XSNT ngày 20/11/2020 - Kết quả xổ số Ninh Thuận - SXNT

Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 9702 1250 1814
Giải năm 6540
Giải tư 03558 54282 67127
22812 12512 90207 18457
Giải ba 12019 42416
Giải nhì 01274
Giải nhất 21018
Đặc biệt 681318
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  4
 • 2
  0 1 1 8
 • 3
   
 • 4
  1 7 9
 • 5
   
 • 6
  1
 • 7
  0 2 5
 • 8
  1 1 5
 • 9
  1
Giải tám 43
Giải bảy 545
Giải sáu 9546 2853 3071
Giải năm 1569
Giải tư 66076 91467 11737
48150 22876 33737 26725
Giải ba 95957 37730
Giải nhì 78230
Giải nhất 59385
Đặc biệt 480458
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 5
 • 1
  7
 • 2
   
 • 3
  4 5
 • 4
   
 • 5
  2 4 8
 • 6
  4 7 7
 • 7
  3 3 5 6
 • 8
  5
 • 9
  6
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 7303 1590 6896
Giải năm 9129
Giải tư 75063 87532 70078
00687 11683 80684 19327
Giải ba 97776 65459
Giải nhì 81931
Giải nhất 79479
Đặc biệt 239230
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 9
 • 1
  3 7 9
 • 2
  3
 • 3
  0 6 8
 • 4
  8
 • 5
   
 • 6
  7 9
 • 7
  2 8
 • 8
  7
 • 9
  2 5 7
Giải tám 42
Giải bảy 113
Giải sáu 8189 2280 5601
Giải năm 5627
Giải tư 67668 26815 31091
89359 21493 23511 91731
Giải ba 99390 96443
Giải nhì 82169
Giải nhất 61853
Đặc biệt 890299
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
  0 1 3 9
 • 2
  4
 • 3
  1 4 5 9
 • 4
   
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  2
 • 8
  6
 • 9
  5 6 8 9
Giải tám 29
Giải bảy 113
Giải sáu 2558 8947 3830
Giải năm 5893
Giải tư 79253 08690 32375
77118 14163 83940 99822
Giải ba 70729 20278
Giải nhì 12918
Giải nhất 03936
Đặc biệt 706642
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 9
 • 1
   
 • 2
  2 4
 • 3
  1 5 6 9
 • 4
   
 • 5
  7
 • 6
  3
 • 7
  4
 • 8
  1 1 5 7
 • 9
  2 2
Giải tám 50
Giải bảy 452
Giải sáu 2774 8167 6249
Giải năm 8964
Giải tư 78323 08470 44222
89883 05590 75577 54744
Giải ba 33283 27902
Giải nhì 80759
Giải nhất 27292
Đặc biệt 068312
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7 9
 • 1
   
 • 2
  0 1 2 5 9
 • 3
  2 8 8
 • 4
  4 6 7
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  6 7
 • 8
   
 • 9
  4 5
Giải tám 54
Giải bảy 810
Giải sáu 1803 5764 2559
Giải năm 2084
Giải tư 66010 47013 33522
58094 78729 82799 30911
Giải ba 48003 10413
Giải nhì 54634
Giải nhất 92915
Đặc biệt 175330
Lấy kết quả: X1 NT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 NT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 3
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  0 0 1 1
 • 4
  3 5 6 8 9
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  2 5 9