Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 21/01/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 21/01/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 13 94
Giải bảy 775 194
Giải sáu 3298
2250
6281
5165
4906
1624
Giải năm 2574 5148
Giải tư 33162
53017
49442
19438
88737
27019
95750
60648
48994
23237
71080
85841
32536
32649
Giải ba 70603
45916
76280
51754
Giải nhì 37026 40235
Giải nhất 58714 56997
Đặc biệt 059811 898493
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6
1 1 3 4 6 7 9  
2 6 4
3 7 8 5 6 7
4 2 1 8 8 9
5 0 0 4
6 2 5
7 4 5  
8 1 0 0
9 8 3 4 4 4 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 49 36
Giải bảy 079 889
Giải sáu 8787
2077
8335
5340
0941
9591
Giải năm 8089 9901
Giải tư 48606
23870
03848
98381
27738
51670
31357
49558
82362
30849
25455
98613
66020
86459
Giải ba 50177
31766
93135
78944
Giải nhì 38447 37009
Giải nhất 19850 07377
Đặc biệt 803906 862463
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 6 1 9
1   3
2   0
3 5 8 5 6
4 7 8 9 0 1 4 9
5 0 7 5 8 9
6 6 2 3
7 0 0 7 7 9 7
8 1 7 9 9
9   1
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 74 13
Giải bảy 555 174
Giải sáu 4462
6857
2876
9050
7834
3464
Giải năm 5688 6357
Giải tư 87701
51981
72187
92112
01475
51800
49663
06077
35777
54536
92654
90912
87239
47557
Giải ba 94210
29855
30814
11699
Giải nhì 22562 58066
Giải nhất 28523 14163
Đặc biệt 572224 289241
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1  
1 0 2 2 3 4
2 3 4  
3   4 6 9
4   1
5 5 5 7 0 4 7 7
6 2 2 3 3 4 6
7 4 5 6 4 7 7
8 1 7 8  
9   9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 44 83
Giải bảy 408 841
Giải sáu 8477
1180
2804
1556
3989
6262
Giải năm 2259 9883
Giải tư 33223
57003
09784
17489
68770
39161
00725
94130
84110
55886
77298
39963
43626
73225
Giải ba 53039
06049
44128
98834
Giải nhì 56390 71708
Giải nhất 16264 23473
Đặc biệt 792153 611901
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 4 8 1 8
1   0
2 3 5 5 6 8
3 9 0 4
4 4 9 1
5 3 9 6
6 1 4 2 3
7 0 7 3
8 0 4 9 3 3 6 9
9 0 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 55 30
Giải bảy 245 455
Giải sáu 5272
3214
2713
6196
2449
1867
Giải năm 8875 9624
Giải tư 47192
68653
67159
46988
59223
81310
20822
03762
56606
39989
65179
05277
14086
13832
Giải ba 22493
78748
19546
83265
Giải nhì 56665 61456
Giải nhất 73860 09212
Đặc biệt 837731 367567
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   6
1 0 3 4 2
2 2 3 4
3 1 0 2
4 5 8 6 9
5 3 5 9 5 6
6 0 5 2 5 7 7
7 2 5 7 9
8 8 6 9
9 2 3 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 22 45
Giải bảy 589 762
Giải sáu 0832
9335
0104
3926
8925
4248
Giải năm 9498 6311
Giải tư 73327
81211
68172
79650
76435
90045
60784
12919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
Giải ba 87328
71586
58449
66082
Giải nhì 05578 63506
Giải nhất 01553 32414
Đặc biệt 030553 820581
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 6
1 1 1 4 4 9
2 2 7 8 5 6
3 2 5 5 0
4 5 0 5 6 8 9
5 0 3 3 2
6   2
7 2 8  
8 4 6 9 1 2
9 8 2