Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 12 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
24/11/2020 3 2 0 6 G53,G73
23/11/2020 2 3 1 6 G33
21/11/2020 7 8 6 6 G42
14/11/2020 7 2 0 6 G62
13/11/2020 6 3 1 6 G33
11/11/2020 4 3 1 6 G55
09/11/2020 2 5 3 6 G43
05/11/2020 5 3 1 6 G53
03/11/2020 3 4 2 6 G44
31/10/2020 7 3 1 6 G53
29/10/2020 5 3 1 6 G22
27/10/2020 3 7 5 6 G43