Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 18/07/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 18/07/2019. CÒN: nữa
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 37 29
Giải bảy 041 099
Giải sáu 8073
5882
1290
0712
4895
7397
Giải năm 2590 3799
Giải tư 81537
34379
42391
60906
26840
33277
75067
78596
20161
14660
15955
69380
93346
57509
Giải ba 25057
13273
12761
65329
Giải nhì 21830 03755
Giải nhất 23792 77621
Đặc biệt 294969 979766
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 9
1   2
2   1 9 9
3 0 7 7  
4 0 1 6
5 7 5 5
6 7 9 0 1 1 6
7 3 3 7 9  
8 2 0
9 0 0 1 2 5 6 7 9 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 27 14
Giải bảy 683 067
Giải sáu 3406
1859
4455
7227
0790
6938
Giải năm 2011 0211
Giải tư 49868
28903
72405
10181
30263
17212
25221
51874
60195
04395
42916
65868
75873
39753
Giải ba 47648
01550
63476
98167
Giải nhì 28687 93147
Giải nhất 81715 77975
Đặc biệt 642847 150767
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 5 6  
1 1 2 5 1 4 6
2 1 7 7
3   8
4 7 8 7
5 0 5 9 3
6 3 8 7 7 7 8
7   3 4 5 6
8 1 3 7  
9   0 5 5
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 61 81
Giải bảy 501 770
Giải sáu 2045
6587
8385
7608
6030
3027
Giải năm 7480 1446
Giải tư 75787
61179
99392
44869
30506
87823
98320
60479
64986
90516
63429
59775
15821
78023
Giải ba 49464
47931
01104
84315
Giải nhì 91154 74115
Giải nhất 89653 36993
Đặc biệt 290258 316726
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6 4 8
1   5 5 6
2 0 3 1 3 6 7 9
3 1 0
4 5 6
5 3 4 8  
6 1 4 9  
7 9 0 5 9
8 0 5 7 7 1 6
9 2 3
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 24 19
Giải bảy 470 745
Giải sáu 1286
2003
7245
2190
2407
2267
Giải năm 3942 6405
Giải tư 02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
Giải ba 52015
99669
60257
55867
Giải nhì 80855 51129
Giải nhất 63235 45495
Đặc biệt 862471 369268
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 4 5 4 5 6 7
1 5 1 9
2 4 9
3 1 2 5  
4 2 3 5 5
5 5 7
6 2 9 0 1 7 7 8
7 0 1  
8 1 6 1 6
9   0 5
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 87 00
Giải bảy 153 077
Giải sáu 2988
6353
1619
5889
1569
6291
Giải năm 3757 0457
Giải tư 15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
Giải ba 54432
15809
14224
29460
Giải nhì 69309 15151
Giải nhất 17719 53058
Đặc biệt 759135 438905
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 9 9 0 1 5 6 7
1 9 9  
2 8 3 4
3 2 5 8 2
4 6  
5 3 3 6 7 1 3 7 8
6 1 9 0 9
7   3 7
8 7 8 9
9 4 1
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 27 87
Giải bảy 836 886
Giải sáu 0698
3929
5778
4554
3947
3546
Giải năm 6684 1287
Giải tư 50718
23292
13655
36901
67861
58636
30046
81131
50325
69866
43239
49902
74161
16913
Giải ba 80409
24545
04350
68422
Giải nhì 58675 88100
Giải nhất 23628 83393
Đặc biệt 583902 985830
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 9 0 2
1 8 3
2 7 8 9 2 5
3 6 6 0 1 9
4 5 6 6 7
5 5 0 4
6 1 1 6
7 5 8  
8 4 6 7 7
9 2 8 3
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 14 02
Giải bảy 035 635
Giải sáu 2496
9388
5919
8488
7249
1582
Giải năm 9153 2758
Giải tư 00723
87172
03470
68406
22828
14888
89647
62495
28265
28645
23200
03406
41612
51535
Giải ba 67834
82515
31926
89938
Giải nhì 03172 70813
Giải nhất 85625 00501
Đặc biệt 748600 190035
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 6 0 1 2 6
1 4 5 9 2 3
2 3 5 8 6
3 4 5 5 5 5 8
4 7 5 9
5 3 8
6   5
7 0 2 2  
8 8 8 2 8
9 6 5