Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/04/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/04/2019. CÒN: nữa
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 41 08
Giải bảy 705 685
Giải sáu 0343
7554
1018
3098
5353
0828
Giải năm 4631 1153
Giải tư 26516
63376
06502
45343
48435
57088
00219
16396
52970
69539
90816
50391
95574
23177
Giải ba 05767
64579
83630
67428
Giải nhì 54878 84827
Giải nhất 73015 83191
Đặc biệt 628490 997590
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 5 8
1 5 6 8 9 6
2   7 8 8
3 1 5 0 9
4 1 3 3  
5 4 3 3
6 7  
7 6 8 9 0 4 7
8 8 5
9 0 0 1 1 6 8
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 50 18
Giải bảy 318 738
Giải sáu 8214
3450
9522
3180
1402
3026
Giải năm 4262 9321
Giải tư 32208
91204
65647
43322
25318
69891
47815
84855
83101
56632
00581
80349
03131
68445
Giải ba 91582
86806
86311
16219
Giải nhì 78451 73683
Giải nhất 19551 81273
Đặc biệt 177359 401394
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 4 6 8 1 2
1 4 5 8 8 1 8 9
2 2 2 1 6
3   1 2 8
4 7 5 9
5 0 0 1 1 9 5
6 2  
7   3
8 2 0 1 3
9 1 4
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 77 70
Giải bảy 993 276
Giải sáu 7671
8601
3974
1210
1738
9671
Giải năm 5929 7431
Giải tư 37059
51023
04606
93438
22185
43159
02413
66063
19833
66580
06378
19001
67419
59357
Giải ba 43996
19406
85364
51706
Giải nhì 58057 22862
Giải nhất 64286 08092
Đặc biệt 578729 786510
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 6 6 1 6
1 3 0 0 9
2 3 9 9  
3 8 1 3 8
4    
5 7 9 9 7
6   2 3 4
7 1 4 7 0 1 6 8
8 5 6 0
9 3 6 2
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 09 75
Giải bảy 583 014
Giải sáu 2188
2243
1838
6809
7771
4406
Giải năm 9317 5118
Giải tư 04875
72172
02216
57133
44412
54248
57198
62948
70092
11351
34808
47050
22990
87349
Giải ba 37342
51628
73869
25668
Giải nhì 18791 64995
Giải nhất 03010 63015
Đặc biệt 775547 875010
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 9 6 8 9
1 0 2 6 7 0 4 5 8
2 8  
3 3 8  
4 2 3 7 8 8 9
5   0 1
6   8 9
7 2 5 1 5
8 3 8  
9 1 8 0 2 5
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 52 12
Giải bảy 023 168
Giải sáu 2274
8276
5396
6310
2032
1398
Giải năm 5821 2102
Giải tư 07227
57579
85381
74513
31932
39859
95332
94529
22089
84804
55026
30425
92933
40258
Giải ba 31933
48572
10703
08311
Giải nhì 28071 76830
Giải nhất 35830 35316
Đặc biệt 078690 800039
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   2 3 4
1 3 0 1 2 6
2 1 3 7 5 6 9
3 0 2 2 3 0 2 3 9
4    
5 2 9 8
6   8
7 1 2 4 6 9  
8 1 9
9 0 6 8
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 55 89
Giải bảy 003 575
Giải sáu 2372
4630
6041
2650
9303
3320
Giải năm 4510 3145
Giải tư 82099
89210
92830
19555
53880
50499
90991
76260
38959
06882
53276
42133
84449
28200
Giải ba 20213
17409
88556
72962
Giải nhì 38559 76882
Giải nhất 60262 22157
Đặc biệt 666497 740177
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 9 0 3
1 0 0 3  
2   0
3 0 0 3
4 1 5 9
5 5 5 9 0 6 7 9
6 2 0 2
7 2 5 6 7
8 0 2 2 9
9 1 7 9 9  
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 11 87
Giải bảy 762 784
Giải sáu 3444
5066
8551
4446
0943
8195
Giải năm 2541 4681
Giải tư 93535
00359
42547
45215
86683
20402
59182
28627
93314
15020
60319
27179
23326
10185
Giải ba 49198
00478
01202
28582
Giải nhì 20019 20431
Giải nhất 03875 45685
Đặc biệt 157108 337591
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 8 2
1 1 5 9 4 9
2   0 6 7
3 5 1
4 1 4 7 3 6
5 1 9  
6 2 6  
7 5 8 9
8 2 3 1 2 4 5 5 7
9 8 1 5