Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/06/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/06/2019. CÒN: nữa
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 26 62
Giải bảy 754 584
Giải sáu 1316
1514
7144
8341
1422
0226
Giải năm 6808 3037
Giải tư 62597
38936
42576
80942
98354
23426
54004
85666
27374
93620
50035
88527
50545
91865
Giải ba 90763
59848
68568
97369
Giải nhì 09532 01317
Giải nhất 95803 80534
Đặc biệt 750557 070963
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 8  
1 4 6 7
2 6 6 0 2 6 7
3 2 6 4 5 7
4 2 4 8 1 5
5 4 4 7  
6 3 2 3 5 6 8 9
7 6 4
8   4
9 7  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 83 50
Giải bảy 153 292
Giải sáu 6783
6408
7481
4051
3777
1329
Giải năm 2516 2200
Giải tư 15085
29569
05929
48144
81882
54932
05382
23521
60058
93106
32413
00646
38163
60075
Giải ba 84362
07365
38393
72197
Giải nhì 83837 77517
Giải nhất 52587 12114
Đặc biệt 357153 268217
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 0 6
1 6 3 4 7 7
2 9 1 9
3 2 7  
4 4 6
5 3 3 0 1 8
6 2 5 9 3
7   5 7
8 1 2 2 3 3 5 7  
9   2 3 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 53 05
Giải bảy 857 230
Giải sáu 1106
1555
1575
6871
0560
1444
Giải năm 0854 0844
Giải tư 79309
66204
03244
80498
50400
41219
43111
64805
57661
12046
51433
04619
81865
17324
Giải ba 47415
79172
61244
67392
Giải nhì 24672 78816
Giải nhất 54054 04581
Đặc biệt 877780 619156
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 6 9 5 5
1 1 5 9 6 9
2   4
3   0 3
4 4 4 4 4 6
5 3 4 4 5 7 6
6   0 1 5
7 2 2 5 1
8 0 1
9 8 2
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 27 43
Giải bảy 295 256
Giải sáu 2792
3366
2846
8489
7508
5683
Giải năm 1628 8250
Giải tư 20789
84824
79944
64581
12510
83617
90003
16170
64551
42259
98708
76478
25283
13319
Giải ba 98877
35881
09672
71011
Giải nhì 03129 28304
Giải nhất 44451 11894
Đặc biệt 543798 519719
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 8 8
1 0 7 1 9 9
2 4 7 8 9  
3    
4 4 6 3
5 1 0 1 6 9
6 6  
7 7 0 2 8
8 1 1 9 3 3 9
9 2 5 8 4
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 83 81
Giải bảy 600 635
Giải sáu 4441
2052
6553
0385
5015
1159
Giải năm 9912 2531
Giải tư 68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
18901
96192
70573
07597
75145
12204
29440
Giải ba 21876
01680
47151
00859
Giải nhì 82306 66515
Giải nhất 12804 67698
Đặc biệt 809931 837951
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 5 6 1 4
1 2 5 5
2 5  
3 1 1 5
4 0 1 3 0 5
5 2 3 1 1 9 9
6    
7 6 6 9 3
8 0 3 1 5
9 2 2 7 8
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 14 14
Giải bảy 396 279
Giải sáu 2456
4868
6907
5717
3775
6819
Giải năm 0983 1079
Giải tư 48615
99205
35176
15250
29466
53432
59497
28537
17736
00916
50839
48186
59113
07880
Giải ba 36575
96680
32830
31911
Giải nhì 78348 32546
Giải nhất 81381 08773
Đặc biệt 075434 066198
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7  
1 4 5 1 3 4 6 7 9
2    
3 2 4 0 6 7 9
4 8 6
5 0 6  
6 6 8  
7 5 6 3 5 9 9
8 0 1 3 0 6
9 6 7 8
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 98 91
Giải bảy 545 715
Giải sáu 7216
9637
0903
2542
8996
1060
Giải năm 6817 7096
Giải tư 85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
43923
13056
75806
97521
92404
52567
02914
Giải ba 06882
70251
50591
74904
Giải nhì 04017 23869
Giải nhất 44381 44127
Đặc biệt 906661 305846
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 4 6
1 6 7 7 4 5
2   1 3 7
3 7  
4 2 3 5 5 2 6
5 1 6
6 1 0 7 9
7 3 5  
8 1 2  
9 7 8 8 1 1 6 6