Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 11 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
18/09/2021 7 8 6 7 G31
11/09/2021 7 4 2 7 G31
08/09/2021 4 2 0 7 G21,G56
07/09/2021 3 4 2 7 G63
04/09/2021 7 5 3 7 G61
31/08/2021 3 2 0 7 G72
30/08/2021 2 3 1 7 G55,G56,G72
28/08/2021 7 2 0 7 G61
27/08/2021 6 4 2 7 G35,G55
24/08/2021 3 2 0 7 G53
23/08/2021 2 9 7 7 G32,G72