Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 27/10/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 27/10/2021. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 21 60
Giải bảy 347 499
Giải sáu 9502
2392
5390
0529
9186
2388
Giải năm 7841 5067
Giải tư 07584
42473
98261
20472
42044
80313
18234
00746
91757
55821
77174
60868
05103
05687
Giải ba 18607
47260
13377
33590
Giải nhì 40123 82436
Giải nhất 31377 95136
Đặc biệt 352964 379439
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 7 3
1 3  
2 1 3 1 9
3 4 6 6 9
4 1 4 7 6
5   7
6 0 1 4 0 7 8
7 2 3 7 4 7
8 4 6 7 8
9 0 2 0 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 03 76
Giải bảy 259 608
Giải sáu 5641
1902
0937
3581
7305
8808
Giải năm 3539 8771
Giải tư 13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
Giải ba 59825
76164
10214
25084
Giải nhì 38293 90614
Giải nhất 89548 53856
Đặc biệt 788929 553748
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 3 9 0 5 8 8
1 4 8 8 1 4 4 4
2 5 9  
3 7 9 6
4 1 2 8 3 8 9
5 2 9 6
6 4 7  
7   1 6 9
8   1 4
9 3  
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 88 45
Giải bảy 674 692
Giải sáu 7434
0680
4217
5842
9766
7994
Giải năm 9045 1094
Giải tư 00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
35839
72312
60357
12946
62167
92550
63518
Giải ba 03538
63939
35178
40105
Giải nhì 66112 49009
Giải nhất 71003 13916
Đặc biệt 736535 631435
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 3 8 5 9
1 2 7 2 6 8
2 3 9  
3 4 5 5 8 9 5 9
4 5 2 5 6
5   0 7
6   6 7
7 4 7 8
8 0 8 9  
9 3 2 4 4
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 58 76
Giải bảy 801 867
Giải sáu 2322
1705
2270
8842
0309
5821
Giải năm 2666 0961
Giải tư 15830
07988
15851
68938
04301
10272
58597
44322
95881
13933
11766
27983
54243
40702
Giải ba 85026
95172
94039
10066
Giải nhì 05760 88711
Giải nhất 31943 74839
Đặc biệt 228655 339278
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 1 5 2 9
1   1
2 2 6 1 2
3 0 8 3 9 9
4 3 2 3
5 1 5 8  
6 0 6 1 6 6 7
7 0 2 2 6 8
8 8 1 3
9 7  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 30 20
Giải bảy 503 341
Giải sáu 7043
7456
4092
9774
2113
4088
Giải năm 3714 8407
Giải tư 23947
78629
76952
24527
86477
28238
12821
08829
00889
02463
51492
70281
03079
26540
Giải ba 10799
87953
04832
34692
Giải nhì 98311 10276
Giải nhất 74435 57537
Đặc biệt 831048 956493
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 7
1 1 4 3
2 1 7 9 0 9
3 0 5 8 2 7
4 3 7 8 0 1
5 2 3 6  
6   3
7 7 4 6 9
8   1 8 9
9 2 9 2 2 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 97 31
Giải bảy 964 782
Giải sáu 9035
4387
0406
7944
6514
8982
Giải năm 4356 1802
Giải tư 61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
Giải ba 43204
84398
72635
58812
Giải nhì 63140 13030
Giải nhất 29422 10028
Đặc biệt 686542 027201
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 6 1 2
1   2 4
2 2 8 9
3 5 0 1 5
4 0 2 2 5 5 2 4
5 6 8 3
6 4  
7   2 9
8 1 4 7 2 2 2
9 4 7 8 2
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 26 20
Giải bảy 291 752
Giải sáu 0213
3295
7981
3400
1110
3761
Giải năm 8952 5137
Giải tư 17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
Giải ba 56681
41984
37325
83284
Giải nhì 69820 84856
Giải nhất 79787 79720
Đặc biệt 952641 922741
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 0 5
1 3 8 0 8
2 0 4 6 0 0 3 5 9
3 6 7
4 1 9 1 3
5 2 8 2 6
6   1
7 1 6
8 1 1 4 7 0 4
9 1 5  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 37 98
Giải bảy 671 799
Giải sáu 5742
9545
4987
0543
8680
0743
Giải năm 9641 9293
Giải tư 61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
Giải ba 54693
74626
94318
83921
Giải nhì 16197 24636
Giải nhất 55762 25790
Đặc biệt 050664 837147
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 4
1 9 7 8
2 0 6 1
3 7 6
4 1 2 5 7 3 3 7
5   6
6 2 4  
7 1 8 9
8 7 0 0
9 1 3 7 9 0 1 3 3 8 9