Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB nhanh chính xác nhất

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI

  • Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/09/2023                    
29/09/2023                    
28/09/2023                    
27/09/2023                    
26/09/2023                    
25/09/2023                    
24/09/2023                    
TỔNG 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 0 ngày Đầu 1: 0 ngày Đầu 2: 0 ngày Đầu 3: 2 ngày Đầu 4: 2 ngày
Đầu 5: 0 ngày Đầu 6: 0 ngày Đầu 7: 2 ngày Đầu 8: 0 ngày Đầu 9: 1 ngày
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/09/2023                    
29/09/2023                    
28/09/2023                    
27/09/2023                    
26/09/2023                    
25/09/2023                    
24/09/2023                    
TỔNG 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1

+ Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đuôi 0: 0 ngày Đuôi 1: 0 ngày Đuôi 2: 0 ngày Đuôi 3: 0 ngày Đuôi 4: 1 ngày
Đuôi 5: 0 ngày Đuôi 6: 1 ngày Đuôi 7: 2 ngày Đuôi 8: 2 ngày Đuôi 9: 1 ngày