Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/01/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/01/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 29 37
Giải bảy 050 337
Giải sáu 4991
7644
8851
6154
3461
1209
Giải năm 8365 5317
Giải tư 92304
99993
21542
27978
30590
09393
68759
82395
74452
15640
70379
42353
16877
35215
Giải ba 53020
85050
64106
82605
Giải nhì 24915 92099
Giải nhất 30183 18554
Đặc biệt 862898 277361
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 5 6 9
1 5 5 7
2 0 9  
3   7 7
4 2 4 0
5 0 0 1 9 2 3 4 4
6 5 1 1
7 8 7 9
8 3  
9 0 1 3 3 8 5 9
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 18 72
Giải bảy 286 712
Giải sáu 7644
0092
5106
1970
3717
6814
Giải năm 0383 8690
Giải tư 22811
59327
65856
71349
69094
43962
63488
61603
19973
57993
33542
44978
35290
64327
Giải ba 46239
22375
19230
32963
Giải nhì 61284 23590
Giải nhất 31058 35238
Đặc biệt 044140 135695
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 3
1 1 8 2 4 7
2 7 7
3 9 0 8
4 0 4 9 2
5 6 8  
6 2 3
7 5 0 2 3 8
8 3 4 6 8  
9 2 4 0 0 0 3 5
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 60 48
Giải bảy 031 322
Giải sáu 2725
1763
5509
6625
0305
5174
Giải năm 2375 3430
Giải tư 72595
44068
36686
68921
08744
89855
10780
55632
94435
62520
89162
71817
95961
03191
Giải ba 27019
05544
00416
65695
Giải nhì 69142 61368
Giải nhất 89376 06467
Đặc biệt 398154 279765
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 5
1 9 6 7
2 1 5 0 2 5
3 1 0 2 5
4 2 4 4 8
5 4 5  
6 0 3 8 1 2 5 7 8
7 5 6 4
8 0 6  
9 5 1 5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 85 88
Giải bảy 551 192
Giải sáu 4836
4166
0202
1374
2220
1507
Giải năm 9054 5456
Giải tư 60656
18979
38718
22333
61691
33649
48719
38431
68656
61237
31057
04091
89846
68192
Giải ba 65321
08427
03911
46901
Giải nhì 93853 08132
Giải nhất 11806 94626
Đặc biệt 262327 006732
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 7
1 8 9 1
2 1 7 7 0 6
3 3 6 1 2 2 7
4 9 6
5 1 3 4 6 6 6 7
6 6  
7 9 4
8 5 8
9 1 1 2 2
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 34 85
Giải bảy 856 438
Giải sáu 3563
5258
2826
4118
4947
4638
Giải năm 7248 8082
Giải tư 53579
54033
35230
25299
86114
02035
33834
82973
98822
36773
23967
66402
82807
13585
Giải ba 97743
93493
42746
67333
Giải nhì 44776 06403
Giải nhất 07913 52531
Đặc biệt 459465 376205
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2 3 5 7
1 3 4 8
2 6 2
3 0 3 4 4 5 1 3 8 8
4 3 8 6 7
5 6 8  
6 3 5 7
7 6 9 3 3
8   2 5 5
9 3 9  
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 67 04
Giải bảy 996 711
Giải sáu 6109
5045
7535
2435
8432
0077
Giải năm 9107 9340
Giải tư 35937
49288
70121
69565
89272
17180
07119
68706
11510
58485
66163
77830
26187
34565
Giải ba 26938
26408
64084
54023
Giải nhì 97622 76215
Giải nhất 80084 65978
Đặc biệt 088029 671202
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 9 2 4 6
1 9 0 1 5
2 1 2 9 3
3 5 7 8 0 2 5
4 5 0
5    
6 5 7 3 5
7 2 7 8
8 0 4 8 4 5 7
9 6