Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 21/09/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 21/09/2020. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 96 79
Giải bảy 019 089
Giải sáu 4405
8438
8122
5900
6472
4896
Giải năm 0623 7565
Giải tư 81955
61312
94862
69362
59313
20661
55719
42543
10003
71670
11770
97651
20553
88652
Giải ba 10381
19577
46152
88381
Giải nhì 71763 87539
Giải nhất 61184 95028
Đặc biệt 517744 476020
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 0 3
1 2 3 9 9  
2 2 3 0 8
3 8 9
4 4 3
5 5 1 2 2 3
6 1 2 2 3 5
7 7 0 0 2 9
8 1 4 1 9
9 6 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 71 71
Giải bảy 805 994
Giải sáu 8494
0409
2876
4190
7944
9351
Giải năm 8430 4586
Giải tư 80033
28418
34723
87457
18954
43839
93655
34775
17730
33198
31392
90071
61519
66907
Giải ba 95401
48654
92107
66231
Giải nhì 70406 84520
Giải nhất 43661 14129
Đặc biệt 125194 139151
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 5 6 9 7 7
1 8 9
2 3 0 9
3 0 3 9 0 1
4   4
5 4 4 5 7 1 1
6 1  
7 1 6 1 1 5
8   6
9 4 4 0 2 4 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 26 96
Giải bảy 034 562
Giải sáu 5553
4338
9518
3402
7911
4628
Giải năm 4656 3494
Giải tư 05350
10310
72949
90750
08003
16914
00440
78999
91290
07643
56078
41313
26909
22856
Giải ba 11034
22854
50967
75670
Giải nhì 48727 48608
Giải nhất 28321 37701
Đặc biệt 812973 976668
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 1 2 8 9
1 0 4 8 1 3
2 1 6 7 8
3 4 4 8  
4 0 9 3
5 0 0 3 4 6 6
6   2 7 8
7 3 0 8
8    
9   0 4 6 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 27 11
Giải bảy 459 706
Giải sáu 7981
0944
5701
5983
3165
4473
Giải năm 8971 4680
Giải tư 63617
18023
49193
59665
36619
68898
11469
10915
42508
91594
80892
22097
16624
10947
Giải ba 49082
65424
82902
99522
Giải nhì 04617 49841
Giải nhất 74590 82757
Đặc biệt 186700 119679
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 2 6 8
1 7 7 9 1 5
2 3 4 7 2 4
3    
4 4 1 7
5 9 7
6 5 9 5
7 1 3 9
8 1 2 0 3
9 0 3 8 2 4 7
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 22 70
Giải bảy 797 337
Giải sáu 1830
5831
1869
1959
9614
6254
Giải năm 2971 7943
Giải tư 19542
83006
22177
38091
23392
47564
51411
79429
71706
84371
75547
10281
01626
95548
Giải ba 90644
36405
58268
09678
Giải nhì 73302 48895
Giải nhất 38546 21753
Đặc biệt 088205 784550
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 2 5 5 6 6
1 1 4
2 2 6 9
3 0 1 7
4 2 4 6 3 7 8
5   0 3 4 9
6 4 9 8
7 1 7 0 1 8
8   1
9 1 2 7 5
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 20 57
Giải bảy 835 431
Giải sáu 3060
9243
3521
8777
7315
2494
Giải năm 6511 6280
Giải tư 19414
64691
21492
16339
35318
80927
29710
35314
54773
54474
74269
41454
96873
41666
Giải ba 40012
80152
93848
01781
Giải nhì 96434 52457
Giải nhất 11574 35400
Đặc biệt 067749 308610
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0
1 0 1 2 4 8 0 4 5
2 0 1 7  
3 4 5 9 1
4 3 9 8
5 2 4 7 7
6 0 6 9
7 4 3 3 4 7
8   0 1
9 1 2 4
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 17 25
Giải bảy 070 015
Giải sáu 1722
9470
2238
6672
0044
6951
Giải năm 2564 6568
Giải tư 67711
77789
99698
73212
99298
17053
52257
26574
23628
15076
72171
82352
51393
76816
Giải ba 97690
42257
97857
58376
Giải nhì 45739 69224
Giải nhất 15943 92257
Đặc biệt 519735 139336
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0    
1 1 2 7 5 6
2 2 4 5 8
3 5 8 9 6
4 3 4
5 3 7 7 1 2 7 7
6 4 8
7 0 0 1 2 4 6 6
8 9  
9 0 8 8 3