XSQT ngày 11/02/2021 - Kết quả xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải tám 39
Giải bảy 535
Giải sáu 0454 4751 9032
Giải năm 7560
Giải tư 40066 49395 58044
82435 89420 68049 65978
Giải ba 17477 17846
Giải nhì 24720
Giải nhất 43703
Đặc biệt 102103
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 6
 • 1
  5
 • 2
  3
 • 3
  0 0
 • 4
  4 5
 • 5
  3 3 9
 • 6
  4 6
 • 7
  7
 • 8
  7
 • 9
  3 4
Giải tám 53
Giải bảy 884
Giải sáu 7015 7726 0992
Giải năm 9963
Giải tư 34942 01014 76436
16652 35224 82636 62600
Giải ba 80298 73467
Giải nhì 33334
Giải nhất 20344
Đặc biệt 093590
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
   
 • 2
  4 5 9
 • 3
  5 6
 • 4
  1 2 3 4 8
 • 5
  1
 • 6
  2 3 3
 • 7
  6
 • 8
  9
 • 9
   
Giải tám 63
Giải bảy 559
Giải sáu 6743 8847 3421
Giải năm 9581
Giải tư 07076 59936 56220
52424 84806 67787 11613
Giải ba 18674 43354
Giải nhì 45027
Giải nhất 88894
Đặc biệt 920495
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  2 8
 • 2
   
 • 3
  1 4 6
 • 4
  2 5 7 9
 • 5
  9
 • 6
  0 3 7
 • 7
  2 4 8
 • 8
   
 • 9
  5
Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải tư 59021 47597 92568
81998 61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Đặc biệt 016036
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  2
 • 2
  5 8 9
 • 3
  9
 • 4
  6 7
 • 5
   
 • 6
  0 3 3 7
 • 7
  9
 • 8
  1 6 6 9
 • 9
  6
Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải tư 42173 09609 86623
34133 00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Đặc biệt 414048
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  7 8
 • 2
  2
 • 3
  2 3 7
 • 4
  0 0 3 7
 • 5
  7
 • 6
  1 3 6
 • 7
   
 • 8
  4 8
 • 9
  0
Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải tư 22674 01900 17761
68279 31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Đặc biệt 112021
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1
 • 1
  2 5 6
 • 2
  5 7
 • 3
  3 3 9
 • 4
  7
 • 5
  5
 • 6
   
 • 7
  0 2 7
 • 8
  4 9
 • 9
  7
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải tư 60033 61384 73061
42516 37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 3 3 6
 • 2
  1
 • 3
  3 3 5 7
 • 4
  8
 • 5
   
 • 6
  1
 • 7
  2 7 8
 • 8
  7 9
 • 9
  3 4