Thống kê đầu đuôi

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Tính năng

Thống kê Đầu LOTO trong 5 Tuần
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 85 28/09/2020
1 0 2 86 28/09/2020
2 0 2 78 28/09/2020
3 0 1 106 28/09/2020
4 0 1 85 28/09/2020
5 0 1 101 28/09/2020
6 1 1 92 27/09/2020
7 0 1 72 28/09/2020
8 0 1 122 28/09/2020
9 0 1 118 28/09/2020