Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/02/2019. CÒN: nữa

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 17/02/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 40 33
Giải bảy 343 463
Giải sáu 4643
4580
2411
2675
2845
4295
Giải năm 3119 3560
Giải tư 58478
93736
69189
71188
78648
58403
38320
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
Giải ba 88619
89468
10202
10308
Giải nhì 86066 60077
Giải nhất 53671 19820
Đặc biệt 873209 570126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 9 2 8
1 1 9 9  
2 0 0 0 3 6
3 6 3
4 0 3 3 8 0 2 5
5    
6 6 8 0 3
7 1 8 5 6 7
8 0 8 9  
9   1 2 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 10/02/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 57 92
Giải bảy 517 956
Giải sáu 1726
8931
2374
9446
1032
7883
Giải năm 8405 4914
Giải tư 93887
34963
36894
11166
44670
70637
93873
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
Giải ba 90655
83766
50532
61180
Giải nhì 30367 53183
Giải nhất 19496 66735
Đặc biệt 544374 529310
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 5  
1 7 0 4 6
2 6  
3 1 7 2 2 5 8 9
4   0 5 6
5 5 7 6
6 3 6 6 7 1
7 0 3 4 4  
8 7 0 3 3
9 4 6 2 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 03/02/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 11 89
Giải bảy 288 216
Giải sáu 2440
6113
4706
5116
9218
6961
Giải năm 3643 8731
Giải tư 83865
31055
39466
42269
14616
20822
19662
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
Giải ba 29902
05657
27178
14251
Giải nhì 08476 45589
Giải nhất 56063 59481
Đặc biệt 005715 166952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 6  
1 1 3 5 6 6 6 8
2 2  
3   1
4 0 3 1
5 5 7 0 1 2 4 6
6 2 3 5 6 9 1 3
7 6 8 8
8 8 1 9 9
9   6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 27/01/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 26 07
Giải bảy 908 695
Giải sáu 0021
7629
3195
3166
9507
9181
Giải năm 7609 8912
Giải tư 71594
73516
34391
26126
36227
53791
55279
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
Giải ba 06422
57351
67771
95718
Giải nhì 85886 68702
Giải nhất 42968 17232
Đặc biệt 705970 885995
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 8 9 0 2 5 7 7
1 6 2 8
2 1 2 6 6 7 9  
3   2 3
4    
5 1 2 7
6 8 6 7
7 0 9 1 6
8 6 1
9 1 1 4 5 5 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 20/01/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 30 50
Giải bảy 845 244
Giải sáu 4244
6546
0422
5590
0650
9631
Giải năm 7981 4299
Giải tư 23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
Giải ba 29303
98496
54998
36670
Giải nhì 90890 13055
Giải nhất 03511 18025
Đặc biệt 766453 558476
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 7 4
1 1 3 5
2 2 5 5 9
3 0 5 1 4
4 0 4 5 6 4 4
5 3 6 0 0 3 5
6 1  
7   0 6
8 1 2  
9 0 6 0 8 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 13/01/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 12 20
Giải bảy 151 092
Giải sáu 1469
2860
0071
4472
2275
1489
Giải năm 0070 8192
Giải tư 67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải ba 25651
59370
13411
68532
Giải nhì 35162 44322
Giải nhất 40480 03019
Đặc biệt 963722 294160
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 7  
1 2 1 3 8 9
2 1 2 0 2
3 2 2
4    
5 1 1 8 8
6 0 2 5 9 0 7
7 0 0 1 5 2 5 9
8 0 9
9 3 7 2 2 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật - 06/01/2019

Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 83 00
Giải bảy 107 823
Giải sáu 6820
6543
6016
9086
4592
5942
Giải năm 6307 0720
Giải tư 15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
Giải ba 00190
90536
19975
79461
Giải nhì 36627 26428
Giải nhất 87979 00710
Đặc biệt 260859 102544
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 7 7 0 3 9
1 6 7 0 9
2 0 7 0 3 8
3 3 6  
4 3 2 4
5 1 9 2
6 0 0 1 5
7 3 9 5
8 3 6
9 0 7 2 2