Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 21/11/2017
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 21/11/2017. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 15/11/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3   1 2 4
4 1 6 9 9
5   5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7  
8 0 5 7  
9 9  
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 08/11/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 40 38
Giải bảy 560 677
Giải sáu 4137
4896
7137
4974
0072
1575
Giải năm 3871 7167
Giải tư 58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
Giải ba 96274
54868
25743
80471
Giải nhì 18922 20055
Giải nhất 66313 28086
Đặc biệt 624283 011771
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   5
1 0 3 9
2 2 1 5
3 1 7 7 8
4 0 4 3
5 0 7 8 5
6 0 8 7 8 9
7 1 4 1 1 2 4 5 7
8 3 3 6
9 6 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 01/11/2017
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 25 62
Giải bảy 107 926
Giải sáu 4606
5607
6827
0089
3969
4614
Giải năm 6156 3481
Giải tư 27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
Giải ba 36254
07596
04992
10396
Giải nhì 25234 22799
Giải nhất 43922 38101
Đặc biệt 603228 857880
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 6 7 7 0 1
1   3 4
2 2 5 6 7 8 0 6
3 1 4 4  
4 1  
5 4 6 8  
6 2 2 3 9
7   0 7
8   0 1 9
9 6 2 4 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 25/10/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 30 02
Giải bảy 124 986
Giải sáu 8526
5362
9488
2822
5673
6403
Giải năm 4130 0491
Giải tư 50668
69704
93908
10623
77444
77444
26201
19952
32352
66882
68322
98460
56986
38158
Giải ba 43099
00256
75703
38232
Giải nhì 19030 79471
Giải nhất 52208 42310
Đặc biệt 582898 608560
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8 8 2 3 3
1   0
2 3 4 6 2 2
3 0 0 0 2
4 4 4  
5 6 2 2 8
6 2 8 0 0
7   1 3
8 8 2 6 6
9 8 9 1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 18/10/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 40 61
Giải bảy 480 896
Giải sáu 9384
3980
2473
5383
1905
9002
Giải năm 9953 4108
Giải tư 39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
Giải ba 08163
98007
32074
41495
Giải nhì 06680 36196
Giải nhất 10634 11660
Đặc biệt 950529 322588
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 0 9 0
2 9  
3 3 4  
4 0  
5 3 7  
6 3 0 1 6
7 1 3 4 4
8 0 0 0 0 4 0 3 3 6 8
9 9 5 6 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 11/10/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 78 32
Giải bảy 786 420
Giải sáu 1987
1339
2923
0067
9422
8537
Giải năm 6565 5526
Giải tư 69865
85608
00358
22799
52524
68680
78457
56181
53175
02249
20909
83479
06682
67009
Giải ba 63028
60296
31333
82078
Giải nhì 74166 77940
Giải nhất 65473 21699
Đặc biệt 104182 253950
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 9 9
1    
2 3 4 8 0 2 6
3 9 2 3 7
4   0 9
5 7 8 0
6 5 5 6 7
7 3 8 5 8 9
8 0 2 6 7 1 2
9 6 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 4 - 04/10/2017
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 57 57
Giải bảy 861 587
Giải sáu 5685
7564
8435
1711
5678
8431
Giải năm 6043 1818
Giải tư 62522
85797
85066
29869
74929
59807
25011
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
Giải ba 85415
11830
50411
09618
Giải nhì 99907 84973
Giải nhất 08499 93753
Đặc biệt 884392 251887
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 7 8
1 1 5 1 1 7 8 8
2 2 9 2
3 0 5 1 4 6
4 3  
5 7 3 7
6 1 4 6 9 0
7   3 8
8 5 7 7
9 2 7 9 7
XEM KẾT QUẢ XỐ SỐ THEO NGÀY
TIN TỨC
LỊCH MỞ THƯỞNG
Loading...