Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Loading...
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 5 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
18/01/2020 7 11 9 12 G52
08/01/2020 4 3 1 12 G74
06/01/2020 2 7 5 12 G21
31/12/2019 3 2 0 12 G53
30/12/2019 2 14 12 12 G43,G56