XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mở thưởng - KQXSMB 30 ngày

Kết quả sổ xố trực tiếp miền bắc ngày 01/06/2020
Đang chờ KQXS Miền Bắc lúc 18H15 - 01/06/2020. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 31/05/2020
Đặc biệt 83834
9HP-15HP-4HP
Giải nhất 40366
Giải nhì 54794 04325
Giải ba 90733 66649 68246
18251 14931 25781
Giải tư 8941 3021 3538 4147
Giải năm 1582 9369 9343
1664 0734 6952
Giải sáu 343 179 859
Giải bảy 48 17 77 61
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  7
 • 2
  1 5
 • 3
  1 3 4 4 8
 • 4
  1 3 3 6 7 8 9
 • 5
  1 2 9
 • 6
  1 4 6 9
 • 7
  7 9
 • 8
  1 2
 • 9
  4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 30/05/2020
Đặc biệt 59964
7HQ-15HQ-3HQ
Giải nhất 86926
Giải nhì 35850 92115
Giải ba 55065 04522 25840
97732 51771 88224
Giải tư 4112 3340 0045 4945
Giải năm 7309 8522 8969
9602 6695 6372
Giải sáu 380 481 888
Giải bảy 80 17 44 75
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  2 5 7
 • 2
  2 2 4 6
 • 3
  2
 • 4
  0 0 4 5 5
 • 5
  0
 • 6
  4 5 9
 • 7
  1 2 5
 • 8
  0 0 1 8
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 29/05/2020
Đặc biệt 97954
1HR-11HR-13HR
Giải nhất 21263
Giải nhì 33611 77358
Giải ba 24654 20180 22497
07318 29057 10725
Giải tư 8100 8878 8019 0483
Giải năm 3556 8519 0831
9876 8636 1866
Giải sáu 038 598 639
Giải bảy 17 18 73 62
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  1 7 8 8 9 9
 • 2
  5
 • 3
  1 6 8 9
 • 4
   
 • 5
  4 4 6 7 8
 • 6
  2 3 6
 • 7
  3 6 8
 • 8
  0 3
 • 9
  7 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 28/05/2020
Đặc biệt 09913
3HS-9HS-11HS
Giải nhất 61778
Giải nhì 49244 25187
Giải ba 59587 13034 87962
57378 13958 67787
Giải tư 5092 6255 3803 5219
Giải năm 2894 0189 4781
1763 1380 4363
Giải sáu 492 842 213
Giải bảy 45 10 50 71
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 3 3 9
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  2 4 5
 • 5
  0 5 8
 • 6
  2 3 3
 • 7
  1 8 8
 • 8
  0 1 7 7 7 9
 • 9
  2 2 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 27/05/2020
Đặc biệt 06561
8HT-13HT-10HT
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260
07051 09084 45474
Giải tư 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973
0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 7
 • 1
  0 0 4
 • 2
  2
 • 3
  0 9
 • 4
  3 8
 • 5
  1 5 6
 • 6
  0 1 2 4 8
 • 7
  3 3 4 5
 • 8
  4 7
 • 9
  1 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 26/05/2020
Đặc biệt 29154
14HU-12HU-11HU
Giải nhất 10231
Giải nhì 72151 37224
Giải ba 37088 24661 17564
36179 90044 01748
Giải tư 3374 7589 7515 1394
Giải năm 9469 7601 6082
1709 4165 7397
Giải sáu 051 155 510
Giải bảy 71 50 00 61
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 9
 • 1
  0 5
 • 2
  4
 • 3
  1
 • 4
  4 8
 • 5
  0 1 1 4 5
 • 6
  1 1 4 5 9
 • 7
  1 4 9
 • 8
  2 8 9
 • 9
  4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 25/05/2020
Đặc biệt 67211
12HV-8HV-15HV
Giải nhất 38314
Giải nhì 77817 84447
Giải ba 81110 46431 87685
91275 69911 15960
Giải tư 7347 5053 7539 1000
Giải năm 7585 0343 8124
0287 0211 2441
Giải sáu 524 953 120
Giải bảy 99 12 78 64
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 1 1 1 2 4 7
 • 2
  0 4 4
 • 3
  1 9
 • 4
  1 3 7 7
 • 5
  3 3
 • 6
  0 4
 • 7
  5 8
 • 8
  5 5 7
 • 9
  9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 24/05/2020
Đặc biệt 81779
3HX- 6HX -13HX
Giải nhất 30531
Giải nhì 03586 66082
Giải ba 93365 20748 75056
96191 55615 33595
Giải tư 0337 0432 8836 8514
Giải năm 5483 8187 8946
3350 6883 3585
Giải sáu 382 748 714
Giải bảy 22 57 12 19
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 4 4 5 9
 • 2
  2
 • 3
  1 2 6 7
 • 4
  6 8 8
 • 5
  0 6 7
 • 6
  5
 • 7
  9
 • 8
  2 2 3 3 5 6 7
 • 9
  1 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 23/05/2020
Đặc biệt 98991
7HY-11HY-9HY
Giải nhất 71131
Giải nhì 17093 47125
Giải ba 73439 39302 99701
47115 13509 32597
Giải tư 2177 8176 9570 1081
Giải năm 6837 5584 3039
4606 0193 1302
Giải sáu 024 784 811
Giải bảy 71 58 81 77
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 2 6 9
 • 1
  1 5
 • 2
  4 5
 • 3
  1 7 9 9
 • 4
   
 • 5
  8
 • 6
   
 • 7
  0 1 6 7 7
 • 8
  1 1 4 4
 • 9
  1 3 3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 22/05/2020
Đặc biệt 27298
1HZ-7HZ-14HZ
Giải nhất 91982
Giải nhì 77118 97508
Giải ba 77150 83797 45298
91081 28951 79440
Giải tư 2982 1536 4939 6112
Giải năm 9377 1367 8442
9625 1141 7384
Giải sáu 826 398 337
Giải bảy 78 93 87 66
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  2 8
 • 2
  5 6
 • 3
  6 7 9
 • 4
  0 1 2
 • 5
  0 1
 • 6
  6 7
 • 7
  7 8
 • 8
  1 2 2 4 7
 • 9
  3 7 8 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 21/05/2020
Đặc biệt 58738
11GA-14GA-1GA
Giải nhất 31202
Giải nhì 79074 29741
Giải ba 85771 69068 43577
06479 37601 41114
Giải tư 5957 4962 5763 1379
Giải năm 8921 8969 1051
6910 7538 0626
Giải sáu 122 994 724
Giải bảy 60 94 32 54
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  0 4
 • 2
  1 2 4 6
 • 3
  2 8 8
 • 4
  1
 • 5
  1 4 7
 • 6
  0 2 3 8 9
 • 7
  1 4 7 9 9
 • 8
   
 • 9
  4 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 20/05/2020
Đặc biệt 51265
3GB-15GB-14GB
Giải nhất 76785
Giải nhì 82841 29964
Giải ba 76310 82176 71258
38851 64884 75098
Giải tư 3205 7561 9368 9273
Giải năm 5959 4608 8563
6907 5342 1543
Giải sáu 112 439 937
Giải bảy 88 05 28 12
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5 7 8
 • 1
  0 2 2
 • 2
  8
 • 3
  7 9
 • 4
  1 2 3
 • 5
  1 8 9
 • 6
  1 3 4 5 8
 • 7
  3 6
 • 8
  4 5 8
 • 9
  8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 19/05/2020
Đặc biệt 96600
15GC-6GC-2GC
Giải nhất 55015
Giải nhì 27792 07534
Giải ba 34490 65055 88157
13400 11197 51457
Giải tư 1326 8810 7155 7764
Giải năm 7235 0544 2837
3225 7826 8449
Giải sáu 139 479 355
Giải bảy 75 13 43 04
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 4
 • 1
  0 3 5
 • 2
  5 6 6
 • 3
  4 5 7 9
 • 4
  3 4 9
 • 5
  5 5 5 7 7
 • 6
  4
 • 7
  5 9
 • 8
   
 • 9
  0 2 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 18/05/2020
Đặc biệt 44554
13GD-12GD-11GD
Giải nhất 74463
Giải nhì 80449 42949
Giải ba 39368 74616 14611
63584 38434 15642
Giải tư 1576 9267 0811 2015
Giải năm 2352 9390 8542
7674 4196 9916
Giải sáu 483 010 779
Giải bảy 35 03 46 42
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 1 1 5 6 6
 • 2
   
 • 3
  4 5
 • 4
  2 2 2 6 9 9
 • 5
  2 4
 • 6
  3 7 8
 • 7
  4 6 9
 • 8
  3 4
 • 9
  0 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 17/05/2020
Đặc biệt 76380
14GE -12GE -2GE
Giải nhất 11164
Giải nhì 70535 58134
Giải ba 87785 84883 78581
63347 43693 26134
Giải tư 9954 8580 4697 6540
Giải năm 3623 2435 0372
3115 6776 0123
Giải sáu 418 596 787
Giải bảy 30 40 88 38
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 8
 • 2
  3 3
 • 3
  0 4 4 5 5 8
 • 4
  0 0 7
 • 5
  4
 • 6
  4
 • 7
  2 6
 • 8
  0 0 1 3 5 7 8
 • 9
  3 6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 16/05/2020
Đặc biệt 75146
5GF-12GF-13GF
Giải nhất 18878
Giải nhì 63961 81730
Giải ba 97775 73665 34335
86636 45951 42875
Giải tư 7071 0913 4908 6892
Giải năm 3830 8979 4445
4572 8628 1582
Giải sáu 111 951 928
Giải bảy 24 44 23 52
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  1 3
 • 2
  3 4 8 8
 • 3
  0 0 5 6
 • 4
  4 5 6
 • 5
  1 1 2
 • 6
  1 5
 • 7
  1 2 5 5 8 9
 • 8
  2
 • 9
  2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 15/05/2020
Đặc biệt 41795
6GH-3GH-1GH
Giải nhất 53938
Giải nhì 34631 73859
Giải ba 29808 84717 38740
23469 96333 87101
Giải tư 4712 9547 8931 9008
Giải năm 3878 6707 6341
6761 9595 7341
Giải sáu 237 407 256
Giải bảy 93 79 22 73
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7 7 8 8
 • 1
  2 7
 • 2
  2
 • 3
  1 1 3 7 8
 • 4
  0 1 1 7
 • 5
  6 9
 • 6
  1 9
 • 7
  3 8 9
 • 8
   
 • 9
  3 5 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 14/05/2020
Đặc biệt 33963
10GK-9GK-7GK
Giải nhất 33143
Giải nhì 86475 79746
Giải ba 67807 50445 33683
41171 13165 76267
Giải tư 1077 2371 7174 6672
Giải năm 8793 4445 4104
7446 3328 1742
Giải sáu 981 178 124
Giải bảy 15 44 90 12
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7
 • 1
  2 5
 • 2
  4 8
 • 3
   
 • 4
  2 3 4 5 5 6 6
 • 5
   
 • 6
  3 5 7
 • 7
  1 1 2 4 5 7 8
 • 8
  1 3
 • 9
  0 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 13/05/2020
Đặc biệt 12795
2GL-6GL-5GL
Giải nhất 32463
Giải nhì 24668 25372
Giải ba 75964 45237 38626
00003 41720 85085
Giải tư 8388 8121 7911 0777
Giải năm 6942 2572 2421
6702 6781 8688
Giải sáu 533 448 055
Giải bảy 50 63 39 17
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3
 • 1
  1 7
 • 2
  0 1 1 6
 • 3
  3 7 9
 • 4
  2 8
 • 5
  0 5
 • 6
  3 3 4 8
 • 7
  2 2 7
 • 8
  1 5 8 8
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 12/05/2020
Đặc biệt 35009
15GM-6GM-10GM
Giải nhất 75293
Giải nhì 07897 24629
Giải ba 45761 94542 45024
59952 56580 03576
Giải tư 1844 3712 9142 7518
Giải năm 7961 9046 5468
7500 0685 5133
Giải sáu 625 327 388
Giải bảy 33 22 62 35
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  2 8
 • 2
  2 4 5 7 9
 • 3
  3 3 5
 • 4
  2 2 4 6
 • 5
  2
 • 6
  1 1 2 8
 • 7
  6
 • 8
  0 5 8
 • 9
  3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 11/05/2020
Đặc biệt 02419
12GN-8GN-2GN
Giải nhất 49825
Giải nhì 45280 80176
Giải ba 84866 75055 75764
45699 77394 35548
Giải tư 1792 6805 0668 6836
Giải năm 5381 5016 1500
1149 6339 5095
Giải sáu 565 665 553
Giải bảy 97 43 73 95
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5
 • 1
  6 9
 • 2
  5
 • 3
  6 9
 • 4
  3 8 9
 • 5
  3 5
 • 6
  4 5 5 6 8
 • 7
  3 6
 • 8
  0 1
 • 9
  2 4 5 5 7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 10/05/2020
Đặc biệt 32765
12GP-14GP-10GP
Giải nhất 48805
Giải nhì 42980 16309
Giải ba 87948 70554 13051
51276 90746 10216
Giải tư 0842 6602 4374 7202
Giải năm 6489 2609 1034
3280 6116 7370
Giải sáu 552 436 594
Giải bảy 22 80 59 44
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 5 9 9
 • 1
  6 6
 • 2
  2
 • 3
  4 6
 • 4
  2 4 6 8
 • 5
  1 2 4 9
 • 6
  5
 • 7
  0 4 6
 • 8
  0 0 0 9
 • 9
  4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 09/05/2020
Đặc biệt 71770
12GQ-2GQ-1GQ
Giải nhất 50898
Giải nhì 69799 71237
Giải ba 12261 44048 73695
84738 97203 98825
Giải tư 6500 8904 4834 2713
Giải năm 1105 9125 3703
2722 7922 5158
Giải sáu 619 341 844
Giải bảy 75 25 85 02
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 3 3 4 5
 • 1
  3 9
 • 2
  2 2 5 5 5
 • 3
  4 7 8
 • 4
  1 4 8
 • 5
  8
 • 6
  1
 • 7
  0 5
 • 8
  5
 • 9
  5 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 08/05/2020
Đặc biệt 67241
3GR-14GR-9GR
Giải nhất 56017
Giải nhì 77028 65457
Giải ba 26855 69459 76907
87154 23957 26148
Giải tư 3704 5913 9223 6079
Giải năm 1874 5668 0874
2328 1610 0403
Giải sáu 959 645 907
Giải bảy 42 67 86 95
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 7 7
 • 1
  0 3 7
 • 2
  3 8 8
 • 3
   
 • 4
  1 2 5 8
 • 5
  4 5 7 7 9 9
 • 6
  7 8
 • 7
  4 4 9
 • 8
  6
 • 9
  5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 07/05/2020
Đặc biệt 83382
12GS-8GS-6GS
Giải nhất 20244
Giải nhì 47001 08910
Giải ba 32683 29556 81625
03936 06413 37934
Giải tư 3402 2471 1120 6427
Giải năm 0966 6992 6511
6017 4191 3660
Giải sáu 716 124 785
Giải bảy 16 78 79 08
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 8
 • 1
  0 1 3 6 6 7
 • 2
  0 4 5 7
 • 3
  4 6
 • 4
  4
 • 5
  6
 • 6
  0 6
 • 7
  1 8 9
 • 8
  2 3 5
 • 9
  1 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 06/05/2020
Đặc biệt 03336
12GT-1GT-11GT
Giải nhất 87945
Giải nhì 97226 51794
Giải ba 91068 64543 51130
86584 15916 85086
Giải tư 7435 6143 8731 2772
Giải năm 9041 6374 6429
5445 6826 8420
Giải sáu 013 673 613
Giải bảy 25 36 53 15
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 3 5 6
 • 2
  0 5 6 6 9
 • 3
  0 1 5 6 6
 • 4
  1 3 3 5 5
 • 5
  3
 • 6
  8
 • 7
  2 3 4
 • 8
  4 6
 • 9
  4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 05/05/2020
Đặc biệt 56872
9GU-3GU-5GU
Giải nhất 45029
Giải nhì 35063 71698
Giải ba 69422 76710 31542
60793 85203 34393
Giải tư 6871 4393 1537 9598
Giải năm 9061 6880 0722
0608 9988 7337
Giải sáu 426 471 950
Giải bảy 20 37 65 25
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8
 • 1
  0
 • 2
  0 2 2 5 6 9
 • 3
  7 7 7
 • 4
  2
 • 5
  0
 • 6
  1 3 5
 • 7
  1 1 2
 • 8
  0 8
 • 9
  3 3 3 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 04/05/2020
Đặc biệt 36662
9GV-11GV-3GV
Giải nhất 62017
Giải nhì 63184 55310
Giải ba 01889 14329 88948
49653 47179 12429
Giải tư 2993 4691 1201 6781
Giải năm 9622 9530 5708
1983 5310 4259
Giải sáu 567 622 767
Giải bảy 79 97 80 22
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  0 0 7
 • 2
  2 2 2 9 9
 • 3
  0
 • 4
  8
 • 5
  3 9
 • 6
  2 7 7
 • 7
  9 9
 • 8
  0 1 3 4 9
 • 9
  1 3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 03/05/2020
Đặc biệt 08247
1GX - 11GX - 3GX
Giải nhất 89507
Giải nhì 37009 55789
Giải ba 05454 78208 26771
37657 41916 82114
Giải tư 4828 3542 6890 6718
Giải năm 8757 7473 3139
6788 2868 4763
Giải sáu 780 885 974
Giải bảy 55 84 15 86
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8 9
 • 1
  4 5 6 8
 • 2
  8
 • 3
  9
 • 4
  2 7
 • 5
  4 5 7 7
 • 6
  3 8
 • 7
  1 3 4
 • 8
  0 4 5 6 8 9
 • 9
  0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 02/05/2020
Đặc biệt 82632
13GY-6GY-4GY
Giải nhất 20684
Giải nhì 31934 37670
Giải ba 27570 98555 72812
08787 04400 77159
Giải tư 5801 0218 7330 3194
Giải năm 3831 6694 0245
3123 9743 1614
Giải sáu 952 824 128
Giải bảy 99 24 70 46
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1
 • 1
  2 4 8
 • 2
  3 4 4 8
 • 3
  0 1 2 4
 • 4
  3 5 6
 • 5
  2 5 9
 • 6
   
 • 7
  0 0 0
 • 8
  4 7
 • 9
  4 4 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 01/05/2020
Đặc biệt 29166
13GZ-1GZ-9GZ
Giải nhất 05369
Giải nhì 19343 16172
Giải ba 35371 73725 30299
42084 59941 72698
Giải tư 5746 6151 2895 0556
Giải năm 9388 5994 2799
6934 4285 0820
Giải sáu 802 598 382
Giải bảy 64 68 38 69
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  0 5
 • 3
  4 8
 • 4
  1 3 6
 • 5
  1 6
 • 6
  4 6 8 9 9
 • 7
  1 2
 • 8
  2 4 5 8
 • 9
  4 5 8 8 9 9

XSMB 30 ngày hay kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền bắc trực tiếp trong 30 ngày tổng quan nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng xổ số miền Bắc. Trong đó người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 1 tháng vừa qua, bao gồm các cặp loto về nhiều trong 30 ngày, các cặp loto gan chưa về nhiều nhất trên 10 ngày, cầu lo đẹp, cách tính xác xuất loto hôm nay,....

Cùng với các bài dự đoán XSMB, soi cầu XSMB, thống kê XSMB, phân tích XSMB bằng các thuật toán mới nhất của các chuyên gia XSMB nhiều năm kinh nghiệm. Kèm theo các số liệu thống kê từ các diễn đàn chuyên về XS miền bắc, các Fanpage chuyên về xổ số MB uy tín nổi tiếng trên cả nước được đông đảo anh em quan tâm và chia sẻ hàng ngày. Chắc chắn sẽ mang đến những cặp số đẹp nhất cho anh em lựa chọn và tham khảo.

Thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày

» Xổ số miền bắc trực tiếp hàng ngày

» Kết quả xổ số miền bắc trong 30 ngày

» Tra cứu KQXS miền bắc các ngày trong tuần

Thời gian quay sổ kết quả miền Bắc cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi.

+ Thời gian quay chính thức XSMB vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

+ Tại trường quay S4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch mở thưởng KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc

Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình

Hãy theo dõi thường xuyên sổ kqxsmb 30 ngày sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia dự đoán kết quả XSMB với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với độ chính xác cao nhất và chuẩn xác nhất tại website xsmb.vn ngay hôm nay.