Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/12/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/12/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 17/12/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 94 12
Giải bảy 852 708
Giải sáu 9067
6934
8594
0556
6716
8210
Giải năm 4740 3795
Giải tư 64278
70283
15486
88325
55308
84800
49598
23596
40721
85818
25288
50224
51413
67411
Giải ba 07195
70039
24746
67528
Giải nhì 21951 44777
Giải nhất 42789 87169
Đặc biệt 794939 369904
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 8 4 8
1   0 1 2 3 6 8
2 5 1 4 8
3 4 9 9  
4 0 6
5 1 2 6
6 7 9
7 8 7
8 3 6 9 8
9 4 4 5 8 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 10/12/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 92 98
Giải bảy 322 045
Giải sáu 7546
1564
3935
6729
7525
3111
Giải năm 0963 0753
Giải tư 28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
Giải ba 18357
13293
68370
06363
Giải nhì 82324 80214
Giải nhất 18426 84161
Đặc biệt 266974 887976
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 9
1 0 4 1 4
2 2 4 6 5 9
3 4 5  
4 6 5 7
5 7 3 6 8
6 3 4 1 3
7 3 4 6 0 6
8   2 3 7
9 2 2 3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 03/12/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 86 23
Giải bảy 047 573
Giải sáu 0144
5951
5433
1488
2866
9222
Giải năm 0319 2463
Giải tư 14061
64361
32176
19024
14898
95646
87503
93416
37423
72121
44992
16214
16833
81964
Giải ba 46612
35405
93809
71120
Giải nhì 84617 08900
Giải nhất 89373 54270
Đặc biệt 112539 009918
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 5 0 9
1 2 7 9 4 6 8
2 4 0 1 2 3 3
3 3 9 3
4 4 6 7  
5 1  
6 1 1 3 4 6
7 3 6 0 3
8 6 8
9 8 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 26/11/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 05 49
Giải bảy 223 269
Giải sáu 4022
1208
1069
6260
3995
8140
Giải năm 4049 4174
Giải tư 89661
43005
12570
07614
61466
42955
16660
64380
48653
25061
84566
04482
60130
01343
Giải ba 47451
64704
30398
91274
Giải nhì 69297 30162
Giải nhất 43588 51616
Đặc biệt 120411 780323
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 5 5 8  
1 1 4 6
2 2 3 3
3   0
4 9 0 3 9
5 1 5 3
6 0 1 6 9 0 1 2 6 9
7 0 4 4
8 8 0 2
9 7 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 19/11/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 44 23
Giải bảy 565 962
Giải sáu 6105
5038
8553
9205
1877
4821
Giải năm 1599 6640
Giải tư 40807
58434
85005
73739
54614
73832
77853
29465
22693
48998
21734
42237
29547
51953
Giải ba 62061
96409
56103
95520
Giải nhì 85134 75359
Giải nhất 89617 80114
Đặc biệt 388232 766403
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5 7 9 3 3 5
1 4 7 4
2   0 1 3
3 2 2 4 4 8 9 4 7
4 4 0 7
5 3 3 3 9
6 1 5 2 5
7   7
8    
9 9 3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 12/11/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 85 24
Giải bảy 101 074
Giải sáu 7159
6647
4685
3424
7342
2304
Giải năm 8387 0550
Giải tư 35220
81757
54023
45414
10343
51530
35559
61508
74333
90357
28773
31835
46978
87997
Giải ba 22416
54956
83394
91987
Giải nhì 22867 48442
Giải nhất 81714 79655
Đặc biệt 349096 402469
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 4 8
1 4 4 6  
2 0 3 4 4
3 0 3 5
4 3 7 2 2
5 6 7 9 9 0 5 7
6 7 9
7   3 4 8
8 5 5 7 7
9 6 4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 05/11/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 91 60
Giải bảy 409 608
Giải sáu 0789
1051
4890
8850
2617
6814
Giải năm 3205 7213
Giải tư 22153
26601
79393
57239
68298
15676
27157
95688
49082
17841
54921
96169
18274
60510
Giải ba 59729
75371
79959
66025
Giải nhì 98846 94145
Giải nhất 92836 16728
Đặc biệt 596796 101059
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 5 9 8
1   0 3 4 7
2 9 1 5 8
3 6 9  
4 6 1 5
5 1 3 7 0 9 9
6   0 9
7 1 6 4
8 9 2 8
9 0 1 3 6 8