Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/10/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/10/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 15/10/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 88 26
Giải bảy 068 741
Giải sáu 1804
6989
4119
4785
2917
6445
Giải năm 8498 5268
Giải tư 11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
Giải ba 29920
10927
65011
89978
Giải nhì 68351 64993
Giải nhất 10374 30899
Đặc biệt 469241 257587
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 2 5 6
1 9 1 7
2 0 7 6
3 8  
4 1 1 5
5 1 2 9  
6 2 8 8 1 3 8
7 4 4 8 8
8 5 8 8 9 5 7
9 8 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 08/10/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 92 15
Giải bảy 150 044
Giải sáu 3627
9594
2968
4697
5389
2840
Giải năm 0350 8187
Giải tư 86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
43029
12315
22526
96176
62466
06053
73035
Giải ba 75672
22189
44183
69404
Giải nhì 59022 47732
Giải nhất 53748 69994
Đặc biệt 601539 863098
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 4
1 2 9 5 5
2 2 7 8 6 9
3 9 2 5
4 7 8 0 4
5 0 0 3
6 3 8 6
7 2 9 6
8 9 3 7 9
9 2 4 4 7 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 01/10/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 41 80
Giải bảy 267 531
Giải sáu 3615
6633
5370
1628
4890
8851
Giải năm 8573 9604
Giải tư 64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
54975
28269
96659
98975
12254
99199
47251
Giải ba 67234
61300
38930
06782
Giải nhì 34463 19661
Giải nhất 25275 92908
Đặc biệt 640228 155685
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 8
1 5  
2 8 8
3 3 4 0 1
4 1  
5 6 1 1 4 9
6 3 3 7 9 1 9
7 0 2 3 5 5 5
8 8 0 2 5
9 2 4 0 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 24/09/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 99 07
Giải bảy 313 906
Giải sáu 4474
5811
1201
7769
4704
1416
Giải năm 7233 1374
Giải tư 40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
Giải ba 92758
06456
37629
85611
Giải nhì 06896 70062
Giải nhất 49841 48586
Đặc biệt 086404 640656
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 4 4 6 7
1 1 3 1 6
2 9 9
3 1 3 3
4 1 3 4 4
5 6 8 6
6 6 7 0 2 4 9
7 4 4
8 5 6
9 6 9 9 0 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 17/09/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 42 49
Giải bảy 731 627
Giải sáu 4734
0987
7341
1865
7024
1707
Giải năm 5811 9105
Giải tư 98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
Giải ba 06278
44171
15897
91688
Giải nhì 87930 96660
Giải nhất 93865 70912
Đặc biệt 755052 190010
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5 7
1 1 5 0 0 2 9
2 9 4 7
3 0 1 4 9
4 1 2 3 9
5 0 2  
6 5 8 0 5 6
7 1 1 8 9 8
8 7 8
9   7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 10/09/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 64 48
Giải bảy 787 763
Giải sáu 4305
7614
8905
3799
7735
9584
Giải năm 1958 5251
Giải tư 49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
Giải ba 66349
94888
80468
29337
Giải nhì 81830 07947
Giải nhất 74347 58585
Đặc biệt 070681 840693
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 5 5  
1 4 5 2
2 1 5 8 9
3 0 5 7
4 7 9 7 8
5 8 1
6 2 4 3 8
7 1 1 5 9
8 1 7 8 4 5 6
9   3 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 03/09/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 87 75
Giải bảy 512 073
Giải sáu 8643
8468
5751
9348
2993
9150
Giải năm 2729 2771
Giải tư 63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
Giải ba 87016
84376
67691
97713
Giải nhì 56422 03592
Giải nhất 27181 94618
Đặc biệt 347938 099297
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5  
1 1 2 6 3 6 7 8
2 2 9 5 8
3 8 9
4 3 6 8
5 1 8 0
6 3 8 5
7 6 6 1 3 4 5
8 1 5 7  
9   1 2 3 7