THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

  •  
  •  
Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
16/04/2019 3 3 1 14 G71
14/04/2019 cn 2 0 14 G11
13/04/2019 7 3 1 14 G73
11/04/2019 5 4 2 14 G62
08/04/2019 2 2 0 14 G36
07/04/2019 cn 4 2 14 G41
04/04/2019 5 16 14 14 G11,G33