Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/04/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/04/2019. CÒN: nữa
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 42 29
Giải bảy 484 944
Giải sáu 2411
1191
0169
0715
6115
7273
Giải năm 1669 1416
Giải tư 31383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
Giải ba 73633
31209
24461
64261
Giải nhì 83994 20352
Giải nhất 07915 86127
Đặc biệt 389672 188864
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 3 7
1 0 1 5 5 5 6
2   7 9
3 0 3 0
4 2 5 2 4
5   2
6 9 9 1 1 4
7 2 3
8 3 4 6 1 9
9 1 4 4 5 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 65 66
Giải bảy 553 681
Giải sáu 9354
4688
8783
2968
9476
9611
Giải năm 9826 8041
Giải tư 26299
33346
45784
18471
35852
26099
34513
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
Giải ba 55779
08548
18561
30329
Giải nhì 80026 21956
Giải nhất 07877 62076
Đặc biệt 273660 911230
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   3
1 3 1 2
2 6 6 9
3   0
4 6 8 1 4 8
5 2 3 4 6 8
6 0 5 1 6 6 8
7 1 7 9 6 6
8 3 4 8 1
9 9 9 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 96 12
Giải bảy 009 013
Giải sáu 0246
1308
3477
1366
9376
4720
Giải năm 4931 4842
Giải tư 05769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
Giải ba 44622
97108
03341
93043
Giải nhì 30009 84767
Giải nhất 94063 09268
Đặc biệt 491921 940335
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1
1 9 2 3 8 9
2 1 2 0
3 1 4 6 5 8
4 1 6 1 2 3
5   0
6 3 7 9 5 6 7 8
7 6 7 2 6
8    
9 6  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 10 50
Giải bảy 249 529
Giải sáu 2867
1555
4997
4411
4262
8641
Giải năm 1182 5764
Giải tư 11792
24834
31847
45429
42637
08753
18805
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
Giải ba 54749
46159
64747
37377
Giải nhì 23099 95274
Giải nhất 55664 55478
Đặc biệt 158150 990073
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5  
1 0 1
2 9 1 9
3 4 7 2
4 7 9 9 1 4 7 8
5 0 3 5 9 0
6 4 7 2 4
7   2 3 4 7 8 8
8 2 0
9 2 7 9  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 13 48
Giải bảy 409 389
Giải sáu 9721
7638
4999
5887
4756
9934
Giải năm 5975 2330
Giải tư 54916
44290
91518
91176
51213
05330
76378
83528
06026
50974
60380
01116
63864
95538
Giải ba 72495
34566
83814
12379
Giải nhì 68924 90767
Giải nhất 66282 21780
Đặc biệt 894614 250419
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9  
1 3 3 4 6 8 4 6 9
2 1 4 6 8
3 0 8 0 4 8
4   8
5   6
6 6 4 7
7 5 6 8 4 9
8 2 0 0 7 9
9 0 5 9  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 21 00
Giải bảy 374 164
Giải sáu 1527
1399
0551
9622
9555
2615
Giải năm 7148 8573
Giải tư 28244
08208
18232
84276
40382
88064
94401
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
Giải ba 79536
67723
24579
66863
Giải nhì 22282 47432
Giải nhất 25468 70241
Đặc biệt 291738 760625
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 8 0
1   5
2 1 3 7 2 5
3 2 6 8 2 8
4 4 8 1
5 1 5 6
6 4 8 2 3 4
7 4 6 2 3 7 8 9
8 2 2 9
9 9  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 73 50
Giải bảy 159 017
Giải sáu 6002
8239
9915
0789
8423
0539
Giải năm 9143 7385
Giải tư 21247
00477
27611
88920
94799
46228
15127
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
Giải ba 39194
63259
72290
69844
Giải nhì 01757 91606
Giải nhất 46028 65274
Đặc biệt 591499 543114
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 1 6 6
1 1 5 4 7
2 0 7 8 8 0 3 7
3 9 9
4 3 7 4 5
5 7 9 9 0 9
6    
7 3 7 4
8   5 9
9 4 9 9 0 0