Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo tổng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG
NĂM

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

 

83572
19/05

7
2
72
9

55967
20/05

6
7
67
3

75723
21/05

2
3
23
5

94325
22/05

2
5
25
7

13529
23/05

2
9
29
1

19685
24/05

8
5
85
3

82871
25/05

7
1
71
8

64904
26/05

0
4
04
4

33003
27/05

0
3
03
3

07076
28/05

7
6
76
3

81687
29/05

8
7
87
5

15553
30/05

5
3
53
8

18650
31/05

5
0
50
5

57266
01/06

6
6
66
2

51714
02/06

1
4
14
5

62721
03/06

2
1
21
3

60930
04/06

3
0
30
3

10263
05/06

6
3
63
9

73663
06/06

6
3
63
9

26422
07/06

2
2
22
4

82266
08/06

6
6
66
2

81099
09/06

9
9
99
8

92979
10/06

7
9
79
6

15348
11/06

4
8
48
2

02283
12/06

8
3
83
1

35879
13/06

7
9
79
6

18146
14/06

4
6
46
0

27483
15/06

8
3
83
1

34622
16/06

2
2
22
4

44367
17/06

6
7
67
3

 

 

 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số của giải, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.

Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:

- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, tháng, năm

- Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu đỏ trong mỗi ô.

- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.

Chúc các bạn may mắn