Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 24/09/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 24/09/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 21/09/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 98 20
Giải bảy 991 547
Giải sáu 0504
8670
7881
8899
3340
7155
Giải năm 7167 2373
Giải tư 89385
39186
03613
73652
17742
78242
04640
88182
02898
21554
09879
36499
47582
92504
Giải ba 26534
24476
22935
95756
Giải nhì 76477 79574
Giải nhất 53210 32695
Đặc biệt 872881 502761
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 4
1 0 3  
2   0
3 4 5
4 0 2 2 0 7
5 2 4 5 6
6 7 1
7 0 6 7 3 4 9
8 1 1 5 6 2 2
9 1 8 5 8 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 14/09/2018
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 96 72
Giải bảy 493 023
Giải sáu 8176
2127
4392
7763
6417
0543
Giải năm 6932 3094
Giải tư 81510
51090
22016
47659
82116
36882
62254
47586
12837
53661
65428
41552
23106
17344
Giải ba 51280
67950
52647
77493
Giải nhì 45931 11623
Giải nhất 62226 93419
Đặc biệt 114163 409306
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   6 6
1 0 6 6 7 9
2 6 7 3 3 8
3 1 2 7
4   3 4 7
5 0 4 9 2
6 3 1 3
7 6 2
8 0 2 6
9 0 2 3 6 3 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 07/09/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 23 53
Giải bảy 058 678
Giải sáu 6241
7261
8551
8663
6543
9446
Giải năm 8097 7019
Giải tư 26696
90159
44597
67905
96240
93759
39001
67215
67153
99482
18469
02479
97523
86580
Giải ba 62095
75572
98090
93560
Giải nhì 97743 93724
Giải nhất 86208 31755
Đặc biệt 821213 871743
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5 8  
1 3 5 9
2 3 3 4
3    
4 0 1 3 3 3 6
5 1 8 9 9 3 3 5
6 1 0 3 9
7 2 8 9
8   0 2
9 5 6 7 7 0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 31/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 40 15
Giải bảy 986 248
Giải sáu 6293
3573
9905
6377
3203
3186
Giải năm 7971 9676
Giải tư 85662
74623
11912
54460
13823
18153
86069
41946
60806
93240
19810
97141
07265
08011
Giải ba 73777
46398
42321
69236
Giải nhì 05042 21711
Giải nhất 53821 52695
Đặc biệt 007720 429599
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 5 3 6
1 2 0 1 1 5
2 0 1 3 3 1
3   6
4 0 2 0 1 6 8
5 3  
6 0 2 9 5
7 1 3 7 6 7
8 6 6
9 3 8 5 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 24/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 47 27
Giải bảy 779 209
Giải sáu 0868
9320
3940
0407
9445
9620
Giải năm 5264 4620
Giải tư 53522
48899
50063
15768
08318
01231
21126
80782
27053
03567
37289
40209
47006
13506
Giải ba 49164
37889
03744
50980
Giải nhì 90729 94333
Giải nhất 65543 18539
Đặc biệt 237334 332632
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   6 6 7 9 9
1 8  
2 0 2 6 9 0 0 7
3 1 4 2 3 9
4 0 3 7 4 5
5   3
6 3 4 4 8 8 7
7 9  
8 9 0 2 9
9 9  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 17/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 79 46
Giải bảy 695 274
Giải sáu 9814
9839
4245
2271
1902
4881
Giải năm 5720 1346
Giải tư 17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
Giải ba 61492
02424
19721
02096
Giải nhì 29608 08615
Giải nhất 19090 01323
Đặc biệt 028920 908526
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 7 7 8 2 7
1 4 8 5
2 0 0 4 4 0 0 1 3 6 7
3 6 9  
4 5 6 6
5 1 1 3 5
6    
7 9 1 4
8   1
9 0 2 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6 - 10/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 66
Giải bảy 841 216
Giải sáu 7931
6171
0589
0754
9304
4747
Giải năm 1227 4730
Giải tư 05923
87811
51588
36051
63711
90955
44724
72076
00921
78125
29111
96212
00253
23412
Giải ba 36843
36351
41822
51438
Giải nhì 07651 98415
Giải nhất 12227 84668
Đặc biệt 217015 525774
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   4
1 1 1 5 1 2 2 5 6
2 3 4 7 7 1 2 5
3 1 0 8
4 1 3 7
5 1 1 1 5 3 4
6   6 8
7 1 4 6
8 8 8 9  
9