Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/01/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/01/2021. CÒN: nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 80 26
Giải bảy 120 434
Giải sáu 3774
0339
5988
5726
8644
0596
Giải năm 5948 3263
Giải tư 69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
Giải ba 82744
43600
81332
55847
Giải nhì 09434 74117
Giải nhất 47687 75126
Đặc biệt 234196 038803
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 9
1 7 9 2 5 7
2 0 8 6 6 6
3 4 6 9 2 4 7
4 3 4 8 4 7
5 0 2 6
6 2 2 3
7 4  
8 0 7 8  
9 6 6
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 45 70
Giải bảy 155 901
Giải sáu 9357
7005
2438
5339
6916
5558
Giải năm 8286 7835
Giải tư 35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
Giải ba 10249
31568
83028
84272
Giải nhì 21124 97736
Giải nhất 97725 14712
Đặc biệt 674382 328464
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 1
1 0 3 2 3 6 8 8
2 1 4 5 6 8
3 8 5 6 9
4 5 8 9  
5 5 7 1 8
6 8 8 2 4
7 1 0 2 9
8 2 6  
9 2  
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 87 92
Giải bảy 251 516
Giải sáu 8027
6681
1295
9769
1579
1965
Giải năm 9537 8610
Giải tư 24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392
14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874
Giải ba 81612
51491
74075
27565
Giải nhì 21806 90606
Giải nhất 67724 22079
Đặc biệt 293480 739446
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 6
1 2 0 2 6
2 4 7 5
3 0 7  
4 1 0 6
5 1 8  
6   3 5 5 5 9
7 0 2 4 5 9 9
8 0 1 7  
9 1 2 2 5 2 9
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 13 31
Giải bảy 707 208
Giải sáu 5071
9578
5366
5993
0847
7614
Giải năm 0753 7206
Giải tư 18255
64536
49722
92150
14044
82495
32920
21590
68885
46329
46357
64059
68497
58583
Giải ba 28992
73140
43404
09093
Giải nhì 16471 82651
Giải nhất 59167 09385
Đặc biệt 535685 917885
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 4 6 8
1 3 4
2 0 2 9
3 6 1
4 0 4 7
5 0 3 5 1 7 9
6 6 7  
7 1 1 8  
8 5 3 5 5 5
9 2 5 0 3 3 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 00 16
Giải bảy 747 260
Giải sáu 7120
9053
3443
8683
0201
6723
Giải năm 7020 5503
Giải tư 80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
Giải ba 64547
05185
10427
95790
Giải nhì 74580 39725
Giải nhất 41259 91391
Đặc biệt 075839 145340
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 1 3
1   6 8
2 0 0 3 5 7
3 9 2 3
4 1 3 7 7 0 7
5 0 3 4 9  
6 1 1 6 0
7 6 6 6
8 0 5 0 3
9   0 1
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 77 58
Giải bảy 607 544
Giải sáu 6349
3096
9705
8524
9515
3932
Giải năm 6647 4742
Giải tư 47967
91613
67242
65704
95973
05696
28193
79568
98613
37177
21779
77239
09110
22277
Giải ba 88459
61730
26836
77138
Giải nhì 27922 44135
Giải nhất 13226 95212
Đặc biệt 204929 993511
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 5 7  
1 3 0 1 2 3 5
2 2 6 9 4
3 0 2 5 6 8 9
4 2 7 9 2 4
5 9 8
6 7 8
7 3 7 7 7 9
8    
9 3 6 6  
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 94 55
Giải bảy 257 862
Giải sáu 4531
2248
7777
2215
3161
8115
Giải năm 5170 0956
Giải tư 35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
Giải ba 74285
08708
47463
95888
Giải nhì 42696 57666
Giải nhất 99600 74022
Đặc biệt 927731 306578
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 6 8  
1   5 5 9
2 0 5 2
3 1 1 3
4 8 4 6
5 7 5 6
6 3 1 2 3 6
7 0 3 7 2 8
8 5 7 1 8
9 4 6 7 9