THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 10 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
09/11/2018 6 5 3 4 G62
05/11/2018 2 6 4 4 G43
31/10/2018 4 6 4 4 G55
26/10/2018 6 2 0 4 G54
25/10/2018 5 3 1 4 G35
23/10/2018 3 3 1 4 G52
21/10/2018 cn 2 0 4 G61,G73
20/10/2018 7 6 4 4 G44
15/10/2018 2 3 1 4 G11
13/10/2018 7 2 0 4 G0