Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/01/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/01/2019. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 16/01/2019
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 68 52
Giải bảy 199 236
Giải sáu 5875
7288
5958
6712
0166
5135
Giải năm 7596 9329
Giải tư 72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
Giải ba 19921
17712
36413
71060
Giải nhì 45887 46105
Giải nhất 35266 02845
Đặc biệt 600020 673475
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 5
1 2 2 2 3
2 0 1 0 6 9
3   5 6
4 2 9 5
5 8 9 2 3 3 7 9
6 6 8 0 6
7 5 7 5 5
8 7 8  
9 5 6 9  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 09/01/2019
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 20 78
Giải bảy 909 808
Giải sáu 1721
7377
3556
6835
0518
4840
Giải năm 2635 9952
Giải tư 53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
Giải ba 93434
72090
69571
04365
Giải nhì 51059 58003
Giải nhất 30218 58506
Đặc biệt 660796 099654
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 6 9 3 6 8
1 8 8
2 0 1 3 5 6  
3 4 5 5
4   0
5 0 6 9 2 4 9
6   3 5
7 7 1 7 8 8
8   3 8
9 0 6 8 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 02/01/2019
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 22 91
Giải bảy 188 663
Giải sáu 2354
1697
7116
6860
4650
9523
Giải năm 6918 9479
Giải tư 56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
Giải ba 25769
58850
65281
08252
Giải nhì 36578 53380
Giải nhất 25882 25573
Đặc biệt 494327 544025
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2  
1 6 8  
2 2 7 7 3 5
3   4 4
4   7
5 0 4 6 0 2
6 9 0 3
7 5 8 3 7 9
8 2 8 0 1 9
9 1 4 7 8 1 2 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 26/12/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 48 32
Giải bảy 427 283
Giải sáu 0165
0461
9520
8647
9849
4470
Giải năm 6045 1064
Giải tư 14208
83131
06928
11365
50152
80720
41530
15951
16176
31596
72208
09703
08139
53282
Giải ba 28559
71644
17518
59802
Giải nhì 87543 12870
Giải nhất 14294 63514
Đặc biệt 181665 107610
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2 3 8
1   0 4 8
2 0 0 7 8  
3 0 1 2 9
4 3 4 5 8 7 9
5 2 9 1
6 1 5 5 5 4
7   0 0 6
8   2 3
9 4 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 19/12/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 08 23
Giải bảy 854 510
Giải sáu 8172
7619
2462
1565
6150
1736
Giải năm 6855 2687
Giải tư 39181
72451
94291
30521
84176
78553
48741
48023
72332
55176
55115
12549
99727
47024
Giải ba 50449
94418
88137
28291
Giải nhì 61844 34680
Giải nhất 29254 28344
Đặc biệt 524486 183405
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 5
1 8 9 0 5
2 1 3 3 4 7
3   2 6 7
4 1 4 9 4 9
5 1 3 4 4 5 0
6 2 5
7 2 6 6
8 1 6 0 7
9 1 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 12/12/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 51 86
Giải bảy 888 362
Giải sáu 3471
3650
6392
1558
6596
7397
Giải năm 1628 0614
Giải tư 76162
03098
40288
81533
11624
37117
89873
32421
51227
41792
69452
18006
99378
97713
Giải ba 17479
94421
23280
54578
Giải nhì 87444 20862
Giải nhất 27885 28016
Đặc biệt 295715 263545
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6
1 5 7 3 4 6
2 1 4 8 1 7
3 3  
4 4 5
5 0 1 2 8
6 2 2 2
7 1 3 9 8 8
8 5 8 8 0 6
9 2 8 2 6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 05/12/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 05 35
Giải bảy 410 996
Giải sáu 6741
9113
3739
0809
1738
7619
Giải năm 9849 3693
Giải tư 05619
65977
91286
51467
88115
77103
45997
85683
16640
06352
58767
05928
70038
41805
Giải ba 99219
35944
84070
08695
Giải nhì 78446 85215
Giải nhất 30534 71728
Đặc biệt 659790 669590
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5 5 9
1 0 3 5 9 9 5 9
2   8 8
3 4 9 5 8 8
4 1 4 6 9 0
5   2
6 7 7
7 7 0
8 6 3
9 0 7 0 3 5 6