THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Tính năng

Thống kê Đầu LOTO trong 5 Tuần
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 83 19/08/2018
1 0 1 87 19/08/2018
2 0 0 105 19/08/2018
3 0 2 87 19/08/2018
4 0 1 89 19/08/2018
5 0 1 79 19/08/2018
6 0 1 115 19/08/2018
7 0 1 91 19/08/2018
8 0 0 106 19/08/2018
9 0 1 103 19/08/2018