XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mở thưởng - KQXSMB 30 ngày

Kết quả sổ xố trực tiếp miền bắc ngày 17/01/2021
Đang chờ KQXS Miền Bắc lúc 18H15 - 17/01/2021. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 16/01/2021
Đặc biệt 12046
13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL
Giải nhất 58127
Giải nhì 13716 13938
Giải ba 97864 15467 16200
33137 19032 27560
Giải tư 4741 9668 7808 4797
Giải năm 5608 8792 4534
1448 0349 2861
Giải sáu 968 825 724
Giải bảy 15 76 85 71
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8 8
 • 1
  5 6
 • 2
  4 5 7
 • 3
  2 4 7 8
 • 4
  1 6 8 9
 • 5
   
 • 6
  0 1 4 7 8 8
 • 7
  1 6
 • 8
  5
 • 9
  2 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 15/01/2021
Đặc biệt 68285
14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM
Giải nhất 63497
Giải nhì 51148 40526
Giải ba 21460 45322 08942
64777 99903 68603
Giải tư 9743 9831 2616 0548
Giải năm 0880 6314 8728
3229 3228 1896
Giải sáu 300 505 685
Giải bảy 13 33 47 58
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 3 5
 • 1
  3 4 6
 • 2
  2 6 8 8 9
 • 3
  1 3
 • 4
  2 3 7 8 8
 • 5
  8
 • 6
  0
 • 7
  7
 • 8
  0 5 5
 • 9
  6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 14/01/2021
Đặc biệt 51338
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
Giải nhất 88232
Giải nhì 52762 16210
Giải ba 01251 21080 30073
33311 23663 69008
Giải tư 0693 1495 1430 1770
Giải năm 5609 1482 3063
0817 0019 9350
Giải sáu 142 448 562
Giải bảy 60 04 10 95
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8 9
 • 1
  0 0 1 7 9
 • 2
   
 • 3
  0 2 8
 • 4
  2 8
 • 5
  0 1
 • 6
  0 2 2 3 3
 • 7
  0 3
 • 8
  0 2
 • 9
  3 5 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 13/01/2021
Đặc biệt 02769
3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
Giải nhất 38216
Giải nhì 11276 94309
Giải ba 64336 21172 87669
76214 95085 69947
Giải tư 7295 0029 4713 7354
Giải năm 8886 7271 3378
9059 4262 2858
Giải sáu 188 146 460
Giải bảy 13 35 71 99
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3 3 4 6
 • 2
  9
 • 3
  5 6
 • 4
  6 7
 • 5
  4 8 9
 • 6
  0 2 9 9
 • 7
  1 1 2 6 8
 • 8
  5 6 8
 • 9
  5 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 12/01/2021
Đặc biệt 16592
8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ
Giải nhất 87355
Giải nhì 93491 45401
Giải ba 68063 72753 35051
60748 57701 15172
Giải tư 3720 7082 8879 5916
Giải năm 7271 0472 4405
3653 0336 1701
Giải sáu 411 379 906
Giải bảy 92 77 82 56
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 1 5 6
 • 1
  1 6
 • 2
  0
 • 3
  6
 • 4
  8
 • 5
  1 3 3 5 6
 • 6
  3
 • 7
  1 2 2 7 9 9
 • 8
  2 2
 • 9
  1 2 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 11/01/2021
Đặc biệt 05507
3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR
Giải nhất 94780
Giải nhì 28367 95448
Giải ba 92653 95189 81513
56865 21041 18375
Giải tư 1091 9317 9206 1383
Giải năm 2420 5010 7844
1730 3159 3577
Giải sáu 917 708 040
Giải bảy 41 07 60 35
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7 7 8
 • 1
  0 3 7 7
 • 2
  0
 • 3
  0 5
 • 4
  0 1 1 4 8
 • 5
  3 9
 • 6
  0 5 7
 • 7
  5 7
 • 8
  0 3 9
 • 9
  1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 10/01/2021
Đặc biệt 48146
2VS-10VS-14VS-8VS-4VS-9VS
Giải nhất 63172
Giải nhì 06185 24165
Giải ba 21836 46147 12685
13714 82314 70690
Giải tư 7047 4115 7754 7409
Giải năm 1270 0970 5541
7163 0474 7764
Giải sáu 817 092 108
Giải bảy 54 95 68 29
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
  4 4 5 7
 • 2
  9
 • 3
  6
 • 4
  1 6 7 7
 • 5
  4 4
 • 6
  3 4 5 8
 • 7
  0 0 2 4
 • 8
  5 5
 • 9
  0 2 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 09/01/2021
Đặc biệt 82064
15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT
Giải nhất 08356
Giải nhì 61215 80388
Giải ba 89490 11130 17716
79887 06388 26929
Giải tư 2573 9123 3390 3611
Giải năm 9538 3684 3274
2415 2095 3665
Giải sáu 751 900 277
Giải bảy 54 40 02 17
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
  1 5 5 6 7
 • 2
  3 9
 • 3
  0 8
 • 4
  0
 • 5
  1 4 6
 • 6
  4 5
 • 7
  3 4 7
 • 8
  4 7 8 8
 • 9
  0 0 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 08/01/2021
Đặc biệt 00726
7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU
Giải nhất 05627
Giải nhì 70149 28426
Giải ba 80452 76037 93062
41786 56154 32772
Giải tư 4433 1343 3747 7960
Giải năm 0734 8998 7569
2665 0306 5171
Giải sáu 694 303 562
Giải bảy 30 00 77 61
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6
 • 1
   
 • 2
  6 6 7
 • 3
  0 3 4 7
 • 4
  3 7 9
 • 5
  2 4
 • 6
  0 1 2 2 5 9
 • 7
  1 2 7
 • 8
  6
 • 9
  4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 07/01/2021
Đặc biệt 09854
7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
Giải nhất 15562
Giải nhì 28845 15681
Giải ba 21044 84466 56370
44614 39798 52457
Giải tư 6288 5987 4489 7646
Giải năm 4814 3518 3749
8784 0871 9809
Giải sáu 040 284 841
Giải bảy 62 93 15 34
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  4 4 5 8
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  0 1 4 5 6 9
 • 5
  4 7
 • 6
  2 2 6
 • 7
  0 1
 • 8
  1 4 4 7 8 9
 • 9
  3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 06/01/2021
Đặc biệt 90402
3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
Giải nhất 75947
Giải nhì 74911 44677
Giải ba 73443 21480 97489
88629 59071 00881
Giải tư 2510 4621 6853 2119
Giải năm 7445 3419 6129
6096 9127 9897
Giải sáu 467 040 049
Giải bảy 12 08 46 32
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  0 1 2 9 9
 • 2
  1 7 9 9
 • 3
  2
 • 4
  0 3 5 6 7 9
 • 5
  3
 • 6
  7
 • 7
  1 7
 • 8
  0 1 9
 • 9
  6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 05/01/2021
Đặc biệt 19376
9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ
Giải nhất 05036
Giải nhì 43342 31276
Giải ba 86804 90617 49547
13368 07354 12554
Giải tư 4737 7623 5214 9688
Giải năm 0265 9596 2704
3998 3885 2430
Giải sáu 257 166 198
Giải bảy 09 24 70 83
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 9
 • 1
  4 7
 • 2
  3 4
 • 3
  0 6 7
 • 4
  2 7
 • 5
  4 4 7
 • 6
  5 6 8
 • 7
  0 6 6
 • 8
  3 5 8
 • 9
  6 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 04/01/2021
Đặc biệt 42988
13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA
Giải nhất 92795
Giải nhì 19046 79580
Giải ba 87526 92979 11171
46875 96595 73614
Giải tư 7434 0809 5921 5509
Giải năm 1512 3716 3814
4143 8088 9851
Giải sáu 880 797 927
Giải bảy 39 14 63 71
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9 9
 • 1
  2 4 4 4 6
 • 2
  1 6 7
 • 3
  4 9
 • 4
  3 6
 • 5
  1
 • 6
  3
 • 7
  1 1 5 9
 • 8
  0 0 8 8
 • 9
  5 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 03/01/2021
Đặc biệt 43132
5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
Giải nhất 27110
Giải nhì 95760 90752
Giải ba 95706 88054 51171
53041 78424 18868
Giải tư 9618 9587 0840 0372
Giải năm 4852 3728 0060
4514 8855 5704
Giải sáu 597 493 131
Giải bảy 16 59 91 25
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 6
 • 1
  0 4 6 8
 • 2
  4 5 8
 • 3
  1 2
 • 4
  0 1
 • 5
  2 2 4 5 9
 • 6
  0 0 8
 • 7
  1 2
 • 8
  7
 • 9
  1 3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 02/01/2021
Đặc biệt 20681
1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC
Giải nhất 89427
Giải nhì 32886 74910
Giải ba 46106 78936 81595
03204 82919 14732
Giải tư 6502 7613 7283 5855
Giải năm 3855 0496 1430
4451 4778 9023
Giải sáu 567 057 083
Giải bảy 68 19 29 12
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 6
 • 1
  0 2 3 9 9
 • 2
  3 7 9
 • 3
  0 2 6
 • 4
   
 • 5
  1 5 5 7
 • 6
  7 8
 • 7
  8
 • 8
  1 3 3 6
 • 9
  5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 01/01/2021
Đặc biệt 78885
11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD
Giải nhất 61981
Giải nhì 32168 74990
Giải ba 52955 93657 43037
39539 82586 22866
Giải tư 9925 5333 1426 9023
Giải năm 4289 6576 5377
7039 4487 1675
Giải sáu 145 565 210
Giải bảy 81 14 08 11
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0 1 4
 • 2
  3 5 6
 • 3
  3 7 9 9
 • 4
  5
 • 5
  5 7
 • 6
  5 6 8
 • 7
  5 6 7
 • 8
  1 1 5 6 7 9
 • 9
  0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 31/12/2020
Đặc biệt 42050
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
Giải nhất 71602
Giải nhì 46241 14507
Giải ba 74322 38732 64804
78836 98669 54004
Giải tư 7045 7208 0361 9902
Giải năm 1677 9524 7016
4746 3257 3405
Giải sáu 030 710 607
Giải bảy 11 08 00 69
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 2 4 4 5 7 7 8 8
 • 1
  0 1 6
 • 2
  2 4
 • 3
  0 2 6
 • 4
  1 5 6
 • 5
  0 7
 • 6
  1 9 9
 • 7
  7
 • 8
   
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 30/12/2020
Đặc biệt 57905
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
Giải nhất 52634
Giải nhì 59730 35303
Giải ba 49658 30386 70941
54982 51127 91459
Giải tư 4548 4468 9722 1979
Giải năm 8964 4076 5630
9597 9300 4492
Giải sáu 933 491 325
Giải bảy 12 77 35 86
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 5
 • 1
  2
 • 2
  2 5 7
 • 3
  0 0 3 4 5
 • 4
  1 8
 • 5
  8 9
 • 6
  4 8
 • 7
  6 7 9
 • 8
  2 6 6
 • 9
  1 2 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 29/12/2020
Đặc biệt 63111
2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG
Giải nhất 97528
Giải nhì 50982 14050
Giải ba 69821 74802 11417
26541 90281 10317
Giải tư 4779 8546 3565 9985
Giải năm 3429 3910 7187
6912 3702 5600
Giải sáu 107 921 432
Giải bảy 45 06 39 17
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 2 6 7
 • 1
  0 1 2 7 7 7
 • 2
  1 1 8 9
 • 3
  2 9
 • 4
  1 5 6
 • 5
  0
 • 6
  5
 • 7
  9
 • 8
  1 2 5 7
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 28/12/2020
Đặc biệt 07690
12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH
Giải nhất 80623
Giải nhì 21234 90127
Giải ba 30366 15559 13565
29155 15509 92958
Giải tư 8221 8441 9118 0186
Giải năm 3314 6763 9311
0074 8849 5364
Giải sáu 965 752 403
Giải bảy 70 06 44 84
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 9
 • 1
  1 4 8
 • 2
  1 3 7
 • 3
  4
 • 4
  1 4 9
 • 5
  2 5 8 9
 • 6
  3 4 5 5 6
 • 7
  0 4
 • 8
  4 6
 • 9
  0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 27/12/2020
Đặc biệt 85971
14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK
Giải nhất 38070
Giải nhì 13420 19315
Giải ba 58913 23797 93183
36666 13349 88594
Giải tư 2097 2008 9642 2051
Giải năm 0935 9415 6497
7309 8407 2197
Giải sáu 016 010 977
Giải bảy 31 33 58 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8 9
 • 1
  0 3 5 5 6 9
 • 2
  0
 • 3
  1 3 5
 • 4
  2 9
 • 5
  1 8
 • 6
  6
 • 7
  0 1 7
 • 8
  3
 • 9
  4 7 7 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 26/12/2020
Đặc biệt 80287
5UL-1UL-3UL-9UL-15UL-13UL
Giải nhất 96436
Giải nhì 12301 64627
Giải ba 99998 15789 56798
51176 20943 91748
Giải tư 5098 8196 2664 2263
Giải năm 0732 7173 7149
0911 2174 7286
Giải sáu 184 114 729
Giải bảy 75 35 36 48
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  1 4
 • 2
  7 9
 • 3
  2 5 6 6
 • 4
  3 8 8 9
 • 5
   
 • 6
  3 4
 • 7
  3 4 5 6
 • 8
  4 6 7 9
 • 9
  6 8 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 25/12/2020
Đặc biệt 36287
7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM
Giải nhất 56591
Giải nhì 36172 15322
Giải ba 27712 52203 51451
37235 42452 12511
Giải tư 4935 7280 2276 8896
Giải năm 9714 1459 8993
8767 3355 0049
Giải sáu 350 249 086
Giải bảy 61 54 23 49
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 2 4
 • 2
  2 3
 • 3
  5 5
 • 4
  9 9 9
 • 5
  0 1 2 4 5 9
 • 6
  1 7
 • 7
  2 6
 • 8
  0 6 7
 • 9
  1 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 24/12/2020
Đặc biệt 79993
3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN
Giải nhất 59755
Giải nhì 48925 26497
Giải ba 71258 22866 95143
01462 19274 40992
Giải tư 0806 8544 9405 4675
Giải năm 0265 3694 8235
7043 9505 1229
Giải sáu 914 798 789
Giải bảy 64 49 62 24
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5 6
 • 1
  4
 • 2
  4 5 9
 • 3
  5
 • 4
  3 3 4 9
 • 5
  5 8
 • 6
  2 2 4 5 6
 • 7
  4 5
 • 8
  9
 • 9
  2 3 4 7 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 23/12/2020
Đặc biệt 80188
5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP
Giải nhất 42915
Giải nhì 70628 29295
Giải ba 21623 27580 11681
85576 77417 97548
Giải tư 6998 2307 6098 5898
Giải năm 1113 9485 0397
5586 1548 5419
Giải sáu 892 132 112
Giải bảy 11 44 27 22
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 2 3 5 7 9
 • 2
  2 3 7 8
 • 3
  2
 • 4
  4 8 8
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  0 1 5 6 8
 • 9
  2 5 7 8 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 22/12/2020
Đặc biệt 81613
2UQ-4UQ-1UQ-6UQ-9UQ-11UQ
Giải nhất 23662
Giải nhì 44579 49780
Giải ba 16806 07002 62808
35975 61276 46471
Giải tư 9700 1461 8428 0792
Giải năm 8252 2387 5785
3416 5379 2964
Giải sáu 762 867 936
Giải bảy 53 60 43 90
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 6 8
 • 1
  3 6
 • 2
  8
 • 3
  6
 • 4
  3
 • 5
  2 3
 • 6
  0 1 2 2 4 7
 • 7
  1 5 6 9 9
 • 8
  0 5 7
 • 9
  0 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 21/12/2020
Đặc biệt 27693
6UR-11UR-7UR-12UR-2UR-9UR
Giải nhất 82712
Giải nhì 24393 73460
Giải ba 53088 62885 10085
82999 29197 08311
Giải tư 2847 0027 4818 5298
Giải năm 3502 0783 7437
4780 6517 9879
Giải sáu 676 844 036
Giải bảy 89 79 85 38
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 2 7 8
 • 2
  7
 • 3
  6 7 8
 • 4
  4 7
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  6 9 9
 • 8
  0 3 5 5 5 8 9
 • 9
  3 3 7 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 20/12/2020
Đặc biệt 45188
5US-8US-13US-2US-12US-9US
Giải nhất 02038
Giải nhì 01593 31090
Giải ba 39416 67469 08169
70710 86213 37845
Giải tư 6951 9038 2689 0139
Giải năm 1310 9794 5366
6911 7009 7620
Giải sáu 554 407 231
Giải bảy 25 00 89 26
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7 9
 • 1
  0 0 1 3 6
 • 2
  0 5 6
 • 3
  1 8 8 9
 • 4
  5
 • 5
  1 4
 • 6
  6 9 9
 • 7
   
 • 8
  8 9 9
 • 9
  0 3 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 19/12/2020
Đặc biệt 20370
3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT
Giải nhất 81636
Giải nhì 66257 15846
Giải ba 37524 65416 17868
43257 54395 25613
Giải tư 6029 9061 2837 6131
Giải năm 6227 8708 6807
5745 1293 9913
Giải sáu 560 924 945
Giải bảy 17 77 58 34
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8
 • 1
  3 3 6 7
 • 2
  4 4 7 9
 • 3
  1 4 6 7
 • 4
  5 5 6
 • 5
  7 7 8
 • 6
  0 1 8
 • 7
  0 7
 • 8
   
 • 9
  3 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 18/12/2020
Đặc biệt 27054
13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV
Giải nhất 73286
Giải nhì 06974 12931
Giải ba 24404 49647 56497
61913 03153 36897
Giải tư 4500 9337 2117 2950
Giải năm 3461 0007 9004
9222 1448 9478
Giải sáu 931 305 194
Giải bảy 45 48 80 34
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 4 5 7
 • 1
  3 7
 • 2
  2
 • 3
  1 1 4 7
 • 4
  5 7 8 8
 • 5
  0 3 4
 • 6
  1
 • 7
  4 8
 • 8
  0 6
 • 9
  4 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 17/12/2020
Đặc biệt 12950
9UX-12UX-10UX-7UX-8UX-2UX
Giải nhất 54592
Giải nhì 56852 38897
Giải ba 90935 24295 92200
11261 73494 91199
Giải tư 9068 8545 5424 1897
Giải năm 5151 3660 6815
3395 3054 0894
Giải sáu 226 692 814
Giải bảy 44 10 88 26
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 4 5
 • 2
  4 6 6
 • 3
  5
 • 4
  4 5
 • 5
  0 1 2 4
 • 6
  0 1 8
 • 7
   
 • 8
  8
 • 9
  2 2 4 4 5 5 7 7 9

XSMB 30 ngày hay kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền bắc trực tiếp trong 30 ngày tổng quan nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng xổ số miền Bắc. Trong đó người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua, bao gồm các cặp loto về nhiều trong 30 ngày, các cặp loto gan chưa về nhiều nhất trên 10 ngày, cầu lo đẹp, cách tính xác xuất loto hôm nay,....

Cùng với các bài dự đoán XSMB, soi cầu XSMB, thống kê XSMB, phân tích XSMB bằng các thuật toán mới nhất của các chuyên gia XSMB nhiều năm kinh nghiệm. Kèm theo các số liệu thống kê từ các diễn đàn chuyên về XS miền bắc, các Fanpage chuyên về xổ số MB uy tín nổi tiếng trên cả nước được đông đảo anh em quan tâm và chia sẻ hàng ngày. Chắc chắn sẽ mang đến những cặp số đẹp nhất cho anh em lựa chọn và tham khảo.

Thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày

» Xổ số miền bắc trực tiếp hàng ngày

» Kết quả xổ số miền bắc trong 30 ngày

» Tra cứu KQXS miền bắc các ngày trong tuần

Thời gian quay sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi.

+ Thời gian quay chính thức XSMB vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

+ Tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch mở thưởng KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc

Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình

Hãy theo dõi thường xuyên sổ kqxsmb 30 ngày sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán kết quả XSMB với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website xsmb.vn ngay hôm nay.