Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 07-07-2019 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 07-07-2019 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 31/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 31/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 30 91
Giải bảy 971 909
Giải sáu 3135
9160
5036
2614
2761
0988
Giải năm 9859 5415
Giải tư 74848
69183
64845
47023
86191
41820
47882
54090
76362
62214
25244
81939
49656
28635
Giải ba 98879
55036
71711
62849
Giải nhì 53127 90744
Giải nhất 62398 19042
Đặc biệt 159494 689188
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0   9
1   1 4 4 5
2 0 3 7  
3 0 5 6 6 5 9
4 5 8 2 4 4 9
5 9 6
6 0 1 2
7 1 9  
8 2 3 8 8
9 1 4 8 0 1
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 14 78 98
Giải bảy 180 152 452
Giải sáu 4489
6774
0416
9839
7933
9187
7798
9398
5368
Giải năm 0421 1637 6273
Giải tư 01735
21389
78759
78940
88707
19879
20800
27483
71263
19475
01099
95113
46094
56683
22657
20306
61100
75412
19344
68935
16425
Giải ba 06784
88589
91943
62168
51301
17286
Giải nhì 28525 85360 01783
Giải nhất 50787 41646 65959
Đặc biệt 662965 264780 410940
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 0 7   0 1 6
1 4 6 3 2
2 1 5   5
3 5 3 7 9 5
4 0 3 6 0 4
5 9 2 2 7 9
6 5 0 3 8 8
7 4 9 5 8 3
8 0 4 7 9 9 9 0 3 3 7 3 6
9   4 9 8 8 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 27 14
Giải bảy 683 067
Giải sáu 3406
1859
4455
7227
0790
6938
Giải năm 2011 0211
Giải tư 49868
28903
72405
10181
30263
17212
25221
51874
60195
04395
42916
65868
75873
39753
Giải ba 47648
01550
63476
98167
Giải nhì 28687 93147
Giải nhất 81715 77975
Đặc biệt 642847 150767
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 5 6  
1 1 2 5 1 4 6
2 1 7 7
3   8
4 7 8 7
5 0 5 9 3
6 3 8 7 7 7 8
7   3 4 5 6
8 1 3 7  
9   0 5 5
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 56 84 33
Giải bảy 754 292 636
Giải sáu 3611
2088
1803
3560
5021
5561
0858
3893
7159
Giải năm 7491 1221 9680
Giải tư 35012
62410
07343
62647
23332
10749
23379
52841
48016
39115
77033
41066
05785
36394
77043
57880
68351
45229
10566
13550
74231
Giải ba 62956
62396
42576
91086
85761
47849
Giải nhì 85766 16809 24494
Giải nhất 61226 47119 14300
Đặc biệt 656884 513541 288423
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 3 9 0
1 0 1 2 5 6 9  
2 6 1 1 3 9
3 2 3 1 3 6
4 3 7 9 1 1 3 9
5 4 6 6   0 1 8 9
6 6 0 1 6 1 6
7 9 6  
8 4 8 4 5 6 0 0
9 1 6 2 4 3 4
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 54 16
Giải bảy 898 804
Giải sáu 5696
8935
6352
4438
0605
2534
Giải năm 8593 5390
Giải tư 51473
06741
35447
97652
62337
59577
74122
22389
87524
02326
82289
41418
44608
01956
Giải ba 80418
84439
58315
74860
Giải nhì 53399 95048
Giải nhất 97108 31230
Đặc biệt 092024 016167
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 4 5 8
1 8 5 6 8
2 2 4 4 6
3 5 7 9 0 4 8
4 1 7 8
5 2 2 4 6
6   0 7
7 3 7  
8   9 9
9 3 6 8 9 0
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 09 21
Giải bảy 865 291
Giải sáu 9976
5392
1002
3502
9393
5029
Giải năm 4147 6670
Giải tư 95794
71330
88774
68652
65431
44733
35079
69100
47008
76981
95651
68674
23863
95257
Giải ba 72701
88945
34352
97315
Giải nhì 17379 22852
Giải nhất 43395 10211
Đặc biệt 162911 608649
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 9 0 2 8
1 1 1 5
2   1 9
3 0 1 3  
4 5 7 9
5 2 1 2 2 7
6 5 3
7 4 6 9 9 0 4
8   1
9 2 4 5 1 3
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 26 62
Giải bảy 804 220
Giải sáu 3041
9357
5057
5236
0670
7444
Giải năm 5987 7804
Giải tư 79772
05028
20375
58593
42643
19666
69063
95793
05768
81636
56447
59727
99486
64191
Giải ba 70918
83125
93036
74611
Giải nhì 73998 67656
Giải nhất 23470 79917
Đặc biệt 652740 547501
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 1 4
1 8 1 7
2 5 6 8 0 7
3   6 6 6
4 0 1 3 4 7
5 7 7 6
6 3 6 2 8
7 0 2 5 0
8 7 6
9 3 8 1 3
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 93 90
Giải bảy 562 583
Giải sáu 3076
1218
3904
3210
4165
0651
Giải năm 7901 1482
Giải tư 82074
37312
81083
90311
37165
63860
53930
15040
05235
65501
13307
99072
03526
83555
Giải ba 96382
37540
92422
01418
Giải nhì 65258 42481
Giải nhất 57858 09013
Đặc biệt 488029 145988
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 4 1 7
1 1 2 8 0 3 8
2 9 2 6
3 0 5
4 0 0
5 8 8 1 5
6 0 2 5 5
7 4 6 2
8 2 3 1 2 3 8
9 3 0