THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 8 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
18/09/2018 3 3 1 12 G41
16/09/2018 cn 2 0 12 G63
15/09/2018 7 5 3 12 G36
11/09/2018 3 2 0 12 G52
10/09/2018 2 14 12 12 G0
28/08/2018 3 3 1 12 G56
26/08/2018 cn 2 0 12 G35
25/08/2018 7 7 5 12 G72