Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 20/10/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 20/10/2019. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 89 28
Giải bảy 374 106
Giải sáu 8739
3513
3410
9059
0452
0807
Giải năm 6396 9288
Giải tư 69667
39943
18520
34534
49381
35031
86042
73295
09676
85670
73942
81165
57309
59145
Giải ba 33155
05906
76953
22548
Giải nhì 71821 57539
Giải nhất 79778 67920
Đặc biệt 234384 021843
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 6 7 9
1 0 3  
2 0 1 0 8
3 1 4 9 9
4 2 3 2 3 5 8
5 5 2 3 9
6 7 5
7 4 8 0 6
8 1 4 9 8
9 6 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 21 56
Giải bảy 908 264
Giải sáu 7849
0931
3511
3534
4175
3894
Giải năm 6655 7810
Giải tư 75108
96893
32657
36417
12678
56961
05553
25194
92228
13894
58776
83215
64662
77540
Giải ba 04600
62689
70380
23902
Giải nhì 21340 11567
Giải nhất 84583 07544
Đặc biệt 163598 496472
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 8 8 2
1 1 7 0 5
2 1 8
3 1 4
4 0 9 0 4
5 3 5 7 6
6 1 2 4 7
7 8 2 5 6
8 3 9 0
9 3 8 4 4 4
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 65 78
Giải bảy 809 935
Giải sáu 3460
8930
5097
6576
9492
5093
Giải năm 7210 1357
Giải tư 28316
67444
91093
81257
09932
52728
45274
28930
16034
10809
08617
41917
20277
48168
Giải ba 94415
92470
13779
29403
Giải nhì 58216 06985
Giải nhất 07101 43825
Đặc biệt 615527 003486
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 9 3 9
1 0 5 6 6 7 7
2 7 8 5
3 0 2 0 4 5
4 4  
5 7 7
6 0 5 8
7 0 4 6 7 8 9
8   5 6
9 3 7 2 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 54 26
Giải bảy 122 713
Giải sáu 3153
2658
1108
1254
4753
8003
Giải năm 0191 0866
Giải tư 06900
23683
27067
51471
19528
35234
92321
67676
25436
78259
06243
10202
10496
71758
Giải ba 38127
19774
04448
80429
Giải nhì 30073 83654
Giải nhất 42406 05626
Đặc biệt 507476 543632
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 6 8 2 3
1   3
2 1 2 7 8 6 6 9
3 4 2 6
4   3 8
5 3 4 8 3 4 4 8 9
6 7 6
7 1 3 4 6 6
8 3  
9 1 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 94 70
Giải bảy 009 689
Giải sáu 5596
7872
4241
2695
1517
1419
Giải năm 1435 1713
Giải tư 11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
Giải ba 65342
31390
60933
98148
Giải nhì 09546 63392
Giải nhất 39960 49553
Đặc biệt 797727 439854
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9  
1 0 3 3 7 9
2 7 0 1
3 5 3
4 0 1 2 6 6 9 2 8
5   2 3 4
6 0 3
7 2 0 0 3
8 3 9
9 0 0 4 6 2 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 97 84
Giải bảy 956 505
Giải sáu 8098
8371
0281
8129
1927
4863
Giải năm 3364 6169
Giải tư 94610
47934
68727
86918
99305
31072
17494
26202
85124
73372
74742
83056
27637
37704
Giải ba 37560
07449
18830
63644
Giải nhì 18916 55014
Giải nhất 36391 52354
Đặc biệt 675164 479254
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 2 4 5
1 0 6 8 4
2 7 4 7 9
3 4 0 7
4 9 2 4
5 6 4 4 6
6 0 4 4 3 9
7 1 2 2
8 1 4
9 1 4 7 8  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 70 13
Giải bảy 330 661
Giải sáu 4912
0808
4504
8433
1672
2894
Giải năm 5659 1528
Giải tư 28115
20509
06773
63925
01174
84320
98702
65939
24851
38460
14578
85865
95361
66558
Giải ba 01598
48127
24099
79800
Giải nhì 73396 05247
Giải nhất 69629 82275
Đặc biệt 044960 856866
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 8 9 0
1 2 5 3
2 0 5 7 9 8
3 0 3 9
4   7
5 9 1 8
6 0 0 1 1 5 6
7 0 3 4 2 5 8
8    
9 6 8 4 9