Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 03/03/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 03/03/2021. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 87 69
Giải bảy 131 239
Giải sáu 1619
9537
5041
6750
3287
2328
Giải năm 7426 7743
Giải tư 37878
51508
46913
46070
69583
62800
45539
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
Giải ba 57064
26967
07465
08293
Giải nhì 32380 88101
Giải nhất 40361 28854
Đặc biệt 744914 677972
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 8 1
1 3 4 9  
2 6 8
3 1 7 9 9
4 1 3 8
5   0 4 5
6 1 4 7 5 9
7 0 8 2 3 6
8 0 3 7 7 7 7
9   3 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 30 39
Giải bảy 938 706
Giải sáu 4692
3731
3990
8398
6463
2419
Giải năm 7372 7403
Giải tư 23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
Giải ba 61766
13409
65899
64499
Giải nhì 55477 54070
Giải nhất 65186 18048
Đặc biệt 312872 326563
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 9 3 6
1 4 9
2    
3 0 1 5 8 5 9
4 1 4 8
5    
6 6 1 3 3
7 2 2 7 0 5 7
8 1 6  
9 0 2 8 9 1 5 8 9 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 31 07
Giải bảy 178 941
Giải sáu 6479
6879
1566
4232
5835
5225
Giải năm 7528 6047
Giải tư 69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
42921
11467
80090
20983
47866
27778
65519
Giải ba 19280
15178
64606
38137
Giải nhì 30188 31046
Giải nhất 53028 04887
Đặc biệt 971703 248133
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 5 6 7
1 2 9
2 8 8 1 5
3 0 1 2 3 5 7
4 6 1 6 7
5    
6 3 6 6 7
7 8 8 9 9 8
8 0 8 3 7
9 9 0
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 00 17
Giải bảy 326 796
Giải sáu 7655
0820
3960
5515
4879
8827
Giải năm 5544 0601
Giải tư 65874
99770
05175
49612
72957
23901
58577
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
Giải ba 62406
39084
43369
66213
Giải nhì 17673 46969
Giải nhất 20808 19214
Đặc biệt 790114 737196
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 6 8 1
1 2 4 3 4 5 7
2 0 6 3 5 7
3   0 6
4 4 9
5 5 7  
6 0 9 9
7 0 3 4 5 7 9
8 4 4
9   1 6 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 77 70
Giải bảy 723 215
Giải sáu 2858
3240
0043
0644
7942
6992
Giải năm 0846 7624
Giải tư 15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
Giải ba 97506
20437
38679
18485
Giải nhì 11254 43590
Giải nhất 64562 47619
Đặc biệt 584868 849780
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 6  
1   5 9
2 3 4 4
3 7 6
4 0 3 6 2 4
5 1 4 4 8 4 9
6 2 8  
7 7 0 3 3 9 9
8 3 0 5 9
9 3 8 0 2
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 22 80
Giải bảy 534 958
Giải sáu 5882
1352
6372
4811
8520
8921
Giải năm 5133 9019
Giải tư 96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
Giải ba 85275
16154
98567
48967
Giải nhì 29333 26517
Giải nhất 32786 80050
Đặc biệt 930093 119209
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 9
1   1 4 7 9
2 2 0 1
3 3 3 4 6 5
4 7  
5 1 2 4 7 0 8
6   5 5 7 7 8
7 0 2 5 8 6
8 2 6 0 6
9 3  
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 36 09
Giải bảy 290 866
Giải sáu 4644
5353
8693
4543
0983
2206
Giải năm 2263 9445
Giải tư 13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
Giải ba 41395
47148
50704
14888
Giải nhì 90495 08840
Giải nhất 21650 47118
Đặc biệt 014540 091778
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   4 6 9
1 2 3 2 8
2    
3 6 7 8 9
4 0 4 8 0 3 5 5
5 0 3 5
6 3 7 6 6
7 1 8
8 7 3 6 8
9 0 3 5 5 5