XSHCM ngày 09/03/2020 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Giải tám 43
Giải bảy 247
Giải sáu 8643 0338 5811
Giải năm 8851
Giải tư 47688 93836 40714
86494 43215 15270 38489
Giải ba 85277 72073
Giải nhì 95667
Giải nhất 51830
Đặc biệt 430062
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7
 • 1
  1 5
 • 2
  6
 • 3
  4 4 7
 • 4
  1 9
 • 5
  1
 • 6
  3
 • 7
  4 6 7
 • 8
  3 8
 • 9
  8
Giải tám 51
Giải bảy 060
Giải sáu 8153 4240 6374
Giải năm 1800
Giải tư 49979 84430 70206
73295 74253 93099 85912
Giải ba 14574 40384
Giải nhì 66440
Giải nhất 57305
Đặc biệt 231706
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 4 4 6
 • 1
  5
 • 2
  1
 • 3
  5 5
 • 4
  7 7 8
 • 5
  0 9
 • 6
  0 0
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  7 9
Giải tám 24
Giải bảy 587
Giải sáu 5123 9811 7398
Giải năm 1923
Giải tư 30770 68261 99324
95099 07795 08524 93706
Giải ba 93768 79400
Giải nhì 72124
Giải nhất 12833
Đặc biệt 365329
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7
 • 1
  1 6
 • 2
   
 • 3
  2 2 3
 • 4
  2 2 2 2
 • 5
  9
 • 6
  0
 • 7
  8
 • 8
  6 9
 • 9
  2 9
Giải tám 19
Giải bảy 325
Giải sáu 5116 8602 3405
Giải năm 8919
Giải tư 85321 20574 74197
02595 18091 93057 68803
Giải ba 59399 51223
Giải nhì 32644
Giải nhất 79504
Đặc biệt 049184
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 9
 • 2
  0
 • 3
  0 2
 • 4
  0 4 7 8
 • 5
  0 2 9
 • 6
  1
 • 7
  5 9
 • 8
   
 • 9
  1 1 9
Giải tám 80
Giải bảy 266
Giải sáu 5390 7387 9914
Giải năm 4888
Giải tư 49144 05313 01408
44501 61066 37072 36696
Giải ba 25304 79854
Giải nhì 62946
Giải nhất 56723
Đặc biệt 236092
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
  0
 • 2
  7 9
 • 3
  1 2
 • 4
  0 1 4 5
 • 5
   
 • 6
  4 6 6 9
 • 7
  8
 • 8
  0 8
 • 9