Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/09/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/09/2019. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 17 92
Giải bảy 181 720
Giải sáu 7053
7572
4500
0857
6641
3970
Giải năm 3875 0858
Giải tư 90231
68549
05711
83668
58062
52129
97215
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
Giải ba 21950
63814
35931
64042
Giải nhì 19455 37324
Giải nhất 99755 69531
Đặc biệt 563072 575992
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0  
1 1 4 5 7  
2 9 0 3 4
3 1 1 1 2 7
4 9 1 2 8
5 0 3 5 5 2 7 8 8 9
6 2 8  
7 2 2 5 0
8 1  
9   2 2
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 77 67
Giải bảy 090 986
Giải sáu 3294
5874
3750
0738
9015
8028
Giải năm 5102 0417
Giải tư 04627
87310
71969
23247
09191
85337
48330
41778
25229
74981
78564
74643
76917
85114
Giải ba 29826
24395
36757
33126
Giải nhì 27947 94316
Giải nhất 17614 62599
Đặc biệt 820285 066164
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2  
1 0 4 4 5 6 7 7
2 6 7 6 8 9
3 0 7 8
4 7 7 3
5 0 7
6 9 4 4 7
7 4 7 8
8 5 1 6
9 0 1 4 5 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 82 75
Giải bảy 048 339
Giải sáu 7352
4090
4324
3104
1671
6057
Giải năm 7413 6229
Giải tư 88880
03018
02914
08907
94554
46200
08472
97769
45421
70632
84292
19114
81772
92393
Giải ba 73590
82952
17254
07084
Giải nhì 84343 93360
Giải nhất 50907 49058
Đặc biệt 253712 285988
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 7 7 4
1 2 3 4 8 4
2 4 1 9
3   2 9
4 3 8  
5 2 2 4 4 7 8
6   0 9
7 2 1 2 5
8 0 2 4 8
9 0 0 2 3
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 01 57
Giải bảy 555 150
Giải sáu 6892
1616
5639
5678
5750
9510
Giải năm 6567 5714
Giải tư 07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
Giải ba 65039
62105
61302
89882
Giải nhì 77499 95888
Giải nhất 91218 13522
Đặc biệt 008221 334181
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 5 2
1 6 8 0 4
2 1 2 3
3 9 9 5 7
4 1 5 5 6  
5 2 5 7 0 0 5 7
6 3 7 9
7   8
8   1 1 2 8
9 2 9 5
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 55 42
Giải bảy 059 112
Giải sáu 9548
8294
8497
6665
0895
6209
Giải năm 8892 7460
Giải tư 95362
31117
94978
97186
63722
79938
07553
32305
50783
54797
72748
98422
51373
51102
Giải ba 93469
20808
89580
06296
Giải nhì 15858 45040
Giải nhất 34697 94424
Đặc biệt 026730 995653
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 8 2 5 9
1 7 2
2 2 2 4
3 0 8  
4 8 0 2 8
5 3 5 8 9 3
6 2 9 0 5
7 8 3
8 6 0 3
9 2 4 7 7 5 6 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 74 20
Giải bảy 613 186
Giải sáu 8967
2777
1238
1855
1384
7462
Giải năm 3699 9566
Giải tư 70911
34236
75002
55431
54863
89318
52017
28898
69646
22851
04424
31323
40339
43265
Giải ba 91043
42534
58518
09732
Giải nhì 11441 46719
Giải nhất 07498 67808
Đặc biệt 502323 345189
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 8
1 1 3 7 8 8 9
2 3 0 3 4
3 1 4 6 8 2 9
4 1 3 6
5   1 5
6 3 7 2 5 6
7 4 7  
8   4 6 9
9 8 9 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 46 81
Giải bảy 946 931
Giải sáu 1566
4781
8199
8763
4777
9968
Giải năm 0459 5368
Giải tư 87955
26804
41908
98306
38917
34572
27015
19865
80210
36700
52290
78101
29847
29205
Giải ba 41260
86700
36523
02647
Giải nhì 81803 00416
Giải nhất 85509 89638
Đặc biệt 355904 340383
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 4 4 6 8 9 0 1 5
1 5 7 0 6
2   3
3   1 8
4 6 6 7 7
5 5 9  
6 0 6 3 5 8 8
7 2 7
8 1 1 3
9 9 0