XSBP ngày 14/05/2022 - Kết quả xổ số Bình Phước - SXBP

Giải tám 03
Giải bảy 330
Giải sáu 6179 3117 1309
Giải năm 2198
Giải tư 35625 22567 22687
48462 46652 63855 45978
Giải ba 25252 48798
Giải nhì 72733
Giải nhất 05230
Đặc biệt 765353
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3
 • 1
   
 • 2
  5 5 6
 • 3
  0 3 5
 • 4
   
 • 5
  2 5
 • 6
   
 • 7
  1 6 8
 • 8
  7 9 9
 • 9
  0 7
Giải tám 55
Giải bảy 324
Giải sáu 8211 9624 0520
Giải năm 0621
Giải tư 31907 46127 71743
31550 29904 80501 61201
Giải ba 31251 92604
Giải nhì 18012
Giải nhất 91609
Đặc biệt 827262
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  0 0 1 2 5
 • 2
  1 6
 • 3
  4
 • 4
  0 0 2 2
 • 5
  5
 • 6
   
 • 7
  0 2
 • 8
   
 • 9
  0
Giải tám 27
Giải bảy 602
Giải sáu 4804 3274 2226
Giải năm 7708
Giải tư 09803 10795 12143
38100 30973 99375 37541
Giải ba 84001 76822
Giải nhì 92318
Giải nhất 67049
Đặc biệt 198358
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 4
 • 2
  0 2
 • 3
  0 4 7
 • 4
  0 7
 • 5
  7 9
 • 6
  2
 • 7
  2
 • 8
  0 1 5
 • 9
  4
Giải tám 93
Giải bảy 394
Giải sáu 4812 3273 6880
Giải năm 2053
Giải tư 42806 87202 57917
65066 82009 16130 66461
Giải ba 29196 40081
Giải nhì 49798
Giải nhất 75144
Đặc biệt 459149
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8
 • 1
  6 8
 • 2
  0 1
 • 3
  5 7 9
 • 4
  4 9
 • 5
   
 • 6
  0 6 9
 • 7
  1
 • 8
  9
 • 9
  0 4
Giải tám 18
Giải bảy 289
Giải sáu 5545 0300 9321
Giải năm 7226
Giải tư 53049 91846 83465
16445 75908 59330 87876
Giải ba 98692 12772
Giải nhì 45297
Giải nhất 57428
Đặc biệt 576870
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 7
 • 1
  2
 • 2
  7 9
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  4 4 6
 • 6
  2 4 7
 • 7
  9
 • 8
  0 1 2
 • 9
  4 8
Giải tám 42
Giải bảy 118
Giải sáu 4824 5108 2699
Giải năm 3307
Giải tư 29330 66696 30846
92825 68123 89991 92831
Giải ba 70807 68537
Giải nhì 06625
Giải nhất 91800
Đặc biệt 735286
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3
 • 1
  3 9
 • 2
  4
 • 3
  2
 • 4
  2
 • 5
  2 2
 • 6
  4 8 9
 • 7
  0 0 3
 • 8
  0 1
 • 9
  9
Giải tám 20
Giải bảy 237
Giải sáu 3377 9834 6713
Giải năm 7880
Giải tư 68798 92451 12176
64488 28343 99797 09863
Giải ba 61275 30945
Giải nhì 34863
Giải nhất 38905
Đặc biệt 948343
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  1 4 4 6 6
 • 4
  3
 • 5
  0 4 7
 • 6
  7
 • 7
  3 7 9
 • 8
  8 9
 • 9