Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/01/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/01/2019. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 11/01/2019
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 50 50
Giải bảy 219 428
Giải sáu 0553
9138
0022
2532
8213
5956
Giải năm 8968 5179
Giải tư 76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
Giải ba 43516
18563
50225
39785
Giải nhì 58948 40770
Giải nhất 37172 75062
Đặc biệt 035115 721281
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 7 1 7
1 5 6 9 0 3
2 2 2 5 8
3 2 8 2
4 8 8
5 0 3 0 6
6 2 3 8 2
7 2 0 0 4 7 9
8 0 1 5
9 5  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 04/01/2019
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 06 02
Giải bảy 568 087
Giải sáu 0790
1631
8130
9668
7358
2640
Giải năm 9164 9136
Giải tư 51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
Giải ba 77929
98870
45251
63130
Giải nhì 87564 87483
Giải nhất 22960 17822
Đặc biệt 503204 088363
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 2 4 5
1    
2 9 9 2
3 0 1 8 0 3 6
4   0
5 1 2 3 5 1 8
6 0 4 4 8 0 3 5 8
7 0 5
8 6 3 7
9 0 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 28/12/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 09 53
Giải bảy 967 187
Giải sáu 0960
1943
4746
9824
1055
1433
Giải năm 6335 1762
Giải tư 08644
88492
85299
31925
09714
53440
74901
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
Giải ba 28366
83363
12039
36793
Giải nhì 93187 28559
Giải nhất 76538 93646
Đặc biệt 874315 048433
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 0
1 4 5 0 3
2 5 3 4
3 5 8 0 3 3 7 9
4 0 3 4 6 6
5   3 5 9
6 0 3 6 7 2
7    
8 7 3 7
9 2 9 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 21/12/2018
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 14 36
Giải bảy 646 256
Giải sáu 0315
9663
5298
4754
1644
4832
Giải năm 3198 3393
Giải tư 48633
31754
44986
00627
91780
42025
86659
91734
07002
16410
50021
27376
87354
43303
Giải ba 76582
22162
74727
13670
Giải nhì 05454 84016
Giải nhất 59714 90598
Đặc biệt 263667 132312
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   2 3
1 4 4 5 0 2 6
2 5 7 1 7
3 3 2 4 6
4 6 4
5 4 4 9 4 4 6
6 2 3 7  
7   0 6
8 0 2 6  
9 8 8 3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 14/12/2018
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 55 34
Giải bảy 748 006
Giải sáu 2902
6805
2893
5453
2222
7462
Giải năm 4850 7606
Giải tư 12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
Giải ba 87143
93315
67272
38818
Giải nhì 71137 11037
Giải nhất 01720 61019
Đặc biệt 838520 933374
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 5 3 6 6
1 1 5 9 5 8 9
2 0 0 2
3 6 7 4 7 8
4 3 8  
5 0 5 9 3
6 7 2
7   2 4 4
8 1 2 4 9
9 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 07/12/2018
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 44 28
Giải bảy 240 281
Giải sáu 1399
9726
9103
4858
5844
2473
Giải năm 5841 1889
Giải tư 01047
89614
00781
74526
20580
82453
55765
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
Giải ba 48320
42110
92631
63974
Giải nhì 17160 78931
Giải nhất 42102 88987
Đặc biệt 320316 955686
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 3  
1 0 4 6  
2 0 6 6 3 8
3   1 1 4
4 0 1 4 7 4
5 3 3 8 8
6 0 5 2 4
7   0 3 4
8 0 1 1 6 7 9
9 9  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 30/11/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 05 39
Giải bảy 518 910
Giải sáu 6432
4419
3447
2537
4582
1753
Giải năm 4229 9775
Giải tư 32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
88531
32693
89623
54275
87467
52333
92840
Giải ba 14750
65224
74448
30537
Giải nhì 41908 92065
Giải nhất 80675 65541
Đặc biệt 188377 255126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 5 8  
1 8 9 0
2 0 4 6 9 3 6
3 2 1 3 7 7 9
4 7 0 1 8
5 0 3
6 4 4 6 5 7
7 4 5 7 5 5
8   2
9   3