Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/06/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/06/2019. CÒN: nữa
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 06 87
Giải bảy 521 381
Giải sáu 5947
2236
8571
9687
2174
4208
Giải năm 0668 6773
Giải tư 71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
Giải ba 54841
61937
12699
08742
Giải nhì 64212 68814
Giải nhất 07925 53341
Đặc biệt 791395 888640
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 6 8 0 8 8
1 2 4 7
2 1 5 7
3 1 1 6 7  
4 1 4 7 0 1 2
5 6 5
6 8 6
7 1 4 3 4 4
8   1 7 7
9 5 9
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 88 09
Giải bảy 718 149
Giải sáu 0981
3118
3945
2809
3254
4256
Giải năm 0831 1455
Giải tư 21191
87047
60099
89223
79964
59627
87345
54108
42456
20301
31933
64147
87553
00302
Giải ba 76670
56689
97561
09611
Giải nhì 39383 85680
Giải nhất 77762 84654
Đặc biệt 375934 104269
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   1 2 8 9 9
1 8 8 1
2 3 7  
3 1 4 3
4 5 5 7 7 9
5   3 4 4 5 6 6
6 2 4 1 9
7 0  
8 1 3 8 9 0
9 1 9  
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 78 25
Giải bảy 594 466
Giải sáu 1438
7751
0327
5410
7819
4122
Giải năm 1387 6756
Giải tư 23268
70321
17628
35950
92407
68908
39649
70954
50320
67684
31586
38356
16169
64188
Giải ba 13224
61733
94567
92685
Giải nhì 90562 42280
Giải nhất 34759 62181
Đặc biệt 576456 204031
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 7 8  
1   0 9
2 1 4 7 8 0 2 5
3 3 8 1
4 9  
5 0 1 6 9 4 6 6
6 2 8 6 7 9
7 8  
8 7 0 1 4 5 6 8
9 4  
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 63 12
Giải bảy 752 758
Giải sáu 8062
8909
7472
9887
2701
8494
Giải năm 5275 5768
Giải tư 76572
83897
12464
08258
01153
52821
52136
89494
64947
95832
82992
43272
53510
13047
Giải ba 29279
99802
42804
45834
Giải nhì 66260 50575
Giải nhất 97722 52956
Đặc biệt 457372 223681
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 9 1 4
1   0 2
2 1 2  
3 6 2 4
4   7 7
5 2 3 8 6 8
6 0 2 3 4 8
7 2 2 2 5 9 2 5
8   1 7
9 7 2 4 4
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 11 49
Giải bảy 555 511
Giải sáu 4263
1019
7847
0325
8340
6117
Giải năm 8393 0620
Giải tư 40059
60645
68530
87162
20874
54374
57043
80780
11024
92339
11792
95111
26871
18777
Giải ba 62784
74470
11364
03869
Giải nhì 85217 79618
Giải nhất 87156 18152
Đặc biệt 111256 863062
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0    
1 1 7 9 1 1 7 8
2   0 4 5
3 0 9
4 3 5 7 0 9
5 5 6 6 9 2
6 2 3 2 4 9
7 0 4 4 1 7
8 4 0
9 3 2
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 99 36
Giải bảy 701 280
Giải sáu 7143
1659
0365
0552
6332
6050
Giải năm 0950 7187
Giải tư 34415
84878
99022
82241
00360
26564
28528
63119
06733
81520
52941
64198
77360
07406
Giải ba 40594
02471
81837
71637
Giải nhì 12591 77326
Giải nhất 01825 47908
Đặc biệt 114979 058037
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 6 8
1 5 9
2 2 5 8 0 6
3   2 3 6 7 7 7
4 1 3 1
5 0 9 0 2
6 0 4 5 0
7 1 8 9  
8   0 7
9 1 4 9 8
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 95 45
Giải bảy 663 683
Giải sáu 4575
7616
8999
0892
5584
3478
Giải năm 4523 4620
Giải tư 52148
41155
14456
81922
88353
57106
13643
29203
00015
19347
18539
66169
47690
02699
Giải ba 40942
30848
76090
91957
Giải nhì 23020 21551
Giải nhất 95236 73633
Đặc biệt 678916 340888
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 6 3
1 6 6 5
2 0 2 3 0
3 6 3 9
4 2 3 8 8 5 7
5 3 5 6 1 7
6 3 9
7 5 8
8   3 4 8
9 5 9 0 0 2 9