THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 5 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
14/01/2019 2 15 13 13 G0
31/12/2018 2 12 10 13 G44
20/12/2018 5 2 0 13 G33
19/12/2018 4 4 2 13 G21,G51
16/12/2018 cn 5 3 13 G44