Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 27/10/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 27/10/2021. CÒN: nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 85 77
Giải bảy 601 129
Giải sáu 8936
8182
5301
8080
5621
5889
Giải năm 3078 1702
Giải tư 15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
Giải ba 72341
72696
04120
05783
Giải nhì 08245 52236
Giải nhất 62306 29415
Đặc biệt 431308 125690
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6 8 2 5 6
1   5
2   0 1 1 9
3 3 5 6 6
4 1 5 8 5
5 3  
6 3 0
7 1 8 9 1 7
8 2 5 0 3 6 9
9 6 0
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 67 12
Giải bảy 928 895
Giải sáu 5449
6847
7378
2137
6164
5576
Giải năm 1469 0989
Giải tư 31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
Giải ba 42640
90794
56942
54081
Giải nhì 34137 01049
Giải nhất 30849 35200
Đặc biệt 963167 599126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 0
1   0 2
2 3 6 8 6
3 7 0 7 7
4 0 7 9 9 2 9
5 4 5 3
6 7 7 9 4 9
7 5 8 6
8   1 9
9 4 6 4 5 7
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 58 38
Giải bảy 133 317
Giải sáu 5859
5715
8982
8821
4453
4728
Giải năm 6446 2235
Giải tư 44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
Giải ba 03796
83281
76696
90480
Giải nhì 49607 12192
Giải nhất 70210 86077
Đặc biệt 648362 452883
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 3
1 0 5 7
2   1 8
3 2 3 3 8 5 8
4 6 9
5 8 8 9 3
6 2 7 0
7 4 7
8 1 2 0 3 7 7 7
9 3 6 2 6 8
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 85 87
Giải bảy 269 513
Giải sáu 8617
2695
4515
3452
3848
0121
Giải năm 8637 8407
Giải tư 05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
04570
02047
77373
96343
20188
98788
73569
Giải ba 71373
81437
81039
66415
Giải nhì 14673 15419
Giải nhất 78450 98912
Đặc biệt 682041 395548
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 5 7 2 3 5 9
2   1
3 7 7 8 9
4 1 1 3 7 8 8
5 0 2 2
6 1 9 9
7 3 3 0 3
8 1 5 7 8 8
9 0 5  
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 40 71
Giải bảy 329 560
Giải sáu 5281
5169
3762
7779
0702
3141
Giải năm 9099 5716
Giải tư 03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
Giải ba 86234
25382
50082
75087
Giải nhì 60825 31156
Giải nhất 97832 34097
Đặc biệt 676117 241508
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 2 8
1 7 5 6
2 0 5 9 2 7
3 2 4  
4 0 6 1
5 6 6
6 0 2 9 0 2
7 7 1 7 9
8 1 2 9 2 7
9 9 5 7
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 19 42
Giải bảy 032 157
Giải sáu 0896
5241
5822
6156
4836
7117
Giải năm 5362 3319
Giải tư 41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
Giải ba 09725
61303
61599
94764
Giải nhì 06409 63632
Giải nhất 50521 51311
Đặc biệt 718896 488060
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 5 9
1 9 1 5 7 9
2 1 1 2 5  
3 1 2 2 6
4 1 2 7
5 2 8 6 7 8
6 2 0 4
7 0 0 8 8 8
8    
9 6 6 9
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 67 30
Giải bảy 581 990
Giải sáu 6242
7032
6379
6784
8601
2610
Giải năm 5822 9580
Giải tư 10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
Giải ba 42968
11696
39038
09728
Giải nhì 91371 53862
Giải nhất 30126 95258
Đặc biệt 783777 273968
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1
1 4 7 0 4 4 5
2 2 6 5 7 8
3 1 2 0 8
4 2  
5   8
6 7 7 8 8 2 8
7 1 7 9 9
8 1 0 4 7
9 6 6 0