Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSVL ngày 12/01/2024 - Kết quả xổ số Vĩnh Long - SXVL

Giải tám 86
Giải bảy 009
Giải sáu 5777 2639 6904
Giải năm 8623
Giải tư 55291 17003 02332
58316 71992 65742 02460
Giải ba 55770 93900
Giải nhì 58684
Giải nhất 65889
Đặc biệt 714906
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 4 6 9
 • 1
  6
 • 2
  3
 • 3
  2 9
 • 4
  2
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  0 7
 • 8
  4 6 9
 • 9
  1 2
Giải tám 80
Giải bảy 414
Giải sáu 6468 6471 7095
Giải năm 8348
Giải tư 93153 60741 93224
92565 85614 02321 95758
Giải ba 74196 19423
Giải nhì 93795
Giải nhất 06098
Đặc biệt 965272
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 4
 • 2
  1 3 4
 • 3
   
 • 4
  1 8
 • 5
  3 8
 • 6
  5 8
 • 7
  1 2
 • 8
  0
 • 9
  5 5 6 8
Giải tám 42
Giải bảy 433
Giải sáu 8574 0503 4983
Giải năm 6452
Giải tư 91456 76486 03996
60171 28947 84346 83396
Giải ba 15159 52232
Giải nhì 14014
Giải nhất 07997
Đặc biệt 506124
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  4
 • 2
  4
 • 3
  2 3
 • 4
  2 6 7
 • 5
  2 6 9
 • 6
   
 • 7
  1 4
 • 8
  3 6
 • 9
  6 6 7
Giải tám 84
Giải bảy 471
Giải sáu 4547 3146 6455
Giải năm 2302
Giải tư 15752 72689 14259
56791 04550 37213 08371
Giải ba 64203 01637
Giải nhì 67262
Giải nhất 41116
Đặc biệt 501302
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 3
 • 1
  3 6
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  6 7
 • 5
  0 2 5 9
 • 6
  2
 • 7
  1 1
 • 8
  4 9
 • 9
  1
Giải tám 01
Giải bảy 521
Giải sáu 7039 8595 1054
Giải năm 3928
Giải tư 20318 50742 79396
27060 60981 57194 34012
Giải ba 92617 27285
Giải nhì 49030
Giải nhất 83236
Đặc biệt 704221
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 7 8
 • 2
  1 1 8
 • 3
  0 6 9
 • 4
  2
 • 5
  4
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  1 5
 • 9
  4 5 6
Giải tám 91
Giải bảy 394
Giải sáu 5123 1659 8802
Giải năm 7623
Giải tư 96562 89061 63061
98085 72694 17820 99524
Giải ba 40607 13607
Giải nhì 62869
Giải nhất 99189
Đặc biệt 514829
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 7
 • 1
   
 • 2
  0 3 3 4 9
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  9
 • 6
  1 1 2 9
 • 7
   
 • 8
  5 9
 • 9
  1 4 4
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 1931 2872 7349
Giải năm 1726
Giải tư 90144 01237 61395
59414 84550 47718 87640
Giải ba 21416 10005
Giải nhì 38187
Giải nhất 62938
Đặc biệt 010787
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  4 6 8
 • 2
  6 9
 • 3
  1 7 8
 • 4
  0 4 9
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  2
 • 8
  7 7 8
 • 9
  5