XSTTH ngày 12/08/2019 - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế - SXTTH

Giải tám 03
Giải bảy 075
Giải sáu 0465 8922 9385
Giải năm 5414
Giải tư 68436 23196 68265
96917 83535 22970 72818
Giải ba 72251 01649
Giải nhì 07692
Giải nhất 66415
Đặc biệt 216746
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  5
 • 2
  2 9
 • 3
  0
 • 4
  1
 • 5
  1 3 6 6 7 8
 • 6
  3 4 9
 • 7
  1
 • 8
  1
 • 9
  4
Giải tám 48
Giải bảy 077
Giải sáu 3194 3056 9005
Giải năm 3943
Giải tư 91374 95919 83520
12158 85273 76928 96822
Giải ba 33817 95313
Giải nhì 53769
Giải nhất 05015
Đặc biệt 083164
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  1 4 7
 • 4
  6 7 9
 • 5
  0 1
 • 6
  5
 • 7
  1 7
 • 8
  2 4 5
 • 9
  1 6
Giải tám 64
Giải bảy 698
Giải sáu 7905 7661 9305
Giải năm 5972
Giải tư 83624 89798 82120
23120 26018 54756 14202
Giải ba 66476 12209
Giải nhì 16794
Giải nhất 48138
Đặc biệt 779096
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  6
 • 2
  0 7
 • 3
   
 • 4
  2 6 9
 • 5
  0 0
 • 6
  5 7 9
 • 7
   
 • 8
  1 3 9 9
 • 9
  0
Giải tám 95
Giải bảy 887
Giải sáu 9441 3601 9736
Giải năm 0517
Giải tư 15364 28839 38656
44543 72456 39706 95690
Giải ba 27343 32659
Giải nhì 96919
Giải nhất 70197
Đặc biệt 871125
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 4
 • 2
   
 • 3
  4 4
 • 4
  6
 • 5
  2 9
 • 6
  0 3 5 5
 • 7
  1 8 9
 • 8
   
 • 9
  1 3 5
Giải tám 17
Giải bảy 946
Giải sáu 2985 6340 6119
Giải năm 7231
Giải tư 98129 76594 36090
52224 90816 07070 13448
Giải ba 73900 73210
Giải nhì 55294
Giải nhất 04299
Đặc biệt 578805
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 4 7 9
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  2 9 9
 • 5
  0 8
 • 6
  1 4
 • 7
  1
 • 8
  4
 • 9
  1 2 9
Giải tám 87
Giải bảy 870
Giải sáu 3588 0889 7833
Giải năm 0149
Giải tư 89056 54818 77681
49723 06481 37499 42064
Giải ba 26818 78631
Giải nhì 40553
Giải nhất 28911
Đặc biệt 783804
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 3 8 8
 • 2
   
 • 3
  2 3 5
 • 4
  0 6
 • 5
   
 • 6
  5
 • 7
  8
 • 8
  1 1 8
 • 9
  4 8 9
Giải tám 62
Giải bảy 220
Giải sáu 5236 0670 7444
Giải năm 7804
Giải tư 95793 05768 81636
56447 59727 99486 64191
Giải ba 93036 74611
Giải nhì 67656
Giải nhất 79917
Đặc biệt 547501
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  0 1 9
 • 2
  6
 • 3
  9
 • 4
  0 4
 • 5
   
 • 6
  3 3 3 5 8
 • 7
  1 2 4
 • 8
  6
 • 9