Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/12/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/12/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 11/12/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 39 39
Giải bảy 737 773
Giải sáu 8287
8974
9332
8971
7800
8576
Giải năm 0968 4894
Giải tư 45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
06321
34695
37378
99017
46295
79611
23229
Giải ba 66797
86704
41529
84649
Giải nhì 32770 19497
Giải nhất 25272 72690
Đặc biệt 389405 877469
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 5 0
1 1 4 1 7
2   1 9 9
3 2 7 8 9 9
4   9
5    
6 8 9
7 0 2 4 8 1 3 6 8
8 0 7  
9 5 7 0 4 5 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 04/12/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 70 89
Giải bảy 678 155
Giải sáu 8475
9787
2482
6485
8671
4063
Giải năm 5303 0327
Giải tư 48017
74266
89317
23124
37133
62110
01178
10335
29741
24693
00736
89001
02706
37714
Giải ba 28639
50972
44892
31427
Giải nhì 41323 58085
Giải nhất 24078 41604
Đặc biệt 220762 844539
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 1 4 6
1 0 7 7 4
2 3 4 7 7
3 3 9 5 6 9
4   1
5   5
6 2 6 3
7 0 2 5 8 8 8 1
8 2 7 5 5 9
9   2 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 27/11/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 15 72
Giải bảy 064 878
Giải sáu 6034
5045
9828
9147
5261
9524
Giải năm 5539 7895
Giải tư 93665
26439
96460
75831
17524
78582
41768
43119
12281
47442
98493
12177
30002
79339
Giải ba 87210
39297
40405
99505
Giải nhì 15535 48732
Giải nhất 47239 63913
Đặc biệt 634430 640526
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   2 5 5
1 0 5 3 9
2 4 8 4 6
3 0 1 4 5 9 9 9 2 9
4 5 2 7
5    
6 0 4 5 8 1
7   2 7 8
8 2 1
9 7 3 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 20/11/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 16 49
Giải bảy 710 253
Giải sáu 3687
8514
5118
3147
2380
7404
Giải năm 5017 8765
Giải tư 58226
65351
24874
51828
74011
07107
48616
36503
27223
54669
95488
64683
83115
52762
Giải ba 68465
49485
72137
54090
Giải nhì 89528 79741
Giải nhất 73746 81664
Đặc biệt 533555 330543
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 7 3 4
1 0 1 4 6 6 7 8 5
2 6 8 8 3
3   7
4 6 1 3 7 9
5 1 5 3
6 5 2 4 5 9
7 4  
8 5 7 0 3 8
9   0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 13/11/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 34 74
Giải bảy 256 740
Giải sáu 3274
0739
4776
9589
5776
5182
Giải năm 3451 2345
Giải tư 12102
30732
05390
37399
89376
16466
39188
90249
62317
91530
20323
54412
82972
37376
Giải ba 21265
43177
33348
06521
Giải nhì 59020 10291
Giải nhất 59084 57952
Đặc biệt 732205 323109
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 5 9
1   2 7
2 0 1 3
3 2 4 9 0
4   0 5 8 9
5 1 6 2
6 5 6  
7 4 6 6 7 2 4 6 6
8 4 8 2 9
9 0 9 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 06/11/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 34 27
Giải bảy 322 835
Giải sáu 4700
1355
4620
7810
8601
8077
Giải năm 2798 9828
Giải tư 75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
Giải ba 04809
31945
51692
63643
Giải nhì 10396 13462
Giải nhất 84403 19395
Đặc biệt 341844 475403
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 9 1 3 8
1   0 9
2 0 2 7 7 8 9
3 4 5
4 1 4 5 1 3
5 5 0 5
6   2 8
7 0 5 5 9 7
8    
9 6 8 8 2 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 3 - 30/10/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 02 62
Giải bảy 198 512
Giải sáu 5216
0196
4863
3254
3843
4061
Giải năm 2024 5165
Giải tư 18795
82448
21071
52453
82436
62176
93684
25515
20426
36366
28041
72335
49267
15626
Giải ba 34092
78042
98162
67946
Giải nhì 39375 11951
Giải nhất 07288 63053
Đặc biệt 456628 793599
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2  
1 6 2 5
2 4 8 6 6
3 6 5
4 2 8 1 3 6
5 3 1 3 4
6 3 1 2 2 5 6 7
7 1 5 6  
8 4 8  
9 2 5 6 8 9