THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Tính năng

Thống kê Đầu LOTO trong 5 Tuần
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 100 17/07/2019
1 0 0 90 17/07/2019
2 0 0 100 17/07/2019
3 0 0 103 17/07/2019
4 0 1 84 17/07/2019
5 0 1 115 17/07/2019
6 0 2 85 17/07/2019
7 0 2 78 17/07/2019
8 0 1 90 17/07/2019
9 0 2 100 17/07/2019