XSDN ngày 30/09/2020 - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải tám 03
Giải bảy 783
Giải sáu 5530 8449 8540
Giải năm 1727
Giải tư 30917 54776 40542
25258 80219 81871 61957
Giải ba 97488 77217
Giải nhì 24157
Giải nhất 01699
Đặc biệt 974518
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  7
 • 2
  4
 • 3
  0 8
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  7
 • 7
  1 1 2 5 5
 • 8
  1 5 8
 • 9
  1 4 9
Giải tám 34
Giải bảy 497
Giải sáu 6604 7940 9625
Giải năm 5640
Giải tư 35016 59017 39228
38569 79818 17443 06854
Giải ba 43133 19033
Giải nhì 58847
Giải nhất 26831
Đặc biệt 766683
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
  3 3 4 8
 • 4
  0 3 5
 • 5
  2
 • 6
  1
 • 7
  1 4 9
 • 8
  1 2
 • 9
  6
Giải tám 41
Giải bảy 990
Giải sáu 8371 4596 7844
Giải năm 1456
Giải tư 96577 89456 84962
10834 58405 84999 05182
Giải ba 40656 57257
Giải nhì 43164
Giải nhất 11384
Đặc biệt 964626
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  4 7
 • 2
  6 8
 • 3
   
 • 4
  3 4 6 8
 • 5
  0
 • 6
  2 5 5 5 9
 • 7
  5 7
 • 8
   
 • 9
  9
Giải tám 94
Giải bảy 848
Giải sáu 2212 3491 3811
Giải năm 5015
Giải tư 12961 66932 32407
10472 79867 64824 81643
Giải ba 29219 53730
Giải nhì 82713
Giải nhất 51161
Đặc biệt 149826
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 6 6 9
 • 2
  1 3 7
 • 3
  1 4
 • 4
  2 9
 • 5
  1
 • 6
  2
 • 7
  0 6
 • 8
  4
 • 9
  1
Giải tám 55
Giải bảy 706
Giải sáu 4659 3153 3561
Giải năm 3517
Giải tư 06752 30256 26666
76202 07957 44643 07739
Giải ba 00032 63827
Giải nhì 86832
Giải nhất 49281
Đặc biệt 847646
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6 8
 • 2
  0 3 3 5
 • 3
  4 5
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  0 4 5 6
 • 7
  1 2 5
 • 8
   
 • 9
  3 5
Giải tám 09
Giải bảy 655
Giải sáu 5589 1951 0477
Giải năm 8726
Giải tư 02029 80481 22514
54057 98239 03309 33999
Giải ba 43977 64617
Giải nhì 05305
Giải nhất 47058
Đặc biệt 556077
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 8
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  1
 • 5
  0 5
 • 6
  2
 • 7
  1 5 7 7 7
 • 8
  5
 • 9
  0 0 2 3 8 9
Giải tám 80
Giải bảy 653
Giải sáu 9379 5712 4894
Giải năm 9351
Giải tư 96660 81118 98697
63717 74499 91289 96939
Giải ba 58528 36347
Giải nhì 26921
Giải nhất 19774
Đặc biệt 643764
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 8
 • 1
  2 5
 • 2
  1
 • 3
  5
 • 4
  6 7 9
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  1 4 9
 • 8
  1 2
 • 9
  3 7 8 9