XSDT ngày 07/12/2020 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 23
Giải bảy 940
Giải sáu 9727 3118 3461
Giải năm 4428
Giải tư 65620 14782 04518
41975 50639 79143 55602
Giải ba 43802 55314
Giải nhì 85779
Giải nhất 22258
Đặc biệt 757684
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  6
 • 2
  0 0 8
 • 3
  2 4
 • 4
  1 8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  2
 • 8
  1 1 2 5
 • 9
  3 7
Giải tám 08
Giải bảy 452
Giải sáu 7754 4992 7215
Giải năm 0748
Giải tư 18467 12806 43818
68407 21429 74663 63557
Giải ba 55916 32883
Giải nhì 61176
Giải nhất 26866
Đặc biệt 577035
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  5 9
 • 3
  6 8
 • 4
  5
 • 5
  1 3
 • 6
  0 1 6 7
 • 7
  0 5 6
 • 8
  0 1 4
 • 9
  2
Giải tám 74
Giải bảy 622
Giải sáu 5868 8783 3366
Giải năm 3870
Giải tư 52155 21451 97142
63785 14589 43145 65178
Giải ba 07238 71742
Giải nhì 51274
Giải nhất 91953
Đặc biệt 602235
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  5
 • 2
  2 4 4
 • 3
  5 8
 • 4
  7 7
 • 5
  3 4 5 8
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  3 6 7
 • 9
  8
Giải tám 33
Giải bảy 690
Giải sáu 0991 9677 7810
Giải năm 2494
Giải tư 73614 60295 37246
55824 27453 48466 77522
Giải ba 34732 69438
Giải nhì 33101
Giải nhất 26832
Đặc biệt 016358
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 9
 • 1
  0 9
 • 2
  2 3 3
 • 3
  3 5
 • 4
  1 2 9
 • 5
  9
 • 6
  4 6
 • 7
  7
 • 8
  3 5
 • 9
   
Giải tám 51
Giải bảy 779
Giải sáu 5279 3013 5005
Giải năm 7201
Giải tư 61515 35767 06917
06549 91033 79555 87907
Giải ba 01439 36036
Giải nhì 47541
Giải nhất 78981
Đặc biệt 638714
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 4 5 8
 • 2
   
 • 3
  1 3
 • 4
  1
 • 5
  0 1 5
 • 6
  3
 • 7
  0 1 6
 • 8
   
 • 9
  3 4 7 7
Giải tám 02
Giải bảy 803
Giải sáu 8857 9187 6954
Giải năm 9447
Giải tư 41654 71038 66880
87775 80724 14776 79806
Giải ba 60351 89024
Giải nhì 73263
Giải nhất 24510
Đặc biệt 898040
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 8
 • 1
  5
 • 2
  0
 • 3
  0 6
 • 4
  2 2 5 5
 • 5
  7
 • 6
  0 7
 • 7
  4 5 8
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 60
Giải bảy 192
Giải sáu 4089 0874 4544
Giải năm 1626
Giải tư 47327 58200 99220
31657 74801 84931 33593
Giải ba 56698 51317
Giải nhì 47212
Giải nhất 70440
Đặc biệt 553968
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 6
 • 1
  0 3
 • 2
  1 9
 • 3
  9
 • 4
  4 7
 • 5
   
 • 6
  2
 • 7
  1 2 5
 • 8
  6 9
 • 9
  8