Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 20/08/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 20/08/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 13/08/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 26 51
Giải bảy 689 378
Giải sáu 2964
3577
9123
1400
3360
5811
Giải năm 3039 1695
Giải tư 09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
Giải ba 94781
11148
53228
30703
Giải nhì 67674 42556
Giải nhất 31017 11764
Đặc biệt 273318 608452
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 0 3 7
1 7 8 1
2 3 3 6 7 8
3 9  
4 0 8  
5 4 1 2 2 5 6
6 1 2 4 0 4 8 9
7 4 7 8
8 1 6 9 7
9   5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 06/08/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 81 72
Giải bảy 847 061
Giải sáu 8696
3527
7414
3566
0823
9963
Giải năm 7791 5131
Giải tư 95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
Giải ba 00133
24291
94482
86525
Giải nhì 81946 81784
Giải nhất 58163 88482
Đặc biệt 405541 601466
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2  
1 2 4 0
2 2 7 3 5
3 3 8 0 1
4 1 2 6 7 0
5    
6 3 1 1 3 6 6
7 0 4 2 7
8 1 2 2 4 8
9 1 1 6 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 30/07/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 60 47
Giải bảy 508 147
Giải sáu 4871
2213
0401
7566
7216
7471
Giải năm 0785 4855
Giải tư 55555
37539
99626
93176
97466
93771
06840
11955
08030
69856
80347
85190
45825
27987
Giải ba 27435
78695
70213
62863
Giải nhì 93169 27794
Giải nhất 46450 62905
Đặc biệt 406822 269191
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 8 5
1 3 3 6
2 2 6 5
3 5 9 0
4 0 7 7 7
5 0 5 5 5 6
6 0 6 9 3 6
7 1 1 6 1
8 5 7
9 5 0 1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 23/07/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 41 47
Giải bảy 142 233
Giải sáu 0998
7725
8817
0404
9888
4132
Giải năm 9967 9342
Giải tư 07412
28606
83441
93191
55979
58518
33352
60727
17143
07165
92850
05816
06939
35762
Giải ba 88564
65317
66238
40914
Giải nhì 37919 59403
Giải nhất 41947 22704
Đặc biệt 273097 626397
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 3 4 4
1 2 7 7 8 9 4 6
2 5 7
3   2 3 8 9
4 1 1 2 7 2 3 7
5 2 0
6 4 7 2 5
7 9  
8   8
9 1 7 8 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 16/07/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 01 47
Giải bảy 492 956
Giải sáu 1279
0587
6542
8043
8867
6182
Giải năm 2151 8097
Giải tư 43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
Giải ba 44878
23620
92769
11414
Giải nhì 82693 82494
Giải nhất 01080 20369
Đặc biệt 280360 151219
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 4  
1   4 9
2 0 2
3 4 0 7 7
4 2 2 3 3 7
5 1 2 6
6 0 7 8 9 9 9
7 7 8 9  
8 0 7 7 2
9 2 3 7 4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 09/07/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 71 82
Giải bảy 784 116
Giải sáu 6275
6447
5882
4583
3847
9769
Giải năm 3457 5174
Giải tư 41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
Giải ba 34962
90279
16812
73728
Giải nhì 34655 04543
Giải nhất 37044 70135
Đặc biệt 682401 711522
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3
1   2 6
2   2 8
3   5
4 1 4 7 3 3 7
5 5 7 5
6 2 4 8 9 9
7 1 5 9 4 6
8 2 2 4 5 2 3 6 7
9 1 8