Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 24/05/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 24/05/2018. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/05/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 62 69
Giải bảy 775 000
Giải sáu 3033
2020
8559
5351
8616
3934
Giải năm 9027 4563
Giải tư 16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
Giải ba 58526
19019
81458
08187
Giải nhì 99714 55223
Giải nhất 47985 66644
Đặc biệt 840585 210404
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 4
1 4 9 6
2 0 1 1 6 7 0 3
3 3 7 4
4   0 2 3 4 7
5 7 9 1 8
6 2 3 8 9
7 4 5 5  
8 5 5 7 7
9    
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 22/05/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 92 36
Giải bảy 827 798
Giải sáu 3242
2174
2455
8296
4583
9665
Giải năm 9294 6834
Giải tư 43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
Giải ba 89705
01685
08563
84910
Giải nhì 06779 53107
Giải nhất 76790 30505
Đặc biệt 272554 490594
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 5 7
1   0
2 1 7 4
3   4 6
4 2 0 3
5 4 5 5 9 0 9
6   3 5 7
7 4 6 6 7 9  
8 5 7 0 3
9 0 2 4 4 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 21/05/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 74 33
Giải bảy 342 913
Giải sáu 6289
7387
8022
2750
9424
4916
Giải năm 8162 6997
Giải tư 23486
82295
71090
69043
11647
20126
25158
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
Giải ba 01265
68160
44166
71061
Giải nhì 77121 93336
Giải nhất 92733 59607
Đặc biệt 403476 941862
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   2 7
1   1 3 5 6
2 1 2 6 4
3 3 3 6
4 2 3 7 0
5 8 0 4
6 0 2 5 1 2 6
7 4 6 6
8 6 7 9  
9 0 5 0 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 20/05/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 39 52
Giải bảy 021 739
Giải sáu 7346
9877
0652
4097
4677
9120
Giải năm 2736 3809
Giải tư 60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
Giải ba 02742
87572
40333
12995
Giải nhì 09139 20508
Giải nhất 08303 45782
Đặc biệt 093967 208845
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 8 9
1 3  
2 1 9 0
3 6 7 9 9 3 5 6 9
4 2 3 6 9 1 4 5
5 2 2
6 0 7 0 9
7 2 7 7
8   2
9 4 5 7 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 19/05/2018
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 75 87 98
Giải bảy 480 169 748
Giải sáu 2767
0275
1991
9412
5789
8100
3696
2028
3970
Giải năm 1434 8432 7551
Giải tư 61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
Giải ba 83828
13640
75439
59769
47453
07832
Giải nhì 70516 20179 49059
Giải nhất 72473 91119 69541
Đặc biệt 279954 990955 974326
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 0 4 0 4  
1 6 2 9 9  
2 0 8 4 5 6 8 8 8
3 4 1 2 9 2
4 0 9 1 8
5 4 5 1 3 9
6 5 6 7 9 9  
7 3 5 5 0 9 0 0
8 0 5 7 7 9 5
9 0 1   1 4 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 18/05/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 32 82
Giải bảy 997 744
Giải sáu 9511
3782
3511
0134
0070
1009
Giải năm 6780 1342
Giải tư 17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
Giải ba 50908
99274
96735
67056
Giải nhì 04664 81598
Giải nhất 66162 89219
Đặc biệt 805946 345783
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 8 9
1 1 1 9
2 4 7 7 0
3 2 4 5 7
4 3 6 2 4 8
5   5 6
6 2 4 6 6 6  
7 4 0 2
8 0 2 2 3 5
9 7 0 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 17/05/2018
Thứ 5 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải tám 12 81 88
Giải bảy 715 046 969
Giải sáu 5552
7599
7561
5717
0601
3533
4207
9877
7330
Giải năm 9986 4261 8554
Giải tư 42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
Giải ba 68072
76968
11610
66234
11409
20720
Giải nhì 09251 02119 60545
Giải nhất 11332 97873 58481
Đặc biệt 095667 172742 646624
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 7 1 4 7 9
1 2 5 6 0 7 7 9 9
2 5   0 4
3 2 2 3 4 0 4
4 6 2 4 6 1 5 7 8
5 1 2 5 4
6 1 4 7 8 1 9
7 2 6 3 3 7
8 2 6 1 1 1 8
9 9 3 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 16/05/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 12 56
Giải bảy 704 277
Giải sáu 3877
2908
0367
2077
7512
3631
Giải năm 6404 6931
Giải tư 16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
Giải ba 58531
12039
52473
44992
Giải nhì 35120 64120
Giải nhất 95996 01431
Đặc biệt 001475 748437
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 8  
1 2 2 2
2 0 1 0
3 1 9 0 1 1 1 7
4 3 6 8 1
5   1 6 8
6 7 8 9
7 0 5 7 3 7 7
8   1
9 4 6 2