Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/06/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/06/2019. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 63 36
Giải bảy 543 103
Giải sáu 0941
3911
0648
2582
5243
0731
Giải năm 2839 4996
Giải tư 58141
75699
60911
40555
56533
26869
51443
33436
93884
77604
53426
44041
98389
86851
Giải ba 08169
94475
87018
74872
Giải nhì 93175 01700
Giải nhất 09762 29468
Đặc biệt 165357 969783
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   0 3 4
1 1 1 8
2   6
3 3 9 1 6 6
4 1 1 3 3 8 1 3
5 5 7 1
6 2 3 9 9 8
7 5 5 2
8   2 3 4 9
9 9 6
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 51 47
Giải bảy 035 542
Giải sáu 0345
5977
9950
9522
8642
2038
Giải năm 2597 8064
Giải tư 63447
93611
44701
12853
66301
38684
04688
32893
27087
72808
48656
84224
14922
33764
Giải ba 56639
22446
52769
10697
Giải nhì 68233 39722
Giải nhất 05685 85709
Đặc biệt 241027 348534
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 1 1 8 9
1 1  
2 7 2 2 2 4
3 3 5 9 4 8
4 5 6 7 2 2 7
5 0 1 3 6
6   4 4 9
7 7  
8 4 5 8 7
9 7 3 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 67 27
Giải bảy 160 903
Giải sáu 6163
5574
9080
2769
3878
4360
Giải năm 7155 4261
Giải tư 63906
42654
39562
07019
19993
22219
75746
16741
61736
12877
17804
18747
12450
43089
Giải ba 75609
81643
01622
51898
Giải nhì 82489 58140
Giải nhất 27337 88669
Đặc biệt 410510 520014
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 9 3 4
1 0 9 9 4
2   2 7
3 7 6
4 3 6 0 1 7
5 4 5 0
6 0 2 3 7 0 1 9 9
7 4 7 8
8 0 9 9
9 3 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 12 52
Giải bảy 253 292
Giải sáu 7288
9421
0938
5041
7159
0897
Giải năm 4916 7354
Giải tư 66844
01994
05104
12825
98381
59794
09780
11382
15393
11318
54070
72139
00164
93262
Giải ba 09464
15868
84318
99518
Giải nhì 69824 66616
Giải nhất 40050 74227
Đặc biệt 384056 008719
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4  
1 2 6 6 8 8 8 9
2 1 4 5 7
3 8 9
4 4 1
5 0 3 6 2 4 9
6 4 8 2 4
7   0
8 0 1 8 2
9 4 4 2 3 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 15 99
Giải bảy 651 460
Giải sáu 9763
8715
3684
1504
2087
5099
Giải năm 8231 8010
Giải tư 71953
56714
68169
29251
07168
73326
08255
94305
83836
00007
47083
91773
67201
50604
Giải ba 28886
21173
40191
31742
Giải nhì 39721 36292
Giải nhất 79600 00928
Đặc biệt 008736 360790
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 4 4 5 7
1 4 5 5 0
2 1 6 8
3 1 6 6
4   2
5 1 1 3 5  
6 3 8 9 0
7 3 3
8 4 6 3 7
9   0 1 2 9 9
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 70
Giải bảy 924 021
Giải sáu 7909
2623
4185
4794
3910
2157
Giải năm 1629 1977
Giải tư 24642
60730
38031
89374
82480
52097
85097
80967
24162
49545
19189
25961
92365
45630
Giải ba 50921
57351
33218
66738
Giải nhì 84934 39669
Giải nhất 34495 96140
Đặc biệt 566845 010516
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 9  
1   0 6 8
2 1 3 4 7 9 1
3 0 1 4 0 8
4 2 5 0 5
5 1 7
6   1 2 5 7 9
7 4 0 7
8 0 5 9
9 5 7 7 4