Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 20/09/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 20/09/2020. CÒN: nữa
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 69 80
Giải bảy 533 112
Giải sáu 1202
7667
2186
8648
8359
0051
Giải năm 0454 0056
Giải tư 23089
56803
44945
06840
35427
94288
98170
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
Giải ba 13979
70347
18491
45249
Giải nhì 58001 56212
Giải nhất 48894 45690
Đặc biệt 822011 817624
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 2 3 3
1 1 2 2
2 7 0 4
3 3 2 3 6
4 0 5 7 8 9
5 4 1 6 9
6 7 9 8
7 0 9  
8 6 8 9 0 1
9 4 0 1
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 78 27
Giải bảy 417 977
Giải sáu 6267
3017
6953
0582
2036
0165
Giải năm 7708 1155
Giải tư 39134
90930
16946
40634
36261
29471
66260
92378
45146
11187
03270
28687
32674
97594
Giải ba 22942
80271
37874
23427
Giải nhì 04810 79286
Giải nhất 50847 97615
Đặc biệt 116920 006936
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8  
1 0 7 7 5
2 0 7 7
3 0 4 4 6 6
4 2 6 7 6
5 3 5
6 0 1 7 5
7 1 1 8 0 4 4 7 8
8   2 6 7 7
9   4
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 62 70
Giải bảy 405 578
Giải sáu 1145
1713
4820
9936
9820
1281
Giải năm 0617 8471
Giải tư 66684
42205
97934
44672
01370
55742
28514
85535
73697
91353
61474
73638
21242
52945
Giải ba 50242
53900
06753
45955
Giải nhì 08726 44748
Giải nhất 97566 18327
Đặc biệt 310514 526932
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 5 5  
1 3 4 4 7  
2 0 6 0 7
3 4 2 5 6 8
4 2 2 5 2 5 8
5   3 3 5
6 2 6  
7 0 2 0 1 4 8
8 4 1
9   7
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 51 80
Giải bảy 451 342
Giải sáu 4523
0148
8809
9124
3114
9191
Giải năm 4314 3982
Giải tư 58473
87057
19122
02271
51505
17845
28039
90554
76316
66004
97850
21603
28533
00803
Giải ba 46090
65189
64503
52934
Giải nhì 83615 26618
Giải nhất 81445 49539
Đặc biệt 202473 213901
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 9 1 3 3 3 4
1 4 5 4 6 8
2 2 3 4
3 9 3 4 9
4 5 5 8 2
5 1 1 7 0 4
6    
7 1 3 3  
8 9 0 2
9 0 1
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 97 43
Giải bảy 519 205
Giải sáu 6585
9133
6595
6200
0476
5075
Giải năm 4389 9184
Giải tư 77777
15353
74971
17841
99334
92959
25643
68931
53719
73024
66688
86384
14355
34116
Giải ba 29693
51995
68384
04977
Giải nhì 82124 91400
Giải nhất 62767 60608
Đặc biệt 878629 226918
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   0 0 5 8
1 9 6 8 9
2 4 9 4
3 3 4 1
4 1 3 3
5 3 9 5
6 7  
7 1 7 5 6 7
8 5 9 4 4 4 8
9 3 5 5 7  
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 76 41
Giải bảy 336 333
Giải sáu 2494
4706
2043
8685
1048
8229
Giải năm 3240 5003
Giải tư 44195
70119
48478
86291
75709
26771
72947
05736
34494
46536
05475
69799
58251
65097
Giải ba 53769
89565
15978
03319
Giải nhì 58087 28586
Giải nhất 16368 98968
Đặc biệt 484465 117721
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 9 3
1 9 9
2   1 9
3 6 3 6 6
4 0 3 7 1 8
5   1
6 5 5 8 9 8
7 1 6 8 5 8
8 7 5 6
9 1 4 5 4 7 9
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 23 99
Giải bảy 789 980
Giải sáu 6633
5486
2520
7154
3703
9704
Giải năm 3346 2686
Giải tư 21744
09570
93579
88430
03897
94882
85862
18649
28663
49479
45358
87164
39535
23474
Giải ba 91821
84481
60449
65559
Giải nhì 49026 86623
Giải nhất 78612 61552
Đặc biệt 315628 849611
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   3 4
1 2 1
2 0 1 3 6 8 3
3 0 3 5
4 4 6 9 9
5   2 4 8 9
6 2 3 4
7 0 9 4 9
8 1 2 6 9 0 6
9 7 9