THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 11 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
15/10/2018 2 3 1 8 G11
13/10/2018 7 2 0 8 G0
12/10/2018 6 3 1 8 G53
10/10/2018 4 2 0 8 G33,G62
09/10/2018 3 2 0 8 G63
08/10/2018 2 5 3 8 G11
04/10/2018 5 10 8 8 G22
25/09/2018 3 8 6 8 G11
18/09/2018 3 3 1 8 G41
16/09/2018 cn 2 0 8 G63
15/09/2018 7 4 2 8 G36