Thống kê đầu đuôi

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Tính năng

Thống kê Đầu LOTO trong 5 Tuần
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 0 100 05/12/2020
1 0 1 92 05/12/2020
2 0 1 85 05/12/2020
3 0 1 80 05/12/2020
4 0 1 111 05/12/2020
5 0 1 89 05/12/2020
6 0 1 94 05/12/2020
7 0 1 86 05/12/2020
8 0 1 102 05/12/2020
9 0 0 106 05/12/2020