Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/12/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/12/2018. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/12/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 86 05
Giải bảy 729 235
Giải sáu 5515
9270
7526
2589
6861
6818
Giải năm 9852 0970
Giải tư 32711
38064
92774
23131
20733
89616
32729
80129
33225
95320
03011
49104
40658
96875
Giải ba 57939
04183
16588
62084
Giải nhì 83243 20001
Giải nhất 48067 40713
Đặc biệt 441145 218768
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   1 4 5
1 1 5 6 1 3 8
2 6 9 9 0 5 9
3 1 3 9 5
4 3 5  
5 2 8
6 4 7 1 8
7 0 4 0 5
8 3 6 4 8 9
9    
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/12/2018
Thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 15 90 86
Giải bảy 667 873 398
Giải sáu 3815
5905
3583
1536
7825
3846
0888
2953
5777
Giải năm 2469 9187 7211
Giải tư 83827
39673
52709
56619
39044
14962
79442
98393
02572
21850
15577
05818
12292
47138
69657
49873
25286
89154
05070
42772
39526
Giải ba 56915
78211
65883
75663
28092
36975
Giải nhì 21733 83169 59467
Giải nhất 98261 83906 46963
Đặc biệt 987218 995141 591802
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9 6 2
1 1 5 5 5 8 9 8 1
2 7 5 6
3 3 6 8  
4 2 4 1 6  
5   0 3 4 7
6 1 2 7 9 3 9 3 7
7 3 2 3 7 0 2 3 5 7
8 3 3 7 6 6 8
9   0 2 3 2 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 14/12/2018
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 55 34
Giải bảy 748 006
Giải sáu 2902
6805
2893
5453
2222
7462
Giải năm 4850 7606
Giải tư 12736
44182
11659
65381
87267
37911
53019
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
Giải ba 87143
93315
67272
38818
Giải nhì 71137 11037
Giải nhất 01720 61019
Đặc biệt 838520 933374
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 5 3 6 6
1 1 5 9 5 8 9
2 0 0 2
3 6 7 4 7 8
4 3 8  
5 0 5 9 3
6 7 2
7   2 4 4
8 1 2 4 9
9 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/12/2018
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 62 70 99
Giải bảy 373 324 496
Giải sáu 5150
6722
5488
8765
7357
5818
6769
2068
0691
Giải năm 2113 5278 0725
Giải tư 53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
Giải ba 88404
24538
66592
83521
22400
26302
Giải nhì 04763 97891 74295
Giải nhất 47959 12437 09215
Đặc biệt 507091 403096 863102
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 4 4 7 6 0 0 2 2
1 3 0 8 5 9
2 2 4 1 4 7 5
3 8 7 6
4 4    
5 0 9 2 7  
6 2 3 5 5 6 8 9
7 3 3 0 8 7
8 0 0 8   8 9
9 1 1 2 5 6 1 1 5 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/12/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 51 86
Giải bảy 888 362
Giải sáu 3471
3650
6392
1558
6596
7397
Giải năm 1628 0614
Giải tư 76162
03098
40288
81533
11624
37117
89873
32421
51227
41792
69452
18006
99378
97713
Giải ba 17479
94421
23280
54578
Giải nhì 87444 20862
Giải nhất 27885 28016
Đặc biệt 295715 263545
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6
1 5 7 3 4 6
2 1 4 8 1 7
3 3  
4 4 5
5 0 1 2 8
6 2 2 2
7 1 3 9 8 8
8 5 8 8 0 6
9 2 8 2 6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 11/12/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 39 39
Giải bảy 737 773
Giải sáu 8287
8974
9332
8971
7800
8576
Giải năm 0968 4894
Giải tư 45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
06321
34695
37378
99017
46295
79611
23229
Giải ba 66797
86704
41529
84649
Giải nhì 32770 19497
Giải nhất 25272 72690
Đặc biệt 389405 877469
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 5 0
1 1 4 1 7
2   1 9 9
3 2 7 8 9 9
4   9
5    
6 8 9
7 0 2 4 8 1 3 6 8
8 0 7  
9 5 7 0 4 5 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/12/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 92 98
Giải bảy 322 045
Giải sáu 7546
1564
3935
6729
7525
3111
Giải năm 0963 0753
Giải tư 28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
Giải ba 18357
13293
68370
06363
Giải nhì 82324 80214
Giải nhất 18426 84161
Đặc biệt 266974 887976
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 9
1 0 4 1 4
2 2 4 6 5 9
3 4 5  
4 6 5 7
5 7 3 6 8
6 3 4 1 3
7 3 4 6 0 6
8   2 3 7
9 2 2 3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/12/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 35 03
Giải bảy 429 905
Giải sáu 7470
1271
1431
6027
6591
0669
Giải năm 1650 4069
Giải tư 30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
Giải ba 46818
84527
12156
17698
Giải nhì 83486 57937
Giải nhất 70687 07904
Đặc biệt 804898 809625
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   3 4 5
1 1 8 9 6
2 4 7 9 5 7
3 1 4 5 7 7
4   9
5 0 5 6 8
6 1 9 9 9
7 0 1 9 5
8 6 7  
9 8 1 1 8