THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 8 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
19/07/2018 5 2 0 6 G61
18/07/2018 4 8 6 6 G63,G71
11/07/2018 4 3 1 6 G72
09/07/2018 2 8 6 6 G0
02/07/2018 2 4 2 6 G55
29/06/2018 6 8 6 6 G34
22/06/2018 6 3 1 6 G21
20/06/2018 4 5 3 6 G73