Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 24/06/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 24/06/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 19/06/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 34 22
Giải bảy 176 736
Giải sáu 4237
7227
2431
2173
0367
3689
Giải năm 6582 3719
Giải tư 60588
79839
80446
20399
43556
94334
65515
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
Giải ba 09465
02631
44315
05736
Giải nhì 48966 23448
Giải nhất 02120 52617
Đặc biệt 742694 347233
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   7
1 5 5 6 7 9 9
2 0 7 2 4
3 1 1 4 4 7 9 3 6 6
4 6 8
5 6  
6 5 6 7
7 6 3 3
8 2 8 9
9 4 9 4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 12/06/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 97 28
Giải bảy 250 588
Giải sáu 9498
6286
3453
2004
4782
1112
Giải năm 6482 1200
Giải tư 77287
61615
46480
59942
21911
27473
49301
48249
71566
83075
46212
32488
23524
61385
Giải ba 33983
50773
25944
96632
Giải nhì 09958 51018
Giải nhất 27687 05875
Đặc biệt 738221 979840
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 0 4
1 1 5 2 2 8
2 1 4 8
3   2
4 2 0 4 9
5 0 3 8  
6   6
7 3 3 5 5
8 0 2 3 6 7 7 2 5 8 8
9 7 8  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 05/06/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 80 10
Giải bảy 614 673
Giải sáu 2563
1034
5282
9548
3324
0450
Giải năm 0518 0577
Giải tư 93918
30338
79324
46172
02094
57848
95622
81426
31158
55723
89504
01645
92362
72229
Giải ba 43425
69125
03164
76744
Giải nhì 60180 68308
Giải nhất 41235 01566
Đặc biệt 767058 713607
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   4 7 8
1 4 8 8 0
2 2 4 5 5 3 4 6 9
3 4 5 8  
4 8 4 5 8
5 8 0 8
6 3 2 4 6
7 2 3 7
8 0 0 2  
9 4  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 29/05/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 16 32
Giải bảy 759 307
Giải sáu 2749
7602
7680
9742
3034
1329
Giải năm 4158 1904
Giải tư 27254
52227
94976
11090
27294
25001
34120
80460
24658
44955
66575
93547
01987
25817
Giải ba 16921
65696
84438
05807
Giải nhì 88693 78038
Giải nhất 03070 21198
Đặc biệt 914104 529473
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 4 4 7 7
1 6 7
2 0 1 7 9
3   2 4 8 8
4 9 2 7
5 4 8 9 5 8
6   0
7 0 6 3 5
8 0 7
9 0 3 4 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 22/05/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 92 36
Giải bảy 827 798
Giải sáu 3242
2174
2455
8296
4583
9665
Giải năm 9294 6834
Giải tư 43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
Giải ba 89705
01685
08563
84910
Giải nhì 06779 53107
Giải nhất 76790 30505
Đặc biệt 272554 490594
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 5 7
1   0
2 1 7 4
3   4 6
4 2 0 3
5 4 5 5 9 0 9
6   3 5 7
7 4 6 6 7 9  
8 5 7 0 3
9 0 2 4 4 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 15/05/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 43 45
Giải bảy 164 108
Giải sáu 0968
8065
9686
6262
2456
7344
Giải năm 2658 5377
Giải tư 47533
27819
02502
22994
30435
36321
21970
31717
00640
48544
88599
42587
35645
28728
Giải ba 22579
97353
28770
26145
Giải nhì 19717 91731
Giải nhất 51226 74287
Đặc biệt 852766 043228
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 8
1 7 9 7
2 1 6 8 8
3 3 5 1
4 3 0 4 4 5 5 5
5 3 8 6
6 4 5 6 8 2
7 0 9 0 7
8 6 7 7
9 4 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 08/05/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 96 11
Giải bảy 970 967
Giải sáu 7515
9688
1086
9542
2999
6920
Giải năm 7659 2723
Giải tư 96160
30310
29053
50484
69446
83655
24323
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
Giải ba 80483
51588
34554
96734
Giải nhì 30499 27277
Giải nhất 51335 71602
Đặc biệt 420260 811587
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   2 7
1 0 5 1 1
2 3 0 2 3
3 5 4
4 6 2 5
5 3 5 9 1 4
6 0 0 7 9
7 0 7
8 3 4 6 8 8 0 7
9 6 9 9