Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 15/08/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 15/08/2020. CÒN: nữa
Loading...
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 83 34
Giải bảy 386 992
Giải sáu 1550
4400
5941
0147
8349
7765
Giải năm 1964 4795
Giải tư 17485
74602
93334
92244
90133
81670
47067
94968
53828
09139
71413
79731
26803
84528
Giải ba 38956
41784
98881
49758
Giải nhì 00285 24023
Giải nhất 52328 20455
Đặc biệt 819414 108687
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 2 3
1 4 3
2 8 3 8 8
3 3 4 1 4 9
4 1 4 7 9
5 0 6 5 8
6 4 7 5 8
7 0  
8 3 4 5 5 6 1 7
9   2 5
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 55 59
Giải bảy 654 990
Giải sáu 6004
1321
5307
8926
7484
6434
Giải năm 1746 3083
Giải tư 40445
03527
26379
21831
46424
29295
29445
38443
46438
78382
19377
17477
30297
06073
Giải ba 73016
54589
74907
14280
Giải nhì 46466 07320
Giải nhất 00019 04318
Đặc biệt 390591 796061
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 4 7 7
1 6 9 8
2 1 4 7 0 6
3 1 4 8
4 5 5 6 3
5 4 5 9
6 6 1
7 9 3 7 7
8 9 0 2 3 4
9 1 5 0 7
Chủ Nhật Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 30 86
Giải bảy 245 904
Giải sáu 1901
4536
9302
6901
0275
9250
Giải năm 0907 6111
Giải tư 34841
00915
45568
37956
44910
63455
44226
74174
84211
84684
52283
63040
07000
22232
Giải ba 16118
73445
56285
34361
Giải nhì 07069 36610
Giải nhất 70396 14326
Đặc biệt 109680 213815
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Kon Tum Khánh Hòa
0 1 2 7 0 1 4
1 0 5 8 0 1 1 5
2 6 6
3 0 6 2
4 1 5 5 0
5 5 6 0
6 8 9 1
7   4 5
8 0 3 4 5 6
9 6  
Chủ Nhật Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 33 84
Giải bảy 414 591
Giải sáu 9181
5318
0968
7965
7585
7347
Giải năm 9238 2004
Giải tư 73891
63577
10340
17592
73148
10128
93947
67940
18292
26725
59963
52749
25893
27102
Giải ba 85486
47462
12377
43325
Giải nhì 87669 70670
Giải nhất 78117 58328
Đặc biệt 660492 354688
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Kon Tum Khánh Hòa
0   2 4
1 4 7 8  
2 8 5 5 8
3 3 8  
4 0 7 8 0 7 9
5    
6 2 8 9 3 5
7 7 0 7
8 1 6 4 5 8
9 1 2 2 1 2 3
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 69 56
Giải bảy 041 811
Giải sáu 1787
3831
6550
0888
5226
9221
Giải năm 4628 0100
Giải tư 58236
31798
97906
32703
50045
65739
92984
60196
69114
16782
66740
04604
34415
69786
Giải ba 98308
24088
19433
85462
Giải nhì 27671 77479
Giải nhất 68541 31682
Đặc biệt 643818 547952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 6 8 0 4
1 8 1 4 5
2 8 1 6
3 1 6 9 3
4 1 1 5 0
5 0 2 6
6 9 2
7 1 9
8 4 7 8 2 2 6 8
9 8 6
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 44 31
Giải bảy 255 501
Giải sáu 2783
0232
5031
9538
6349
1477
Giải năm 9432 4329
Giải tư 12575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
Giải ba 72035
43609
10296
94225
Giải nhì 19679 80921
Giải nhất 01653 24724
Đặc biệt 497673 251470
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 7 9 1 7 9
1    
2 5 0 1 4 5 9
3 1 2 2 5 1 2 8
4 4 5 9 9
5 3 5  
6    
7 3 3 5 9 0 7
8 3 7
9 9 1 4 6
Chủ Nhật Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 00 34
Giải bảy 606 187
Giải sáu 6650
7010
8286
9886
3992
0977
Giải năm 9817 1152
Giải tư 38778
85517
72681
65381
14692
54233
40073
90220
01170
45728
59191
58435
53804
74002
Giải ba 12326
36631
27851
95172
Giải nhì 78859 49246
Giải nhất 16502 03401
Đặc biệt 551158 407133
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Kon Tum Khánh Hòa
0 0 2 6 1 2 4
1 0 7 7  
2 6 0 8
3 1 3 3 4 5
4   6
5 0 8 9 1 2
6    
7 3 8 0 2 7
8 1 1 6 6 7
9 2 1 2