Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/02/2019. CÒN: nữa

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 19/02/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 07 69
Giải bảy 555 779
Giải sáu 6845
0569
0839
1228
3659
9418
Giải năm 8400 8326
Giải tư 76397
00903
84051
94453
05597
69086
45646
47064
50484
44857
15075
62347
73242
10497
Giải ba 38940
41758
32324
01495
Giải nhì 38046 94371
Giải nhất 26741 68137
Đặc biệt 424217 366196
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 7  
1 7 8
2   4 6 8
3 9 7
4 0 1 5 6 6 2 7
5 1 3 5 8 7 9
6 9 4 9
7   1 5 9
8 6 4
9 7 7 5 6 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 12/02/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 72 53
Giải bảy 881 701
Giải sáu 4175
6791
2556
0762
1967
6245
Giải năm 3769 3692
Giải tư 05209
54922
71064
11098
87870
59651
69363
12520
15897
33660
48862
14282
58224
64667
Giải ba 45341
48382
51319
02366
Giải nhì 91711 96390
Giải nhất 93630 84648
Đặc biệt 275318 487321
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9 1
1 1 8 9
2 2 0 1 4
3 0  
4 1 5 8
5 1 6 3
6 3 4 9 0 2 2 6 7 7
7 0 2 5  
8 1 2 2
9 1 8 0 2 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 05/02/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 62 27
Giải bảy 367 049
Giải sáu 9421
8258
5265
3184
3035
8865
Giải năm 9960 6384
Giải tư 36566
85171
34270
09051
97571
42219
45479
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
Giải ba 99363
04344
18565
76598
Giải nhì 81897 09907
Giải nhất 49141 32983
Đặc biệt 702965 053517
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   7
1 9 7
2 1 7
3   4 5 6
4 1 4 9
5 1 8 1 9
6 0 2 3 5 5 6 7 5 5
7 0 1 1 9 1
8   2 3 4 4
9 7 8 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 29/01/2019

Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 64 95
Giải bảy 484 656
Giải sáu 9212
6304
9184
9023
6567
6946
Giải năm 7369 3654
Giải tư 38821
21987
00826
04423
51272
25515
61363
35333
58888
34311
38348
28363
02326
35188
Giải ba 74883
69349
36337
28715
Giải nhì 73577 03482
Giải nhất 64096 18038
Đặc biệt 213606 189247
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 4 6  
1 2 5 1 5
2 1 3 6 3 6
3   3 7 8
4 9 6 7 8
5   4 6
6 3 4 9 3 7
7 2 7  
8 3 4 4 7 2 8 8
9 6 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 22/01/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 53 70
Giải bảy 654 021
Giải sáu 4362
1870
4608
5999
6245
5288
Giải năm 6888 4678
Giải tư 67895
33930
11427
15708
72064
32943
05761
10141
54209
39657
04719
13467
08127
12218
Giải ba 26822
36032
18916
11863
Giải nhì 36478 55714
Giải nhất 39903 92450
Đặc biệt 171310 328155
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 8 8 9
1 0 4 6 8 9
2 2 7 1 7
3 0 2  
4 3 1 5
5 3 4 0 5 7
6 1 2 4 3 7
7 0 8 0 8
8 8 8
9 5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 15/01/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 47 95
Giải bảy 531 476
Giải sáu 1555
2808
9287
0009
4396
2123
Giải năm 1552 5158
Giải tư 16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
Giải ba 24438
08919
30850
14404
Giải nhì 01438 61236
Giải nhất 05993 06299
Đặc biệt 266651 091261
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 8 4 7 9
1 4 9 5
2 2 3
3 1 8 8 6
4 7 8
5 1 2 5 8 0 8 8
6   1
7 6 6
8 6 7 1 6 8
9 3 6 8 5 6 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 08/01/2019

Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 37 38
Giải bảy 766 665
Giải sáu 0696
9912
0206
3102
9822
0865
Giải năm 6510 0040
Giải tư 13663
77969
23846
09568
05605
25982
16054
06029
79520
04109
48845
89282
70762
34762
Giải ba 08514
20384
08382
30052
Giải nhì 44718 30977
Giải nhất 90320 67667
Đặc biệt 332369 960127
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 6 2 9
1 0 2 4 8  
2 0 0 2 7 9
3 7 8
4 6 0 5
5 4 2
6 3 6 8 9 9 2 2 5 5 7
7   7
8 2 4 2 2
9 6