Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 5 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
28/02/2021 cn 3 1 16 G34
26/02/2021 6 2 0 16 G52
25/02/2021 5 18 16 16 G36
04/02/2021 5 3 1 16 G31,G74
02/02/2021 3 6 4 16 G62