Kết quả sổ xố trực tiếp miền Nam ngày 20/01/2019
Đang chờ KQXS Miền Nam lúc 16H15 - 20/01/2019. CÒN:00:00:00 nữa