Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 15/08/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 15/08/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 25 97
Giải bảy 516 851
Giải sáu 5811
3216
2003
4377
8897
9674
Giải năm 6489 8576
Giải tư 37131
23442
61654
31709
26011
12637
32539
54437
12061
32351
68323
80841
36537
61535
Giải ba 60200
19578
37673
86081
Giải nhì 47579 79250
Giải nhất 40705 82774
Đặc biệt 274697 242845
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 5 9  
1 1 1 6 6  
2 5 3
3 1 7 9 5 7 7
4 2 1 5
5 4 0 1 1
6   1
7 8 9 3 4 4 6 7
8 9 1
9 7 7 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 68 47
Giải bảy 896 293
Giải sáu 7017
0069
2476
5990
5993
7767
Giải năm 6714 0262
Giải tư 29894
08879
79589
49046
45703
92840
53814
40779
87717
86911
10328
45854
29487
60601
Giải ba 91592
99108
30322
55041
Giải nhì 97462 26384
Giải nhất 85459 67084
Đặc biệt 325724 261151
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 8 1
1 4 4 7 1 7
2 4 2 8
3    
4 0 6 1 7
5 9 1 4
6 2 8 9 2 7
7 6 9 9
8 9 4 4 7
9 2 4 6 0 3 3
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 76 43
Giải bảy 994 705
Giải sáu 1017
2256
4092
2111
7951
0134
Giải năm 9173 7859
Giải tư 81348
56872
05251
40228
53834
63664
40135
07231
87420
79047
33408
27807
05863
90234
Giải ba 39407
13458
46964
68671
Giải nhì 75310 42980
Giải nhất 38218 04303
Đặc biệt 634422 078621
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 3 5 7 8
1 0 7 8 1
2 2 8 0 1
3 4 5 1 4 4
4 8 3 7
5 1 6 8 1 9
6 4 3 4
7 2 3 6 1
8   0
9 2 4  
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 06 67
Giải bảy 398 295
Giải sáu 3684
0685
2601
0944
3855
7334
Giải năm 5469 9491
Giải tư 21955
51327
50756
55397
75328
08265
03754
48527
65014
99223
77405
93363
30688
92221
Giải ba 69376
45804
38956
59915
Giải nhì 91021 22601
Giải nhất 62704 22078
Đặc biệt 299589 374369
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 4 4 6 1 5
1   4 5
2 1 7 8 1 3 7
3   4
4   4
5 4 5 6 5 6
6 5 9 3 7 9
7 6 8
8 4 5 9 8
9 7 8 1 5
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 65 73
Giải bảy 729 044
Giải sáu 0632
2424
5480
9376
2037
6157
Giải năm 2170 6884
Giải tư 69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
Giải ba 51863
08730
89256
28571
Giải nhì 01396 19310
Giải nhất 42401 08504
Đặc biệt 871213 137187
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 6 4
1 3 6 7 0 0
2 4 4 4 9  
3 0 2 0 5 6 7
4 7 4 4 5
5 2 6 7
6 3 5  
7 0 1 3 6
8 0 4 7
9 6 8
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 79 52
Giải bảy 975 724
Giải sáu 0905
2182
5309
3282
5483
4722
Giải năm 1421 0321
Giải tư 61984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
16349
61327
10090
35527
18521
29929
38278
Giải ba 85282
81160
28957
58646
Giải nhì 59071 36437
Giải nhất 38423 38743
Đặc biệt 278818 509906
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 1 5 9 6
1 6 8  
2 1 3 1 1 2 4 7 7 9
3 5 7
4   3 6 9
5 8 2 7
6 0  
7 1 2 5 9 8
8 2 2 4 2 3
9   0
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 22 17
Giải bảy 501 375
Giải sáu 0929
4321
4676
0703
4815
8828
Giải năm 4018 8370
Giải tư 06651
08720
69990
55015
49451
77524
70239
42782
95585
77316
27970
24741
31382
28362
Giải ba 60659
54566
77976
55384
Giải nhì 72731 64804
Giải nhất 13468 50394
Đặc biệt 378557 589406
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 4 6
1 5 8 5 6 7
2 0 1 2 4 9 8
3 1 9  
4   1
5 1 1 7 9  
6 6 8 2
7 6 0 0 5 6
8   2 2 4 5
9 0 4