Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Loading...
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 6 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
11/07/2020 7 13 11 11 G43
29/06/2020 2 6 4 11 G36
24/06/2020 4 5 3 11 G52
20/06/2020 7 5 3 11 G54
16/06/2020 3 6 4 11 G11,G56
11/06/2020 5 3 1 11 G72