THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 9 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
16/09/2019 2 8 6 9 G56
09/09/2019 2 4 2 9 G22
06/09/2019 6 11 9 9 G11
27/08/2019 3 4 2 9 G74
24/08/2019 7 5 3 9 G11,G62
20/08/2019 3 3 1 9 G33
18/08/2019 cn 2 0 9 G56
17/08/2019 7 4 2 9 G34
14/08/2019 4 3 1 9 G43