Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/04/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/04/2019. CÒN: nữa
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 46 75
Giải bảy 828 221
Giải sáu 6655
8993
5720
2305
5147
0831
Giải năm 4016 6160
Giải tư 08627
85789
88938
47685
46440
44745
85614
12936
72822
98432
72275
12860
69298
19245
Giải ba 01442
24160
49071
50303
Giải nhì 97508 94848
Giải nhất 91251 88814
Đặc biệt 807520 872664
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 8 3 5
1 4 6 4
2 0 0 7 8 1 2
3 8 1 2 6
4 0 2 5 6 5 7 8
5 1 5  
6 0 0 0 4
7   1 5 5
8 5 9  
9 3 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 22 93
Giải bảy 444 733
Giải sáu 4104
3406
3856
6101
4292
0190
Giải năm 2496 2378
Giải tư 71420
16221
53714
45507
67173
34930
35025
10491
53936
36276
18979
55738
49496
81016
Giải ba 28637
53241
86434
50533
Giải nhì 30443 25226
Giải nhất 11048 48166
Đặc biệt 776463 740688
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 7 1
1 4 6
2 0 1 2 5 6
3 0 7 3 3 4 6 8
4 1 3 4 8  
5 6  
6 3 6
7 3 6 8 9
8   8
9 6 0 1 2 3 6
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 59 13
Giải bảy 385 618
Giải sáu 4758
1108
5130
8703
8632
6449
Giải năm 8950 7760
Giải tư 55106
52748
97311
56998
92853
49038
60361
70991
39849
75499
87985
04012
56214
73153
Giải ba 48887
72178
11504
62527
Giải nhì 49636 03609
Giải nhất 02919 63923
Đặc biệt 651692 390844
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 3 4 9
1 1 9 2 3 4 8
2   3 7
3 0 6 8 2
4 8 4 9 9
5 0 3 8 9 3
6 1 0
7 8  
8 5 7 5
9 2 8 1 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 36 90
Giải bảy 461 824
Giải sáu 3938
1295
4426
3490
9355
9171
Giải năm 6481 9923
Giải tư 40053
46360
34884
58022
04920
14342
93338
78860
28629
07343
36145
96662
66456
18346
Giải ba 73074
43512
73427
22854
Giải nhì 33071 89244
Giải nhất 70942 73107
Đặc biệt 155679 501845
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   7
1 2  
2 0 2 6 3 4 7 9
3 6 8 8  
4 2 2 3 4 5 5 6
5 3 4 5 6
6 0 1 0 2
7 1 4 9 1
8 1 4  
9 5 0 0
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 76 17
Giải bảy 704 182
Giải sáu 1266
5369
7680
3189
7348
4882
Giải năm 0574 5846
Giải tư 41347
23109
15284
86439
50353
62054
84173
74098
76880
82388
74045
00231
66203
67143
Giải ba 82165
59154
77083
97818
Giải nhì 43406 45768
Giải nhất 59420 38152
Đặc biệt 959266 242619
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 9 3
1   7 8 9
2 0  
3 9 1
4 7 3 5 6 8
5 3 4 4 2
6 5 6 6 9 8
7 3 4 6  
8 0 4 0 2 2 3 8 9
9   8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 36 21
Giải bảy 941 045
Giải sáu 5741
1634
9751
9722
0204
4952
Giải năm 6834 7278
Giải tư 65610
14526
30634
16719
71789
16450
53617
29733
61950
19803
84118
65878
41343
53149
Giải ba 69599
75536
37239
61213
Giải nhì 17406 18641
Giải nhất 48301 17067
Đặc biệt 235808 209263
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6 8 3 4
1 0 7 9 3 8
2 6 1 2
3 4 4 4 6 6 3 9
4 1 1 1 3 5 9
5 0 1 0 2
6   3 7
7   8 8
8 9  
9 9  
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 01 05
Giải bảy 343 061
Giải sáu 3127
4253
5120
2107
9681
2304
Giải năm 7560 2570
Giải tư 74940
84058
61331
89548
09261
82331
19457
53377
68269
71931
54920
60706
43293
84020
Giải ba 78054
85496
67308
32067
Giải nhì 35536 98584
Giải nhất 54407 19579
Đặc biệt 658056 130795
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7 4 5 6 7 8
1    
2 0 7 0 0
3 1 1 6 1
4 0 3 8  
5 3 4 6 7 8  
6 0 1 1 7 9
7   0 7 9
8   1 4
9 6 3 5