BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI
  • Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/11/2017                    
19/11/2017                    
18/11/2017                    
17/11/2017                    
16/11/2017                    
15/11/2017                    
14/11/2017                    
TỔNG 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 1 ngày Đầu 1: 0 ngày Đầu 2: 1 ngày Đầu 3: 1 ngày Đầu 4: 0 ngày
Đầu 5: 1 ngày Đầu 6: 1 ngày Đầu 7: 0 ngày Đầu 8: 0 ngày Đầu 9: 2 ngày
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/11/2017                    
19/11/2017                    
18/11/2017                    
17/11/2017                    
16/11/2017                    
15/11/2017                    
14/11/2017                    
TỔNG 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0

+ Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đuôi 0: 1 ngày Đuôi 1: 1 ngày Đuôi 2: 0 ngày Đuôi 3: 0 ngày Đuôi 4: 0 ngày
Đuôi 5: 0 ngày Đuôi 6: 0 ngày Đuôi 7: 2 ngày Đuôi 8: 2 ngày Đuôi 9: 0 ngày
XEM KẾT QUẢ XỐ SỐ THEO NGÀY
TIN TỨC
LỊCH MỞ THƯỞNG
Loading...