Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 27/11/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 27/11/2020. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 17 73
Giải bảy 320 509
Giải sáu 4647
8029
4842
6343
1249
1060
Giải năm 0325 9346
Giải tư 91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
Giải ba 78655
80019
99153
21173
Giải nhì 03401 23783
Giải nhất 91516 48671
Đặc biệt 911419 082055
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 4 9
1 6 7 9 9 4
2 0 5 9 0
3 4 9 9 7
4 0 2 7 3 6 9
5 5 6 3 5
6   0
7 3 8 1 3 3
8   3 8
9   2 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 38 67
Giải bảy 350 610
Giải sáu 1302
9916
2309
6805
1377
2343
Giải năm 8802 3799
Giải tư 57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
35418
98002
80479
88549
78988
08002
91805
Giải ba 00690
33694
03905
89458
Giải nhì 98190 23630
Giải nhất 91330 10547
Đặc biệt 117224 183971
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 2 9 2 2 5 5 5
1 6 0 8
2 4 8  
3 0 5 8 0
4   3 7 9
5 0 9 8
6 5 7
7   1 7 9
8 9 8
9 0 0 4 4 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 92 87
Giải bảy 162 564
Giải sáu 8774
2489
3404
1878
5446
3625
Giải năm 4794 5025
Giải tư 24264
99700
98418
65258
54921
90806
36637
50923
88342
94918
03625
33586
52200
00282
Giải ba 55815
10903
71972
00935
Giải nhì 50390 80291
Giải nhất 58951 76992
Đặc biệt 246799 633597
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 4 6 0
1 5 8 8
2 1 3 5 5 5
3 7 5
4   2 6
5 1 8  
6 2 4 4
7 4 2 8
8 9 2 6 7
9 0 2 4 9 1 2 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 05 92
Giải bảy 986 346
Giải sáu 7287
7602
4950
1975
2535
9938
Giải năm 3244 0698
Giải tư 52388
44830
31606
68889
61429
59166
59516
88653
00724
52069
08543
77388
47109
46396
Giải ba 72639
11780
62883
67420
Giải nhì 42861 87559
Giải nhất 32341 23965
Đặc biệt 357750 417509
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 5 6 9 9
1 6  
2 9 0 4
3 0 9 5 8
4 1 4 3 6
5 0 0 3 9
6 1 6 5 9
7   5
8 0 6 7 8 9 3 8
9   2 6 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 50 39
Giải bảy 264 360
Giải sáu 3320
1099
2821
9360
9295
1988
Giải năm 6935 3046
Giải tư 38562
15274
32244
49880
50599
55939
23429
47958
75040
81257
32343
40943
29285
59231
Giải ba 86904
43717
41270
55792
Giải nhì 49613 08597
Giải nhất 29249 12457
Đặc biệt 523550 289818
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4  
1 3 7 8
2 0 1 9  
3 5 9 1 9
4 4 9 0 3 3 6
5 0 0 7 7 8
6 2 4 0 0
7 4 0
8 0 5 8
9 9 9 2 5 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 19 73
Giải bảy 684 262
Giải sáu 8410
5051
5930
7530
9980
9452
Giải năm 0563 1539
Giải tư 78687
58735
80972
62079
31861
72964
95951
98823
69493
71928
02669
58532
20821
64835
Giải ba 81387
02130
74280
27272
Giải nhì 54774 88924
Giải nhất 55575 61316
Đặc biệt 840439 384980
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0    
1 0 9 6
2   1 3 4 8
3 0 0 5 9 0 2 5 9
4    
5 1 1 2
6 1 3 4 2 9
7 2 4 5 9 2 3
8 4 7 7 0 0 0
9   3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 71 43
Giải bảy 533 405
Giải sáu 2268
0862
6100
8631
8978
2929
Giải năm 2720 4139
Giải tư 61149
96580
73044
73551
61064
51377
73770
99009
06042
02935
36345
06987
74257
71368
Giải ba 66534
66603
30613
95298
Giải nhì 11596 58034
Giải nhất 04596 03157
Đặc biệt 030645 150870
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 5 9
1   3
2 0 9
3 3 4 1 4 5 9
4 4 5 9 2 3 5
5 1 7 7
6 2 4 8 8
7 0 1 7 0 8
8 0 7
9 6 6 8