Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 13-07-2020 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13-07-2020 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 30/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 30/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 65 73
Giải bảy 729 044
Giải sáu 0632
2424
5480
9376
2037
6157
Giải năm 2170 6884
Giải tư 69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
Giải ba 51863
08730
89256
28571
Giải nhì 01396 19310
Giải nhất 42401 08504
Đặc biệt 871213 137187
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 6 4
1 3 6 7 0 0
2 4 4 4 9  
3 0 2 0 5 6 7
4 7 4 4 5
5 2 6 7
6 3 5  
7 0 1 3 6
8 0 4 7
9 6 8
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 69 56
Giải bảy 041 811
Giải sáu 1787
3831
6550
0888
5226
9221
Giải năm 4628 0100
Giải tư 58236
31798
97906
32703
50045
65739
92984
60196
69114
16782
66740
04604
34415
69786
Giải ba 98308
24088
19433
85462
Giải nhì 27671 77479
Giải nhất 68541 31682
Đặc biệt 643818 547952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 6 8 0 4
1 8 1 4 5
2 8 1 6
3 1 6 9 3
4 1 1 5 0
5 0 2 6
6 9 2
7 1 9
8 4 7 8 2 2 6 8
9 8 6
Thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 45 53 61
Giải bảy 420 546 074
Giải sáu 5294
7712
3281
5923
3983
4201
9776
6870
1827
Giải năm 9446 0533 4833
Giải tư 92259
36900
70293
03542
34908
32420
81748
40292
15292
81621
93121
45575
87747
34889
92618
49761
58640
61265
72817
99865
86789
Giải ba 18588
53076
53566
79115
14155
81015
Giải nhì 66082 35299 35038
Giải nhất 60248 31822 83310
Đặc biệt 754444 056533 220131
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 8 1  
1 2 5 0 5 7 8
2 0 0 1 1 2 3 7
3   3 3 1 3 8
4 2 4 5 6 8 8 6 7 0
5 9 3 5
6   6 1 1 5 5
7 6 5 0 4 6
8 1 2 8 3 9 9
9 3 4 2 2 9  
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 91 18
Giải bảy 835 195
Giải sáu 5387
6507
8270
6814
4014
4422
Giải năm 5776 5805
Giải tư 54351
12849
54352
10151
16215
46183
69552
58831
75199
85897
69243
47471
53269
23817
Giải ba 93643
01296
23309
50131
Giải nhì 99562 14726
Giải nhất 38734 35116
Đặc biệt 043467 302130
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 7 5 9
1 5 4 4 6 7 8
2   2 6
3 4 5 0 1 1
4 3 9 3
5 1 1 2 2  
6 2 7 9
7 0 6 1
8 3 7  
9 1 6 5 7 9
Thứ 5 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải tám 75 16 36
Giải bảy 137 068 835
Giải sáu 1388
1699
7687
8785
5382
2882
2824
3763
6517
Giải năm 0066 2650 9643
Giải tư 72100
53172
31558
57791
28639
55863
11059
63053
62814
36242
83237
23667
53888
57746
65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625
Giải ba 80783
31976
23566
95700
57207
70355
Giải nhì 66092 36139 03269
Giải nhất 61046 33316 17640
Đặc biệt 251274 398255 793105
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 0 0 1 5 7 7
1   4 6 6 2 7
2     4 5
3 7 9 7 9 4 5 6
4 6 2 6 0 3
5 8 9 0 3 5 1 5
6 3 6 6 7 8 3 9
7 2 4 5 6    
8 3 7 8 2 2 5 8  
9 1 2 9   8
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 51 40
Giải bảy 473 956
Giải sáu 7717
0210
0487
8813
2815
9085
Giải năm 0449 2151
Giải tư 42660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
Giải ba 41246
36908
12986
65712
Giải nhì 03164 95904
Giải nhất 29829 82803
Đặc biệt 484459 781342
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 8 3 4 7
1 0 7 2 3 5
2 8 9 0
3   5 5
4 3 6 8 9 0 2
5 1 4 9 1 6
6 0 4  
7 3 8
8 7 5 6
9 8 2 6
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 22 85
Giải bảy 509 172
Giải sáu 0273
9262
6138
7085
0206
4992
Giải năm 3387 5265
Giải tư 66744
36807
02382
08208
40347
80078
24434
00262
59445
11069
45259
17063
04927
93637
Giải ba 74270
30092
38883
26292
Giải nhì 19345 81256
Giải nhất 75137 76743
Đặc biệt 038332 369652
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 7 8 9 6
1    
2 2 7
3 2 4 7 8 7
4 4 5 7 3 5
5   2 6 9
6 2 2 3 5 9
7 0 3 8 2
8 2 7 3 5 5
9 2 2 2
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 79 52
Giải bảy 975 724
Giải sáu 0905
2182
5309
3282
5483
4722
Giải năm 1421 0321
Giải tư 61984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
16349
61327
10090
35527
18521
29929
38278
Giải ba 85282
81160
28957
58646
Giải nhì 59071 36437
Giải nhất 38423 38743
Đặc biệt 278818 509906
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 1 5 9 6
1 6 8  
2 1 3 1 1 2 4 7 7 9
3 5 7
4   3 6 9
5 8 2 7
6 0  
7 1 2 5 9 8
8 2 2 4 2 3
9   0