Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
10/05/2021 2 4 2 8 G36
07/05/2021 6 4 2 8 G55
04/05/2021 3 7 5 8 G43
28/04/2021 4 4 2 8 G31
25/04/2021 cn 10 8 8 G63
16/04/2021 6 5 3 8 G21
12/04/2021 2 7 5 8 G11,G31