XSDN ngày 06/02/2019 - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải tám 97
Giải bảy 951
Giải sáu 5295 7667 3508
Giải năm 5397
Giải tư 31406 45941 77425
39297 89054 71142 37862
Giải ba 48956 56138
Giải nhì 99867
Giải nhất 62448
Đặc biệt 994537
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 5
 • 2
  4 6
 • 3
   
 • 4
  5
 • 5
  2 9
 • 6
  0 5
 • 7
  3 6 6 9 9 9
 • 8
  0 3 4
 • 9
   
Giải tám 84
Giải bảy 567
Giải sáu 4343 7120 3937
Giải năm 3036
Giải tư 76953 53717 80934
21097 19711 69514 35099
Giải ba 09420 60399
Giải nhì 23268
Giải nhất 22378
Đặc biệt 361768
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  1
 • 2
   
 • 3
  4 5
 • 4
  1 3 8
 • 5
   
 • 6
  3
 • 7
  1 3 6 9
 • 8
  6 6 7
 • 9
  9 9
Giải tám 57
Giải bảy 659
Giải sáu 9959 5565 8832
Giải năm 3628
Giải tư 15823 03146 05730
06296 03438 37336 97860
Giải ba 01437 41373
Giải nhì 47602
Giải nhất 61708
Đặc biệt 324268
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6
 • 1
   
 • 2
  0 3
 • 3
  2 7
 • 4
   
 • 5
  6
 • 6
  3 4 9
 • 7
  3 5
 • 8
  0 2 3 6
 • 9
  5 5
Giải tám 21
Giải bảy 477
Giải sáu 6970 8124 7209
Giải năm 4434
Giải tư 70084 99124 95221
13223 61118 97727 92605
Giải ba 74824 77119
Giải nhì 56193
Giải nhất 81947
Đặc biệt 128282
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  2 2
 • 2
  8
 • 3
  2 9
 • 4
  2 2 2 3 8
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  2 4 7
 • 8
  1
 • 9
  0 1
Giải tám 44
Giải bảy 580
Giải sáu 4381 2207 9778
Giải năm 4804
Giải tư 08995 32692 42776
80170 30485 39189 27782
Giải ba 61517 56902
Giải nhì 27044
Giải nhất 77569
Đặc biệt 471051
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8
 • 1
  5 8
 • 2
  0 8 9
 • 3
   
 • 4
  0 4 4
 • 5
  8 9
 • 6
  7
 • 7
  0 1
 • 8
  7
 • 9
  6 8