770
Giải sáu 425 940 549
Giải bảy 39 42 11 77
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 3 4 9
 • 2
  1 2 5
 • 3
  5 7 8 9
 • 4
  0 2 2 2 6 9
 • 5
  4
 • 6
  0 1
 • 7
  0 7
 • 8
   
 • 9
  2 2 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 24/03/2024
Đặc biệt 88274
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
Giải nhất 06693
Giải nhì 53350 57784
Giải ba 04071 89897 75341
98348 75312 33461
Giải tư 9003 5952 0115 9805
Giải năm 3069 2189 5874
3454 1490 7942
Giải sáu 935 713 633
Giải bảy 29 09 32 39
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 9
 • 1
  2 3 5
 • 2
  9
 • 3
  2 3 5 9
 • 4
  1 2 8
 • 5
  0 2 4
 • 6
  1 9
 • 7
  1 4 4
 • 8
  4 9
 • 9
  0 3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 23/03/2024
Đặc biệt 59882
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
Giải nhất 35161
Giải nhì 80009 90230
Giải ba 27850 78279 76809
32621 30855 65708
Giải tư 4114 7900 0301 0473
Giải năm 6540 7127 8212
9532 2160 6720
Giải sáu 460 122 532
Giải bảy 85 51 42 16
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 8 9 9
 • 1
  2 4 6
 • 2
  0 1 2 7
 • 3
  0 2 2
 • 4
  0 2
 • 5
  0 1 5
 • 6
  0 0 1
 • 7
  3 9
 • 8
  2 5
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 22/03/2024
Đặc biệt 95371
5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
Giải nhất 07286
Giải nhì 23998 54295
Giải ba 30927 81184 68459
29360 97671 18598
Giải tư 3721 6102 6363 6756
Giải năm 7582 1471 1256
7423 3322 6997
Giải sáu 840 527 579
Giải bảy 21 91 03 69
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3
 • 1
   
 • 2
  1 1 2 3 7 7
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
  6 6 9
 • 6
  0 3 9
 • 7
  1 1 1 9
 • 8
  2 4 6
 • 9
  1 5 7 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 21/03/2024
Đặc biệt 81866
12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN
Giải nhất 15018
Giải nhì 97738 52425
Giải ba 46984 39393 23620
45649 07779 32333
Giải tư 6001 7698 5879 5739
Giải năm 2820 0426 8268
4363 6007 2889
Giải sáu 843 426 191
Giải bảy 87 13 52 56
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7
 • 1
  3 8
 • 2
  0 0 5 6 6
 • 3
  3 8 9
 • 4
  3 9
 • 5
  2 6
 • 6
  3 6 8
 • 7
  9 9
 • 8
  4 7 9
 • 9
  1 3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 20/03/2024
Đặc biệt 35144
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
Giải nhất 48573
Giải nhì 21404 25165
Giải ba 28375 09425 17538
21595 56954 36845
Giải tư 2361 7750 2414 2861
Giải năm 8305 7081 7715
2463 0729 3143
Giải sáu 271 623 926
Giải bảy 87 23 54 37
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  4 5
 • 2
  3 3 5 6 9
 • 3
  7 8
 • 4
  3 4 5
 • 5
  0 4 4
 • 6
  1 1 3 5
 • 7
  1 3 5
 • 8
  1 7
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 19/03/2024
Đặc biệt 15636
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL
Giải nhất 19173
Giải nhì 85681 79930
Giải ba 13044 44402 18216
83995 78186 87187
Giải tư 6448 8599 4783 1398
Giải năm 6959 9932 2256
7373 4400 6765
Giải sáu 996 855 572
Giải bảy 33 44 22 51
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
  6
 • 2
  2
 • 3
  0 2 3 6
 • 4
  4 4 8
 • 5
  1 5 6 9
 • 6
  5
 • 7
  2 3 3
 • 8
  1 3 6 7
 • 9
  5 6 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 18/03/2024
Đặc biệt 78723
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK
Giải nhất 05913
Giải nhì 42978 47997
Giải ba 12779 25923 66649
28808 79008 51224
Giải tư 4813 1627 6276 4906
Giải năm 6495 7729 2690
7389 9423 1047
Giải sáu 902 463 762
Giải bảy 82 29 25 53
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 6 8 8
 • 1
  3 3
 • 2
  3 3 3 4 5 7 9 9
 • 3
   
 • 4
  7 9
 • 5
  3
 • 6
  2 3
 • 7
  6 8 9
 • 8
  2 9
 • 9
  0 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 17/03/2024
Đặc biệt 39399
16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG
Giải nhất 50264
Giải nhì 05861 93264
Giải ba 27209 38005 89679
63829 34307 28483
Giải tư 4711 8630 7059 6601
Giải năm 8554 0583 0657
3523 3494 1252
Giải sáu 639 625 190
Giải bảy 02 50 20 30
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 5 7 9
 • 1
  1
 • 2
  0 3 5 9
 • 3
  0 0 9
 • 4
   
 • 5
  0 2 4 7 9
 • 6
  1 4 4
 • 7
  9
 • 8
  3 3
 • 9
  0 4 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 16/03/2024
Đặc biệt 05667
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
Giải nhất 42692
Giải nhì 26834 13884
Giải ba 41197 48183 30209
40650 38977 31619
Giải tư 6327 7526 8813 8004
Giải năm 0083 3362 9225
6115 7179 7774
Giải sáu 970 842 546
Giải bảy 49 58 26 20
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  3 5 9
 • 2
  0 5 6 6 7
 • 3
  4
 • 4
  2 6 9
 • 5
  0 8
 • 6
  2 7
 • 7
  0 4 7 9
 • 8
  3 3 4
 • 9
  2 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 15/03/2024
Đặc biệt 12334
15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE
Giải nhất 51885
Giải nhì 94341 78676
Giải ba 86372 36161 53081
61157 25254 83626
Giải tư 9449 7299 9594 3832
Giải năm 0035 6600 7679
9485 8125 7951
Giải sáu 784 939 809
Giải bảy 91 02 59 66
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 9
 • 1
   
 • 2
  5 6
 • 3
  2 4 5 9
 • 4
  1 9
 • 5
  1 4 7 9
 • 6
  1 6
 • 7
  2 6 9
 • 8
  1 4 5 5
 • 9
  1 4 9

Bảng XSMB 30 ngày. Cập nhật kết quả xổ số miền bắc 30 ngày, KQXSMB 90 ngày mới nhất

XSMB 30 ngày hay kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền bắc trực tiếp trong 30 ngày tổng quan nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng xổ số miền Bắc. Trong đó người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua, bao gồm các cặp loto về nhiều trong 30 ngày, các cặp loto gan chưa về nhiều nhất trên 10 ngày, cầu lo đẹp, cách tính xác xuất loto hôm nay,....

Cùng với các bài dự đoán XSMB, soi cầu XSMB, thống kê XSMB, phân tích XSMB bằng các thuật toán mới nhất của các chuyên gia XSMB nhiều năm kinh nghiệm. Kèm theo các số liệu thống kê từ các diễn đàn chuyên về XS miền bắc, các Fanpage chuyên về xổ số MB uy tín nổi tiếng trên cả nước được đông đảo anh em quan tâm và chia sẻ hàng ngày. Chắc chắn sẽ mang đến những cặp số đẹp nhất cho anh em lựa chọn và tham khảo.

Thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày

» Xổ số miền bắc trực tiếp hàng ngày

» Kết quả xổ số miền bắc trong 30 ngày

» Tra cứu KQXS miền bắc các ngày trong tuần

Thời gian quay sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi.

+ Thời gian quay chính thức XSMB vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

+ Tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch mở thưởng KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc

Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình

Hãy theo dõi thường xuyên sổ kqxsmb 30 ngày sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán kết quả XSMB với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website xsmb.vn ngay hôm nay.