THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 11 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
23/05/2019 5 2 0 7 G63
22/05/2019 4 3 1 7 G54
20/05/2019 2 4 2 7 G22
17/05/2019 6 9 7 7 G73
09/05/2019 5 4 2 7 G21
06/05/2019 2 3 1 7 G11
04/05/2019 7 3 1 7 G31
02/05/2019 5 3 1 7 G55
30/04/2019 3 2 0 7 G44
29/04/2019 2 3 1 7 G62
27/04/2019 7 9 7 7 G61