Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 19/01/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 19/01/2019. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 18/01/2019
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 78 47
Giải bảy 195 683
Giải sáu 5617
3947
4158
9651
1751
3911
Giải năm 3186 8715
Giải tư 45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
Giải ba 36038
71098
93594
99915
Giải nhì 30107 15864
Giải nhất 31768 45225
Đặc biệt 761415 732584
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 7  
1 5 7 1 4 5 5
2 3 8 5
3 5 8 3
4 7 7 9 7
5 5 8 1 1
6 8 9 4 4
7 8 5 7
8 6 3 4 6
9 5 8 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 17/01/2019
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 76 04 72
Giải bảy 996 296 908
Giải sáu 1388
3086
5403
8078
2526
0449
5918
1131
8032
Giải năm 9948 9070 2168
Giải tư 71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
Giải ba 84692
12374
28981
21143
43214
98059
Giải nhì 16649 06286 98408
Giải nhất 24811 18435 47295
Đặc biệt 327706 369671 483645
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 3 6 4 5 8 9 8 8
1 1 3 5 4 6 8
2   6 5 8
3   5 5 9 1 2
4 7 8 9 3 9 3 5
5 4   9
6 8   8
7 1 1 4 6 0 1 8 2 7
8 5 6 8 1 6 8
9 2 3 6 6 4 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/01/2019
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 68 52
Giải bảy 199 236
Giải sáu 5875
7288
5958
6712
0166
5135
Giải năm 7596 9329
Giải tư 72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
Giải ba 19921
17712
36413
71060
Giải nhì 45887 46105
Giải nhất 35266 02845
Đặc biệt 600020 673475
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 5
1 2 2 2 3
2 0 1 0 6 9
3   5 6
4 2 9 5
5 8 9 2 3 3 7 9
6 6 8 0 6
7 5 7 5 5
8 7 8  
9 5 6 9  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 15/01/2019
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 47 95
Giải bảy 531 476
Giải sáu 1555
2808
9287
0009
4396
2123
Giải năm 1552 5158
Giải tư 16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
Giải ba 24438
08919
30850
14404
Giải nhì 01438 61236
Giải nhất 05993 06299
Đặc biệt 266651 091261
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 8 4 7 9
1 4 9 5
2 2 3
3 1 8 8 6
4 7 8
5 1 2 5 8 0 8 8
6   1
7 6 6
8 6 7 1 6 8
9 3 6 8 5 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 14/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 19 54
Giải bảy 240 658
Giải sáu 5756
5061
5641
4682
4786
6085
Giải năm 5598 6966
Giải tư 36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
Giải ba 40084
44599
95454
68273
Giải nhì 01593 01430
Giải nhất 86231 27684
Đặc biệt 528350 032094
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 7 0 8
1 9  
2 0 1 1
3 1 0 2
4 0 1  
5 0 6 0 4 4 8 9
6 1 1 6
7 8 3
8 4 4 2 4 5 6
9 3 8 9 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 13/01/2019
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 12 20
Giải bảy 151 092
Giải sáu 1469
2860
0071
4472
2275
1489
Giải năm 0070 8192
Giải tư 67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải ba 25651
59370
13411
68532
Giải nhì 35162 44322
Giải nhất 40480 03019
Đặc biệt 963722 294160
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 7  
1 2 1 3 8 9
2 1 2 0 2
3 2 2
4    
5 1 1 8 8
6 0 2 5 9 0 7
7 0 0 1 5 2 5 9
8 0 9
9 3 7 2 2 3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 12/01/2019
Thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 11 93 16
Giải bảy 746 953 269
Giải sáu 5758
1549
4878
1493
1343
7307
6170
5413
0075
Giải năm 5034 7745 3908
Giải tư 38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
Giải ba 21765
05340
06874
17977
02708
16193
Giải nhì 59170 59121 23808
Giải nhất 34523 26125 62819
Đặc biệt 950224 586721 865474
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   7 8 8 8
1 1   3 6 9
2 3 4 1 1 5 3
3 4   2 9
4 0 6 9 1 3 5 7
5 8 8 3  
6 5 6 2 5 5 9
7 0 1 4 8 0 4 7 0 0 1 4 5
8 6 8 9    
9   3 3 5 7 3 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 11/01/2019
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 50 50
Giải bảy 219 428
Giải sáu 0553
9138
0022
2532
8213
5956
Giải năm 8968 5179
Giải tư 76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
Giải ba 43516
18563
50225
39785
Giải nhì 58948 40770
Giải nhất 37172 75062
Đặc biệt 035115 721281
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 7 1 7
1 5 6 9 0 3
2 2 2 5 8
3 2 8 2
4 8 8
5 0 3 0 6
6 2 3 8 2
7 2 0 0 4 7 9
8 0 1 5
9 5