Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 07/05/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 07/05/2021. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 05 06
Giải bảy 069 626
Giải sáu 8682
6233
3131
6105
0065
6668
Giải năm 9880 3319
Giải tư 98003
83745
02448
70827
85350
81069
68682
10969
80276
46482
46665
32162
13125
87338
Giải ba 24235
00289
19571
50281
Giải nhì 41396 40372
Giải nhất 57779 09707
Đặc biệt 412804 075405
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 4 5 5 5 6 7
1   9
2 7 5 6
3 1 3 5 8
4 5 8  
5 0  
6 9 9 2 5 5 8 9
7 9 1 2 6
8 0 2 2 9 1 2
9 6  
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 30 76
Giải bảy 780 054
Giải sáu 5501
8873
1053
2524
5882
8718
Giải năm 2318 3028
Giải tư 62099
98983
66942
83699
62851
59358
70927
14909
59440
50481
56151
53517
29399
96314
Giải ba 22559
92639
30348
23382
Giải nhì 95691 64668
Giải nhất 39879 54514
Đặc biệt 499218 256394
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 9
1 8 8 4 4 7 8
2 7 4 8
3 0 9  
4 2 0 8
5 1 3 8 9 1 4
6   8
7 3 9 6
8 0 3 1 2 2
9 1 9 9 4 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 71 09
Giải bảy 096 710
Giải sáu 9044
0022
0041
7085
5715
3779
Giải năm 5850 9462
Giải tư 44497
89567
66272
04006
12284
98007
88695
12795
90240
24889
14354
64333
86869
16701
Giải ba 21238
01295
02796
67312
Giải nhì 02971 96684
Giải nhất 84868 66058
Đặc biệt 761627 269961
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 1 9
1   0 2 5
2 2 7  
3 8 3
4 1 4 0
5 0 4 8
6 7 8 1 2 9
7 1 1 2 9
8 4 4 5 9
9 5 5 6 7 5 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 59 94
Giải bảy 006 338
Giải sáu 3785
5512
2251
4044
4197
3482
Giải năm 5960 8189
Giải tư 23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
71319
42858
71505
77680
15449
03789
91277
Giải ba 16293
39332
25711
65240
Giải nhì 93762 42656
Giải nhất 83286 79085
Đặc biệt 862570 083880
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 5
1 1 2 4 1 9
2    
3 1 2 8
4   0 4 9
5 0 1 3 9 6 8
6 0 2  
7 0 6 7
8 5 6 0 0 2 5 9 9
9 3 6 4 7
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 27 60
Giải bảy 616 352
Giải sáu 1738
1930
1999
9314
8553
7667
Giải năm 7399 1846
Giải tư 73081
66295
95923
79919
99020
22875
59314
51412
73064
69420
37885
08578
24820
72718
Giải ba 05082
93676
83749
36846
Giải nhì 73372 55328
Giải nhất 38963 53290
Đặc biệt 352209 318276
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 9  
1 4 6 9 2 4 8
2 0 3 7 0 0 8
3 0 8  
4   6 6 9
5   2 3
6 3 0 4 7
7 2 5 6 6 8
8 1 2 5
9 5 9 9 0
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 86 12
Giải bảy 650 405
Giải sáu 1399
4020
5503
7654
3525
8893
Giải năm 9938 1853
Giải tư 03882
06867
04849
58388
83966
78401
40584
13083
29218
94875
26670
48887
01536
87814
Giải ba 64631
83742
54081
17127
Giải nhì 01729 64538
Giải nhất 45087 35820
Đặc biệt 827247 366321
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 5
1   2 4 8
2 0 9 0 1 5 7
3 1 8 6 8
4 2 7 9  
5 0 3 4
6 6 7  
7   0 5
8 2 4 6 7 8 1 3 7
9 9 3