Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 15/07/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 15/07/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 91 18
Giải bảy 835 195
Giải sáu 5387
6507
8270
6814
4014
4422
Giải năm 5776 5805
Giải tư 54351
12849
54352
10151
16215
46183
69552
58831
75199
85897
69243
47471
53269
23817
Giải ba 93643
01296
23309
50131
Giải nhì 99562 14726
Giải nhất 38734 35116
Đặc biệt 043467 302130
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 7 5 9
1 5 4 4 6 7 8
2   2 6
3 4 5 0 1 1
4 3 9 3
5 1 1 2 2  
6 2 7 9
7 0 6 1
8 3 7  
9 1 6 5 7 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 54 55
Giải bảy 157 673
Giải sáu 6690
4539
2013
9497
8712
3076
Giải năm 2278 1882
Giải tư 23099
51279
31224
93193
31738
91434
42588
35572
92688
11094
21158
20952
98506
64047
Giải ba 81163
62558
51247
74842
Giải nhì 59717 12766
Giải nhất 19612 98776
Đặc biệt 466520 843071
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   6
1 2 3 7 2
2 0 4  
3 4 8 9  
4   2 7 7
5 4 7 8 2 5 8
6 3 6
7 8 9 1 2 3 6 6
8 8 2 8
9 0 3 9 4 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 07 61
Giải bảy 378 371
Giải sáu 1421
6675
6440
2888
0939
0856
Giải năm 4083 3810
Giải tư 29384
08127
79689
44268
60044
79047
09458
09316
86882
20613
24889
47061
13059
65054
Giải ba 65526
71148
29939
46062
Giải nhì 54198 99614
Giải nhất 71056 39293
Đặc biệt 613891 265767
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 7  
1   0 3 4 6
2 1 6 7  
3   9 9
4 0 4 7 8  
5 6 8 4 6 9
6 8 1 1 2 7
7 5 8 1
8 3 4 9 2 8 9
9 1 8 3
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 32 64
Giải bảy 100 688
Giải sáu 4914
1229
5609
4329
3002
3918
Giải năm 1210 2013
Giải tư 57617
06762
87268
20783
50745
87661
46218
36276
61249
90529
63105
05996
94311
52001
Giải ba 22923
22328
05291
51063
Giải nhì 95392 19305
Giải nhất 21582 58403
Đặc biệt 998948 654806
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 9 1 2 3 5 5 6
1 0 4 7 8 1 3 8
2 3 8 9 9 9
3 2  
4 5 8 9
5    
6 1 2 8 3 4
7   6
8 2 3 8
9 2 1 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 17 08
Giải bảy 585 634
Giải sáu 8462
7261
2317
1656
3002
7548
Giải năm 2369 5358
Giải tư 49001
89357
81872
67318
23020
02701
73652
99681
06311
38996
82066
88989
64277
67880
Giải ba 69025
66958
64463
17588
Giải nhì 22126 07762
Giải nhất 64518 41604
Đặc biệt 397053 209582
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 2 4 8
1 7 7 8 8 1
2 0 5 6  
3   4
4   8
5 2 3 7 8 6 8
6 1 2 9 2 3 6
7 2 7
8 5 0 1 2 8 9
9   6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 21 93
Giải bảy 512 309
Giải sáu 7516
9285
7313
7660
5960
0451
Giải năm 8177 2187
Giải tư 82918
65574
57309
18493
47035
38962
55054
90386
11955
15686
52657
67045
16555
16030
Giải ba 42218
28069
93342
40933
Giải nhì 47162 01479
Giải nhất 88460 26242
Đặc biệt 868354 314076
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 9 9
1 2 3 6 8 8  
2 1  
3 5 0 3
4   2 2 5
5 4 4 1 5 5 7
6 0 2 2 9 0 0
7 4 7 6 9
8 5 6 6 7
9 3 3
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 82 84
Giải bảy 249 564
Giải sáu 0016
1060
6990
7922
9677
9557
Giải năm 8373 1399
Giải tư 04367
98456
05146
27346
26041
47753
59636
09931
37845
78119
07949
73500
06922
66554
Giải ba 32275
54815
92722
22614
Giải nhì 60539 57377
Giải nhất 82329 29281
Đặc biệt 745084 479476
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0
1 5 6 4 9
2 9 2 2 2
3 6 9 1
4 1 6 6 9 5 9
5 3 6 4 7
6 0 7 4
7 3 5 6 7 7
8 2 4 1 4
9 0 9