XSQT ngày 13/08/2020 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 92
Giải bảy 102
Giải sáu 3906 6869 3543
Giải năm 7921
Giải tư 37382 00872 36009
88444 67237 15195 50192
Giải ba 33885 46964
Giải nhì 57924
Giải nhất 85748
Đặc biệt 832593
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2
 • 2
  0 7 8 9 9
 • 3
  4 9
 • 4
  2 4 6
 • 5
  8 9
 • 6
  0
 • 7
  3
 • 8
  4
 • 9
  0 6
Giải tám 39
Giải bảy 049
Giải sáu 2689 7402 8654
Giải năm 7838
Giải tư 64801 00506 21113
90042 79587 33012 37006
Giải ba 33476 46667
Giải nhì 18748
Giải nhất 16683
Đặc biệt 906959
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0
 • 2
  0 1 4
 • 3
  1 8
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  0 0 7
 • 7
  6 8
 • 8
  3 4
 • 9
  3 4 5 8
Giải tám 46
Giải bảy 472
Giải sáu 4688 4756 3107
Giải năm 6280
Giải tư 56658 63353 70706
88005 60587 22529 31727
Giải ba 64393 94060
Giải nhì 87267
Giải nhất 10426
Đặc biệt 388324
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 8
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  5 9
 • 4
  2
 • 5
  0
 • 6
  0 2 4 5
 • 7
  0 2 6 8
 • 8
  5 8
 • 9
  2
Giải tám 61
Giải bảy 501
Giải sáu 9170 9485 5607
Giải năm 6891
Giải tư 99148 01852 36592
59690 31616 20895 77337
Giải ba 39513 13293
Giải nhì 92591
Giải nhất 64512
Đặc biệt 264593
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  0 6 9 9
 • 2
  1 5 9
 • 3
  1 9 9
 • 4
   
 • 5
  8 9
 • 6
  1
 • 7
  0 3
 • 8
  4
 • 9
   
Giải tám 00
Giải bảy 438
Giải sáu 7704 4390 6909
Giải năm 5876
Giải tư 06307 26562 15130
77816 93358 40085 90900
Giải ba 01772 60241
Giải nhì 21012
Giải nhất 26697
Đặc biệt 056104
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 3 9
 • 1
  4
 • 2
  1 6 7
 • 3
   
 • 4
  0 0
 • 5
  8
 • 6
  1 7
 • 7
  0 9
 • 8
  3 5
 • 9
  0
Giải tám 16
Giải bảy 068
Giải sáu 8785 5382 2882
Giải năm 2650
Giải tư 63053 62814 36242
83237 23667 53888 57746
Giải ba 23566 95700
Giải nhì 36139
Giải nhất 33316
Đặc biệt 398255
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5
 • 1
   
 • 2
  4 8 8
 • 3
  5
 • 4
  1
 • 5
  5 8
 • 6
  1 1 4 6
 • 7
  3 6
 • 8
  6 8
 • 9
  3
Giải tám 16
Giải bảy 565
Giải sáu 9435 3641 6529
Giải năm 8990
Giải tư 81665 28008 81240
64941 51759 82621 48826
Giải ba 31747 20167
Giải nhì 05717
Giải nhất 62576
Đặc biệt 678206
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  2 4 4
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  3 6 6
 • 6
  0 1 2 7
 • 7
  1 4 6
 • 8
  0
 • 9
  2 5