THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 10 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
19/05/2018 7 3 1 11 G0
17/05/2018 5 4 2 11 G21,G53
14/05/2018 2 2 0 11 G0
13/05/2018 cn 2 0 11 G56
12/05/2018 7 7 5 11 G56
06/05/2018 cn 13 11 11 G53
24/04/2018 3 2 0 11 G0
23/04/2018 2 3 1 11 G52
21/04/2018 7 3 1 11 G22
19/04/2018 5 2 0 11 G35