THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 5 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
16/07/2019 3 4 2 13 G22
13/07/2019 7 8 6 13 G34
06/07/2019 7 15 13 13 G43
22/06/2019 7 4 2 13 G74
19/06/2019 4 8 6 13 G71