BẢNG ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
  • Khoảng thời gian xem:

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
06 18 lần 85 18 lần
27 15 lần 15 14 lần
52 14 lần 83 14 lần
19 14 lần 98 14 lần
09 13 lần 29 13 lần

+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
55 5 lần 62 5 lần
78 5 lần 03 5 lần
53 4 lần 74 4 lần
21 4 lần 64 3 lần
69 3 lần 01 2 lần
Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 5 tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

 

 

 

 

45021

85298

13766

62609

41201

67721

69463

87139

24960

33101

41657

60568

82445

31583

98451

75547

93729

74348

40951

61573

37601

52643

36829

68495

74825

68975

18625

93481

49568

40999

56489

83871

 

 

 

81908

38528

29059

69965

61444

00154

64510

50039

36366

71657

94228

05180

90586

16873

98565

93060

85983

00998

21423

03830

35229

17577

58507

90354

46416

24049

81636

58038

08294

61165

68585

29539

14613

05545