Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/10/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/10/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 14/10/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 14 85
Giải bảy 836 510
Giải sáu 7226
8801
3476
4733
0831
1995
Giải năm 8807 4008
Giải tư 97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
Giải ba 65984
61365
39390
14198
Giải nhì 90663 39750
Giải nhất 44985 41447
Đặc biệt 848248 456577
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 7 7 8
1 4 5 0
2 0 6  
3 6 1 3
4 8 0 7
5 6 0 4
6 3 5  
7 0 6 2 7 7 8
8 4 5 5
9 0 2 4 0 0 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 07/10/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 41 29
Giải bảy 282 622
Giải sáu 7128
8475
3809
0104
2152
0985
Giải năm 9862 5180
Giải tư 21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
Giải ba 23372
79235
09730
66518
Giải nhì 33714 47000
Giải nhất 99019 05480
Đặc biệt 513166 769954
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 5 9 0 4
1 4 9 0 8
2 4 5 8 8 0 2 9
3 5 7 0 4 7
4 1 4  
5   2 4
6 2 6  
7 2 5 7
8 2 6 0 0 5
9   7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 30/09/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 47 69
Giải bảy 206 985
Giải sáu 7772
7273
7834
4105
0258
8623
Giải năm 5344 8965
Giải tư 67225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
03787
86098
30499
90886
13416
97389
99013
Giải ba 67632
57686
44991
62416
Giải nhì 81847 23244
Giải nhất 51958 76373
Đặc biệt 687546 085172
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 6 7 5
1   3 6 6
2 2 5 3
3 2 4  
4 4 6 7 7 4
5 1 8 8
6 2 9 5 9
7 2 3 2 3
8 0 6 5 6 7 9
9   1 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 23/09/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 34 14
Giải bảy 842 000
Giải sáu 4935
7068
5043
1315
4797
3324
Giải năm 4503 4756
Giải tư 60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
19028
95784
49069
49330
51454
26553
43570
Giải ba 22016
60821
01442
27732
Giải nhì 78815 15041
Giải nhất 84275 87606
Đặc biệt 111447 245066
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 3 0 6
1 0 5 6 4 5
2 1 2 4 8
3 2 4 5 0 2
4 2 3 6 7 1 2
5   3 4 6
6 3 8 6 9
7 5 0
8   4
9 9 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 16/09/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 80 78
Giải bảy 337 980
Giải sáu 9246
9602
5138
4532
3534
5800
Giải năm 4766 9102
Giải tư 54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
Giải ba 19511
72536
05012
97087
Giải nhì 88354 50508
Giải nhất 30554 92314
Đặc biệt 763043 292140
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 0 2 8
1 1 1 0 0 2 4
2   4
3 6 6 7 8 1 2 4 5
4 3 6 7 0 6
5 4 4  
6 0 6  
7 5 8
8 0 3 9 0 5 7
9    
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 09/09/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 38 50
Giải bảy 497 072
Giải sáu 3511
7459
9531
2847
1220
7474
Giải năm 6853 8574
Giải tư 08411
29621
97341
98393
20608
21255
13341
43362
30518
95793
93199
05503
87570
14318
Giải ba 67631
64544
48292
37966
Giải nhì 04854 67208
Giải nhất 48427 44927
Đặc biệt 717491 643723
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 8 3 8
1 1 1 8 8
2 1 7 0 3 7
3 1 1 8  
4 1 1 4 7
5 3 4 5 9 0
6   2 6
7   0 2 4 4
8    
9 1 3 7 2 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 02/09/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 92 71
Giải bảy 808 295
Giải sáu 6710
8421
4003
2915
2411
1446
Giải năm 6083 8772
Giải tư 63447
25816
91256
22482
51693
00828
81959
52400
12647
89529
05690
30846
81242
92381
Giải ba 89159
35121
58048
66711
Giải nhì 14369 82049
Giải nhất 87892 05250
Đặc biệt 846482 245256
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 8 0
1 0 6 1 1 5
2 1 1 8 9
3    
4 7 2 6 6 7 8 9
5 6 9 9 0 6
6 9  
7   1 2
8 2 2 3 1
9 2 2 3 0 5