Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 20/08/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 20/08/2018. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 19/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 69 24
Giải bảy 898 711
Giải sáu 7483
4252
1933
5658
0678
3248
Giải năm 4982 8986
Giải tư 48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
Giải ba 91428
15283
34614
61955
Giải nhì 32665 49537
Giải nhất 26370 26376
Đặc biệt 940187 527546
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 2 8
1 5 1 4 8
2 8 2 4
3 3 8 5 6 7
4   6 8
5 2 5 8 9
6 5 9  
7 0 6 8
8 1 2 2 3 3 7 6
9 7 8 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 18/08/2018
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 50 86 53
Giải bảy 874 754 651
Giải sáu 7007
9807
6453
4309
5563
4208
3421
9766
0117
Giải năm 0291 3978 9907
Giải tư 23328
59893
47716
70133
14782
53491
35854
51711
75764
66736
06834
51875
45631
48234
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
Giải ba 58865
71636
84410
26841
94255
94157
Giải nhì 33443 09835 60233
Giải nhất 45580 02102 17270
Đặc biệt 524843 198475 235493
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 7 7 2 8 9 7
1 6 0 1 3 7 7
2 8   1 4
3 3 6 1 4 4 5 6 3
4 3 3 1  
5 0 3 4 4 1 3 5 7
6 5 3 4 6
7 4 5 5 8 0 1 5
8 0 2 6  
9 1 1 3   2 2 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 17/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 79 46
Giải bảy 695 274
Giải sáu 9814
9839
4245
2271
1902
4881
Giải năm 5720 1346
Giải tư 17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
Giải ba 61492
02424
19721
02096
Giải nhì 29608 08615
Giải nhất 19090 01323
Đặc biệt 028920 908526
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 7 7 8 2 7
1 4 8 5
2 0 0 4 4 0 0 1 3 6 7
3 6 9  
4 5 6 6
5 1 1 3 5
6    
7 9 1 4
8   1
9 0 2 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/08/2018
Thứ 5 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 80 13 13
Giải bảy 558 724 327
Giải sáu 1711
3543
1980
4211
7680
2577
4608
3395
8382
Giải năm 9527 8860 6146
Giải tư 64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
Giải ba 82863
53562
99051
00457
74316
21685
Giải nhì 23486 65473 28894
Giải nhất 49104 05553 32172
Đặc biệt 270498 246236 849325
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 1 8
1 1 2 1 3 3 5 6
2 7 2 4 5 7
3   6 7  
4 3   6 6
5 0 1 8 1 3 7 7 9 1 2 8
6 0 2 3 3 0 4
7   3 7 2
8 0 0 6 0 2 5 5
9 1 4 8 1 9 4 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/08/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 41 67
Giải bảy 009 267
Giải sáu 8971
3249
6215
6410
8856
5746
Giải năm 6566 7809
Giải tư 76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
Giải ba 76028
17739
03096
02135
Giải nhì 03362 49153
Giải nhất 80127 77847
Đặc biệt 922452 028786
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 9 9 9
1 4 5 5 0
2 7 8  
3 1 9 5
4 1 3 9 6 7
5 2 6 3 5 6 8
6 2 6 7 7
7 1 1 8
8   1 5 6 6
9   6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 14/08/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 13 46
Giải bảy 243 736
Giải sáu 6222
7230
1695
5610
8045
2743
Giải năm 5440 6988
Giải tư 57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
Giải ba 61415
48172
34667
06022
Giải nhì 79400 77044
Giải nhất 17978 66347
Đặc biệt 376409 968603
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 7 9 3 3
1 2 3 5 0
2 2 0 2
3 0 2 6
4 0 3 3 4 5 6 7 7
5 1 4
6 8 7 8
7 2 4 8  
8 5 8
9 5 0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/08/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 26 51
Giải bảy 689 378
Giải sáu 2964
3577
9123
1400
3360
5811
Giải năm 3039 1695
Giải tư 09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
Giải ba 94781
11148
53228
30703
Giải nhì 67674 42556
Giải nhất 31017 11764
Đặc biệt 273318 608452
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 0 3 7
1 7 8 1
2 3 3 6 7 8
3 9  
4 0 8  
5 4 1 2 2 5 6
6 1 2 4 0 4 8 9
7 4 7 8
8 1 6 9 7
9   5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 64 90
Giải bảy 731 187
Giải sáu 5271
0809
7599
4365
6285
5136
Giải năm 4355 9380
Giải tư 16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
Giải ba 23313
53301
01301
84742
Giải nhì 07667 70592
Giải nhất 43077 15339
Đặc biệt 366417 720472
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 9 1
1 3 7  
2 4 2
3 1 6 9
4   2 9
5 5 8
6 4 6 7 5
7 1 3 7 2 5 6
8 4 7 0 5 7
9 5 8 9 0 0 1 2