Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Loading...
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
31/03/2020 3 4 2 10 G72
28/03/2020 7 2 0 10 G63
27/03/2020 6 3 1 10 G36
25/03/2020 4 10 8 10 G53
16/03/2020 2 6 4 10 G33
11/03/2020 4 12 10 10 G61,G71
29/02/2020 7 3 1 10 G55