Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/08/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/08/2019. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 39 79
Giải bảy 118 439
Giải sáu 3088
4615
5307
6716
0412
4423
Giải năm 8921 6265
Giải tư 17001
95273
00139
75129
40853
76051
34217
73364
92943
78412
65922
88391
23846
64997
Giải ba 01667
80883
56854
53669
Giải nhì 99580 89214
Giải nhất 43750 81733
Đặc biệt 838585 332952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 7  
1 5 7 8 2 2 4 6
2 1 9 2 3
3 9 9 3 9
4   3 6
5 0 1 3 2 4
6 7 4 5 9
7 3 9
8 0 3 5 8  
9   1 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 29 10
Giải bảy 195 870
Giải sáu 7318
6012
6586
1404
0950
3968
Giải năm 5779 3793
Giải tư 81088
05871
10439
73760
72255
51150
30968
91102
84207
77488
33978
39794
08917
98843
Giải ba 55851
37604
29145
17682
Giải nhì 95170 31948
Giải nhất 11935 56246
Đặc biệt 965289 990590
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 2 4 7
1 2 8 0 7
2 9  
3 5 9  
4   3 5 6 8
5 0 1 5 0
6 0 8 8
7 0 1 9 0 8
8 6 8 9 2 8
9 5 0 3 4
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 26 75
Giải bảy 386 205
Giải sáu 4746
0178
7356
0204
4393
2129
Giải năm 8499 0670
Giải tư 55470
50456
44836
75876
86959
76207
93056
83997
68053
01970
19140
82769
03256
77991
Giải ba 35880
79006
69131
41463
Giải nhì 01330 30998
Giải nhất 41657 15974
Đặc biệt 547226 072614
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7 4 5
1   4
2 6 6 9
3 0 6 1
4 6 0
5 6 6 6 7 9 3 6
6   3 9
7 0 6 8 0 0 4 5
8 0 6  
9 9 1 3 7 8
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 05 39
Giải bảy 092 200
Giải sáu 2124
3206
5310
9512
0589
2099
Giải năm 9358 5747
Giải tư 23973
09690
87523
70899
96095
43170
88685
18345
36852
52630
58480
61472
54041
34067
Giải ba 37040
02868
77039
26802
Giải nhì 71041 95769
Giải nhất 28116 47616
Đặc biệt 084997 350266
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 5 6 0 2
1 0 6 2 6
2 3 4  
3   0 9 9
4 0 1 1 5 7
5 8 2
6 8 6 7 9
7 0 3 2
8 5 0 9
9 0 2 5 7 9 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 43 94
Giải bảy 145 962
Giải sáu 4732
2285
9951
2269
1099
1389
Giải năm 9653 0058
Giải tư 29201
75736
50700
13746
43339
70261
27288
66915
33371
40400
46653
40060
45774
04393
Giải ba 15987
43800
58678
24375
Giải nhì 53713 44409
Giải nhất 29441 06595
Đặc biệt 827239 567228
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 0 1 0 9
1 3 5
2   8
3 2 6 9 9  
4 1 3 5 6  
5 1 3 3 8
6 1 0 2 9
7   1 4 5 8
8 5 7 8 9
9   3 4 5 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 46 57
Giải bảy 541 972
Giải sáu 8071
2195
3754
5259
3175
6161
Giải năm 9780 1502
Giải tư 26679
59307
24439
33113
13395
83687
32510
21833
91786
64972
37396
66907
13311
05805
Giải ba 51275
40415
09412
03402
Giải nhì 42416 52521
Giải nhất 04274 53232
Đặc biệt 694882 066511
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 7 2 2 5 7
1 0 3 5 6 1 1 2
2   1
3 9 2 3
4 1 6  
5 4 7 9
6   1
7 1 4 5 9 2 2 5
8 0 2 7 6
9 5 5 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 73 21
Giải bảy 469 841
Giải sáu 8882
3118
0239
9076
0252
0174
Giải năm 6382 7337
Giải tư 76235
06521
02368
18876
95796
00706
25908
21448
06185
78878
68853
77942
36430
55928
Giải ba 87036
74555
13804
65370
Giải nhì 26972 22671
Giải nhất 51023 80810
Đặc biệt 783196 236927
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 8 4
1 8 0
2 1 3 1 7 8
3 5 6 9 0 7
4   1 2 8
5 5 2 3
6 8 9  
7 2 3 6 0 1 4 6 8
8 2 2 5
9 6 6