Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 15/07/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 15/07/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 58 26
Giải bảy 328 946
Giải sáu 5486
5511
7553
2285
5157
5710
Giải năm 0346 7433
Giải tư 40896
42373
83620
78510
05939
66169
13936
91191
57417
13162
68989
91273
06330
25835
Giải ba 00636
55391
64836
69295
Giải nhì 65322 80454
Giải nhất 43152 03629
Đặc biệt 975865 850252
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0    
1 0 1 0 7
2 0 2 8 6 9
3 6 6 9 0 3 5 6
4 6 6
5 2 3 8 2 4 7
6 5 9 2
7 3 3
8 6 5 9
9 1 6 1 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 22 85
Giải bảy 509 172
Giải sáu 0273
9262
6138
7085
0206
4992
Giải năm 3387 5265
Giải tư 66744
36807
02382
08208
40347
80078
24434
00262
59445
11069
45259
17063
04927
93637
Giải ba 74270
30092
38883
26292
Giải nhì 19345 81256
Giải nhất 75137 76743
Đặc biệt 038332 369652
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 7 8 9 6
1    
2 2 7
3 2 4 7 8 7
4 4 5 7 3 5
5   2 6 9
6 2 2 3 5 9
7 0 3 8 2
8 2 7 3 5 5
9 2 2 2
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 36 79
Giải bảy 197 078
Giải sáu 9836
6529
9693
7360
1605
2517
Giải năm 8919 0307
Giải tư 33473
30296
19216
35502
91648
33509
61713
84656
82552
77101
41588
80585
37285
88105
Giải ba 35992
98333
94524
90915
Giải nhì 02410 77732
Giải nhất 40929 17178
Đặc biệt 510504 035350
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4 9 1 5 5 7
1 0 3 6 9 5 7
2 9 9 4
3 3 6 6 2
4 8  
5   0 2 6
6   0
7 3 8 8 9
8   5 5 8
9 2 3 6 7  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 24 80
Giải bảy 301 520
Giải sáu 7437
7942
3745
3421
2706
4609
Giải năm 9903 1326
Giải tư 31646
43818
99100
52423
69356
03996
60122
11245
45797
74724
47842
03989
51105
42193
Giải ba 29562
21090
52622
24576
Giải nhì 62942 75065
Giải nhất 10641 28689
Đặc biệt 609384 025257
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 3 5 6 9
1 8  
2 2 3 4 0 1 2 4 6
3 7  
4 1 2 2 5 6 2 5
5 6 7
6 2 5
7   6
8 4 0 9 9
9 0 6 3 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 90 92
Giải bảy 446 991
Giải sáu 0102
2602
4728
7048
0640
8252
Giải năm 3866 4574
Giải tư 11945
69129
34386
32000
86719
83471
22237
16949
36137
79937
03578
83170
38174
94494
Giải ba 19713
31662
59537
76580
Giải nhì 51813 59445
Giải nhất 53952 54542
Đặc biệt 010648 078268
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 2 2  
1 3 3 9  
2 8 9  
3 7 7 7 7
4 5 6 8 0 2 5 8 9
5 2 2
6 2 6 8
7 1 0 4 4 8
8 6 0
9 0 1 2 4
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 33 84
Giải bảy 855 004
Giải sáu 5520
2559
9893
1344
1017
1554
Giải năm 0469 2688
Giải tư 97951
66337
28500
25805
85073
02329
14597
83558
83866
89733
67724
68573
93626
59939
Giải ba 49994
09826
84322
22003
Giải nhì 58815 84117
Giải nhất 84875 32541
Đặc biệt 483346 984853
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 0 5 3 4
1 5 7 7
2 0 6 9 2 4 6
3 3 7 3 9
4 6 1 4
5 1 5 9 3 4 8
6 9 6
7 3 5 3
8   4 8
9 3 4 7  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 47 24
Giải bảy 673 327
Giải sáu 4780
5578
1239
1324
4546
0487
Giải năm 2426 8341
Giải tư 86052
42769
92488
60651
18361
44816
40494
23648
94165
48782
91310
41584
87500
13370
Giải ba 35500
79468
67850
96140
Giải nhì 71188 12941
Giải nhất 34194 92835
Đặc biệt 409809 361790
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 9 0
1 6 0
2 6 4 4 7
3 9 5
4 7 0 1 1 6 8
5 1 2 0
6 1 8 9 5
7 3 8 0
8 0 8 8 2 4 7
9 4 4 0