Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 20/08/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 20/08/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 19/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 69 24
Giải bảy 898 711
Giải sáu 7483
4252
1933
5658
0678
3248
Giải năm 4982 8986
Giải tư 48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
Giải ba 91428
15283
34614
61955
Giải nhì 32665 49537
Giải nhất 26370 26376
Đặc biệt 940187 527546
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 2 8
1 5 1 4 8
2 8 2 4
3 3 8 5 6 7
4   6 8
5 2 5 8 9
6 5 9  
7 0 6 8
8 1 2 2 3 3 7 6
9 7 8 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 12/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 64 90
Giải bảy 731 187
Giải sáu 5271
0809
7599
4365
6285
5136
Giải năm 4355 9380
Giải tư 16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
Giải ba 23313
53301
01301
84742
Giải nhì 07667 70592
Giải nhất 43077 15339
Đặc biệt 366417 720472
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 9 1
1 3 7  
2 4 2
3 1 6 9
4   2 9
5 5 8
6 4 6 7 5
7 1 3 7 2 5 6
8 4 7 0 5 7
9 5 8 9 0 0 1 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 05/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 90 73
Giải bảy 315 099
Giải sáu 9065
0720
1724
1677
7580
4087
Giải năm 5472 8681
Giải tư 26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
Giải ba 19739
89599
18487
88923
Giải nhì 01500 22907
Giải nhất 07369 68664
Đặc biệt 615259 797517
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 6 7
1 5 7 9
2 0 2 4 3
3 2 9  
4   6
5 9  
6 0 5 8 9 4
7 2 2 3 3 7
8 5 0 1 7 7 8
9 0 4 4 9 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 29/07/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 52 29
Giải bảy 123 331
Giải sáu 0759
3583
0437
6586
0607
8113
Giải năm 3115 6074
Giải tư 20784
86299
11641
99052
56061
21403
00885
39542
36332
68240
57190
27080
68055
82269
Giải ba 39812
78426
07237
67047
Giải nhì 58933 81259
Giải nhất 88291 03753
Đặc biệt 533371 368878
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 7
1 2 5 3
2 3 6 9
3 3 7 1 2 7
4 1 0 2 7
5 2 2 9 3 5 9
6 1 9
7 1 4 8
8 3 4 5 0 6
9 1 9 0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 22/07/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 95 04
Giải bảy 772 685
Giải sáu 3141
1982
9258
4592
6257
2937
Giải năm 7634 6904
Giải tư 93392
83051
16432
46163
04884
94070
94516
47993
55313
53866
36683
57224
85708
11447
Giải ba 27113
93303
29496
76542
Giải nhì 48288 81361
Giải nhất 44740 98705
Đặc biệt 476399 038913
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 4 4 5 8
1 3 6 3 3
2   4
3 2 4 7
4 0 1 2 7
5 1 8 7
6 3 1 6
7 0 2  
8 2 4 8 3 5
9 2 5 9 2 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 15/07/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 62 72
Giải bảy 410 781
Giải sáu 3410
5663
8776
7075
2117
6116
Giải năm 0549 7100
Giải tư 29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
00839
73389
83813
00417
32106
75030
86895
Giải ba 75251
73402
78572
17731
Giải nhì 56747 64876
Giải nhất 84787 48447
Đặc biệt 322141 844728
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 0 6
1 0 0 3 6 7 7
2   8
3 8 0 1 9
4 1 7 7 9 7
5 1 8  
6 2 2 3 5 5  
7 6 2 2 5 6
8 2 7 1 9
9   5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 08/07/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 59 75
Giải bảy 287 865
Giải sáu 3483
0425
3257
3838
0900
2427
Giải năm 0102 2448
Giải tư 47847
16031
36681
19565
35505
31743
80279
68277
11749
45918
64314
36356
52054
91017
Giải ba 66800
47892
05754
78679
Giải nhì 30172 01109
Giải nhất 22009 41042
Đặc biệt 528045 798496
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 2 5 9 0 9
1   4 7 8
2 5 7
3 1 8
4 3 5 7 2 8 9
5 7 9 4 4 6
6 5 5
7 2 9 5 7 9
8 1 3 7  
9 2 6