THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Tính năng

Thống kê Đầu LOTO trong 5 Tuần
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 0 97 16/01/2019
1 0 1 95 16/01/2019
2 0 1 86 16/01/2019
3 0 1 90 16/01/2019
4 0 0 100 16/01/2019
5 0 0 101 16/01/2019
6 0 2 85 16/01/2019
7 0 0 115 16/01/2019
8 0 1 91 16/01/2019
9 0 1 85 16/01/2019