Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/08/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/08/2019. CÒN: nữa
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 21 53
Giải bảy 709 996
Giải sáu 1093
1479
7926
0008
4726
8494
Giải năm 8404 9809
Giải tư 97014
16261
94162
01806
62794
82438
23440
22711
56341
64729
65708
80067
12370
37115
Giải ba 83464
34100
43710
81371
Giải nhì 35559 76413
Giải nhất 87750 87292
Đặc biệt 595528 616108
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 4 6 9 8 8 8 9
1 4 0 1 3 5
2 1 6 8 6 9
3 8  
4 0 1
5 0 9 3
6 1 2 4 7
7 9 0 1
8    
9 3 4 2 4 6
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 26 43
Giải bảy 483 382
Giải sáu 7748
4681
3987
8879
5849
0809
Giải năm 9483 2316
Giải tư 90539
85807
19763
41884
92666
44281
21972
20726
12633
90252
16834
02306
56446
48541
Giải ba 52205
76838
32620
93680
Giải nhì 50494 41774
Giải nhất 58343 87496
Đặc biệt 365596 882577
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 5 7 6 9
1   6
2 6 0 6
3 8 9 3 4
4 3 8 1 3 6 9
5   2
6 3 6  
7 2 4 7 9
8 1 1 3 3 4 7 0 2
9 4 6 6
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 18 89
Giải bảy 720 566
Giải sáu 5180
8217
4828
4924
2786
6643
Giải năm 4808 6275
Giải tư 36498
09496
77396
85988
25093
08565
82537
19580
62312
52246
72399
36812
55732
18117
Giải ba 45611
77617
06967
54220
Giải nhì 96190 58247
Giải nhất 78501 44096
Đặc biệt 099141 134233
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 8  
1 1 7 7 8 2 2 7
2 0 8 0 4
3 7 2 3
4 1 3 6 7
5    
6 5 6 7
7   5
8 0 8 0 6 9
9 0 3 6 6 8 6 9
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 68 19
Giải bảy 940 610
Giải sáu 9734
3020
3494
6944
5212
6425
Giải năm 5014 4984
Giải tư 04458
64940
68241
11421
91017
89843
84954
34162
04883
81162
70794
08303
05842
45220
Giải ba 44976
60996
72255
49252
Giải nhì 43280 95867
Giải nhất 82306 71257
Đặc biệt 998308 235899
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 6 8 3
1 4 7 0 2 9
2 0 1 0 5
3 4  
4 0 0 1 3 2 4
5 4 8 2 5 7
6 8 2 2 7
7 6  
8 0 3 4
9 4 6 4 9
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 83 30
Giải bảy 024 787
Giải sáu 3653
3457
7400
2646
1150
9895
Giải năm 9761 0296
Giải tư 14970
31225
10547
43443
64935
48761
16291
58651
25230
31173
65472
50493
49664
20350
Giải ba 13066
34848
19110
51078
Giải nhì 49534 02524
Giải nhất 39549 46607
Đặc biệt 071911 261869
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 7
1 1 0
2 4 5 4
3 4 5 0 0
4 3 7 8 9 6
5 3 7 0 0 1
6 1 1 6 4 9
7 0 2 3 8
8 3 7
9 1 3 5 6
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 70 24
Giải bảy 563 989
Giải sáu 7335
1187
6298
8925
4685
5791
Giải năm 5008 0123
Giải tư 21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
Giải ba 92730
27793
22869
49420
Giải nhì 04277 82097
Giải nhất 87262 44422
Đặc biệt 802845 779763
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 8  
1 7  
2 3 5 0 2 3 4 5 5
3 0 5 9 5
4 4 5  
5    
6 2 3 2 3 9 9
7 0 7 9  
8 7 3 5 5 9
9 3 8 1 7 9
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 30 91
Giải bảy 971 909
Giải sáu 3135
9160
5036
2614
2761
0988
Giải năm 9859 5415
Giải tư 74848
69183
64845
47023
86191
41820
47882
54090
76362
62214
25244
81939
49656
28635
Giải ba 98879
55036
71711
62849
Giải nhì 53127 90744
Giải nhất 62398 19042
Đặc biệt 159494 689188
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   9
1   1 4 4 5
2 0 3 7  
3 0 5 6 6 5 9
4 5 8 2 4 4 9
5 9 6
6 0 1 2
7 1 9  
8 2 3 8 8
9 1 4 8 0 1