Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 10/12/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 10/12/2019. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 32 20
Giải bảy 124 654
Giải sáu 1952
6958
8503
5972
9353
8689
Giải năm 5320 2356
Giải tư 64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
Giải ba 50772
40690
07521
89395
Giải nhì 54256 51940
Giải nhất 37083 34541
Đặc biệt 793790 102558
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 3  
1   6 9
2 0 4 0 1
3 2 0 5
4   0 1 6
5 2 6 8 3 4 6 6 8
6 1 9  
7 2 6 2
8 0 3 7 9
9 0 0 5 5 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 31 66
Giải bảy 901 964
Giải sáu 2514
9996
6787
7491
4527
1203
Giải năm 8633 9839
Giải tư 64501
89592
21816
98626
50970
42704
36535
26980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
Giải ba 65693
63432
69950
34938
Giải nhì 63480 89077
Giải nhất 01162 85972
Đặc biệt 995547 055131
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 1 4 3
1 4 6 0
2 6 7
3 1 2 3 5 1 2 8 9
4 7 3
5   0
6 2 4 4 6
7 0 2 7
8 0 7 0 9
9 2 3 6 1 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 54 34
Giải bảy 534 024
Giải sáu 6135
9374
1920
4557
1569
1679
Giải năm 5332 2355
Giải tư 67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
Giải ba 26229
28215
59601
75885
Giải nhì 18495 68095
Giải nhất 29173 19720
Đặc biệt 677636 086268
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9 1 3
1 5  
2 0 5 6 9 0 4
3 2 4 5 6 1 4 5
4 0 0 8
5 4 5 6 7
6   5 8 9
7 3 4 9
8 6 7 5
9 3 5 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 46 67
Giải bảy 947 020
Giải sáu 7530
2512
3974
5531
5935
3321
Giải năm 6258 9559
Giải tư 58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
Giải ba 05736
63133
05681
78260
Giải nhì 40558 38929
Giải nhất 53411 30621
Đặc biệt 455365 868693
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 9 1 4
1 1 2  
2 5 5 0 1 1 9
3 0 3 6 1 5 5
4 6 7  
5 8 8 0 9
6 5 0 6 7
7 1 4 8  
8 2 1 5
9   0 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 14 00
Giải bảy 920 667
Giải sáu 0760
0632
8663
4430
6094
6596
Giải năm 4811 6074
Giải tư 03891
55859
43325
15197
58563
53147
89116
54584
22353
83906
63105
55667
90261
18442
Giải ba 17553
03843
87744
00412
Giải nhì 23682 53462
Giải nhất 47698 05163
Đặc biệt 337883 673459
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   0 5 6
1 1 4 6 2
2 0 5  
3 2 0
4 3 7 2 4
5 3 9 3 9
6 0 3 3 1 2 3 7 7
7   4
8 2 3 4
9 1 7 8 4 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 31 38
Giải bảy 811 776
Giải sáu 7468
8102
2949
9021
0542
5290
Giải năm 9594 1708
Giải tư 84904
25686
09526
54913
03931
96316
14631
88755
27266
44034
15248
93027
48013
66754
Giải ba 50919
70891
68041
92396
Giải nhì 87201 80389
Giải nhất 29108 41821
Đặc biệt 973434 194510
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 4 8 8
1 1 3 6 9 0 3
2 6 1 1 7
3 1 1 1 4 4 8
4 9 1 2 8
5   4 5
6 8 6
7   6
8 6 9
9 1 4 0 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 70 10
Giải bảy 180 453
Giải sáu 7755
7543
2626
5181
4710
8410
Giải năm 4517 7031
Giải tư 52691
70341
84495
36898
87357
96300
95680
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
Giải ba 48637
19576
74313
10517
Giải nhì 68687 74437
Giải nhất 69123 78464
Đặc biệt 821605 978529
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 5 8
1 7 0 0 0 2 3 7 9
2 3 6 9
3 7 1 7 7
4 1 3 5
5 5 7 3
6   4
7 0 6 4
8 0 0 7 1
9 1 5 8 5