Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 03/03/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 03/03/2021. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 97 67
Giải bảy 510 504
Giải sáu 5906
3924
9580
6916
2722
9857
Giải năm 6752 8025
Giải tư 18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
Giải ba 30323
45185
17474
37266
Giải nhì 23711 94241
Giải nhất 22533 65365
Đặc biệt 439867 289014
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6 9 3 4
1 0 1 8 2 4 6 8
2 3 4 2 5
3 3 8
4 9 1 7
5 2 3 7
6 7 5 6 7
7 8 4
8 0 5 6 1
9 7 0
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 11 01
Giải bảy 429 467
Giải sáu 5346
8444
6885
8565
4314
3379
Giải năm 6397 1332
Giải tư 67163
50266
44621
78167
30777
64481
23175
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
Giải ba 24751
10681
22072
88613
Giải nhì 29251 55851
Giải nhất 57792 27434
Đặc biệt 410736 386195
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   1
1 1 0 3 4
2 1 9  
3 6 2 4
4 4 6  
5 1 1 0 1 2 4
6 3 6 7 3 5 7
7 5 7 2 9
8 1 1 5 8
9 2 7 0 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 08 53
Giải bảy 084 305
Giải sáu 2424
6879
6016
8390
3513
0666
Giải năm 0003 3553
Giải tư 72958
02749
26562
24731
88440
34557
99274
78258
37097
51093
25829
40643
58726
72685
Giải ba 78039
98853
73445
85358
Giải nhì 70322 23661
Giải nhất 50479 75374
Đặc biệt 674942 776619
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 8 5
1 6 3 9
2 2 4 6 9
3 1 9  
4 0 2 9 3 5
5 3 7 8 3 3 8 8
6 2 1 6
7 4 9 9 4
8 4 5
9   0 3 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 57 34
Giải bảy 213 829
Giải sáu 1778
1443
4242
4877
0835
9016
Giải năm 4620 2231
Giải tư 11366
65639
00787
51735
69450
93524
78870
84759
92034
33487
79540
98014
03772
07917
Giải ba 74855
06480
97564
82599
Giải nhì 90165 71178
Giải nhất 65237 92689
Đặc biệt 951840 615832
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0    
1 3 4 6 7
2 0 4 9
3 5 7 9 1 2 4 4 5
4 0 2 3 0
5 0 5 7 9
6 5 6 4
7 0 8 2 7 8
8 0 7 7 9
9   9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 30 50
Giải bảy 718 365
Giải sáu 5690
2066
0573
2723
9075
1523
Giải năm 0780 2894
Giải tư 73012
14850
64533
36803
26463
97007
85720
54211
61536
27687
87752
27396
18249
43186
Giải ba 48527
95939
51652
72154
Giải nhì 76853 34946
Giải nhất 09598 35212
Đặc biệt 349588 493794
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 7  
1 2 8 1 2
2 0 7 3 3
3 0 3 9 6
4   6 9
5 0 3 0 2 2 4
6 3 6 5
7 3 5
8 0 8 6 7
9 0 8 4 4 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 61 45
Giải bảy 348 629
Giải sáu 7839
4768
0456
9455
2569
0871
Giải năm 2034 8172
Giải tư 82203
74780
93974
68982
54582
70229
43789
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
Giải ba 32548
86936
93989
99691
Giải nhì 13868 63606
Giải nhất 95542 21068
Đặc biệt 268189 487840
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6
1   1 8
2 9 9
3 4 6 9  
4 2 8 8 0 5
5 6 5 7
6 1 8 8 8 9
7 4 1 2 3
8 0 2 2 9 9 0 4 9
9   1 1
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 79 03
Giải bảy 233 333
Giải sáu 8338
5790
9534
1403
0397
4652
Giải năm 2334 8450
Giải tư 58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
Giải ba 95563
17323
77331
50643
Giải nhì 15020 82935
Giải nhất 16618 57336
Đặc biệt 995411 493258
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 2 8 2 3 3
1 1 8 2
2 0 3 0 3
3 3 4 4 6 8 1 3 5 6 7 7 8
4 0 1 3
5   0 2 8
6 2 3  
7 8 9  
8    
9 0 7