Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSQT ngày 08/09/2022 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải tư 35066 61155 54070
70488 33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6
 • 1
  7
 • 2
   
 • 3
  6 7
 • 4
  6
 • 5
  4 5 5
 • 6
  6 8
 • 7
  0 6 7
 • 8
  4 8
 • 9
  4 6
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải tư 92728 35826 84738
79249 06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  8
 • 2
  0 6 6 8
 • 3
  8 9
 • 4
  0 2 6 7 9
 • 5
  7 9
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
  7
 • 9
  8
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải tư 09951 84751 01060
03907 07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  9
 • 2
  9 9
 • 3
  4 6
 • 4
  0 8
 • 5
  1 1 3 5
 • 6
  0 2 4
 • 7
   
 • 8
  1 5
 • 9
  2
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải tư 73408 37985 94156
09692 20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8 8
 • 1
  4 6
 • 2
   
 • 3
  6 7
 • 4
  4
 • 5
  4 6
 • 6
  1
 • 7
  0 8
 • 8
  2 5
 • 9
  0 2 2
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải tư 27311 74130 75445
59274 64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  1
 • 2
  1
 • 3
  0 5
 • 4
  4 5 8
 • 5
   
 • 6
  4 6 8
 • 7
  4 4 6
 • 8
  3 4
 • 9
  3 5
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9834 4116
Giải năm 6384
Giải tư 03065 48888 72766
64891 07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  9
 • 3
  4 7
 • 4
  4
 • 5
  4 4 5 8
 • 6
  5 6 9
 • 7
  1
 • 8
  4 7 8
 • 9
  0 1
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải tư 41354 93507 73003
05264 43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 3 6 7
 • 1
   
 • 2
  0
 • 3
  3 7
 • 4
   
 • 5
  1 4 6
 • 6
  3 4
 • 7
  0 1
 • 8
  3 7
 • 9
  1