XSGL ngày 06/11/2020 - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL

Giải tám 37
Giải bảy 448
Giải sáu 3696 6061 1713
Giải năm 3208
Giải tư 65386 16444 84763
00829 77239 36821 18250
Giải ba 15475 66676
Giải nhì 54450
Giải nhất 21369
Đặc biệt 178002
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5
 • 1
  2 6
 • 2
  0
 • 3
  1 6
 • 4
  4
 • 5
  7
 • 6
  7 8 9
 • 7
  3
 • 8
  0 4
 • 9
  2 3 6
Giải tám 23
Giải bảy 553
Giải sáu 5027 3556 2837
Giải năm 3161
Giải tư 38404 60864 20919
56285 47339 14780 66932
Giải ba 10748 56434
Giải nhì 55081
Giải nhất 87396
Đặc biệt 387682
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  6 8
 • 2
  3 8
 • 3
  2 5
 • 4
  0 3 6
 • 5
  8
 • 6
  5 9
 • 7
  2 3
 • 8
  4
 • 9
  1 3
Giải tám 58
Giải bảy 750
Giải sáu 9389 3794 1842
Giải năm 3729
Giải tư 53227 63471 22875
88332 15611 61133 39758
Giải ba 63817 01606
Giải nhì 68265
Giải nhất 69888
Đặc biệt 902321
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  1 2 7
 • 2
  3 4
 • 3
  3
 • 4
  9
 • 5
  6 7
 • 6
  0
 • 7
  1 2
 • 8
  5 5 8
 • 9
  2 8
Giải tám 58
Giải bảy 704
Giải sáu 2669 4953 6101
Giải năm 7977
Giải tư 46867 54224 46682
25007 54041 97987 25650
Giải ba 27985 92304
Giải nhì 02367
Giải nhất 17481
Đặc biệt 548917
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  0 4 8
 • 2
  8
 • 3
  5
 • 4
  0 0 2
 • 5
  8
 • 6
   
 • 7
  0 1 6 6 7 8
 • 8
  5
 • 9
  6
Giải tám 70
Giải bảy 681
Giải sáu 9414 2373 9591
Giải năm 3836
Giải tư 62589 85464 73676
58212 30977 87476 81259
Giải ba 81127 81337
Giải nhì 54177
Giải nhất 60505
Đặc biệt 898292
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  8 9
 • 2
  1 9
 • 3
  7
 • 4
  1 6
 • 5
  0
 • 6
  3 7 7
 • 7
  2 3 7 7
 • 8
   
 • 9
  5 8
Giải tám 32
Giải bảy 031
Giải sáu 2212 0778 7234
Giải năm 7689
Giải tư 90281 52452 49647
68031 17421 35039 56927
Giải ba 85372 67165
Giải nhì 54888
Giải nhất 51527
Đặc biệt 283299
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3 3 8
 • 2
  1 3 5 7
 • 3
   
 • 4
  3
 • 5
  6
 • 6
   
 • 7
  2 2 4
 • 8
  7 8
 • 9
  3 8 9
Giải tám 76
Giải bảy 226
Giải sáu 9591 2020 2848
Giải năm 9099
Giải tư 47556 12438 69408
84927 18517 51678 84240
Giải ba 03632 11962
Giải nhì 60191
Giải nhất 56885
Đặc biệt 834088
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  9 9
 • 2
  3 6
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  8
 • 6
  2 5 7
 • 7
  1 2
 • 8
  0 3 4 7 8
 • 9
  9