Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSBP ngày 02/07/2022 - Kết quả xổ số Bình Phước - SXBP

Giải tám 39
Giải bảy 070
Giải sáu 6213 6031 2448
Giải năm 0762
Giải tư 61091 91129 24933
28931 71613 37409 09052
Giải ba 88962 83215
Giải nhì 42795
Giải nhất 06325
Đặc biệt 387404
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  3 3 5
 • 2
  5 9
 • 3
  1 1 3 9
 • 4
  8
 • 5
  2
 • 6
  2 2
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  1 5
Giải tám 77
Giải bảy 703
Giải sáu 6994 0780 3398
Giải năm 7590
Giải tư 70300 07281 30982
29800 19572 76657 23592
Giải ba 62377 15872
Giải nhì 58530
Giải nhất 70753
Đặc biệt 057234
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 3
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
  0 4
 • 4
   
 • 5
  3 7
 • 6
   
 • 7
  2 2 7 7
 • 8
  0 1 2
 • 9
  0 2 4 8
Giải tám 65
Giải bảy 619
Giải sáu 2742 3928 6135
Giải năm 0470
Giải tư 02549 19067 38418
11664 60235 29398 10962
Giải ba 20296 43792
Giải nhì 12195
Giải nhất 13736
Đặc biệt 321950
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8 9
 • 2
  8
 • 3
  5 5 6
 • 4
  2 9
 • 5
  0
 • 6
  2 4 5 7
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  2 5 6 8
Giải tám 11
Giải bảy 926
Giải sáu 6020 2979 3520
Giải năm 6517
Giải tư 95056 25412 00834
25704 13058 27012 49985
Giải ba 20954 83374
Giải nhì 00668
Giải nhất 24691
Đặc biệt 702051
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  1 2 2 7
 • 2
  0 0 6
 • 3
  4
 • 4
   
 • 5
  1 4 6 8
 • 6
  8
 • 7
  4 9
 • 8
  5
 • 9
  1
Giải tám 95
Giải bảy 336
Giải sáu 6181 3622 6882
Giải năm 2175
Giải tư 64677 23938 51595
10470 66990 06720 37777
Giải ba 67328 13658
Giải nhì 52931
Giải nhất 03977
Đặc biệt 189852
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  0 2 8
 • 3
  1 6 8
 • 4
   
 • 5
  2 8
 • 6
   
 • 7
  0 5 7 7 7
 • 8
  1 2
 • 9
  0 5 5
Giải tám 95
Giải bảy 391
Giải sáu 2614 7741 8075
Giải năm 5180
Giải tư 63915 86314 59020
02716 67994 60513 10815
Giải ba 48669 40011
Giải nhì 18428
Giải nhất 81863
Đặc biệt 977422
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 3 4 4 5 5 6
 • 2
  0 2 8
 • 3
   
 • 4
  1
 • 5
   
 • 6
  3 9
 • 7
  5
 • 8
  0
 • 9
  1 4 5
Giải tám 84
Giải bảy 768
Giải sáu 4252 5769 2999
Giải năm 9910
Giải tư 94341 12360 48928
30468 68379 12566 50340
Giải ba 15534 61150
Giải nhì 67872
Giải nhất 41495
Đặc biệt 426566
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0
 • 2
  8
 • 3
  4
 • 4
  0 1
 • 5
  0 2
 • 6
  0 6 6 8 8 9
 • 7
  2 9
 • 8
  4
 • 9
  5 9