Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/01/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/01/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 03 83
Giải bảy 852 568
Giải sáu 0414
6645
4960
1885
7137
7997
Giải năm 5894 5608
Giải tư 02509
04401
27268
57942
17882
70751
70653
85559
56019
12325
32778
48425
51163
85938
Giải ba 10788
67278
76085
23943
Giải nhì 02473 72319
Giải nhất 72827 99074
Đặc biệt 750515 325302
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3 9 2 8
1 4 5 9 9
2 7 5 5
3   7 8
4 2 5 3
5 1 2 3 9
6 0 8 3 8
7 3 8 4 8
8 2 8 3 5 5
9 4 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 20 95
Giải bảy 693 100
Giải sáu 1588
4111
2366
5832
5512
4191
Giải năm 3804 5327
Giải tư 49758
59094
14476
61873
18246
90304
82819
62350
98157
59388
05859
06066
03977
67138
Giải ba 48091
72913
39692
46390
Giải nhì 10466 21622
Giải nhất 13448 29865
Đặc biệt 943245 702202
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 4 0 2
1 1 3 9 2
2 0 2 7
3   2 8
4 5 6 8  
5 8 0 7 9
6 6 6 5 6
7 3 6 7
8 8 8
9 1 3 4 0 1 2 5
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 33 08
Giải bảy 475 269
Giải sáu 6952
3826
3250
1097
3243
2847
Giải năm 6419 3693
Giải tư 78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
Giải ba 86122
49474
70761
04977
Giải nhì 00491 54795
Giải nhất 48181 60106
Đặc biệt 271620 426387
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 6 7 8
1 9  
2 0 2 6  
3 3 4  
4 7 3 6 7
5 0 2 7 1
6 3 1 9
7 4 5 8 2 6 6 7
8 0 1 5 7
9 1 3 5 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 61 73
Giải bảy 854 422
Giải sáu 9819
2233
0049
8525
5635
3314
Giải năm 0449 4934
Giải tư 60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
Giải ba 34533
69662
66646
26770
Giải nhì 14644 85994
Giải nhất 51469 32393
Đặc biệt 122718 852712
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 9 4
1 3 8 9 2 4 7
2   2 2 5 7
3 3 3 4 5
4 3 3 4 8 9 9 1 6
5 4 5  
6 1 2 9  
7 6 0 3
8    
9   0 3 4 5
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 85 15
Giải bảy 005 830
Giải sáu 0553
5943
1884
4364
6128
8908
Giải năm 7191 2753
Giải tư 73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
Giải ba 09616
20268
88335
00467
Giải nhì 43541 72540
Giải nhất 52681 47248
Đặc biệt 001177 521394
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 9 0 8
1 6 8 1 5
2 5 8 9
3 0 7 0 2 5
4 1 3 0 2 8
5 3 3
6 8 4 7
7 7 9
8 1 4 5  
9 0 1 5 4 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 57 47
Giải bảy 445 586
Giải sáu 5058
8895
8554
1313
5015
1106
Giải năm 9094 2403
Giải tư 21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
Giải ba 87331
77352
60317
19547
Giải nhì 40110 71660
Giải nhất 85742 12992
Đặc biệt 923316 677482
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 0 3 6
1 0 6 3 5 7
2   2
3 0 1 7 3
4 2 5 7 7
5 2 4 7 8 8  
6 5 0 8
7   1 5
8 6 7 2 6
9 4 5 2 7
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 52 82
Giải bảy 306 938
Giải sáu 9772
2750
7070
1214
9993
7996
Giải năm 6603 5440
Giải tư 40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
Giải ba 27524
83453
56811
12395
Giải nhì 93614 39775
Giải nhất 88072 89562
Đặc biệt 075034 039885
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 6  
1 4 1 4 7
2 2 4 5 5
3 4 4 0 8
4 0 0 6
5 0 0 2 3 8 4
6 7 2
7 0 2 2 5
8   2 3 5
9   3 5 5 6