Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 28/03/2017
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 28/03/2017. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 27/03/2017
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 97 65
Giải bảy 343 812
Giải sáu 5414
1617
8614
2382
5318
5536
Giải năm 7030 9286
Giải tư 83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
Giải ba 40616
05398
07614
09470
Giải nhì 09495 99866
Giải nhất 13613 77522
Đặc biệt 43531 86815
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 0
1 3 4 4 6 6 7 8 1 2 4 5 8 9
2   2
3 0 1 6
4 2 3 1 7 8
5   0
6 0 5 6
7 1 5 0
8   2 6
9 5 7 8  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 26/03/2017
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 09 94
Giải bảy 122 294
Giải sáu 7677
5745
8838
9969
5719
3248
Giải năm 9050 3232
Giải tư 65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
Giải ba 68516
51408
37665
80173
Giải nhì 44417 44213
Giải nhất 14044 07731
Đặc biệt 00712 46895
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 4 8 9 9  
1 2 6 7 3 5 9
2 0 2  
3 1 8 1 1 2
4 4 5 5 8
5 0 1 5 7
6   5 9
7 7 3
8 2 1 5
9   4 4 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 25/03/2017
Thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 46 02 32
Giải bảy 875 899 956
Giải sáu 1982
7626
4178
2541
3433
9172
7385
3549
6514
Giải năm 6431 9826 1691
Giải tư 99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
Giải ba 96864
71656
57939
48707
58240
26422
Giải nhì 68880 42263 63916
Giải nhất 04136 31321 95823
Đặc biệt 53415 51218 97987
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 5 2 7 1 5
1 5 6 8 1 4 6
2 2 6 1 6 2 3
3 1 6 3 9 2 8
4 6 7 1 3 0 9
5 6 6 4 6
6 1 4 3 7  
7 5 8 0 2 3 0
8 0 2 8 6 5 7
9   8 9 1 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 24/03/2017
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 37 96
Giải bảy 740 015
Giải sáu 1575
1287
4934
5051
5712
1026
Giải năm 7347 1860
Giải tư 57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
Giải ba 85600
64458
53715
47700
Giải nhì 06213 33654
Giải nhất 48339 45737
Đặc biệt 77137 25088
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0
1 3 2 5 5
2 8 8 6
3 2 4 7 7 8 9 2 5 7
4 0 7 9
5 8 1 4
6   0
7 1 5  
8 7 2 4 7 8
9 0 6 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/03/2017
Thứ 5 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 70 06 36
Giải bảy 978 669 917
Giải sáu 2391
9035
8102
4983
7332
5262
3593
2635
6066
Giải năm 0087 0674 0691
Giải tư 82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
Giải ba 88000
82087
59227
52662
27252
22386
Giải nhì 29249 81046 39199
Giải nhất 89416 15132 78947
Đặc biệt 07510 71379 85310
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 2 2 8 6 6  
1 0 6 8   0 2 7
2   7 8 3
3 5 2 2 3 4 5 6
4 9 6 7
5   0 2 7
6   2 2 9 5 6 7
7 0 2 3 8 4 4 9 1 6
8 4 7 7 3 4 6
9 1 7   1 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 22/03/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 50 20
Giải bảy 241 919
Giải sáu 6605
3892
7607
3015
0062
4732
Giải năm 3456 3269
Giải tư 90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
Giải ba 68187
43531
70285
92376
Giải nhì 09056 82018
Giải nhất 61283 56230
Đặc biệt 47891 76198
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7  
1 7 5 8 9
2 1 2 0
3 1 0 2 5
4 1  
5 0 6 6 3
6 1 5 1 2 4 9
7   6 7
8 3 5 7 4 5 7
9 1 2 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 21/03/2017
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 84 66
Giải bảy 232 574
Giải sáu 2121
4559
9552
6349
2369
2316
Giải năm 8758 9535
Giải tư 20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
Giải ba 95048
34620
38204
97813
Giải nhì 37971 56291
Giải nhất 12033 68178
Đặc biệt 56056 56177
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   4
1   3 3 4 5 6
2 0 1 2  
3 2 3 5 6
4 4 4 4 5 8 9
5 2 5 6 8 9  
6   3 5 6 9
7 1 4 7 8
8 1 4  
9   0 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 20/03/2017
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 79 69
Giải bảy 583 346
Giải sáu 3991
8969
4321
0590
8348
2447
Giải năm 8139 8285
Giải tư 60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
Giải ba 20170
55444
57379
70333
Giải nhì 76615 77064
Giải nhất 45569 84396
Đặc biệt 36487 41616
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0    
1 2 4 5 7 6
2 1 7 7 2
3 3 9 3
4 4 9 6 6 7 8
5    
6 9 9 4 6 9
7 0 9 9
8 3 7 5
9 1 0 2 4 5 6 7
XEM KẾT QUẢ XỐ SỐ THEO NGÀY
TIN TỨC
LỊCH MỞ THƯỞNG
Loading...