Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 03/04/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 03/04/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 53 33
Giải bảy 263 189
Giải sáu 5209
0142
4748
1303
0591
0417
Giải năm 8527 9337
Giải tư 44737
77757
92339
31472
72685
62628
19659
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
Giải ba 10892
53592
90896
00798
Giải nhì 71713 05847
Giải nhất 68792 86205
Đặc biệt 793553 416743
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9 3 5
1 3 7
2 7 8 2
3 7 9 3 7
4 2 8 3 4 7 9
5 3 3 7 9 4 7
6 3  
7 2 3 8
8 5 9
9 2 2 2 1 6 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 13 92
Giải bảy 812 319
Giải sáu 9127
8438
3125
0109
9619
8010
Giải năm 5957 9648
Giải tư 19968
10434
27493
59852
67152
72628
07235
23487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
Giải ba 90487
34741
17051
35065
Giải nhì 82196 66813
Giải nhất 03639 51130
Đặc biệt 402845 026721
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   9
1 2 3 0 3 9 9
2 5 7 8 1
3 4 5 8 9 0 9
4 1 5 8
5 2 2 7 1 7
6 8 0 0 5
7    
8 7 2 7
9 3 6 2 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 34 16
Giải bảy 049 960
Giải sáu 2489
5561
5613
9561
1152
7962
Giải năm 4858 1794
Giải tư 16654
75734
00990
50351
90786
68867
71910
39988
46114
45414
46586
57540
96282
64374
Giải ba 69428
85329
57777
25368
Giải nhì 90187 47326
Giải nhất 61768 61676
Đặc biệt 436923 192118
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0    
1 0 3 4 4 6 8
2 3 8 9 6
3 4 4  
4 9 0
5 1 4 8 2
6 1 7 8 0 1 2 8
7   4 6 7
8 6 7 9 2 6 8
9 0 4
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 93 06
Giải bảy 974 245
Giải sáu 1980
8740
7411
3110
2857
1296
Giải năm 9906 5157
Giải tư 60702
96408
05869
24773
02824
54571
51183
79776
31951
04329
42561
49767
67700
66585
Giải ba 75808
68069
58072
01647
Giải nhì 52977 26916
Giải nhất 73649 06857
Đặc biệt 174879 524616
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 6 8 8 0 6
1 1 0 6 6
2 4 9
3    
4 0 9 5 7
5   1 7 7 7
6 9 9 1 7
7 1 3 4 7 9 2 6
8 0 3 5
9 3 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 93 08
Giải bảy 750 501
Giải sáu 4336
7536
6558
0955
8223
7382
Giải năm 5619 1360
Giải tư 93326
51487
22085
60763
52823
65009
15467
89589
85331
91626
71174
53129
79422
99511
Giải ba 63955
11176
41992
42693
Giải nhì 23945 53249
Giải nhất 85175 32874
Đặc biệt 592831 950262
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9 1 8
1 9 1
2 3 6 2 3 6 9
3 1 6 6 1
4 5 9
5 0 5 8 5
6 3 7 0 2
7 5 6 4 4
8 5 7 2 9
9 3 2 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 68 81
Giải bảy 414 474
Giải sáu 8602
8165
8530
9285
0962
2299
Giải năm 5682 2340
Giải tư 68119
48567
46497
95677
06042
82686
09951
82211
46486
00106
37905
28529
83299
01058
Giải ba 03420
84910
51666
77785
Giải nhì 35882 40158
Giải nhất 93350 23010
Đặc biệt 896312 396536
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 5 6
1 0 2 4 9 0 1
2 0 9
3 0 6
4 2 0
5 0 1 8 8
6 5 7 8 2 6
7 7 4
8 2 2 6 1 5 5 6
9 7 9 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 83 52
Giải bảy 746 658
Giải sáu 6546
0406
1957
5390
0477
6850
Giải năm 5762 8297
Giải tư 91131
33035
10384
34271
01540
86142
60020
16104
40684
25346
33678
06107
67613
62251
Giải ba 50143
54954
43993
71243
Giải nhì 76658 74090
Giải nhất 82036 77330
Đặc biệt 028904 626287
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 6 4 7
1   3
2 0  
3 1 5 6 0
4 0 2 3 6 6 3 6
5 4 7 8 0 1 2 8
6 2  
7 1 7 8
8 3 4 4 7
9   0 0 3 7