Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDNG ngày 17/05/2023 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải tư 85618 76528 87325
66502 54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 8
 • 1
  5 8
 • 2
  5 5 8 9
 • 3
  0 4 9 9
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  4 6
 • 9
  6
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải tư 11549 51709 54851
39292 81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  1 6
 • 2
  6
 • 3
   
 • 4
  0 3 9 9
 • 5
  1 7 8
 • 6
  8
 • 7
  2
 • 8
  9
 • 9
  2 5 7 9
Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải tư 15814 73135 14208
28850 97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  4 6 8 8 9
 • 2
   
 • 3
  3 5
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  1 2 9
 • 7
  0 4
 • 8
  3 6 6
 • 9
   
Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải tư 88158 05520 93963
51209 37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 6 9
 • 1
   
 • 2
  0 5
 • 3
  6
 • 4
   
 • 5
  0 5 6 8
 • 6
  3 7 8 9
 • 7
  7
 • 8
   
 • 9
  0 7
Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải tư 39779 95513 99859
15830 39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 6 8
 • 2
  1 6 7
 • 3
  0 6 7
 • 4
  2 8
 • 5
  9 9
 • 6
   
 • 7
  8 9
 • 8
  8
 • 9
  8 9
Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải tư 75747 26669 11076
14824 42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7
 • 1
  2
 • 2
  4 7
 • 3
  4
 • 4
  6 7 8 9
 • 5
   
 • 6
  2 4 9
 • 7
  3 6 9
 • 8
   
 • 9
  5 7
Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải tư 62650 59198 89590
63514 23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 2 2 3 4 5 5
 • 1
  4
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  0 6
 • 5
  0 7
 • 6
   
 • 7
  1
 • 8
  0
 • 9
  0 4 8