THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
24/03/2018 7 4 2 13 G0
21/03/2018 4 4 2 13 G33
18/03/2018 cn 3 1 13 G56
16/03/2018 6 7 5 13 G36
10/03/2018 7 15 13 13 G51
24/02/2018 7 6 4 13 G72
19/02/2018 2 2 0 13 G11