Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/02/2019. CÒN: nữa

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 18/02/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 03 97
Giải bảy 634 023
Giải sáu 5682
2179
6233
6198
5323
5866
Giải năm 9403 0504
Giải tư 60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
Giải ba 96417
40992
15452
73811
Giải nhì 44915 02513
Giải nhất 23736 29404
Đặc biệt 560669 969577
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 3 4 4 8
1 5 7 7 1 3
2   1 3 3
3 3 4 6 9 7
4 6  
5   0 2
6 5 9 2 6
7 4 9 7
8 2 2 1
9 2 5 2 7 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 11/02/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 33 25
Giải bảy 812 458
Giải sáu 2838
4102
2585
6227
1238
2564
Giải năm 1912 5005
Giải tư 05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
Giải ba 70979
46730
11287
20790
Giải nhì 93048 11344
Giải nhất 07691 52262
Đặc biệt 120655 434320
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 5
1 2 2 5  
2 7 0 5 7 7
3 0 3 7 8 8
4 1 8 4
5 5 5 1 3 3 8
6   2 4
7 2 9  
8 5 7 7
9 1 6 0 3 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 04/02/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 11 14
Giải bảy 381 108
Giải sáu 8537
4260
6536
3232
9603
0955
Giải năm 7854 3623
Giải tư 24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
Giải ba 02185
28404
76959
49698
Giải nhì 24514 06657
Giải nhất 22566 56977
Đặc biệt 705153 502579
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 5 2 3 6 8
1 1 4 4
2   3 7
3 6 7 2
4 6  
5 3 4 5 7 9
6 0 4 6 5 9 9
7   5 7 9
8 1 5  
9 0 7 9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 28/01/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 07 48
Giải bảy 266 742
Giải sáu 1878
5065
5651
2145
6522
0057
Giải năm 5710 1200
Giải tư 77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
Giải ba 13883
30724
56671
52038
Giải nhì 42391 84584
Giải nhất 84080 14997
Đặc biệt 262598 941612
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 2 7 0 8
1 0 5 2
2 4 2
3   0 8
4 0 3 2 5 6 7 8
5 1 7
6 5 6  
7 8 1 4
8 0 3 7 2 4
9 1 8 8 4 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 21/01/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 24 21
Giải bảy 457 517
Giải sáu 5087
0379
3685
5397
3183
2849
Giải năm 2525 9641
Giải tư 53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
Giải ba 10304
95842
86649
51545
Giải nhì 73219 09612
Giải nhất 95038 29697
Đặc biệt 773108 967790
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 7 8 4
1 9 1 2 7
2 4 5 1
3 8 8
4 2 5 1 5 9 9
5 7  
6    
7 2 7 8 8 9 6 9
8 5 7 1 3
9   0 7 7 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 14/01/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 19 54
Giải bảy 240 658
Giải sáu 5756
5061
5641
4682
4786
6085
Giải năm 5598 6966
Giải tư 36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
Giải ba 40084
44599
95454
68273
Giải nhì 01593 01430
Giải nhất 86231 27684
Đặc biệt 528350 032094
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 7 0 8
1 9  
2 0 1 1
3 1 0 2
4 0 1  
5 0 6 0 4 4 8 9
6 1 1 6
7 8 3
8 4 4 2 4 5 6
9 3 8 9 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 07/01/2019

Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 17 81
Giải bảy 638 469
Giải sáu 4566
7868
9604
8646
0132
4455
Giải năm 8260 5983
Giải tư 20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
Giải ba 72982
37496
42729
72836
Giải nhì 86061 73298
Giải nhất 95559 64076
Đặc biệt 602237 087343
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4  
1 0 7 9
2 7 6 9
3 7 8 2 3 6
4 8 8 9 3 6
5 8 9 5
6 0 1 6 8 9 9
7   6
8 2 1 1 3 3
9 5 6 8 8