Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 30/03/2017
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 30/03/2017. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 29/03/2017
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 61 53
Giải bảy 239 398
Giải sáu 3557
8420
6597
5741
2524
1860
Giải năm 7019 2664
Giải tư 57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
65758
61159
42048
20268
53131
11564
60491
Giải ba 45184
68312
71370
59976
Giải nhì 42302 17101
Giải nhất 16068 17372
Đặc biệt 04299 07773
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 1
1 2 7 9  
2 0 5 7 4
3 9 1
4   1 8
5 7 3 8 9
6 1 3 8 0 4 4 8
7   0 2 3 6
8 2 3 4  
9 6 7 9 1 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 22/03/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 50 20
Giải bảy 241 919
Giải sáu 6605
3892
7607
3015
0062
4732
Giải năm 3456 3269
Giải tư 90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
Giải ba 68187
43531
70285
92376
Giải nhì 09056 82018
Giải nhất 61283 56230
Đặc biệt 47891 76198
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7  
1 7 5 8 9
2 1 2 0
3 1 0 2 5
4 1  
5 0 6 6 3
6 1 5 1 2 4 9
7   6 7
8 3 5 7 4 5 7
9 1 2 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 15/03/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 44 53
Giải bảy 673 970
Giải sáu 7766
3442
6989
6866
6861
3542
Giải năm 0568 8574
Giải tư 69195
27136
11026
82898
55533
63991
64708
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
Giải ba 84255
94803
23367
10449
Giải nhì 64325 28371
Giải nhất 69819 42828
Đặc biệt 09227 29267
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 7
1 9 8
2 5 6 7 8
3 3 6 9
4 2 4 1 2 5 9
5 5 3
6 6 8 1 6 7 7 8
7 3 0 1 4
8 9 3
9 1 5 8  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 08/03/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 09 49
Giải bảy 816 536
Giải sáu 3687
9884
4140
4626
3552
4632
Giải năm 3906 1421
Giải tư 60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
Giải ba 43333
25175
37699
32510
Giải nhì 59238 46461
Giải nhất 85233 32645
Đặc biệt 77283 86731
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 6 9 2 7
1 6 0 5
2   1 5 6
3 3 3 8 9 1 2 6
4 0 0 5 5 9 9
5   2
6 0 1
7 5  
8 3 4 7 4 5
9 0 4 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 01/03/2017
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 48 41
Giải bảy 490 224
Giải sáu 1862
0282
1093
3491
9690
5587
Giải năm 1467 3306
Giải tư 93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
Giải ba 43959
28001
16194
13617
Giải nhì 22333 46471
Giải nhất 18728 69476
Đặc biệt 39444 90727
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 6
1   4 7
2 7 8 4 7
3 3 5 6  
4 1 4 8 1 2 7
5 6 9 0 1 5
6 2 7  
7   1 6 7
8 2 4 7
9 0 0 3 0 1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 22/02/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 38 69
Giải bảy 622 551
Giải sáu 2942
5844
5231
9378
3188
0042
Giải năm 1876 3181
Giải tư 62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
Giải ba 11395
66838
71294
52249
Giải nhì 49998 24710
Giải nhất 13555 14411
Đặc biệt 45512 97625
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2 4
1 2 0 1
2 2 5
3 1 1 8 8 9  
4 2 4 2 4 8 9
5 5 1
6 1 9 9
7 1 6 8
8 0 2 1 7 8
9 3 5 8 1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 15/02/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 53 73
Giải bảy 682 384
Giải sáu 2824
4952
6656
2458
1662
9657
Giải năm 1675 9269
Giải tư 36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
Giải ba 93990
73386
08714
81308
Giải nhì 91251 24306
Giải nhất 30560 82382
Đặc biệt 89316 47136
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   3 4 6 8
1 6 6 4 9
2 2 3 4 3 6
3   5 6
4    
5 1 2 3 4 6 7 8
6 0 0 8 2 9
7 5 2 3
8 2 2 6 2 4
9 0  
XEM KẾT QUẢ XỐ SỐ THEO NGÀY
TIN TỨC
LỊCH MỞ THƯỞNG
Loading...