Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 27/10/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 27/10/2021. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 92 57
Giải bảy 526 097
Giải sáu 6351
0069
4010
9528
6615
3055
Giải năm 3346 7095
Giải tư 05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
Giải ba 80943
42928
74703
82574
Giải nhì 38953 56201
Giải nhất 10153 91903
Đặc biệt 960406 970621
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 9 1 3 3
1 0 1 1 4 5 7
2 6 7 8 1 4 8
3    
4 3 6 0 6 8
5 0 1 3 3 8 5 7
6 0 9  
7 2 4
8    
9 2 5 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 87 34
Giải bảy 982 962
Giải sáu 8442
6243
2347
4069
2426
3516
Giải năm 1619 1667
Giải tư 41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
Giải ba 77554
68885
01306
66160
Giải nhì 58216 06063
Giải nhất 53316 75846
Đặc biệt 628444 890904
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 8 4 4 6
1 6 6 9 2 6
2   6 7
3 5 4 8
4 1 2 3 4 7 4 6
5 1 4  
6   0 2 3 7 9
7   2 6
8 1 2 4 5 7  
9 0  
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 54 58
Giải bảy 155 932
Giải sáu 1848
8686
2577
9585
2599
5603
Giải năm 9417 1244
Giải tư 19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
54972
71964
48929
45955
61848
45652
94693
Giải ba 46666
36276
53165
82068
Giải nhì 22881 87454
Giải nhất 38664 70475
Đặc biệt 122016 650266
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3
1 5 6 7  
2 7 9 9
3 1 2
4 8 4 8
5 4 5 6 2 4 5 8
6 1 4 6 4 5 6 8
7 6 7 2 5
8 1 6 5
9   3 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 19 27
Giải bảy 255 643
Giải sáu 5625
2697
1571
3143
9660
9815
Giải năm 1119 7411
Giải tư 41553
92561
07547
60365
20444
10678
37340
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
Giải ba 65990
70868
94369
29574
Giải nhì 05283 68884
Giải nhất 22867 16971
Đặc biệt 754157 815237
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   8
1 9 9 1 5
2 5 7
3   7
4 0 4 7 3 3 7
5 3 5 7 1 5
6 1 5 7 8 0 8 9
7 1 8 0 1 4
8 3 4
9 0 7 4
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 99 89
Giải bảy 550 535
Giải sáu 6611
9079
5517
8775
4748
7942
Giải năm 0203 3637
Giải tư 28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
Giải ba 81617
68874
27020
55974
Giải nhì 06202 46917
Giải nhất 24620 37671
Đặc biệt 851226 379472
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 3 5
1 1 7 7 7 8
2 0 5 6 0 9
3 2 5 7 7
4 0 2 8
5 0  
6    
7 1 4 9 1 1 2 4 5 8
8 6 8 9
9 8 9 4
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 61 95
Giải bảy 284 266
Giải sáu 5483
5543
5443
7819
1261
2784
Giải năm 8875 6874
Giải tư 53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
Giải ba 33005
16552
90752
83322
Giải nhì 82891 28600
Giải nhất 04574 37774
Đặc biệt 011607 367898
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 0
1   8 9
2 3 2
3   8
4 0 0 3 3 9 3 9
5 2 3 4 2
6 1 1 6
7 0 4 5 4 4 4 6
8 3 4 4
9 1 2 5 8
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 24 67
Giải bảy 646 223
Giải sáu 7453
4887
6504
1857
8045
2674
Giải năm 9040 1327
Giải tư 73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
Giải ba 11098
78266
82843
94067
Giải nhì 51416 45877
Giải nhất 52624 89011
Đặc biệt 562273 330931
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 4 7  
1 6 1 3 6 7
2 4 4 3 7
3 5 1 8 9
4 0 1 6 3 4 5
5 3 7
6 5 6 7 7
7 3 8 4 7 7
8 0 7  
9 8  
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 38 31
Giải bảy 636 712
Giải sáu 3805
6888
1097
0266
9274
2988
Giải năm 2063 9405
Giải tư 82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
90720
74685
11907
65615
87234
63990
49311
Giải ba 21409
59098
51051
07420
Giải nhì 92127 81444
Giải nhất 21353 52559
Đặc biệt 066277 167630
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 5 5 9 5 7
1 8 1 2 5
2 7 0 0
3 2 2 6 8 9 0 1 4
4 1 4
5 3 1 9
6 3 6
7 7 4
8 6 8 5 8
9 7 8 0