Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/08/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/08/2019. CÒN: nữa
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 94 13
Giải bảy 933 664
Giải sáu 3975
9296
9031
1036
4939
9457
Giải năm 0795 8895
Giải tư 01271
28805
79486
18397
01298
03963
39961
89940
95852
66806
82980
82712
24556
94807
Giải ba 12116
64669
49354
99349
Giải nhì 71116 67954
Giải nhất 26133 59784
Đặc biệt 286057 216755
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 6 7
1 6 6 2 3
2    
3 1 3 3 6 9
4   0 9
5 7 2 4 4 5 6 7
6 1 3 9 4
7 1 5  
8 6 0 4
9 4 5 6 7 8 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 97 03
Giải bảy 989 075
Giải sáu 2746
1246
2152
0465
8922
9385
Giải năm 6364 5414
Giải tư 30952
57079
33532
52383
97944
65467
97229
68436
23196
68265
96917
83535
22970
72818
Giải ba 85765
42800
72251
01649
Giải nhì 62807 07692
Giải nhất 94987 66415
Đặc biệt 191762 216746
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 7 3
1   4 5 7 8
2 9 2
3 2 5 6
4 4 6 6 6 9
5 2 2 1
6 2 4 5 7 5 5
7 9 0 5
8 3 7 9 5
9 7 2 6
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 63 48
Giải bảy 920 077
Giải sáu 3511
2663
3694
3194
3056
9005
Giải năm 8348 3943
Giải tư 58580
35633
37171
27820
78536
52332
28839
91374
95919
83520
12158
85273
76928
96822
Giải ba 81918
48791
33817
95313
Giải nhì 72114 53769
Giải nhất 52672 05015
Đặc biệt 396978 083164
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   5
1 1 4 8 3 5 7 9
2 0 0 0 2 8
3 2 3 6 9  
4 8 3 8
5   6 8
6 3 3 4 9
7 1 2 8 3 4 7
8 0  
9 1 4 4
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 19 64
Giải bảy 428 698
Giải sáu 5051
3607
6653
7905
7661
9305
Giải năm 8520 5972
Giải tư 97335
90490
63512
88723
19646
07611
94063
83624
89798
82120
23120
26018
54756
14202
Giải ba 26505
87962
66476
12209
Giải nhì 56748 16794
Giải nhất 83337 48138
Đặc biệt 272586 779096
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7 2 5 5 9
1 1 2 9 8
2 0 3 8 0 0 4
3 5 7 8
4 6 8  
5 1 3 6
6 2 3 1 4
7   2 6
8 6  
9 0 4 6 8 8
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 37 95
Giải bảy 647 887
Giải sáu 6905
7842
0731
9441
3601
9736
Giải năm 0208 0517
Giải tư 99709
76548
88378
88750
77565
76641
70709
15364
28839
38656
44543
72456
39706
95690
Giải ba 34465
56189
27343
32659
Giải nhì 59805 96919
Giải nhất 92911 70197
Đặc biệt 839940 871125
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5 8 9 9 1 6
1 1 7 9
2   5
3 1 7 6 9
4 0 1 2 7 8 1 3 3
5 0 6 6 9
6 5 5 4
7 8  
8 9 7
9   0 5 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 04 17
Giải bảy 446 946
Giải sáu 3490
1204
9553
2985
6340
6119
Giải năm 1846 7231
Giải tư 02520
79910
12614
81080
38116
93604
54145
98129
76594
36090
52224
90816
07070
13448
Giải ba 50962
16549
73900
73210
Giải nhì 03271 55294
Giải nhất 38466 04299
Đặc biệt 211345 578805
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 4 0 5
1 0 4 6 0 6 7 9
2 0 4 9
3   1
4 5 5 6 6 9 0 6 8
5 3  
6 2 6  
7 1 0
8 0 5
9 0 0 4 4 9
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 84 87
Giải bảy 832 870
Giải sáu 4081
5387
8769
3588
0889
7833
Giải năm 2449 0149
Giải tư 69839
77229
27785
04260
46185
86266
53367
89056
54818
77681
49723
06481
37499
42064
Giải ba 05182
87866
26818
78631
Giải nhì 59771 40553
Giải nhất 83711 28911
Đặc biệt 071266 783804
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4
1 1 1 8 8
2 9 3
3 2 9 1 3
4 9 9
5   3 6
6 0 6 6 6 7 9 4
7 1 0
8 1 2 4 5 5 7 1 1 7 8 9
9   9