Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 03/04/2020
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 03/04/2020. CÒN: nữa
Loading...
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 59 58
Giải bảy 110 307
Giải sáu 9217
4090
0463
2300
5632
3081
Giải năm 0972 0897
Giải tư 40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
Giải ba 10771
22597
17422
64724
Giải nhì 23976 03085
Giải nhất 52995 77560
Đặc biệt 170587 871615
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
Loading...
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   0 7
1 0 7 5 7
2 0 2 2 4 4
3   2 5 5
4 1  
5 7 9 4 8
6 0 3 6 0
7 1 2 6 9 8
8 7 1 5
9 0 5 5 7 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 12 24
Giải bảy 101 365
Giải sáu 9399
0224
4714
7058
3651
2227
Giải năm 0270 5830
Giải tư 41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
Giải ba 13758
65507
70296
55741
Giải nhì 51350 78187
Giải nhất 24320 14858
Đặc biệt 449424 886252
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 2 7 7 5
1 2 3 4  
2 0 4 4 8 4 7 8
3 6 0
4   1
5 0 8 8 0 0 1 2 3 5 8 8
6   5
7 0 1
8 8 7
9 9 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 77 98
Giải bảy 479 311
Giải sáu 5888
4261
6080
7921
6845
1473
Giải năm 9254 1746
Giải tư 99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
75424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
Giải ba 59790
50632
62094
55692
Giải nhì 50916 44515
Giải nhất 57003 69018
Đặc biệt 922288 148637
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 3 2
1 3 4 6 7 1 5 8
2   1 4 6 9
3 2 4 7
4 7 0 5 6
5 4  
6 1  
7 7 9 3
8 0 6 8 8 5
9 0 9 2 4 8
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 60 55
Giải bảy 814 703
Giải sáu 5912
3738
5391
0144
2396
4869
Giải năm 2927 5742
Giải tư 55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
Giải ba 92913
39941
16897
84576
Giải nhì 82001 82748
Giải nhất 18720 98141
Đặc biệt 270295 376161
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3 3
1 2 3 4  
2 0 0 7 4 5
3 5 8  
4 1 6 9 1 1 2 4 4 8
5   4 5
6 0 8 1 9
7 0 6
8   2 7
9 1 5 6 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 97 11
Giải bảy 645 037
Giải sáu 8267
1347
5232
2315
4728
3142
Giải năm 5872 2232
Giải tư 50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
Giải ba 86381
41598
80725
56225
Giải nhì 55637 83620
Giải nhất 91009 38859
Đặc biệt 378232 366856
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 9  
1   1 5 8
2   0 5 5 8
3 2 2 7 2 7
4 1 3 5 7 2 3
5   6 9
6 4 7  
7 2 4  
8 1 1 2 4 5 6 9
9 7 8 7
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 90 35
Giải bảy 346 791
Giải sáu 2425
6365
4396
5489
0772
9328
Giải năm 8297 3241
Giải tư 45963
95806
62496
46777
03214
35168
34046
18253
13608
25161
97155
19396
45333
08855
Giải ba 04861
89985
85926
25702
Giải nhì 86369 47540
Giải nhất 10838 27685
Đặc biệt 774015 144484
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 2 8
1 4 5  
2 5 6 8
3 8 3 5
4 6 6 0 1
5   3 5 5
6 1 3 5 8 9 1
7 7 2
8 5 4 5 9
9 0 6 6 7 1 6