Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 15/11/2018
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 15/11/2018. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 14/11/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 01 71
Giải bảy 506 414
Giải sáu 4728
7235
1260
8592
0539
4237
Giải năm 4473 0125
Giải tư 88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
Giải ba 37407
12556
61381
80772
Giải nhì 81212 74712
Giải nhất 53944 81241
Đặc biệt 249192 100046
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 7 9 7
1 2 2 4 4
2 8 5
3 4 5 7 9
4 4 4 7 8 1 4 6
5 6 7 1
6 0 0 4 7 8
7 3 1 2
8   1
9 2 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 07/11/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 32 51
Giải bảy 409 761
Giải sáu 6255
6689
6554
6892
8816
6740
Giải năm 5215 4727
Giải tư 08011
71814
24897
40825
40497
38792
77998
15679
50298
93683
58468
68033
17510
60407
Giải ba 85850
56060
19941
75449
Giải nhì 96082 77373
Giải nhất 31696 43417
Đặc biệt 615884 190540
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 7
1 1 4 5 0 6 7
2 5 7
3 2 3
4   0 0 1 9
5 0 4 5 1
6 0 1 8
7   3 9
8 2 4 9 3
9 2 6 7 7 8 2 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 31/10/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 65 56
Giải bảy 815 352
Giải sáu 1207
6045
3486
1448
0815
8854
Giải năm 1118 0229
Giải tư 20444
10402
70918
01344
26658
29684
74865
69817
00630
87278
97395
80794
58712
80110
Giải ba 28753
73324
51978
89929
Giải nhì 95408 98087
Giải nhất 13179 08410
Đặc biệt 642675 289956
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7 8  
1 5 8 8 0 0 2 5 7
2 4 9 9
3   0
4 4 4 5 8
5 3 8 2 4 6 6
6 5 5  
7 5 9 8 8
8 4 6 7
9   4 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 24/10/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 53 04
Giải bảy 796 437
Giải sáu 3630
1231
0562
2136
5853
8169
Giải năm 7030 6375
Giải tư 04856
53801
46444
84706
78378
01787
55211
22438
83602
54569
05986
49139
52857
88599
Giải ba 37446
48612
95063
08575
Giải nhì 34889 33208
Giải nhất 58677 81578
Đặc biệt 704085 293227
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 2 4 8
1 1 2  
2   7
3 0 0 1 6 7 8 9
4 4 6  
5 3 6 3 7
6 2 3 9 9
7 7 8 5 5 8
8 5 7 9 6
9 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 17/10/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 15 06
Giải bảy 503 348
Giải sáu 4755
2713
0164
0448
6419
9292
Giải năm 9126 3798
Giải tư 98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
03336
61624
42421
38747
90361
29769
59903
Giải ba 68657
92500
94417
93698
Giải nhì 15849 44173
Giải nhất 93388 20558
Đặc biệt 121388 640128
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 2 3 3 3 6
1 0 3 5 7 9
2 6 1 4 8
3 0 6 6
4 5 9 7 8 8
5 5 7 8
6 4 5 1 9
7   3
8 8 8  
9   2 8 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 10/10/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 20 35
Giải bảy 749 701
Giải sáu 5227
5041
8306
7212
0448
1691
Giải năm 1948 9254
Giải tư 80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
Giải ba 96481
38197
36267
10718
Giải nhì 34394 90783
Giải nhất 80079 41117
Đặc biệt 913289 535671
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 6 1
1   0 2 5 7 8
2 0 7  
3   5 7
4 1 6 8 9 8
5   0 4 5
6 5 7
7 9 1 9
8 0 1 4 9 3
9 2 4 7 0 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 03/10/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 52 50
Giải bảy 967 494
Giải sáu 1429
1507
7195
2841
8664
5452
Giải năm 7787 8482
Giải tư 33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
37327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
Giải ba 67937
87860
99860
82638
Giải nhì 20461 27735
Giải nhất 76857 18496
Đặc biệt 968722 538244
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 7  
1    
2 0 1 2 9 5 7
3 7 5 7 8
4 9 1 4 9
5 2 7 0 2
6 0 1 7 0 4
7    
8 0 7 2 3
9 2 5 7 4 4 4 6