Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/05/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/05/2019. CÒN: nữa
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 77 11
Giải bảy 165 559
Giải sáu 4438
4365
7948
6482
8062
8064
Giải năm 0799 4131
Giải tư 05076
32909
24149
41236
76377
13649
85822
23773
44036
83674
19842
33241
99545
65378
Giải ba 03409
78065
67552
83286
Giải nhì 82582 63946
Giải nhất 19140 16624
Đặc biệt 815591 068705
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 9 9 5
1   1
2 2 4
3 6 8 1 6
4 0 8 9 9 1 2 5 6
5   2 9
6 5 5 5 2 4
7 6 7 7 3 4 8
8 2 2 6
9 1 9  
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 13 96
Giải bảy 503 675
Giải sáu 7650
9438
4220
1169
7999
2497
Giải năm 9589 1584
Giải tư 86114
20552
67457
09865
50595
94955
91519
06558
31335
67449
09210
07570
73857
40932
Giải ba 02127
07015
53234
35015
Giải nhì 97087 83119
Giải nhất 48663 23270
Đặc biệt 721928 078627
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3  
1 3 4 5 9 0 5 9
2 0 7 8 7
3 8 2 4 5
4   9
5 0 2 5 7 7 8
6 3 5 9
7   0 0 5
8 7 9 4
9 5 6 7 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 51 05
Giải bảy 080 694
Giải sáu 1218
6145
7961
4424
8719
1019
Giải năm 9480 1248
Giải tư 75591
64118
24013
74633
97009
80495
64098
63446
50743
18775
77865
00858
28226
20571
Giải ba 04494
54569
62477
34654
Giải nhì 39112 09604
Giải nhất 64194 36386
Đặc biệt 971540 609305
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 9 4 5 5
1 2 3 8 8 9 9
2   4 6
3 3  
4 0 5 3 6 8
5 1 4 8
6 1 9 5
7   1 5 7
8 0 0 6
9 1 4 4 5 8 4
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 59 06
Giải bảy 582 365
Giải sáu 2917
9312
4267
9604
4407
0153
Giải năm 4911 4779
Giải tư 75651
46743
82533
00041
11195
75163
43208
66333
69592
33276
12017
77226
43779
63762
Giải ba 47437
95933
75452
85678
Giải nhì 50112 61071
Giải nhất 07329 76907
Đặc biệt 411279 361625
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 8 4 6 7 7
1 1 2 2 7 7
2 9 5 6
3 3 3 7 3
4 1 3  
5 1 9 2 3
6 3 7 2 5
7 9 1 6 8 9 9
8 2  
9 5 2
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 56 61
Giải bảy 248 101
Giải sáu 5762
4112
5336
8814
8651
8243
Giải năm 7651 3755
Giải tư 95603
76269
69462
43411
69349
09648
76414
79572
71461
07725
49864
52091
10298
82755
Giải ba 07002
79750
27171
65424
Giải nhì 18806 35136
Giải nhất 90168 11146
Đặc biệt 124809 784251
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 2 3 6 9 1
1 1 2 4 4
2   4 5
3 6 6
4 8 8 9 3 6
5 0 1 6 1 1 5 5
6 2 2 8 9 1 1 4
7   1 2
8    
9   1 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 46 75
Giải bảy 828 221
Giải sáu 6655
8993
5720
2305
5147
0831
Giải năm 4016 6160
Giải tư 08627
85789
88938
47685
46440
44745
85614
12936
72822
98432
72275
12860
69298
19245
Giải ba 01442
24160
49071
50303
Giải nhì 97508 94848
Giải nhất 91251 88814
Đặc biệt 807520 872664
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 8 3 5
1 4 6 4
2 0 0 7 8 1 2
3 8 1 2 6
4 0 2 5 6 5 7 8
5 1 5  
6 0 0 0 4
7   1 5 5
8 5 9  
9 3 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 22 93
Giải bảy 444 733
Giải sáu 4104
3406
3856
6101
4292
0190
Giải năm 2496 2378
Giải tư 71420
16221
53714
45507
67173
34930
35025
10491
53936
36276
18979
55738
49496
81016
Giải ba 28637
53241
86434
50533
Giải nhì 30443 25226
Giải nhất 11048 48166
Đặc biệt 776463 740688
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 7 1
1 4 6
2 0 1 2 5 6
3 0 7 3 3 4 6 8
4 1 3 4 8  
5 6  
6 3 6
7 3 6 8 9
8   8
9 6 0 1 2 3 6