Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 02/12/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 02/12/2021. CÒN: nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 51 19
Giải bảy 644 451
Giải sáu 6955
9700
2881
0157
9113
4046
Giải năm 9083 3119
Giải tư 86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba 89516
90868
91221
41216
Giải nhì 48582 98406
Giải nhất 12281 69902
Đặc biệt 026335 581851
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 7 9 2 6
1 6 3 6 6 8 9 9
2 2 1 7
3 5 9  
4 4 6 6
5 1 5 1 1 5 7
6 8 8  
7   0
8 0 1 1 2 3  
9   3 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 16 55
Giải bảy 013 012
Giải sáu 4062
7740
9167
8555
6931
4651
Giải năm 2403 8114
Giải tư 03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
Giải ba 26817
60430
70852
80495
Giải nhì 84911 45716
Giải nhất 48493 06270
Đặc biệt 897231 488771
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 6  
1 1 3 3 6 7 2 4 6
2 7 8  
3 0 1 1 2
4 0  
5 7 1 2 5 5 7 9
6 2 7 4
7 5 0 0 1
8 5 6 9
9 3 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 50 50
Giải bảy 890 653
Giải sáu 9363
7941
5806
4144
7453
3778
Giải năm 6374 4772
Giải tư 62401
09067
61748
51272
28735
89122
70088
31453
75881
53629
76906
62822
89562
08110
Giải ba 10008
11569
87576
59290
Giải nhì 51155 91263
Giải nhất 34244 54200
Đặc biệt 179678 390800
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 6 8 0 0 6
1   0
2 2 2 9
3 5  
4 1 4 8 4
5 0 5 0 3 3 3
6 3 7 9 2 3
7 2 4 8 2 6 8
8 8 1
9 0 0
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 90 05
Giải bảy 608 596
Giải sáu 8210
3590
7762
1055
3413
8067
Giải năm 0472 4077
Giải tư 36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba 53662
21041
52382
39633
Giải nhì 04404 51305
Giải nhất 18180 47921
Đặc biệt 036018 319380
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 4 8 5 5 8
1 0 4 8 3
2   1
3 7 3
4 1  
5 6 5 6
6 2 2 5 9 3 7
7 2 7 7
8 0 0 2 7 8 9
9 0 0 6 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 66 44
Giải bảy 365 304
Giải sáu 6623
6721
2319
0018
5833
2944
Giải năm 9634 2591
Giải tư 27871
71416
91080
56503
74296
78858
66738
32339
46548
51932
65764
62521
52180
30009
Giải ba 75054
57884
77928
02535
Giải nhì 53359 57701
Giải nhất 68424 83804
Đặc biệt 765334 992501
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 1 1 4 4 9
1 6 9 8
2 1 3 4 1 8
3 4 4 8 2 3 5 9
4   4 4 8
5 4 8 9  
6 5 6 4
7 1  
8 0 4 0
9 6 1
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 80 22
Giải bảy 564 304
Giải sáu 2245
4249
1785
7595
1120
0392
Giải năm 5578 3128
Giải tư 88790
37373
64350
22554
13982
83120
61754
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
Giải ba 48854
01440
27924
07242
Giải nhì 52098 16563
Giải nhất 25791 18373
Đặc biệt 977123 622726
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4
1   2 7
2 0 3 0 2 2 3 3 4 5 6 8
3    
4 0 5 9 2
5 0 4 4 4  
6 4 3
7 3 8 3
8 0 2 5 9
9 0 1 8 2 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 63 07
Giải bảy 763 687
Giải sáu 3563
4454
5625
6025
0588
7640
Giải năm 5052 9536
Giải tư 57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
Giải ba 81536
32264
34728
06822
Giải nhì 97335 75309
Giải nhất 61854 53085
Đặc biệt 946170 644064
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   7 9
1 9 1
2 5 6 1 2 5 8
3 2 5 6 6
4   0 3 8
5 2 4 4 7
6 3 3 3 4 9 4
7 0 8 9 5
8 9 4 5 7 8
9    
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 28 53
Giải bảy 467 797
Giải sáu 4465
6044
0768
3810
2376
9287
Giải năm 1174 1401
Giải tư 53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
Giải ba 30029
25268
46428
40847
Giải nhì 35677 19225
Giải nhất 44241 18279
Đặc biệt 544789 172629
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1 7
1   0 5
2 3 8 9 5 5 8 9
3 1 4
4 1 4 5 7
5 0 3 6 3 9
6 5 7 8 8 8
7 4 7 9 6 9
8 9 5 7
9   7