THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
16/08/2018 5 5 3 12 G31
12/08/2018 cn 2 0 12 G51
11/08/2018 7 9 7 12 G31
03/08/2018 6 3 1 12 G62
01/08/2018 4 14 12 12 G36
19/07/2018 5 2 0 12 G61
18/07/2018 4 4 2 12 G63,G71