XSBDH ngày 04/02/2021 - Kết quả xổ số Bình Định - SXBDH

Giải tám 85
Giải bảy 130
Giải sáu 5952 0387 7041
Giải năm 8952
Giải tư 61732 42537 91981
63607 57266 54404 26520
Giải ba 05710 40264
Giải nhì 00554
Giải nhất 11680
Đặc biệt 252839
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 3 8
 • 1
  4 8
 • 2
  3 5 5
 • 3
   
 • 4
  0 5 6
 • 5
  8
 • 6
  6
 • 7
  0 3 8
 • 8
   
 • 9
  3
Giải tám 57
Giải bảy 507
Giải sáu 5205 1764 7783
Giải năm 3635
Giải tư 49088 70754 92822
60495 63626 56181 71940
Giải ba 47438 89045
Giải nhì 52882
Giải nhất 08276
Đặc biệt 410039
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  8
 • 2
  2 8
 • 3
  8
 • 4
  5 6
 • 5
  0 3 4 9
 • 6
  2 7
 • 7
  0 5
 • 8
  3 8
 • 9
  3
Giải tám 13
Giải bảy 679
Giải sáu 8341 9116 2478
Giải năm 8744
Giải tư 82200 29014 03409
73229 72836 40887 99200
Giải ba 24701 54754
Giải nhì 34803
Giải nhất 57275
Đặc biệt 616386
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0
 • 1
  0 4
 • 2
   
 • 3
  0 1
 • 4
  1 4 5
 • 5
  7
 • 6
  1 3 8
 • 7
  8
 • 8
  7
 • 9
  0 2 7
Giải tám 71
Giải bảy 818
Giải sáu 1075 8274 6474
Giải năm 4551
Giải tư 87899 57918 05658
40209 18518 09718 77303
Giải ba 61074 24806
Giải nhì 05613
Giải nhất 97274
Đặc biệt 979812
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 7
 • 2
  1
 • 3
  0 1
 • 4
  7 7 7 7
 • 5
  7
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  1 1 1 1 5
 • 9
  0 9
Giải tám 73
Giải bảy 712
Giải sáu 9368 6982 8068
Giải năm 5008
Giải tư 40195 32155 56172
68115 94080 36965 22412
Giải ba 58830 00364
Giải nhì 38289
Giải nhất 33539
Đặc biệt 405136
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8
 • 1
   
 • 2
  1 1 7 8
 • 3
  7
 • 4
  6
 • 5
  1 5 6 9
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
  0 6 6
 • 9
  3 8
Giải tám 39
Giải bảy 484
Giải sáu 8983 0097 4509
Giải năm 4898
Giải tư 44040 23849 18019
26212 30878 08886 74739
Giải ba 40130 46474
Giải nhì 25419
Giải nhất 56417
Đặc biệt 092956
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
   
 • 2
  1
 • 3
  8
 • 4
  7 8
 • 5
   
 • 6
  5 8
 • 7
  1 9
 • 8
  7 9
 • 9
  0 1 1 3 3 4
Giải tám 33
Giải bảy 329
Giải sáu 4560 7694 7484
Giải năm 1340
Giải tư 18486 79093 29708
95140 19214 76934 67884
Giải ba 26917 13127
Giải nhì 40955
Giải nhất 61351
Đặc biệt 600674
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 6
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  3 9
 • 4
  1 3 7 8 8 9
 • 5
  5
 • 6
  8
 • 7
  1 2
 • 8
  0
 • 9
  2