Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDNG ngày 11/01/2023 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư 76266 58915 83942
30142 16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0 5 6 6 9
 • 2
  1
 • 3
  3
 • 4
  1 1 2 2 5
 • 5
   
 • 6
  6
 • 7
  1 4
 • 8
   
 • 9
  1 6
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223
63650 61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  3 8
 • 3
  0 6 8
 • 4
  1 6
 • 5
  0 0 6
 • 6
  6 7
 • 7
  4 5
 • 8
  2 6
 • 9
  3
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854
96457 93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 3 3
 • 2
  7
 • 3
  1 5
 • 4
  1 9
 • 5
  4 7 7
 • 6
  8
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  0 2 3 8
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591
61030 75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  9
 • 2
  6 8 9
 • 3
  0
 • 4
  1 3 6
 • 5
  3 4 9
 • 6
  2
 • 7
  6
 • 8
  4 5 7
 • 9
  1 6
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086
35356 28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  0
 • 2
  2 7 8
 • 3
  0
 • 4
  4
 • 5
  3 6 6
 • 6
  9
 • 7
  6 9
 • 8
  5 6
 • 9
  2 4 5
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư 34487 61270 41447
73323 43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  9
 • 2
  3 3 7
 • 3
  2 4 8
 • 4
  7
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  0
 • 8
  3 4 4 7
 • 9
  3 7
Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải tư 68909 35138 42560
12236 69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  6
 • 2
  1 4
 • 3
  6 8
 • 4
  0 5 7
 • 5
  3 9 9
 • 6
  0 7
 • 7
  0
 • 8
  5
 • 9
  4
X