Thống kê bảng đặc biệt

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI
  • Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/2020                    
18/10/2020                    
17/10/2020                    
16/10/2020                    
15/10/2020                    
14/10/2020                    
13/10/2020                    
TỔNG 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 1 ngày Đầu 1: 2 ngày Đầu 2: 2 ngày Đầu 3: 0 ngày Đầu 4: 0 ngày
Đầu 5: 0 ngày Đầu 6: 2 ngày Đầu 7: 0 ngày Đầu 8: 0 ngày Đầu 9: 0 ngày
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/2020                    
18/10/2020                    
17/10/2020                    
16/10/2020                    
15/10/2020                    
14/10/2020                    
13/10/2020                    
TỔNG 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2

+ Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đuôi 0: 0 ngày Đuôi 1: 0 ngày Đuôi 2: 0 ngày Đuôi 3: 0 ngày Đuôi 4: 0 ngày
Đuôi 5: 1 ngày Đuôi 6: 1 ngày Đuôi 7: 0 ngày Đuôi 8: 2 ngày Đuôi 9: 2 ngày