Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/04/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/04/2019. CÒN: nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 36 26
Giải bảy 535 005
Giải sáu 1669
4861
1203
6876
2893
9175
Giải năm 7028 6539
Giải tư 67606
44272
46632
11040
41215
67738
07806
31575
74626
70230
78039
76292
94272
36608
Giải ba 32948
05486
01850
86769
Giải nhì 31851 00952
Giải nhất 71833 24947
Đặc biệt 056873 136091
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 6 6 5 8
1 5  
2 8 6 6
3 2 3 5 6 8 0 9 9
4 0 8 7
5 1 0 2
6 1 9 9
7 2 3 2 5 5 6
8 6  
9   1 2 3
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 12 37
Giải bảy 237 519
Giải sáu 5327
5671
5953
1993
1694
8886
Giải năm 1756 1251
Giải tư 09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
Giải ba 83482
11144
59001
63542
Giải nhì 82423 34312
Giải nhất 45144 17217
Đặc biệt 933261 132366
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 1 4
1 2 3 6 2 6 7 9
2 3 7 5
3 7 7
4 4 4 2
5 3 6 7 1 7
6 1 6 6
7 1 5 8 0
8 2 6
9 5 3 4 9
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 42 97
Giải bảy 746 227
Giải sáu 6190
0203
1726
0665
6250
1518
Giải năm 2154 3452
Giải tư 23181
65690
25099
12552
27769
83045
47436
10398
15009
71750
60208
23908
25369
96480
Giải ba 64128
07838
80420
65931
Giải nhì 92698 62241
Giải nhất 27715 87557
Đặc biệt 508682 000313
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 8 8 9
1 5 3 8
2 6 8 0 7
3 6 8 1
4 2 5 6 1
5 2 4 0 0 2 7
6 9 5 9
7    
8 1 2 0
9 0 0 8 9 7 8
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 48 48
Giải bảy 715 654
Giải sáu 6689
4758
2320
0567
2181
1546
Giải năm 3236 7572
Giải tư 80645
04741
94909
20458
73172
25866
83273
66980
00830
65395
78678
39318
67648
49922
Giải ba 62965
83261
41032
11481
Giải nhì 83949 28438
Giải nhất 46340 09977
Đặc biệt 936554 613446
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9  
1 5 8
2 0 2
3 6 0 2 8
4 0 1 5 8 9 6 6 8 8
5 4 8 8 4
6 1 5 6 7
7 2 3 2 7 8
8 9 0 1 1
9   5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 45 98
Giải bảy 764 993
Giải sáu 8726
0324
8908
3209
4866
4595
Giải năm 1635 2227
Giải tư 58698
86757
84194
14585
31757
93689
56840
33516
42869
47275
04350
11395
27189
31768
Giải ba 33121
59976
14542
63590
Giải nhì 87826 47836
Giải nhất 82284 30603
Đặc biệt 291516 741885
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 3 9
1 6 6
2 1 4 6 6 7
3 5 6
4 0 5 2
5 7 7 0
6 4 6 8 9
7 6 5
8 4 5 9 5 9
9 4 8 0 3 5 5 8
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 56 64
Giải bảy 723 230
Giải sáu 2373
7523
5827
3790
9756
7910
Giải năm 3547 6384
Giải tư 15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
65283
44010
08216
90881
36002
62705
04267
Giải ba 40520
65983
65834
66911
Giải nhì 69507 45694
Giải nhất 39860 17772
Đặc biệt 937797 989705
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 2 5 5
1   0 0 1 6
2 0 3 3 7  
3 6 0 4
4 7  
5 6 6
6 0 2 4 7
7 3 6 7 2
8 3 1 3 4
9 4 7 7 0 4
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 22 72
Giải bảy 842 055
Giải sáu 0470
9622
2813
2551
4407
8511
Giải năm 5935 6474
Giải tư 37420
55367
27219
62634
14386
90074
34930
45642
07870
49428
93114
32301
61052
82324
Giải ba 52131
30685
30892
62381
Giải nhì 89115 58597
Giải nhất 33196 40052
Đặc biệt 103812 211171
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   1 7
1 2 3 5 9 1 4
2 0 2 2 4 8
3 0 1 4 5  
4 2 2
5   1 2 2 5
6 7  
7 0 4 0 1 2 4
8 5 6 1
9 6 2 7