XSDT ngày 04/01/2021 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 82
Giải bảy 867
Giải sáu 8781 2462 3583
Giải năm 9583
Giải tư 46790 23150 67045
87984 14232 21700 14255
Giải ba 90104 74861
Giải nhì 62069
Giải nhất 74349
Đặc biệt 244959
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 9
 • 1
  6 8
 • 2
  3 6 8
 • 3
  8 8
 • 4
  0 8
 • 5
  4 5
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
   
 • 9
  4 5 6
Giải tám 95
Giải bảy 459
Giải sáu 3477 1830 7699
Giải năm 2912
Giải tư 55154 60017 83756
58871 09184 31920 21065
Giải ba 03040 76193
Giải nhì 26267
Giải nhất 03424
Đặc biệt 380085
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 4
 • 1
  7
 • 2
  1
 • 3
  9
 • 4
  2 5 8
 • 5
  6 8 9
 • 6
  5
 • 7
  1 6 7
 • 8
   
 • 9
  5 9
Giải tám 11
Giải bảy 859
Giải sáu 8391 9479 7094
Giải năm 4726
Giải tư 54485 64084 92915
27217 89372 73461 49270
Giải ba 16220 88380
Giải nhì 09309
Giải nhất 80180
Đặc biệt 696867
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 8 8
 • 1
  1 6 9
 • 2
  7
 • 3
   
 • 4
  8 9
 • 5
  1 8
 • 6
  2
 • 7
  1 6
 • 8
   
 • 9
  0 5 7
Giải tám 78
Giải bảy 210
Giải sáu 6594 9760 0562
Giải năm 6277
Giải tư 98974 00368 01128
06749 37839 22634 93796
Giải ba 61782 02169
Giải nhì 37884
Giải nhất 40994
Đặc biệt 819479
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6
 • 1
   
 • 2
  6 8
 • 3
   
 • 4
  3 7 8 9 9
 • 5
   
 • 6
  9
 • 7
  7
 • 8
  2 6 7
 • 9
  3 4 6 7
Giải tám 23
Giải bảy 940
Giải sáu 9727 3118 3461
Giải năm 4428
Giải tư 65620 14782 04518
41975 50639 79143 55602
Giải ba 43802 55314
Giải nhì 85779
Giải nhất 22258
Đặc biệt 757684
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  6
 • 2
  0 0 8
 • 3
  2 4
 • 4
  1 8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  2
 • 8
  1 1 2 5
 • 9
  3 7
Giải tám 08
Giải bảy 452
Giải sáu 7754 4992 7215
Giải năm 0748
Giải tư 18467 12806 43818
68407 21429 74663 63557
Giải ba 55916 32883
Giải nhì 61176
Giải nhất 26866
Đặc biệt 577035
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  5 9
 • 3
  6 8
 • 4
  5
 • 5
  1 3
 • 6
  0 1 6 7
 • 7
  0 5 6
 • 8
  0 1 4
 • 9
  2
Giải tám 74
Giải bảy 622
Giải sáu 5868 8783 3366
Giải năm 3870
Giải tư 52155 21451 97142
63785 14589 43145 65178
Giải ba 07238 71742
Giải nhì 51274
Giải nhất 91953
Đặc biệt 602235
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  5
 • 2
  2 4 4
 • 3
  5 8
 • 4
  7 7
 • 5
  3 4 5 8
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  3 6 7
 • 9
  8