Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 23/04/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 23/04/2019. CÒN: nữa
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 51 16
Giải bảy 284 782
Giải sáu 7186
0007
4333
8525
2960
1689
Giải năm 3974 7447
Giải tư 82749
85055
68266
18651
49674
26252
68129
35924
90653
32293
93279
02438
97696
79262
Giải ba 89796
91726
83506
24384
Giải nhì 34906 32401
Giải nhất 10691 44235
Đặc biệt 277193 876428
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 6 7 1 6
1   6
2 6 9 4 5 8
3 3 5 8
4 9 7
5 1 1 2 5 3
6 6 0 2
7 4 4 9
8 4 6 2 4 9
9 1 3 6 3 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 46 34
Giải bảy 377 700
Giải sáu 7803
1202
4909
4279
8084
7220
Giải năm 6995 0954
Giải tư 80271
03937
52565
67549
48801
59213
41831
12612
39408
31173
57595
35403
70760
34157
Giải ba 33042
23288
31345
98877
Giải nhì 42570 83848
Giải nhất 37291 75982
Đặc biệt 274286 887202
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 3 9 0 2 3 8
1 3 2
2   0
3 1 7 4
4 2 6 9 5 8
5   4 7
6 5 0
7 0 1 7 3 7 9
8 6 8 2 4
9 1 5 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 57 80
Giải bảy 343 493
Giải sáu 4105
9105
4122
5127
1479
5081
Giải năm 2826 6057
Giải tư 23777
41746
37905
18395
34212
32454
60905
01570
32813
44626
08562
61095
74816
69046
Giải ba 29531
04158
27837
49981
Giải nhì 26900 17572
Giải nhất 16410 98962
Đặc biệt 622854 694679
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 5 5 5 5  
1 0 2 3 6
2 2 6 6 7
3 1 7
4 3 6 6
5 4 4 7 8 7
6   2 2
7 7 0 2 9 9
8   0 1 1
9 5 3 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 72 42
Giải bảy 548 982
Giải sáu 8449
1973
4756
8122
0979
4527
Giải năm 9613 1408
Giải tư 17486
28979
39008
75923
76468
09626
84541
14837
73274
34110
81820
04480
00821
84745
Giải ba 89708
92181
79624
81145
Giải nhì 52936 51018
Giải nhất 66972 59401
Đặc biệt 435686 381919
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 8 8 1 8
1 3 0 8 9
2 3 6 0 1 2 4 7
3 6 7
4 1 8 9 2 5 5
5 6  
6 8  
7 2 2 3 9 4 9
8 1 6 6 0 2
9    
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 21 26
Giải bảy 662 656
Giải sáu 2360
6262
5833
3155
8278
4206
Giải năm 1831 8081
Giải tư 32423
61064
99178
36486
78084
97688
96304
99930
46940
73155
54302
35690
12861
79154
Giải ba 03711
35190
53109
73782
Giải nhì 60844 91286
Giải nhất 40729 82474
Đặc biệt 145643 851389
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 2 6 9
1 1  
2 1 3 9 6
3 1 3 0
4 3 4 0
5   4 5 5 6
6 0 2 2 4 1
7 8 4 8
8 4 6 8 1 2 6 9
9 0 0
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 59 51
Giải bảy 658 393
Giải sáu 6667
8009
3006
8962
4983
9160
Giải năm 3174 1426
Giải tư 64424
35819
32910
93038
54574
00808
70563
92655
68670
26327
42358
05443
19561
11756
Giải ba 01710
37519
23848
32971
Giải nhì 55377 51902
Giải nhất 87824 75302
Đặc biệt 267123 860986
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 8 9 2 2
1 0 0 9 9  
2 3 4 4 6 7
3 8  
4   3 8
5 8 9 1 5 6 8
6 3 7 0 1 2
7 4 4 7 0 1
8   3 6
9   3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 14 99
Giải bảy 339 164
Giải sáu 8691
7146
1019
9733
4637
4610
Giải năm 6855 6132
Giải tư 28024
68327
41269
85421
94007
70127
71995
07761
58620
11470
30884
26426
78009
08516
Giải ba 50603
52197
81069
71592
Giải nhì 91248 80875
Giải nhất 13022 27165
Đặc biệt 692942 358884
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 7 9
1 4 9 0 6
2 1 2 4 7 7 0 6
3 9 2 3 7
4 2 6 8  
5 5  
6 9 1 4 5 9
7   0 5
8   4 4
9 1 5 7 2 9