Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Loading...
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 10 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
18/11/2019 2 6 4 9 G74
13/11/2019 4 11 9 9 G31
03/11/2019 cn 2 0 9 G35
02/11/2019 7 2 0 9 G62
01/11/2019 6 3 1 9 G32
30/10/2019 4 6 4 9 G43
25/10/2019 6 3 1 9 G71
23/10/2019 4 7 5 9 G33
17/10/2019 5 2 0 9 G53
16/10/2019 4 2 0 9 G56