Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/10/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/10/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 16/10/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 94 01
Giải bảy 787 449
Giải sáu 2661
4018
4979
2846
5947
3730
Giải năm 0366 6410
Giải tư 18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
01756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
Giải ba 61854
04564
09069
39129
Giải nhì 32930 21364
Giải nhất 27698 85971
Đặc biệt 135477 403554
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 1
1 8 0
2   5 9
3 0 0 3
4 2 6 6 7 9 9
5 4 7 4 4 6
6 1 4 6 7 4 9
7 7 9 1 8
8 5 7  
9 3 4 8 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 09/10/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 81 86
Giải bảy 911 224
Giải sáu 0986
9978
3153
7286
4794
7311
Giải năm 3071 8459
Giải tư 87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
42036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
Giải ba 99633
06772
81588
71707
Giải nhì 38038 26064
Giải nhất 79356 85567
Đặc biệt 441681 558873
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7
1 1 2 1
2   4
3 2 3 8 5 6 8
4   2
5 3 6 8 9
6 0 1 1 1 4 7
7 1 2 5 8 3
8 1 1 6 6 6 8
9 9 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 02/10/2018
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 77 61
Giải bảy 254 248
Giải sáu 8391
2922
4163
2013
6137
1081
Giải năm 0206 7739
Giải tư 35535
88955
47795
33848
40826
13149
73476
30683
75435
45773
10797
74677
51054
26763
Giải ba 43968
06729
90496
99970
Giải nhì 05068 87061
Giải nhất 83665 03971
Đặc biệt 062190 556297
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 6  
1   3
2 2 6 9  
3 5 5 7 9
4 8 9 8
5 4 5 4
6 3 5 8 8 1 1 3
7 6 7 0 1 3 7
8   1 3
9 0 1 5 6 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 25/09/2018
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 92 42
Giải bảy 081 813
Giải sáu 7712
4099
0900
2674
1974
2799
Giải năm 9871 8621
Giải tư 42910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
44873
55511
60847
41596
55113
28026
39033
Giải ba 64471
58546
06547
12579
Giải nhì 71027 32835
Giải nhất 22289 55740
Đặc biệt 600061 000686
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 0  
1 0 2 3 5 1 3 3
2 2 7 1 6
3   3 5
4 6 0 2 7 7
5    
6 1  
7 1 1 6 3 4 4 9
8 1 2 9 6
9 1 2 9 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 18/09/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 77 18
Giải bảy 551 938
Giải sáu 0906
6055
6541
4524
2193
9080
Giải năm 3672 2389
Giải tư 49114
08927
06685
23121
21452
70418
37775
09328
16693
74547
09402
84001
31806
77453
Giải ba 67286
67968
72913
60136
Giải nhì 69214 23493
Giải nhất 77516 78812
Đặc biệt 939923 892645
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 1 2 6
1 4 4 6 8 2 3 8
2 1 3 7 4 8
3   6 8
4 1 5 7
5 1 2 5 3
6 8  
7 2 5 7  
8 5 6 0 9
9   3 3 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 11/09/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 57 75
Giải bảy 955 902
Giải sáu 1629
4433
2104
4325
8965
0579
Giải năm 6751 1198
Giải tư 09473
22869
07722
05462
43856
10320
92102
88298
27749
79391
84124
23108
87019
26794
Giải ba 03629
52752
96253
49904
Giải nhì 24110 72011
Giải nhất 10285 82954
Đặc biệt 803130 413480
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 2 4 8
1 0 1 9
2 0 2 9 9 4 5
3 0 3  
4   9
5 1 2 5 6 7 3 4
6 2 9 5
7 3 5 9
8 5 0
9   1 4 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 04/09/2018
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 23 25
Giải bảy 575 922
Giải sáu 7505
5151
9996
6828
5771
4113
Giải năm 0815 8444
Giải tư 62235
31311
88400
41841
58405
75478
54370
09091
62974
82477
29615
60814
95999
87315
Giải ba 88087
38850
49576
34329
Giải nhì 72688 54325
Giải nhất 16220 21741
Đặc biệt 042191 683451
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 0 5 5  
1 1 5 3 4 5 5
2 0 3 2 5 5 8 9
3 5  
4 1 1 4
5 0 1 1
6    
7 0 5 8 1 4 6 7
8 7 8  
9 1 6 1 9